Byla 2-333-338/2009
Dėl aukciono rezultatų panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Rimantas Savickas, sekretoriaujant Lolitai Kudabienei, dalyvaujant ieškovui P. V., atsakovo Utenos apskrities viršininko administracijos atstovui Audroniui Juodžiui, atsakovo S. D. atstovui advokatui Gediminui Skaisčiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. V. ieškinį atsakovams Utenos apskrities viršininko administracijai, S. D. dėl aukciono rezultatų panaikinimo,

Nustatė

2ieškovas P. V. 2009-02-13 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr 146-290, įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją paskelbti naują uždarą aukcioną dėl leidimų mėgėjiškai žūklei išdavimo Ilgaičio ežere. Šio ieškinio nagrinėjimui atnaujinti terminą, kadangi terminas ieškiniui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių. Ieškovas nurodė, kad Utenos apskrities viršininko administracija skelbdama aukcioną pažeidė „Aukcionų dėl leidimo naudoti žūklės plotus valstybiniuose vandens telkiniuose“ nuostatų reikalavimus, neskelbė uždaro aukciono, o tik jam neįvykus galėjo skelbti atvirą, kuriame gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Ieškovo žemės sklypas ribojasi su išnuomojamu vandens telkiniu, todėl jis turi pirmumo teisę. Atsakovas paskelbęs pakartotiną aukcioną nesilaikė reikalaujamo 20 dienų termino, kadangi pranešimas apie rengiamą pakartotinį aukcioną paskelbtas 2008m. gruodžio 12d. o pats aukcionas vyko 2008m. gruodžio 23d. Ieškovas 30 dienų terminą ieškiniui pateikti praleido dėl to, kad į jo pateiktą pretenziją atsakovas atsakė tik 2009m. sausio 28d.

3Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija nesutinka su ieškovo pateiktu ieškiniu. Atsiliepime į ieškinį nurodo, kad ieškovas pagal Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymo 5 str. 3d. turi pirmumo teisę aukcione, tačiau ja nesinaudojo, nesekė skelbiamos informacijos ir nesiekė savo teisių įgyvendinimo. Ieškovas yra išsilavinęs pilietis, kuriam prieinama informacija skelbiama „Valstybės žinių“ priede bei atsakovo interneto tinklalapyje. Administracijos skelbtas aukcionas 2008-10-23 neįvyko, kadangi nedalyvavo nei vienas asmuo. Ieškovas taip pat nebuvo pareiškęs noro jame dalyvauti. Tai kad skelbimas apie pakartotinį aukcioną „Valstybės žinių“ priede išspausdintas pavėluotai, jokios įtakos ieškovo apsisprendimui neturėjo, kadangi jis pateikė pretenziją jau po aukciono. Ieškovas terminą praleido be svarbių priežasčių.

4Atsakovo S. D. atstovas prašė ieškinį atmesti, kadangi ieškovo reikalavimas nenagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, nes ieškovas skundžia ne aukciono rezultatus, bet Utenos apskrities viršininko sprendimą, o toks reikalavimas teismingas Panevėžio apygardos administraciniam teismui. Ieškovas terminą ieškiniui pateikti yra praleidęs, o jo nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti pripažintos svarbiomis.

5Ieškinys atmestinas.

6CPK 27 str. 3p. numato, jog ieškiniai dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių nagrinėjami apygardos teismuose kaip pirmosios instancijos teisme. Šio įstatymo nuostatų pagrindu ir buvo pareikštas ieškovo reikalavimas Panevėžio apygardos teisme. Nors ieškovas savo ieškinyje nekelia reikalavimo pripažinti aukciono rezultatus dėl leidimų mėgėjiškai žūklei išdavimo Ilgaičio ežere negaliojančiais, tačiau ieškinio esmę apsprendžia ne reikalavimo turinys, bet ieškinio pareiškime išdėstytos faktinės aplinkybės. Iš ieškinio turinio aiškiai suprantama, kad ieškovas skundžia aukciono rezultatus, darydamas nuorodas į aukciono organizatorių padarytus aukciono skelbimo nuostatų pažeidimus. Atsižvelgiant į tai, kad šios kategorijos bylos yra priskiriamos prie viešą interesą turinčių bylų kategorijos ir teismas šios kategorijos bylose yra aktyvus, teismo nesaisto ieškovo reikalavimų turinys. Tai, kad ieškovas reikalauja panaikinti apskrities viršininko sprendimą, o ne aukciono rezultatus, nekeičia bylos teismingumo. Kiekvienas pilietis gindamas savo teises ir teisėtus interesus turi būti pakankamai atidus ir rūpestingas, nes nuo to priklauso ar bus tinkamai apginta pažeista teisė. Ieškovas yra pakankamai išsilavinęs, jam prieinamas internetinis tinklalapis, informacija skelbiama „Valstybės žinių“ priede, jis yra rajono žemėtvarkos skyriaus specialistas, todėl galima teigti, kad jam įstatymo nuostatos yra žinomos. Ieškovas prašymą atnaujinti ieškinio senaties terminą motyvuoja tuo, kad jis norėjęs kilusį ginčą išspręsti derybų būdu, pateikė atsakovui pretenziją ir laukė atsakymo. Kai buvo atsakyta į pretenziją, ieškinio senaties terminas jau buvo pasibaigęs. Ši ieškovo nurodyta aplinkybė nėra pakankama, kad termino praleidimo priežastis būtų galima pripažinti svarbiomis. Kaip jau minėta, ieškovas nesidomėjo nei pirmuoju, nei vėlesniu aukcionu, buvo pasyvus, apie įvykusį aukcioną sužinojo 2008m. gruodžio 23d., o ieškinį teismui pateikė tik 2009m. vasario 11d. Šiam ieškovo reikalavimui pateikti yra nustatytas sutrumpintas 30 dienų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 3d.). Reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas pasibaigęs (CK 1. 126 str. 1d.). Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 str. 2d.). Utenos apskrities viršininko administracija ir S. D. prašo taikyti ieškinio esnatį. CK 1.131 str. 1d. nurodyta, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Iš ieškovo į valstybės biudžetą priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1d. 3p.).

7Vadovaudamasis LR CPK 259 str. 270 str.

Nutarė

8Ieškovo P. V. ieškinį atsakovams Utenos apskrities viršininko administracijai, S. D. dėl aukciono leidimų mėgėjiškai žūklei išdavimo Ilgaičio ežere rezultatų panaikinimo, atmesti.

9Priteisti iš P. V. 19,90 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

10Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai