Byla e2-6362-374/2017
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismas

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ ieškinį atsakovei A. D. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismas

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 559,27 Eur skolos, kurią sudaro: 502,56 Eur skola už eksploatacines išlaidas ir komunalinius mokesčius bei 56,71 Eur delspinigiai, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 15 Eur žyminis mokestis ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą.

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2017 m. spalio 31 d. pasirašytinai. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas. Atsakovei minėtame daugiabutyje priklauso butas, esantis adresu ( - ), nuosavybės teise. Ieškovė Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. DV-2271 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovė nuosavybės teise turi butą, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovė savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdė. Ieškovės paskaičiavimu atsakovės įsiskolinimas už suteiktą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, kaupiamąsias lėšas, žemės nuomos mokestį laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. sudaro 502,56 Eur. Už nesavalaikį atsiskaitymą ieškovė atsakovei paskaičiavo 56,71 Eur delspinigių. Duomenų, jog nurodytas sumas atsakovė būtų sumokėjusi byloje nėra. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai: mokėjimo nurodymas, išrašas iš UAB „Marijampolės butų ūkis“ valdybos posėdžio protokolo, buto apyvartos žiniaraščiai, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteistina 502,56 Eur skolos už eksploatacines išlaidas ir komunalinius mokesčius bei 56,71 Eur delspinigių, viso 559,27 Eur.

6CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovės priteisiamos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovės valstybei sumokėtas žyminis mokestis ir išlaidos už Nekilnojamo turto registro duomenų išrašą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

8Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (aktuali Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovės A. D., gim. 1941 m. birželio 1 d., gyv. ( - ), 559,27 Eur (penkis šimtus penkiasdešimt devynis eurus 27 ct) skolos (su delspinigiais), 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. spalio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,86 Eur (penkiolika eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, a. s. Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DNB bankas, banko kodas 40100. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių, 80 straipsnio 3 dalies, reikalavimus. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai