Byla 2-10775-772/2014
Dėl skolos už suvartotas gamtines dujas

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį atsakovei A. R. dėl skolos už suvartotas gamtines dujas.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašo priteisti iš atsakovės A. R. 780,19 Lt skolos už suvartotas gamtines dujas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei ieškinys su priedais buvo įteikti tinkamai, tačiau prašymų negauta. Nesant atsakovės atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

5Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007-03-19 tarp AB „Lietuvos dujos“ ir atsakovės A. R. buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis Nr.40293269. Šia sutartimi ieškovas (tiekėjas) įsipareigojo užtikrinti gamtinių dujų tiekimą buitinėms reikmėms atsakovės (vartotojo) nurodytu adresu, ( - ), Šiauliuose, o atsakovė įsipareigojo pagal sutarties 4.2 punktą laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį, mokėti už suvartotas gamtines. Ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, tuo tarpu atsakovė savo sutartinių prievolių nevykdė ir už suvartotas dujas nesumokėjo 780,19 Lt, nors 2014-07-10 ir 2014-09-10 pranešimais buvo raginama sumokėti skolą.

7AB „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, registruotas buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius), 2014 m. spalio 15 d. sudarė Įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį (toliau - Sutartis) su UAB „Lietuvos dujų tiekimas" (juridinio asmens kodas 303383884, registruotas buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius), kuriai AB „Lietuvos dujos“ vadovaudamasis CK 6.402 str., perleido, o UAB „Lietuvos dujų tiekimas" nuosavybės teise įgijo ir priėmė iš AB „Lietuvos dujos" turtinį kompleksą (įmonės dalį), t. y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Įmonės dalies pirkimo - pardavimo sutartis patvirtinta notaro ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Įgydamas AB „Lietuvos dujos“ įmonės dalį sutarties pagrindu, t. y. perimdamas materialines subjektines teises ir pareigas, UAB „Lietuvos dujų tiekimas" kartu perėmė ir teises bei pareigas susijusias su atsakove.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.383 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Ši norma taikoma ir aprūpinant dujomis per dujų tiekimo tinklus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.391 str.). Savo įsipareigojimus ieškovas vykdė sąžiningai. Atsakovė, pažeisdamas sutarties įsipareigojimus, už gamtines dujas nemokėjo.

9Atsakovė pažeidė prievolių ir sutarčių vykdymo principus, pagal kuriuos sutartinės prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai ir nustatytu laiku (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.). Ieškovas savo pareigas vykdė tinkamai, t.y. užtikrino gamtinių dujų tiekimą atsakovei, tuo tarpu atsakovė savo pareigų neįvykdė – ieškovo tiekiamas gamtines dujas naudojo, tačiau už jas nemokėjo, gamtinių dujų tiekimo neatsisakė, todėl iš atsakovės priteistina 780,19 Lt (septynių šimtų aštuoniasdešimt litų, 19 centų) (225,96 EUR (dviejų šimtų dvidešimt penkių eurų, 96 euro centų)) skola.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 780,19 Lt (225,96 EUR) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-12-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) (20,85 EUR (dvidešimt eurų, 85 euro centų)) žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d. 3 b. l.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259 straipsniu, 285 straipsniu, 286 straipsniu ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės A. R., a. k. ( - ) ieškovui UAB ,,Lietuvos dujų tiekimas”, į. k. 303383884, 780,19 Lt (septynių šimtų aštuoniasdešimt litų, 19 centų) (225,96 EUR (dviejų šimtų dvidešimt penkių eurų, 96 euro centų)) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 780,19 Lt (225,96 EUR) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) (20,85 EUR (dvidešimt eurų, 85 euro centų)) žyminį mokestį.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai