Byla 2A-81/2013
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Merko statyba“, UAB „Burda moden salonas“, UAB „Grifs AG“, UAB DK „PZU Lietuva“ ir AAS „Balta“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „If P&C Insurance AS“ ir AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo „If P&C Insurance AS“ ieškinį atsakovams UAB „Neribotos galimybės“, G. L. ir AB „Lietuvos draudimas“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Merko statyba“, UAB „Burda moden salonas“, UAB „Grifs AG“, UAB DK „PZU Lietuva“ ir AAS „Balta“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4„If P & C Insurance AS“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama priteisti solidariai iš UAB „Neribotos galimybės“, G. L. ir AB „Lietuvos draudimas“ „If P&C Insurance AS“ 144 556,23 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas „If P & C Insurance AS“ nurodė, jog 2008 m. liepos 22 d. apie 16.00 val. statomame prekybos ir pramogų centre „Panorama“, esančiame Saltoniškių g. 9, Vilniuje, kilo gaisras. Šis gaisras kilo dėl to, jog užsidegė pastato požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje buvęs automobilis RENAULT 19, valst. Nr. ( - ) Gaisro metu automobilyje išdegė visos degios detalės, apdegė ir aprūko požeminės aikštelės lubos bei apdegė komunikacijos. Prekybos ir pramogų centras „Panorama“, vadovaujantis „If P&C Insurance AS“ ir UAB „Merko statyba“ sudaryta Įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartimi, buvo apdraustas AB „If draudimas“ nuo gaisro, gamtinių jėgų bei kitų žalų. Dėl šio įvykio AB „If draudimas“ išmokėjo UAB „Merko statyba“ 144 540,73 Lt dydžio draudimo išmoką.

6„If P&C Insurance AS“ solidariai atsakingais už kilusio gaisro padarytą žalą asmenimis laiko UAB „Neribotos galimybės“, šios bendrovės darbuotoją G. L. ir AB „Lietuvos draudimas“, kuri buvo apdraudusi UAB „Neribotos galimybės“ civilinę atsakomybę.

7UAB „Neribotos galimybės“ nuomininko UAB „Burda moden salonas“ užsakymu atlikinėjo prekybos ir pramogų centre „Panorama“ esančios Marc O‘Polo parduotuvės vidaus apdailos ir elektros instaliacijos bei patalpų apšvietimo įrengimo darbus. Užsidegęs automobilis priklausė G. L., kuris dirbo UAB „Neribotos galimybės“ dažytoju. G. L. gaisro kilimo dieną veikė darbdavio UAB „Neribotos galimybės“ nurodymu, o jam priklausantis automobilis buvo naudojamas darbo tikslais. Atsižvelgiant į tai, automobilio kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytoju yra laikytinas G. L. darbdavys UAB „Neribotos galimybės”, todėl ši bendrovė turi atlyginti gaisro metu kilusią žalą. Pats savaime automobilis kaip transporto priemonė, nepaisant to, jis juda ar ne, yra laikytinas didesnio pavojaus šaltiniu, tačiau net ir to nepripažinus, atsakomybė nurodytiems asmenims kiltų bendrais pagrindais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnio 1 dalį. Be to, atsakomybė atlyginti žalą UAB „Neribotos galimybės” kyla ir dėl to, jog žala kilo jos darbuotojui vykdant darbines pareigas. G. L. teisėtai pateko į prekybos ir pramogų centro „Panorama“ požeminę automobilių stovėjimo aikštelę bei ten vykdė su darbo procesu susijusius veiksmus (nešiojo statybines medžiagas ir įrankius). G. L. ir UAB „Neribotos galimybės” taikytina solidarioji atsakomybė, kadangi jų veiksmai (neveikimas) laikytini bendrais ir nėra iki galo aiškios kiekvieno iš šių asmenų atsakomybės ribos ir galimas kaltės laipsnis.

8„If P&C Insurance AS“ taip pat nurodė kad be deliktinės, UAB „Neribotos galimybės“ taikytina ir sutartinė civilinė atsakomybė, nes ši bendrovė su UAB „Merko statyba“ 2008 m. birželio 11 d. kaip UAB „Burda moden salonas“ atstovas pasirašė Darbų saugos zonos perdavimo aktą, nuo kurio „...pasirašymo dienos visa rizika dėl atsitiktinio Nuomininkui skirtų patalpų ar kitų patalpų, kur Nuomininkas ar jo samdomi rangovai gali atlikti kokius nors turto sugadinimo veiksmus, <....... > pilnai pereina Nuomininkui.“ Kadangi šį aktą pasirašė UAB „Neribotos galimybės“, kuri pati ir vykdė statybos darbus, todėl ieškovas mano, kad būtent ši bendrovė prisiėmė visą riziką dėl atsitiktinio patalpų sugadinimo. Be to, apie UAB „Neribotos galimybės“ rizikos prisiėmimą kalbama ir tarp šios bendrovės bei UAB „Burda moden salonas“ 2008 m. gegužės 11 d. pasirašytoje rangos sutartyje Nr. NG 070610-01. Šios sutarties 2.3. punkte yra nurodyta rangovo (šiuo atveju UAB „Neribotos galimybės“) pareiga perimti objekto sunaikinimo ar sugadinimo riziką.

9UAB „Neribotos galimybės“ savo kaip rangovo civilinę atsakomybę buvo apdraudusi AB „Lietuvos draudimas“. Pagal sudarytą draudimo sutartį, reikalavimas atlyginti žalą, kuri atsirado neeksploatuojant transporto priemonės, yra laikytinas draudžiamuoju įvykiu. Dėl šios priežasties laikytina, jog AB „Lietuvos draudimas“ kaip UAB „Neribotos galimybės“ draudikas privalo atlyginti gaisro metu padarytą žalą.

10Atsakovas UAB „Neribotos galimybės“ nurodė, kad ieškovas visiškai nepagrįstai teigė, jog UAB „Neribotos galimybės“ taikytina deliktinė atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinio valdytojo bei samdomų darbuotojų padarytą žalą. Stovinti transporto priemonė, kuri nedalyvauja eisme, nėra didesnio pavojaus šaltinis. Byloje nėra ginčo dėl to, kad žala „If P&C Insurance AS“ padaryta G. L. nuosavybės teise priklausančia transporto priemone, taigi šis asmuo yra transporto priemonės, kurią „If P&C Insurance AS“ laiko didesnio pavojaus šaltiniu, valdytojas. Transporto priemonė šiai bendrovei niekada nepriklausė ir nepriklauso nuosavybės, patikėjimo teise ar kitu pagrindu. Gaisro kilimo dieną G. L. transporto priemonę naudojo savo asmeniniais tikslais. G. L. į prekybos ir pramogų centro „Panorama“ požeminę stovėjimo aikštelę atvyko be darbdavio žinios, ne jo nurodymu, ne jo interesais ir ne darbo funkcijų vykdymui. Ši aikštelė, kurioje kilo gaisras, nėra G. L. darbo vieta. UAB „Neribotos galimybės“ taip pat negali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė. 2008 m. birželio 11 d. darbų saugos zonos perdavimo akte nurodoma, kad jis sudarytas tik tarp UAB „Merko statyba“ ir UAB „Burda moden salono“, todėl nėra pagrindo šio akto sąlygas taikyti UAB „Neribotos galimybės“. Negana to, darbų saugos zonos perdavimo akto 3 punkte nurodyta, jog nuo darbų saugos perdavimo akto pasirašymo dienos nuomininkui pilnai pereina visa rizika dėl turto sugadinimo, kurį sąlygojo tokie padaryti darbo saugos, priešgaisrinės saugos ar kiti pažeidimai.

11Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ nurodė, kad nėra jokių dokumentų ar kitų įrodymų, patvirtinančių, kad UAB „Neribotos galimybės“ kokiu nors pagrindu būtų valdžiusi gaisro priežastimi tapusią transporto priemonę. Vienintelis šios transporto priemonės valdytojas buvo pats jos savininkas G. L.. Ginčo atveju transporto priemonė apskritai nelaikytina didesnio pavojaus šaltiniu. AB „Lietuvos draudimas“ su UAB „Neribotos galimybės“ sudarė Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, pagal kurią draudžiamuoju įvykiu laikomas reikalavimo pateikimas draudėjui atlyginti žalą, kuri atsirado dėl atliekamų ir (ar) atliktų statinio statybos darbų, tai yra, pagal šią draudimo sutartį gali būti atlyginama žala, kurią sukėlė atliekamų ir (ar) atliktų statybos darbų trūkumai. Jokia kita veikla ar draudėjo (draudėjo atstovo) veiksmai nėra apdrausti. Be to, Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 15.16 punkte įtvirtinta nuostata, kad reikalavimas atlyginti žalą, atsiradusią eksploatuojant motorines transporto priemones, yra nedraudžiamasis įvykis. Draudžiamoji atsakomybė buvo apribota ir teritoriniu principu, tai yra prekybos ir pramogų centre „Panorama“ esančios parduotuvės „Marc O‘Polo“ ribomis, o įvykis įvyko požeminėje stovėjimo aikštelėje, esančioje gerokai už jos ribų.

12Atsakovas G. L. nurodė, kad automobilis gaisro kilimo dieną buvo techniškai tvarkingas, techninė apžiūra praeita laikotarpiui nuo 2007 m. birželio 26 d. iki 2009 m. birželio 26 d., todėl dėl kilusio gaisro jis nėra atsakingas. Leidimas automobiliui įvažiuoti į statomo prekybos ir pramogų centro „Panorama“ požeminę automobilių stovėjimo aikštelę buvo išduotas jam asmeniškai kreipiantis į požeminės automobilių stovėjimo aikštelės apsaugą. Jis savo automobiliu vežiodavo tik savo ir kitų darbuotojų darbo įrankius.

13Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ nurodė, kad tarp draudiko UAB DK “PZU Lietuva” ir draudėjo G. L. 2010 m. liepos 23 d. buvo sudaryta Įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, pagal kurią buvo apdrausta draudimo sutartyje nurodytos transporto priemonės valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo nukentėjusiems tretiesiems asmenims. Eismo įvykis, kuriuo laikomas įvykis, įvykęs judant transporto priemonei, yra būtina sąlyga draudžiamajam įvykiui konstatuoti. Minėtas įvykis (gaisras) neatitinka draudžiamojo įvykio apibrėžimo. Įvykis, dėl kurio UAB „Merko statyba“ buvo padaryta žala ir buvo išmokėta draudimo išmoka, įvyko 2008 m. liepos 22 d.. Apie šį įvykį UAB „Merko statyba“ sužinojo įvykio dieną. „If P&C Insurance AS“ sužinojo kitą dieną po įvykio, 2009 m. liepos 23 d.. Atitinkamai, nuo 2008 m. liepos 22 d. yra skaičiuojamas sutrumpintas vienerių metų terminas pretenzijoms dėl padarytos žalos atlyginimo pareikšti. Šio termino pabaiga laikytina 2009 m. liepos 22 d., todėl „If P&C Insurance AS“ subrogacinis reikalavimas negali būti tenkinamas, kadangi ieškinio pateikimo dieną, 2009 m. spalio 7 d., jau buvo pasibaigęs vienerių metų terminas pretenzijai dėl žalos atlyginimo pareikšti.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo UAB „Neribotos galimybės” 144 556, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2009 m. spalio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 11 822 litus 2 ct. bylinėjimosi išlaidų ieškovui „If P & C Insurance AS, taip pat 141 litą 35 ct. pašto išlaidų valstybei. Nurodė, kad gaisras kilo dėl to, kad užsidegė automobilis RENAULT 19, kuris nuosavybės teise priklausė atsakovui G. L.. Atsakovas G. L. nurodytą automobilį gaisro kilimo metu naudojo darbo funkcijoms atlikti savo darbdavio atsakovo UAB „Neribotos galimybės“ nurodymu ir interesais, todėl būtent darbdavys turėtų atlyginti gaisro sukeltą žalą CK 6.264 straipsnio pagrindu. Esminę reikšmę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.264 straipsnio taikymui turi tai, kad darbuotojas darydamas žalą tikrai veikė kaip darbuotojas, tai yra atliko veiksmus, susijusius su darbo procesu, o ne savo asmeniniais interesais kaip privatus asmuo. Teismas nustatė, kad atsakovas G. L. yra atsakovo UAB „Neribotos galimybės“ darbuotojas. Jis 2008 m. liepos 22 d. dirbo pagal darbo sutartį prekybos ir pramogų centre „Panorama“, savo darbo laiku atliko jam pavestas darbo pareigas. Ginčas byloje kilo dėl to, ar atsakovas G. L. jam priklausantį automobilį RENAULT 19 gaisro kilimo metu naudojo darbdavio atsakovo UAB „Neribotos galimybės“ nurodymu ir interesais ar savo asmeniniais interesais. Atsakovo G. L. 2008 m. liepos 24 d. paaiškinime nurodyta, kad tą dieną jis atvažiavo į prekybos ir pramogų centro „Panorama“ požeminę automobilių stovėjimo aikštelę išsikrauti statybinių medžiagų. Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad statybines medžiagas savo automobiliu į objektą atvežė ne jis, o projektų vadovas J. L., kuriam jis medžiagas tik padėjo sunešioti. Šie paaiškinimai yra prieštaringi, tačiau teismas rėmėsi iš karto po įvykio duotais paaiškinimais, nes jie objektyviai atspindi buvusius įvykius. Teismas pažymėjo, kad G. L., siekdamas tinkamai atlikti pagrindinę darbo funkciją (dažymą), turėjo atlikti ir šalutinę darbo funkciją – savarankiškai atsinešti į savo darbo vietą (Marc O‘Polo parduotuvės patalpas) pagrindinei darbo funkcijai atlikti reikalingas darbo priemones. Jis tinkamai atlikti visas savo darbo funkcijas galėjo tik pasinaudodamas šio prekybos ir pramogų centro požemine automobilių stovėjimo aikštele, jam buvo suteiktas leidimas naudotis šia aikštele, todėl, teismo nuomone, trečiasis asmuo UAB „Grifs AG“ pagrįstai jį įleido.

