Byla 1-63-100/2010

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Pocevičienė, sekretoriaujant Vidai Suslikienei, dalyvaujant prokurorei Odetai Gruodienei, gynėjui advokatui Raimundui Kurkliečiui, civilinio ieškovo atstovui O. J., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2V. P., a.k. ( - ) g. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, susituokęs, nedirbantis, gyv. ( - ) rajone, neteistas; kaltinamas pagal LR BK 179 str.1d.,

Nustatė

4Kaltinamasis V. P. nuo nenustatytos datos iki 2010 m. kovo mėn. 6 d., neteisėtai naudojo elektros energiją, t.y. savo gyvenamajame name, esančiame ( - ) Kupiškio r., tyčia savavališkai nuo atramos 600/14 prie oro linijos fazinio laido prijungęs vienos gyslos laidą, o nulinį laidą prijungęs prie pasidaryto įžeminimo kontūro, šiuos laidus atvedęs iki gyvenamojo namo bei prisijungęs prie vidaus elektros instaliacijos, tokiu neteisėtu būdu be apskaitos tiekė elektros energiją gyvenamajame name buvusiems elektros energijos imtuvams, tuo padarydamas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 1481,31 Lt žalą.

5Kaltinamasis V. P. kaltu prisipažino visiškai. Paaiškino, kad jis šių metų žiemą gyveno be elektros, norėjosi žiemos vakarais pasižiūrėti televizorių, todėl sugalvojo neteisėtai pasijungti elektrą. Šiam tikslui jis pratęsė maždaug 300 m laidą nuo elektros stulpo iki savo gyvenamojo namo. Elektros pasijungimui jis panaudojo rastą keturgyslį laidą, iš kurio padarė viengyslį ir pasijungė nuo elektros stulpo. Į stulpą lipti jam nereikėjo, jis padarė ant laido kablį, kurį su kartimi užkabino ant laido, einančio nuo eletros stulpo. Nors jis nėra elektrikas, tačiau žinojo, kad taip galima padaryti, jam taip buvo patarę ir jis pats tokiu maždaug prieš dvejus metus nelegaliai jau buvo naudojęs elektros energiją. Be apskaitos elektros energiją naudojo televizoriui ir vienai elektros lemputei, šaldytuvo jis neturėjo. Nelegaliai, be sutarties su elektros tinklais, elektros energija naudojosi apie du mėnesius, tamsiu paros metu, iki tol, kol atvyko elektros tinklų darbuotojai ir nustatė pažeidimą. Labai gailisi, kad padarė nusikalstamą veiką. Su civiliniu ieškiniu susipažinęs ir jį pripažįsta.

6Be visiško kaltės pripažinimo, kaltinamojo kaltė įrodyta šiais teisiamojo posėdžio metu sutrumpinto įrodymų tyrimo proceso tvarka ištirtais įrodymais:

7AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Panevėžio regiono elektros tinklo direktoriaus V. M. 2010-03-17 pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pagal BK 179 str. pradėjimo. (b.l. 4-5)

82010-03-06 elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 0005824 kopija, iš kurios matyti, kad 2010-03-06 pas V. P., gyv. ( - ) rastas neapskaitinis prisijungimas nuo elektros oro linijos laidų. Elektros energijos imtuvai: televizorius, muzikinis centras, 7 el. lemputės. (b. 9).

92010-03-10 elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 0005824 svarstymo komisijos posėdžio protokolu, iš kurio matyti, kad V. P., nesudaręs pirkimo – pardavimo sutarties, savavališkai nuo oro linijos laidų prisijungė kabelį į namo instaliaciją ir tokiu būdu vartojo elektros energiją neteisėtai. (b.l. 10).

102010-03-06 daiktų, kurie turi įtakos elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolu, iš kurio matyti, kad iš V. P. paimta: 75 m. raudono izoliuoto aliuminio laido, 20 m. tamsiai pilko izoliuoto aliumininio laido, 24 m. balto izoliuoto aliumininio laido, 9 m. oranžinio izoliuoto varinio laido. (b.l. 11).

