Byla T-337-339/2018
Dėl nuteistajai R. B. paskirtos viešųjų darbų bausmės pakeitimo arešto bausme

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Vitalija Liauzginienė, sekretoriaujant Danutei Dokšienei, dalyvaujant prokurorei Jūratei Arošienei, Probacijos tarnybos atstovei Vaidai Masaitienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus (toliau – Probacijos tarnyba) teikimą dėl nuteistajai R. B. paskirtos viešųjų darbų bausmės pakeitimo arešto bausme.

3Teismas

Nustatė

4teikime nurodyta, kad R. B. Telšių apylinkės teismo 2018 m. vasario 26 d. teismo baudžiamuoju įsakymu nuteista pagal LR BK 201 straipsnio 1 dalį, paskirta bausmė – 6 mėnesiai viešųjų darbų, įpareigojant dirbti po 30 valandų per mėnesį. R. B. 2018 m. kovo 19 d. įregistruota į Probacijos tarnybos registrą, 2018 m. kovo 26 d. išsamiai supažindinta su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, taip pat įspėta dėl teisinių pasekmių, jeigu kiekvieną mėnesį neišdirbs teismo nustatytų viešųjų darbų valandų. Nuteistoji sutiko atlikti viešuosius darbus, pasirinko juos atlikti Varnių seniūnijoje. Telšių apylinkės teismo 2018 m. gegužės 29 d. nutartimi teismas pratęsė viešųjų darbų atlikimo terminą trims mėnesiams. R. B. per laikotarpį nuo 2018 m. birželio 13 d. iki 2018 m. liepos 13 d. išdirbo 30 valandų viešųjų darbų. 2018 m. liepos 12 d. Varnių seniūnas žodžiu informavo Probacijos tarnybą, kad nuteistoji nuolat girtauja, jos gyvenamojoje vietoje lankosi moterys su mažamečiais vaikais, šitaip ji kelia grėsmę sau ir aplinkiniams, todėl tą pačią dieną Probacijos tarnybos darbuotojai apsilankė nuteistosios gyvenamojoje vietoje. R. B. pripažino turinti priklausomybę alkoholiui ir sutiko nuvykti į UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centrą psichiatro konsultacijai, tačiau nenuvyko. 2018 m. liepos 16 d. susisiekus su nuteistąja, išsiaiškinta, kad viešųjų darbų ji nedirba. Dar kartą nuteistoji įspėta dėl teisinių pasekmių ir sutarta, kad nuteistoji į Probacijos tarnybą atvyks 2018 m. liepos 19 d., tačiau neatvyko. 2018 m. liepos 20 d. pakartotinai apsilankius R. B. gyvenamojoje vietoje, ši buvo motyvuota dirbti viešuosius darbus, dar kartą įspėta dėl teisinių pasekmių. Nuo 2018 m. liepos 23 d. iki 2018 m. liepos 27 d. į telefoninius pokalbius nuteistoji neatsakė, todėl išsiųstas šaukimas, kad į skyrių turi atvykti 2018 m. liepos 31 d, tačiau neatvyko. 2018 m. liepos 31 d. susisiekus telefonu, ši paaiškino, kad atvykti negali, nes neturi pinigų, viešųjų darbų nedirba, planuoja pradėti dirbti nuo rugpjūčio 1 d. Nuteistoji dar kartą įspėta dėl teisinių pasekmių. 2018 m. rugpjūčio 3 d. susisiekus su nuteistąja, išsiaiškinta, kad ši viešųjų darbų nepradėjo dirbti, teigė, kad darbus pradės dirbti nuo rugpjūčio 6 d. Nuteistoji dar kartą įspėta dėl teisinių pasekmių. Nuo 2018 m. liepos 13 d. iki 2018 m. rugpjūčio 13 d. paskirtų viešųjų darbų nuteistoji neatvyko dirbti. Nuo 2018 m. rugpjūčio 14 d. su nuteistąja nebuvo įmanoma susisiekti, todėl jai išsiųstas šaukimas, kad atvyktų į Probacijos tarnybą 2018 m. rugpjūčio 20 d., tačiau neatvyko. 2018 m. rugpjūčio 22 d. R. B. atvyko į Probacijos tarnybą ir paaiškino, kad viešųjų darbų neatliko, nes be saiko vartojo alkoholinius gėrimus, gulėjo ligoninėje. Su nuteistąja sutarta, kad iki 2018 m. rugsėjo 13 d. atliks 60 valandų viešųjų darbų, tačiau atliko tik 20 valandų. 2018 m. rusėjo 10 d. Varnių seniūnas žodžiu informavo Probacijos tarnybą, kad R. B. neatvyksta dirbti viešųjų darbų, todėl 2018 m. rugsėjo 12 d. apsilankius nuteistosios gyvenamojoje vietoje, ši paaiškino, kad viešųjų darbų atliko tik 20 valandų, nes buvo išvykusi pas draugą į Vilnių, be to yra nėščia. 2018 m. rugsėjo 13 d. nuteistoji paskambino į Probacijos tarnybą ir pasakė, kad nėra nėščia. Atsižvelgiant į tai, kad R. B. tinkamai atlikti paskirtą bausmę trukdo polinkis vartoti alkoholį, sumenkina alkoholio kenksmingą poveikį sau ir kitiems, atsisako spręsti alkoholio problemą, manipuliuoja savo sveikatos problemomis bei išgalvotu nėštumu, Probacijos tarnyba, vadovaujantis LR BK 46 straipsnio 7 dalimi, siūlo nuteistajai R. B. paskirtus viešuosius darbus pakeisti areštu. Probacijos tarnybos atstovė teismo posėdyje patvirtino teikime nurodytas aplinkybes.