16Teismas nesutiko su atsakovo UAB „Neribotos galimybės“ teiginiais, kad UAB „Merko statyba“ eksploatavo nebaigtą statyti pastatą, nebuvo įrengusi priešgaisrinės saugos priemonių ir dėl to taip pat turi prisiimti dalį kaltės dėl įvykio. Teismas pažymėjo, kad nei pastatas, nei aikštelė nebuvo eksploatuojami. Juose nesilankė pašaliniai asmenys, pirkėjai, ar kiti lankytojai. Pastate ir jo prieigose vyko tik su statybų procesu susiję procesai ir lankėsi tik su statybų procesu susiję asmenys. Būtent tam, kad eliminuoti pašalinių asmenų patekimą į statybų teritoriją buvo samdoma UAB „Grifs AG“.

17Teismas nesutiko su ieškovo teiginiais, kad atsakovas turi atsakyti ir CK 6.270 straipsnio pagrindu, nes nejudanti transporto priemonė (sustojusi, stovinti ar priverstinai sustojusi), nedalyvaujanti eisme, neturi judėjimo energijos ir negali ja veikti aplinkinių. Žala, sukelta tokio objekto, negali būti laikoma didesnio pavojaus šaltinio padaryta žala. Automobilis RENAULT 19, kuris buvo prekybos ir pramogų centro „Panorama“ požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje kilusio gaisro šaltinis, užsidegė tuo metu, kai jis nejudėjo, o stovėjo išjungtu varikliu.

18Teismas taip pat nesutiko su ieškovo argumentais, kad AB „Lietuvos draudimas“ pagal Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį su atsakovu, turi kompensuoti ieškovui jo išmokėtą draudimo išmoką. Teismas pažymėjo, kad draudimo liudijimo eilutėje „Statinio pavadinimas ir adresas“ nurodyta: prekybos patalpų Marc O‘Polo parduotuvės vidaus apdailos ir elektros instaliacijos bei patalpų apšvietimo įrengimo darbai. Vadinasi, atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ suteikiama draudimo apsauga galiojo tik Marc O‘Polo parduotuvės patalpų ribose ir neapėmė prekybos ir pramogų centro „Panorama“ požeminės automobilių stovėjimo aikštelės.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

20Apeliaciniu skundu ieškovas „If P&C Insurance AS“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo dalį, kurioje ieškinys dėl žalos atlyginimo priteisimo iš solidariojo atsakovo AB „Lietuvos draudimas” atmestas. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą bei galutiniu sprendimu priteisti visą ieškinio sumą solidariai iš UAB „Neribotos galimybės“ ir AB „Lietuvos draudimas“. Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliantui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje. Skundą grindžia šiais argumentais:

211. Teismas, sprendime konstatavęs, jog atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atsakomybė pagal Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį nekyla, neteisingai aiškino rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Neribotos galimybės“ ir AB „Lietuvos draudimas“, nuostatas ir nepagrįstai gaisrą pripažino nedraudžiamuoju įvykiu. Teismas tokį savo sprendimą nepagrįstai motyvavo tuo, kad žala atsirado toje teritorijoje, kurioje draudimo apsauga negaliojo ir automobilio RENAULT 19 sukeltas gaisras negali būti pripažintas draudiminiu įvykiu. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis yra viešoji sutartis, kurios sąlygos nustatytos teisės akte. Privalomojo draudimo sutarties draudimo apsauga yra platesnė nei savanoriškojo draudimo sutarčių, kadangi valstybė siekia kiek įmanoma labiau apsaugoti nukentėjusįjį trečiąjį asmenį.

222. Teismas nepagrįstai nustatė, kad draudimo apsauga galiojo tik Mare O‘Polo parduotuvės patalpų ribose ir neapėmė prekybos ir pramogų centro „Panorama“ požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Anot teismo, kadangi žala atsirado toje teritorijoje, kurioje draudimo apsauga negaliojo, automobilio sukeltas gaisras negali būti pripažintas draudiminiu įvykiu. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijime nėra nurodyta, jog draudimo apsauga galioja tik parduotuvės Mare O‘Polo ribose. Draudimo apsauga buvo taikoma ne teritoriniu principu, bet darbams, dėl kurių atlikimo (tiek juos atliekant, tiek po jų atlikimo) gali būti padaryta žala tretiesiems asmenims. Teismas padarė klaidingą išvadą dėl draudimo apsaugos galiojimo ribų. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rūšies sutarčių pagrindinis tikslas ir paskirtis yra trečiojo asmens teisių ir turtinių interesų gynimas ir žalos atlyginimo užtikrinimas. Draudimo taisyklėse, kurios, kartu su Draudimo liudijimu sudaro draudimo sutarties visumą, nurodyta, kad turi būti atlyginamas reikalavimas „...dėl Lietuvos Respublikoje atliekamų statinio statybos darbų...“ (13.5 punktas), taigi ribojimo konkretaus objekto adresu ar teritorija taip pat nėra.