112010-03-06 vartotojo elektros įrenginių neteisėto prijungimo prie elektros tinklo schema, iš kurios matyti, kaip buvo prijungta elektra nuo atramos Nr. 600/14 į V. P. gyvenamojo namo elektros instaliaciją (b.l. 12-13, 15).

122010-04-02 reikalaujamų daiktų pateikimo ir 2010-04-06 daiktų apžiūros protokolais, kuriuose nurodyta, kad AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovas E. K. pateikė iš V. P. sodybos paimtus elektros laidus (b.l. 17); pateikti laidai, t.y. 75 m. raudono izoliuoto aliuminio laido, 20 m. tamsiai pilko izoliuoto aliumininio laido, 24 m. balto izoliuoto aliumininio laido, 9 m. oranžinio izoliuoto varinio laido, apžiūrėti ir prijungti prie bylos. (b.l. 17, 18-20).

13Parodymų patikrinimo vietoje metu, įtariamasis V. P. patvirtino duotus parodymus, parodydamas elektros stulpą, nuo kurio padarė prijungimą bei vietą savo gyvenamajame name, kur buvo neteisėtas elektros įvadas. (b.l. 46-49)

14Liudytojo B. A. apklausos protokolu, kuriame jis parodė, kad 2010-03-06, apie 11-12 val., reido metu kartu su AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Panevėžio regiono Kupiškio skyriaus apskaitų grupės inžinieriumi E. K. važiavo pro ( - ) Kupiškio r., kur aptiko savavališką prisijungimą prie elektros oro linijos atramos 600/14. Buvo matyti, kad prie fazinio elektros oro linijos laido padarytas vieno laido prijungimas. Laidas buvo nutiestas žeme link V. P. sodybos. Tuomet jie nuvyko į V. P. sodybą, kad patikrintų, ar pas jį namuose yra elektros srovė ir ten rado neteisėtą įvadą pro gyvenamojo namo langą. Pamatavus laido įtampą, buvo nustatyta, kad neteisėtas įvadas veikia, t.y. indikatorius rodė įtampą. Užėję į V. P. gyvenamąjį namą dar kartą įsitikino, kad jame yra elektros srovė. Apie neteisėto elektros įvado faktą buvo surašytas aktas ir surašytas elektros įrenginių apžiūros aktas, su kuriuo pasirašytinai supažindintas V. P., kuris paaiškino, kad neteisėtai prisijungė prie elektros oro linijos todėl, kad jam buvo reikalinga elektros energija. Jie surinko ir išsivežė neteisėto prisijungimo įkalčius, kuriuos pavyko paimti. Buvo paimta 128 metrai įvairaus skersmens laidų, kurie buvo tarpusavyje sujungti, o sujungimo vietos izoliuotos. Laido dalies, kuri ėjo ištempta per medžius, ir ta, kuri nutrūko ir liko po sniegu, paimti nepavyko, todėl ją paliko. (b.l. 34)

15Liudytojo E. K. apklausos protokolu, kuriame jo parodymai analogiški liudytojo B. A. parodymams (b.l. 35)

162010-04-19 Nr. 21001-252 civiliniu ieškiniu, iš kurio matyti, kad AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pareiškė 1481,31Lt civilinį ieškinį žalai padarytai naudojant V. P. gyvenamajame name elektros energiją be apskaitos atlyginti (b.l. 6-7.).

17Byloje yra įrodyta, kad V. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 179 straipsnio 1 dalyje.

18Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, jog kaltinamasis visiškai prisipažino kaltu ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

19Skiriant bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos BK 54 str. numatytais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į bausmės skyrimo taisykles, numatytas Lietuvos Respublikos BK 61 str. 1 – 3 dalyse.

20Kaltinamasis V. P. padarė vieną nesunkų nusikaltimą. V. P. praeityje yra teistas, tačiau teistumai išnykę, todėl laikytina, kad jis teisiamas pirmą kartą (BK 55 str.), baustas administracine tvarka, nedirbantis, neįrašytas į priklausomybių ligų ir psichiatro kabinetų įskaitas. Atsižvelgiant į tai, kad V. P. niekur nedirba ir neturi pajamų, o jo nusikalstama veika yra padaryta turtinė žala, todėl V. P. tikslinga skirti švelniausią sankcijoje numatytą bausmę – viešuosius darbus. Teismas laiko, kad skyrus V. P. šios rūšies bausmę, bus pasiekti bausmės tikslai. Viešųjų darbų bausmės dydis nustatytinas artimas šios bausmės rūšies minimalaus ir maksimalaus dydžio vidurkiui, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kaltinamojo asmenybę bei kitas bylos aplinkybes.

