Byla 2A-399-567/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „MS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. birželio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2467-590/2009 pagal ieškovo UAB „Inalva logistics“ ieškinį atsakovui UAB „MS“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Inalva logistics“ 2009-02-02 pateikė ieškinį, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti 2006 Lt, 30,09 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad su atsakovu 2008-07-09 sudarė sutartį – paraišką Nr. 07/488 krovinio pervežimui maršrutu Latvija - Čekija. Už atliktą krovinio pervežimo paslaugą pagal pateiktą 2008-07-24 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0226 ieškovas atsakovui 2008-09-01 mokėjimo nurodymu Nr. 176 sumokėjo 2006 Lt. Dėl sąskaitybos klaidos 2008-09-11 mokėjimo nurodymu Nr. 198 ieškovas dar kartą nepagrįstai sumokėjo atsakovui 2006 Lt pagal tą pačią PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0226. Dėl permokėtos sumos grąžinimo atsakovui pateikti 2008-10-31 Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai dėl atsakovui permokėtos sumos 2006 Lt įskaitymo (grąžinimo), tačiau atsakovas permokėtos 2006 Lt sumos neįskaitė (negrąžino). Kadangi minėtą sumą atsakovas įgijo be teisėto pagrindo, turi ją sugrąžinti ieškovui (LR CK 6.237 str.).

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009-03-10 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino. Teismas nusprendė priteisti iš atsakovo UAB „MS“ ieškovo UAB „Inalva logistics“ naudai 2006 Lt ir 30,90 Lt žyminio mokesčio.

5Atsakovas UAB „MS“ 2009-04-03 pateikė prieštaravimą dėl ieškinio ir 2009-03-10 preliminaraus sprendimo. Nurodė, kad ieškovas yra skolingas atsakovui už suteiktas transporto paslaugas, skolos suma sudaro 8949,65 Lt, dėl ko Kauno miesto apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-9558-435/2009 dėl skolos išieškojimo iš UAB „Inalva logistics“.

6Ieškovas UAB „Inalva logistics“ atsiliepime į prieštaravimą prašė preliminarų teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovas pateikė suklastotus dokumentus: 2008-07-09 PVM sąskaitas-faktūras Nr. 0202 ir Nr. 0204, kurių tikrasis mokėtojas yra įmonė MB BOIS. Atsakovas netinkamai vykdė pateiktos 2008-07-01 krovinių pervežimo sutarties Nr. 06/470 sąlygas, krovinį pristatė pavėluotai ir sugadintą. Dėl netinkamo 2008-07-01 krovinių pervežimo sutarties Nr. 06/470 vykdymo ginčas nagrinėjamas kitoje byloje Kauno miesto apylinkės teisme (CPK 430 str.).

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009-06-23 sprendimu paliko 2009-03-10 preliminarų sprendimą nepakeistą, o atsakovo UAB „MS“ prieštaravimus dėl teismo preliminaraus sprendimo atmetė, bei priteisė iš atsakovo UAB „MS“ valstybės naudai 52,61 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas pažymėjo, jog kviečiamas į teismo posėdį atsakovas neatvyko, nors apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai. Teismas nustatė, kad ginčo šalys 2008-07-09 sudarė sutartį – paraišką Nr. 07/488 dėl krovinio pervežimo maršrutu Latvija - Čekija. Teismas konstatavo, jog atsakovas už krovinio pervežimo paslaugą ieškovui pateikė 2006 Lt sumai PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0226, kurią ieškovas apmokėjo du kartus: 2008-09-01 mokėjimo nurodymu Nr. 176 ir 2008-09-11 mokėjimo nurodymu Nr. 198. Teismas padarė išvadą, jog atsakovas, be teisinio pagrindo įgijęs 2006 Lt, turėjo pareigą visa tai grąžinti ieškovui, tačiau to nepadarė. Teismas konstatavo, jog atsakovo prieštaravimai laikytini nepagrįstais ir atmetami, o 2009-03-10 preliminarus teismo sprendimas paliekamas nepakeistas. Teismas pažymėjo, jog iš atsakovo valstybės naudai priteisiama 35,91 Lt žyminio mokesčio ir 16,70 Lt pašto išlaidų (CK 6.237 str. 1 d., CPK 93 str. 1 d., 246 str. 2 d., 430 str. 6 d. 1 p.).

8Atsakovas UAB „MS“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir peržiūrėti byloje pateiktus įrodymus. Teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi teismas netinkamai išnagrinėjo pateiktus atsakovo įrodymus, taip pat tą faktą, kad yra sudarytos dvi pervežimo sutartys, iš kurių tik dėl vienos yra kilęs ginčas. Iš atsakovo pateiktų dokumentų aiškiai matyti, jog buvo įvykdyti krovinių pervežimai. Teismas, atmesdamas atsakovo prieštaravimus, neteisingai vertino 2008-07-01 sutartį Nr. 06/470. 8949,65 Lt suma yra skola ne pagal vieną krovinio pervežimo sutartį Nr. 06/470, bet pagal dvi krovinio pervežimo sutartis. Tai 2008-07-01 Krovinio pervežimo sutartis Nr. 06/470, kurios pagrindu išrašyta sąskaita Nr. 0204 4889,16 Lt sumai, ir 2008-06-20 Krovinio pervežimo sutartis Nr. 06/449, kurios pagrindu išrašyta sąskaita Nr. 0202 4889,16 Lt sumai. Dėl sutarties Nr. 06/470 yra kilęs ginčas, o sutartį Nr. 06/449 atsakovas įvykdė tinkamai, išrašė sąskaitą Nr. 0202, kurios ieškovas iki šiol neapmokėjo. Dėl šios aplinkybės 2008-09-11 ieškovo padarytą 2006 Lt permoką atsakovas užskaitė kaip dalinę įmoką už neatsiskaitytą sąskaitą Nr. 0202 4889,16 Lt sumai, todėl likutinė ieškovo skola pagal šią sąskaitą yra 2883,16 Lt.

9Ieškovas UAB „Inalva logistics“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jo netenkinti ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2006 Lt sumos už laikotarpį nuo 2009-07-24 iki atsakovo apeliacinio skundo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme dienos ir skirti atsakovo įmonės vadovui direktoriui S. M. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pareiškus nepagrįstą apeliacinį skundą – 10000 Lt dydžio baudą. Pirmosios instancijos teisme atsakovas savo prieštaravimą, grįsdamas krovinio pervežimo sutartimis (2008-07-01 Nr. 06/470 ir 2008-06-20 Nr. 06/449), nurodė, jog dėl šių sutarčių vykdymo yra kilęs ginčas, kuris nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. 2-9558-435/2009. Tuo tarpu apeliaciniame skunde teigia, kad ginčas yra kilęs jau tik dėl 2008-07-01 sutarties Nr. 06/470. Ieškovo nuomone, tokiu būdu atsakovas klaidina teismą. Be to, atsakovas apeliaciniame skunde reiškia naują reikalavimą ieškovo permoką 2006 Lt užskaityti pagal sąskaitą Nr. 0202. Tokiu būdu atsakovas, pareikšdamas akivaizdžiai nepagrįstą apeliacinį skundą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Kadangi atsakovas yra juridinis asmuo, skirtina bauda išieškotina iš nepagrįstą apeliacinį skundą pareiškusio atsakovo įmonės vadovo asmeninių lėšų ir skirtina atsakovo atsakingam asmeniui (CPK 95 str., 106 str. 3 d.). Be to, atsakovas įpareigotinas atlyginti ieškovui jo patirtus nuostolius dėl teismo sprendimo vykdymo uždelsimą dėl atsakovo pareikšto apeliacinio skundo už visą apeliacinio proceso laikotarpį nuo 2009-07-24, t.y. nuo teismo sprendimo apskundimo termino pabaigos iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme dienos (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

10Atsakovo apeliacinis skundas atmestinas. Įstatymų leidėjas nustatė, kad dokumentiniame procese negalima pakeisti ieškinio dalyko ir pagrindo, padidinti ieškinio reikalavimus bei pateikti priešieškinį. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga, todėl pirmosios instancijos teismas nagrinėja ginčą, neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų, atsižvelgiant į tai, kad ieškinį nagrinėjant dokumentinio proceso tvarka negalimas priešieškinio pateikimas.

11Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja apeliacinio skundo ribose. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, pateikdamas ieškinį dokumentinio proceso tvarka, pats sukūrė tokią teisinę situaciją, kai toje pačioje byloje negalėjo būti pareikštas priešieškinis (CPK 430 str. 4 d.), tuo parodydamas, kad nėra suinteresuotas operatyviu procesu dėl tarpusavio atsiskaitymų vykdymo pagal šalis siejančias sutartines prievoles. Tai, kad atsakovas užvedė kitą bylą dėl skolos išieškojimo Kauno miesto apylinkės teisme, parodo, kad abi šalys nėra linkusios geruoju spręsti tarpusavio atsiskaitymo klausimų. Dėl to nėra teisinio pagrindo skirti 10000 Lt dydžio baudą atsakovo įmonės vadovui direktoriui S. M. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pareiškiant apeliacinį skundą, nes abi šalys savo nuožiūra realizavo procesines teises, įgyvendindamos dispozityvumo principą civiliniame procese. Teisėjų kolegija pažymi, kad šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareiga vienodai svarbi abiem šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę. Tuo atveju, kai šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine-komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai.

12Įstatymų leidėjas, drausdamas apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, numatė, kad naujais reikalavimais nelaikomi reikalavimai, neatsiejamai susiję su jau pareikštu ieškiniu, t. y. palūkanos. Už šiuos reikalavimus paduodant apeliacinį skundą sumokamas žyminis mokestis kaip už reikalavimą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 str.). Nagrinėjamoje byloje ieškovas nepateikė apeliacinio skundo, nenurodė konkrečios palūkanų sumos nuo 2009-07-24 bei jos neapmokėjo žyminiu mokesčiu, todėl nėra teisinio pagrindo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo sprendimu priteistos 2006 Lt sumos už laikotarpį nuo 2009-07-24 iki atsakovo apeliacinio skundo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme dienos, atsižvelgiant į tai, kad apeliacine tvarka byla nagrinėjama tik pagal atsakovo apeliacinį skundą ir ieškovas nepasinaudojo apeliacijos teise pagal CPK 312 str. tvarką.

13Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad 2008-07-24 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0226 ieškovas atsakovui apmokėjo du kartus: 2008-09-01 mokėjimo nurodymu Nr. 176 - 2006 Lt ir 2008-09-11 mokėjimo nurodymu Nr. 198 - 2006 Lt. Tai reiškia, kad atsakovas turi grąžinti 2006 Lt ieškovui, nes šios bylos nagrinėjimo dalykas nėra susijęs su šalių sudarytomis 2008-07-01 Krovinio pervežimo sutartimi Nr. 06/470 ir 2008-06-20 Krovinio pervežimo sutartimi Nr. 06/449 ir atsiskaitymu pagal šias sutartis, bei atsakovo atliktų veiksmų, užskaitant 2006 Lt, kaip dalinę įmoką už neatsiskaitytą sąskaitą Nr. 0202 4889,16 Lt sumai. Teisėjų kolegija pažymi, kad šios sutartys ir šalių tarpusavio atsiskaitymai yra kitos bylos, iškeltos Kauno miesto apylinkės teisme, nagrinėjimo dalykas, todėl teisėjų kolegija nevertina apelianto argumentų dėl minėtų sutarčių vykdymo. Dėl šios priežasties šalinami iš skundžiamo sprendimo motyvuojamosios dalies pirmosios instancijos teismo argumentai, kad atsakovas neįrodė, kad ieškovas yra skolingas atsakovui 8949,65 Lt pagal 2008-07-01 sutartį-paraišką krovinių pervežimui Nr. 06/470, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 2008-07-01 sutarties-paraiškos krovinių pervežimui Nr. 06/470 pažeidimo ir civilinė byla Nr. 2-9558-435/2009 yra nesusijusi su šia nagrinėjama byla.

14Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į faktines bylos aplinkybes, šalių bendradarbiavimą, jų statusą bei joms taikytinus griežtesnius reikalavimus dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino nagrinėtoje byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą tinkamu ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, ir padarė teisingą išvadą, kad atsakovas UAB „MS“ ieškovui UAB „Inalva logistics“ turi sumokėti 2006 Lt ir 30,90 Lt žyminio mokesčio.

15Tai, kad atsakovui nepatinka sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas ir nemotyvuotas. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės atitinka LR CPK 270 str. ir 430 str. reikalavimus ir yra pakankamai motyvuotas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai nustatytos faktinės bylos aplinkybės, tinkamai įvertinti įrodymai ir išnagrinėtos bylai reikšmingos aplinkybės. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas iš esmės nepakeistas. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.2 str., 1.5 str., 6.1 str.- 6.4 str.; LR CPK 7 str., 8 str., 95 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

16Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas atmetamas, apeliantui nėra priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos ir jis turi pareigą atlyginti 5,60 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 113) apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str.). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė bylinėjimosi išlaidas, todėl atsakovas neturi pareigos jas atlyginti (LR CPK 79 str., 80 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

18Palikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. birželio 23 d. sprendimą nepakeistą.

19Priteisti iš atsakovo UAB „MS“ valstybės naudai 5,60 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Inalva logistics“ 2009-02-02 pateikė ieškinį, prašydamas... 4. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009-03-10 preliminariu sprendimu... 5. Atsakovas UAB „MS“ 2009-04-03 pateikė prieštaravimą dėl ieškinio ir... 6. Ieškovas UAB „Inalva logistics“ atsiliepime į prieštaravimą prašė... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009-06-23 sprendimu paliko 2009-03-10... 8. Atsakovas UAB „MS“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti... 9. Ieškovas UAB „Inalva logistics“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė... 10. Atsakovo apeliacinis skundas atmestinas. Įstatymų leidėjas nustatė, kad... 11. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja apeliacinio skundo ribose.... 12. Įstatymų leidėjas, drausdamas apeliaciniame skunde kelti naujus... 13. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad 2008-07-24 PVM sąskaitą –... 14. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į faktines bylos aplinkybes, šalių... 15. Tai, kad atsakovui nepatinka sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad... 16. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas atmetamas, apeliantui nėra... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 18. Palikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. birželio 23 d. sprendimą... 19. Priteisti iš atsakovo UAB „MS“ valstybės naudai 5,60 Lt bylinėjimosi...