233. Teismas nepasisakė ir nenagrinėjo 2008 m. birželio 11 d. Darbų saugos perdavimo akto, kadangi nusprendė taikyti ne sutartinę, o deliktinę civilinę atsakomybę. Tuo teismas pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalies nuostatas. Šie skirtingi pagrindai vienas kito nepaneigia, todėl ieškinio pagrįstumas sprendime turėjo būti išnagrinėtas tiek pagal sutartinę, tiek pagal deliktinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas. Tam, jog būtų įvykdyta rangos sutartis, sudaryta tarp UAB „Neribotos galimybės“ ir UAB „Burda moden salonas“, reikėjo į statybos objektą atsigabenti statybines medžiagas ir įrankius. Statybinių medžiagų ir įrankių gabenimo darbai tame tarpe buvo atliekami ir automobilių stovėjimo aikštelėje, kur ir buvo padaryta žala (kilo gaisras). Šie darbai yra sudedamoji darbų, kuriuos pagal rangos sutartį įsipareigojo atlikti atsakovas UAB „Neribotos galimybės“, dalis. Dėl šios priežasties atliekant darbus kilęs gaisras, apelianto nuomone, yra pripažintinas draudžiamuoju įvykiu Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Neribotos galimybės“ ir AB „Lietuvos draudimas“, prasme.

244. Draudikas, nesutinkantis atlyginti žalą nukentėjusiajam trečiajam asmeniui, vadovaujantis LR Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 dalies nuostatomis, privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką. Iš byloje esančių įrodymų, apelianto nuomone, negalima daryti išvados, jog 2008 m. liepos 22 d. gaisras yra laikytinas nedraudžiamuoju įvykiu.

25Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Lietuvos draudimas“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo motyvuojamąją dalį dėl reikalavimų atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atžvilgiu, pripažįstant, kad ieškovo reikalavimas atlyginti žalą atsiradusią dėl 2008 m. liepos 22 d. prekybos ir pramogų centro Panorama požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje užsidegusio G. L. priklausančio automobilio nėra draudžiamasis įvykis pagal Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 13 punktą. Kitą sprendimo dalį – dėl draudimo apsaugos galiojimo įvardintoje teritorijoje – prašo palikti nepakeistą. Nurodo, kad įvykis pagal Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį nėra draudžiamasis, kadangi nėra draudimo sutartyje numatyto draudimo objekto, o žala atsirado ne dėl atsakovo UAB „Neribotos galimybės“ atliktų statinio statybos darbų, bet dėl atsakovui G. L. priklausančiame automobilyje kilusio gaisro. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių (toliau – Taisyklės), kurios, sudarius draudimo sutartį tampa neatsiejama jos dalimi (Taisyklių 4 punktas), 13 punkte yra apibrėžta, kad draudžiamuoju įvykiu laikomas reikalavimo pateikimas draudėjui atlyginti žala, kuri atsirado dėl atliekamų ir (ar) atliktų statinio statybos darbų, t.y., pagal šią draudimo sutartį gali būti atlyginama žala, kurią sukėlė atliekamų ir (ar) atliktų statybos darbų trūkumai; jokia kita veikla ar draudėjo (draudėjo atstovo) veiksmai nėra apdrausti pagal šią draudimo sutartį. Be to, Taisyklių 11 punkte yra aiškiai įvardintas draudimo objektas – civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl atliktų statinio statybos darbų.

26Atsakovas UAB „Neribotos galimybės“ pateikė teismui apeliacinį skundą. Kadangi už apeliacinį skundą nesumokėjo žyminio mokesčio, jam buvo nustatytas terminas žyminiam mokesčiui primokėti. Atsakovui to nepadarius, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi apeliacinis skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas atsakovui.

27Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovas G. L. prašo apelianto (ieškovo) „If P&C Insurance AS“ ir apelianto (atsakovo) AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinius skundus atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas.

28Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Merko statyba“ prašo patenkinti apelianto UAB „If P&C Insurance AS“ apeliacinį skundą, atmesti apelianto AB „Lietuvos draudimas“ skundą bei priteisti bylinėjimo išlaidas už UAB „Merko statyba“ apmokėtas advokato teisines paslaugas. Nurodo, kad AB „Lietuvos draudimas“ atsakomybės apribojimas Mare O’Polo parduotuvės patalpomis yra nepagrįstas ir neteisėtas.

29Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo motyvuojamąją dalį dėl reikalavimų atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atžvilgiu, pripažįstant, kad ieškovo reikalavimas atlyginti žalą atsiradusią dėl 2008 m. liepos 22 d. prekybos ir pramogų centro „Panorama“ požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje užsidegusio G. L. priklausančio automobilio nėra draudžiamasis įvykis pagal Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 13 punktą. Kitą sprendimo dalį – dėl draudimo apsaugos galiojimo įvardintoje teritorijoje – prašo palikti nepakeistą. Nurodo, kad draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką, jei nėra aplinkybių dėl kurių išmoka nemokama, t.y. tik įvykus draudiminiam įvykiui. Ieškovas neteisingai vertindamas sutarties trečiojo asmens naudai esmę, nepagrįstai reikalauja, kad AB „Lietuvos draudimas“ išmokėtų draudimo išmoką nesant būtinos išmokos sąlygos – draudiminio įvykio. Pagal rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį gali būti atlyginama tik žala, kurią sukėlė atliekamų ir (ar) atliktų darbų trūkumai, jokia kita veikla ar draudėjo (draudėjo atstovo) veiksmai šia draudimo sutartimi nėra apdrausti. G. L. išsikraunant medžiagas iš automobilio, statybos darbai nebuvo atliekami, vadinasi, įvykis nėra draudiminis ir draudėjas neturi pareigos išmokėti draudimo išmokos. Draudėjo darbuotojo atvykimas į darbą jam priklausančiu automobiliu negali būti laikomas statinio statybos darbais, vadinasi su tuo susiję padariniai nėra draudimo apsaugos objektas. AB „Lietuvos draudimas“ taip pat pažymėjo, kad net ir tuo atveju, jei Teismas nustatytų, kad automobilio valdytojas buvo UAB „Neribotos galimybės“ (AB „Lietuvos draudimas“ su tokia pozicija nesutinka) pareiga išmokėti draudimo išmoką nekiltų, nes įvykis nedraudiminis, remiantis Taisyklių 15.16 punktu – reikalavimas atlyginti žalą, atsiradusią eksploatuojant motorines transporto priemones yra nedraudiminis. AB „Lietuvos draudimas“ byloje įrodė, kad pareiga mokėti draudimo išmoką jam nekyla.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo spendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.2 d.).

32Teisėjų kolegija pastebi, kad šioje byloje yra priimti du apeliaciniai skundai – ieškovo „If P&C Insurance AS“ ir atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, nors Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 3 d., 2012 m. gruodžio 21 d., 2013 m. balandžio 11 d., 2013 m. birželio 11 d. nutartyse, kuriose buvo sprendžiami procesiniai klausimai byloje, per klaidą buvo nurodyta, kad apeliacinis procesas vyksta pagal tris apeliacinius skundus. Teisėjų kolegija patikslina, kad atsakovo UAB „Neribotos galimybės“ apeliacinis skundas Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi laikytas nepaduotu ir grąžintas atsakovui, todėl šioje apeliacijoje bus nagrinėjami ieškovo „If P&C Insurance AS“ ir atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinių skundų argumentai.

33Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo iš atsakovo UAB „Neribotos galimybės“ yra priteista gaisro metu padaryta žala. Ieškovas apeliaciniu skundu nori priteisti žalos atlyginimą ir iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, o AB „Lietuvos draudimas“ prašo pripažinti, kad įvykis yra nedraudiminis.

34Byloje yra nustatyta, kad G. L. priklausančiu automobiliu (jame kilus gaisrui ir apgadinus statomą pastatą) žala buvo padaryta jam vykdant darbo funkcijas. Tokią išvadą pagrįstai padarė pirmosios instancijos teismas. Šia aplinkybę patvirtina byloje esanti 2008 m. birželio 30 d. darbo sutartis (t. 2, b. l. 19-20). Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, tokį faktą iš karto po įvykio 2008 m. liepos 24 d. paaiškinimuose patvirtino pats G. L., todėl pagrįstai nusprendė, jog savo automobiliu į darbų atlikimo vietą statybines medžiagas atvežęs darbuotojas G. L. veikė darbdavio interesais. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta, kad G. L. į objektą pateko vien dėl savo asmeninių interesų. Priešingai, byloje yra nustatyta, kad darbuotojas atvežė į darbo vietą reikalingas statybines medžiagas. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad tokią žalą privalo atlyginti darbuotojus samdantis asmuo (CK 6.264 straipsnis).

35Nagrinėjamu atveju esminė aplinkybė yra ta, kad atsakovas UAB „Neribotos galimybės“ yra apdraudęs savo kaip rangovo civilinę atsakomybę Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (t. 2, b. l. 136-137), todėl turi būti sprendžiama dėl draudiko pareigos atlyginti gaisro padarytą žalą. Šiuo atveju atsakovo UAB „Neribotos galimybės“ apeliacinis skundas yra laikytas nepaduotu, žalos priteisimas iš šio atsakovo nėra ginčijamas, todėl draudiko (AB „Lietuvos draudimas“) ir draudėjo (UAB „Neribotos galimybės“) atsakomybės santykis šioje apeliacijoje nėra analizuojamas ir kolegija pasisako tik dėl AB „Lietuvos draudimas“ pareigos atlyginti padarytą žalą.

36Kasacinis teismas savo nutartyse yra išaiškinęs, kad civilinės atsakomybės sutartimi draudėjas apdraudžiamas civilinės atsakomybės pagal prievoles atveju, kai ši atsakomybė atsiranda padarius žalą kitų asmenų turtui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-466/2004). Šiuo atveju atsakovas UAB „Neribotos galimybės“ yra apdraudęs savo kaip rangovo civilinę atsakomybę atliekant vidaus apdailos, elektros instaliacijos ir patalpų apšvietimo darbus prekybos patalpose (MarcO‘Polo parduotuvė), esančiose prekybos centre „Panorama“, Saltoniškių g. 9, Vilniuje. Draudimo laikotarpis nuo 2008 m. birželio 11 d. iki 2008 m. liepos 31 d.

37Šioje byloje apeliantas (ieškovas) yra pareiškęs reikalavimą priteisti žalos atlyginimą ir iš UAB „Neribotos galimybės“ draudiko AB „Lietuvos draudimas“. Pagal CK 6.987 straipsnio 1 dalį draudimo sutartimi draudikas įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką sumokėti draudėjui arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis.

38Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad draudimo sutartimi draudimo objektui suteikiama apsauga. Draudimo apsauga nustatoma tiek draudiko parengtomis draudimo rūšies taisyklėmis, tiek draudimo polise aptartomis individualiomis sąlygomis. Draudimo taisyklėse nustatomi atvejai, kurie laikytini draudžiamaisiais įvykiais, taip pat kurie tokiais nelaikytini (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2012; 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2009; 2013 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2013).

39Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte yra numatyta, kad draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei 2 metai, dėl draudimo sutarties galiojimo metu atliekamų ir (ar) atliktų statinio statybos darbų. Tų pačių taisyklių 12 punkte yra numatyta, kad draudimo objektu nėra draudėjo civilinė atsakomybė dėl bet kokios kitos jo veiklos, nesusijusios su statinio statybos darbais. Taisyklių 13 punktas draudiminį įvykį apibrėžia kaip įvykį, dėl kurio atsirado žala dėl atliekamų ir/ar atliktų darbų.

40Kaip matyti iš į bylą pateiktos sutarties Nr. NG 070610-01 atsakovas UAB „Neribotos galimybės“ įsipareigojo atlikti vidaus apdailos, elektros instaliacijos ir patalpų apšvietimo darbus prekybos patalpose (MarcO‘Polo parduotuvė), esančiose prekybos centre „Panorama“, Saltoniškių g. 9, Vilniuje ir perduoti jų rezultatą užsakovui, o užsakovas UAB „Burda moden salonas“ įsipareigojo juos priimti ir už juos atsiskaityti (t. 1, b. l. 138-140). Taigi rangovas (atsakovas UAB „Neribotos galimybės“) su užsakovu sudarė statybos rangos sutartį joje numatytiems darbams atlikti. Pagal CK 6.686 straipsnio 1 dalį statybą aprūpinti medžiagomis, įrengimais, detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis privalo rangovas, jeigu statybos rangos sutartis nenustato, kad tą daryti yra užsakovo pareiga. Iš minėtos Rangos sutarties 3 dalies, apibrėžiančios užsakovo teises ir pareigas matyti, kad sutartyje nebuvo numatyta, kad medžiagas pristatys užsakovas, todėl daroma išvada, kad tai buvo rangovo pareiga ir rangovo (atsakovo UAB „Neribotos galimybės“) atliekamų statybos darbų dalis. Kaip jau buvo nustatyta byloje, G. L. būtent šią funkciją ir atliko, tai yra savo automobiliu atgabeno statybines medžiagas į darbų atlikimo vietą.

41Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad tiek pagal CK nuostatas, tiek pagal rangos sutarties sąlygas rangovas turėjo pareigą atlikti ne tik tiesioginius statybos/apdailos darbus, bet ir aprūpinti statybas medžiagomis, daro išvada, kad medžiagų pristatymas yra sudėtinė rangovo įsipareigojimų dalis, medžiagų pristatymas yra sąlyga tiesioginėms statybos darbams atlikti, todėl pristatymo metu padaryta žala vertinama kaip žala, padaryta dėl atliekamų statybos darbų, o esant civilinės atsakomybės draudimo santykiams, įvykis, dėl kurio ši žala atsirado – draudžiamuoju. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, gaisro padaryta žala priteisiama ir iš UAB „Neribotos galimybės“ draudiko AB „Lietuvos draudimas“. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo UAB „Neribotos galimybės“ draudimo apsauga galiojo tik prekybos patalpose, kurios buvo remontuojamos. Tokia išvadą kolegija daro remdamasi tuo, kad apdraudžiama rangovo civilinė atsakomybė atliekant statybos darbus, be to, tokia išvada išplaukia iš teisinio reguliavimo apibrėžiančio rangovo pareigas ir prisiimtus įsipareigojimus.

42Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo priteistos sumas priteisiamos iš solidaraus atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, o atsakovo AB „Lietuvos draudimas apeliacinis skundas atmetamas.

43Apeliacinės instancijos teismas, iš dalies panaikinęs pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą byloje (CPK 93 straipsnio 5 dalis) bei išsprendžia šių išlaidų priteisimo klausimą apeliacinės instancijos teisme. Ieškovas patyrė 11 822,02 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme bei 3 891 Lt žyminio mokesčio ir 2 000 Lt advokato atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme išlaidų. Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą ir priteisus žalos atlyginimą iš AB „Lietuvos draudimas“, apeliacinės instancijos teismas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisia lygiomis dalimis, tai yra po 8 856,50 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo dalis, kuriomis atmestas ieškinio reikalavimas dėl žalos priteisimo iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ ir priteistos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti ir dėl šių dalių priimti naują sprendimą.

46Tenkinti ieškovo „If P&C Insurance AS“ (į. k. Estijos Respublikos registro kodas 10100168) reikalavimą priteisti 144 556,23 Lt žalą ir 6 procentų procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš solidaraus atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ (į. k. 110051834).

47Priteisti iš atsakovų AB „Lietuvos draudimas“ (į. k. 110051834) ir UAB „Neribotos galimybės“ (į. k. 300634413) po 8 856,50 Lt (aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt šešis litus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

48Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. „If P & C Insurance AS“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama... 5. Ieškovas „If P & C Insurance AS“ nurodė, jog 2008 m. liepos 22 d.... 6. „If P&C Insurance AS“ solidariai atsakingais už kilusio gaisro... 7. UAB „Neribotos galimybės“ nuomininko UAB „Burda moden salonas“... 8. „If P&C Insurance AS“ taip pat nurodė kad be deliktinės, UAB... 9. UAB „Neribotos galimybės“ savo kaip rangovo civilinę atsakomybę buvo... 10. Atsakovas UAB „Neribotos galimybės“ nurodė, kad ieškovas visiškai... 11. Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ nurodė, kad nėra jokių dokumentų ar... 12. Atsakovas G. L. nurodė, kad automobilis gaisro kilimo dieną buvo techniškai... 13. Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ nurodė, kad tarp draudiko UAB DK... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino... 16. Teismas nesutiko su atsakovo UAB „Neribotos galimybės“ teiginiais, kad UAB... 17. Teismas nesutiko su ieškovo teiginiais, kad atsakovas turi atsakyti ir CK... 18. Teismas taip pat nesutiko su ieškovo argumentais, kad AB „Lietuvos... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. Apeliaciniu skundu ieškovas „If P&C Insurance AS“ prašo pakeisti... 21. 1. Teismas, sprendime konstatavęs, jog atsakovo AB „Lietuvos draudimas“... 22. 2. Teismas nepagrįstai nustatė, kad draudimo apsauga galiojo tik Mare... 23. 3. Teismas nepasisakė ir nenagrinėjo 2008 m. birželio 11 d. Darbų saugos... 24. 4. Draudikas, nesutinkantis atlyginti žalą nukentėjusiajam trečiajam... 25. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Lietuvos draudimas“ prašo pakeisti... 26. Atsakovas UAB „Neribotos galimybės“ pateikė teismui apeliacinį skundą.... 27. Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovas G. L. prašo apelianto (ieškovo)... 28. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Merko statyba“... 29. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 32. Teisėjų kolegija pastebi, kad šioje byloje yra priimti du apeliaciniai... 33. Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo... 34. Byloje yra nustatyta, kad G. L. priklausančiu automobiliu (jame kilus gaisrui... 35. Nagrinėjamu atveju esminė aplinkybė yra ta, kad atsakovas UAB „Neribotos... 36. Kasacinis teismas savo nutartyse yra išaiškinęs, kad civilinės atsakomybės... 37. Šioje byloje apeliantas (ieškovas) yra pareiškęs reikalavimą priteisti... 38. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad draudimo sutartimi draudimo... 39. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte yra... 40. Kaip matyti iš į bylą pateiktos sutarties Nr. NG 070610-01 atsakovas UAB... 41. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad tiek pagal CK nuostatas, tiek... 42. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 43. Apeliacinės instancijos teismas, iš dalies panaikinęs pirmosios instancijos... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo dalis, kuriomis... 46. Tenkinti ieškovo „If P&C Insurance AS“ (į. k. Estijos Respublikos... 47. Priteisti iš atsakovų AB „Lietuvos draudimas“ (į. k. 110051834) ir UAB... 48. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....