21Civilinis ieškinys. Civilinio ieškovo atstovas prašė civilinį ieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš kaltinamojo AB “Rytų skirstomieji tinklai” 1481,31 Lt žalai atlyginti.

22Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 75 m. raudono izoliuoto aliuminio laido, 20 m. tamsiai pilko izoliuoto aliumininio laido, 24 m. balto izoliuoto aliumininio laido, 9 m. oranžinio izoliuoto varinio laido, kurie prijungti prie bylos ir saugomi teisme, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini.

23Iš V. P. taip pat išieškotinos proceso išlaidos už teismo šaukimus.

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-303, 305-307 str. str., teismas,

Nutarė

25V. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 179 straipsnio 1 dalį ir nubausti viešaisiais darbais penkiems(5) mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai dirbti po dvidešimt (20) valandų kiekvieną mėnesį visuomenės labui.

26Viešųjų darbų bausmę skaičiuoti nuo nuteistojo pradėjimo dirbti viešuosius darbus.

27V. P. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

28Civilinį ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš V. P. AB “Rytų skirstomieji tinklai” 1481,31 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą ir 31 ct.) žalai atlyginti.

29Daiktus: 75 m raudono izoliuoto aliuminio laido, 20 m. tamsiai pilko izoliuoto aliumininio laido, 24 m. balto izoliuoto aliumininio laido, 9 m. oranžinio izoliuoto varinio laido, kurie prijungti prie bylos, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

30Išieškoti iš V. P. valstybės naudai 15,50 Lt (penkiolika litų ir 50 ct) proceso išlaidų (už teismo šaukimus).

31Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Kupiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Pocevičienė,... 2. V. P., a.k. ( - ) g. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. Kaltinamasis V. P. nuo nenustatytos datos iki 2010 m. kovo mėn. 6 d.,... 5. Kaltinamasis V. P. kaltu prisipažino visiškai. Paaiškino, kad jis šių... 6. Be visiško kaltės pripažinimo, kaltinamojo kaltė įrodyta šiais teisiamojo... 7. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Panevėžio regiono elektros tinklo... 8. 2010-03-06 elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 0005824... 9. 2010-03-10 elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 0005824... 10. 2010-03-06 daiktų, kurie turi įtakos elektros energijos vartojimo faktui... 11. 2010-03-06 vartotojo elektros įrenginių neteisėto prijungimo prie elektros... 12. 2010-04-02 reikalaujamų daiktų pateikimo ir 2010-04-06 daiktų apžiūros... 13. Parodymų patikrinimo vietoje metu, įtariamasis V. P. patvirtino duotus... 14. Liudytojo B. A. apklausos protokolu, kuriame jis parodė, kad... 15. Liudytojo E. K. apklausos protokolu, kuriame jo parodymai analogiški... 16. 2010-04-19 Nr. 21001-252 civiliniu ieškiniu, iš kurio matyti, kad AB „Rytų... 17. Byloje yra įrodyta, kad V. P. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 18. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, jog... 19. Skiriant bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos BK 54... 20. Kaltinamasis V. P. padarė vieną nesunkų nusikaltimą. V. P. praeityje yra... 21. Civilinis ieškinys. Civilinio ieškovo atstovas prašė civilinį... 22. Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 75... 23. Iš V. P. taip pat išieškotinos proceso išlaidos už teismo šaukimus.... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK... 25. V. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 179 straipsnio 1 dalį ir... 26. Viešųjų darbų bausmę skaičiuoti nuo nuteistojo pradėjimo dirbti... 27. V. P. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 28. Civilinį ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš V. P. AB “Rytų... 29. Daiktus: 75 m raudono izoliuoto aliuminio laido, 20 m. tamsiai pilko... 30. Išieškoti iš V. P. valstybės naudai 15,50 Lt (penkiolika litų ir 50 ct)... 31. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...