5Prokurorė prašo teikimą tenkinti.

6Teikimas tenkintinas.

7R. B. Telšių apylinkės teismo 2018 m. vasario 26 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pripažinta kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 201 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti viešieji darbai 9 mėnesiams, įpareigojant per mėnesį neatlygintinai išdirbti po 30 valandų visuomenės labui. Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – viešieji darbai 6 mėnesiams, įpareigojant per mėnesį neatlygintinai išdirbti po 30 valandų visuomenės labui.

8LR BK 46 straipsnio 7 dalyje nustatyta, jeigu asmuo vengia atlikti viešuosius darbus, bausmę vykdanti institucija įspėja nuteistąjį dėl galimų teisinių pasekmių. Jeigu asmuo ir po įspėjimo vengia atlikti viešųjų darbų bausmę, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali pakeisti viešuosius darbus bauda arba areštu. Iš teikimo turinio, asmens byloje esančios medžiagos, Probacijos tarnybos atstovės paaiškinimų matyti, jog R. B. 2018 m. kovo 19 d. įregistruota į Probacijos tarnybos registrą, 2018 m. kovo 26 d. išsamiai supažindinta su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, taip pat įspėta dėl galimų teisinių pasekmių, jeigu kiekvieną mėnesį neišdirbs teismo nustatytų viešųjų darbų valandų. Nuteistoji sutiko atlikti viešuosius darbus, pasirinko juos atlikti Varnių seniūnijoje ir tą pačią dieną buvo išduotas siuntimas Telšių rajono savivaldybės administracijos Varnių seniūnijai. Telšių apylinkės teismo 2018 m. gegužės 29 d. nutartimi teismas pratęsė viešųjų darbų atlikimo terminą trims mėnesiams (teismo posėdžio metu nuteistoji sutiko atlikti viešuosius darbus). R. B. per laikotarpį nuo 2018 m. birželio mėn. iki 2018 m. rugsėjo mėn. išdirbo tik 50 valandų viešųjų darbų. Nuteistoji daug kartų buvo įspėta Probacijos tarnybos darbuotojų dėl galimų pasekmių, jeigu neišdirbs kiekvieną mėnesį po 30 valandų viešųjų darbų, tačiau į įspėjimus nereagavo, kviečiama į Probacijos tarnybą neatvykdavo, melagingai pranešdavo apie neatvykimo priežastis, nuolat vartojo alkoholinius gėrimus. Nors R. B. pripažino turinti priklausomybę alkoholiui ir sutiko nuvykti į UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centrą psichiatro konsultacijai, tačiau nenuvyko. Nuteistoji R. B. į teismo posėdį taip pat neatvyko. Iš visų nustatytų aplinkybių matyti, kad nuteistoji R. B. vengia atlikti viešųjų darbų bausmę, nedirba, todėl neatlikta viešųjų darbų dalis – 130 valandų keistina areštu (LR BK 46 straipsnio 7 dalis). Viena arešto para prilyginama šešioms viešųjų darbų valandoms, todėl 130 valandų viešųjų darbų keistinos areštu 21 parai (LR BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 1 dalimi, 364 straipsniu,

Nutarė

10teikimą tenkinti.

11Telšių apylinkės teismo 2018 m. vasario 26 d. teismo baudžiamuoju įsakymu R. B., asmens kodas ( - ) paskirtus ir neatliktus 130 valandų viešuosius darbus pakeisti areštu 21 (dvidešimt vienai) parai, bausmę atliekant areštinėje.

12Bausmės pradžią skaityti nuo nutarties vykdymo dienos.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai