Byla A-444-749-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens biudžetinės įstaigos Vilniaus universiteto prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A444-749/2013 pagal pareiškėjos J. S. skundą atsakovams Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims P. I. (P. I.), biudžetinei įstaigai Vilniaus universitetui, Vilniaus universiteto Botanikos sodui dėl sprendimų panaikinimo

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja J. S. 2011 m. spalio 6 d. teismui padavė skundą, prašydama: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjos 2011 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2)-1693 dėl P. I. iki nacionalizacijos turėto žemės sklypo kartografavimo 2009 m. gruodžio 3 d. akto Nr. R17-252 bei prie jo pridedamų priedų – planų panaikinimo; 2) panaikinti Tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 1T-(7.5)-100; 3) panaikinti 2011 m. rugsėjo 14 d. sklypo, į kurį atkuriamos nuosavybės teisės, ribų nustatymo aktą Nr. R17-298.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendimu bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti 2011 m. rugsėjo 14 d. sklypo, į kurį atkuriamos nuosavybės teisės, ribų nustatymo aktą Nr. R17-298 paliko nenagrinėtą, kitoje dalyje pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. balandžio 9 nutartimi pareiškėjos J. S. apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo biudžetinė įstaiga Vilniaus universitetas pateikė 2013 m. gegužės 5 d. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliaciniame procese, atlyginimo (t. 3, b. l. 28–30) ir prašymą pagrindžiančius dokumentus. Nurodo, kad teismo nutarties elektroninė versija atsirado tik 2013 m. gegužės 5 d., o nutarties kopija jam išsiųsta nebuvo.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atmestinas.

12Trečiojo suinteresuoto asmens biudžetinės įstaigos Vilniaus universiteto atstovas pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliaciniame procese ir bylinėjimosi išlaidų pagrindimą.

13Vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ) ne tik įtvirtina asmens teisę reikalauti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, bet ir numato tokios teisės įgyvendinimo mechanizmą. Aiškinant ABTĮ 44 ir 45 straipsnių normas sistemiškai ir lingvistiškai, išskirtinos tokios pagrindinės su teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą realizavimu susijusios sąlygos: pirma, turi būti priimtas asmeniui (proceso šaliai) naudingas teismo sprendimas; antra, minėtas asmuo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, o to nepadarius – ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo, turi išreikšti valią, kad patirtos išlaidos jam būtų atlygintos; trečia, prašymas, kaip tokios valios išreiškimo procesinė forma, turi būti pateiktas raštu ir atitikti jam keliamus turinio reikalavimus. Tik esant šių sąlygų visumai, teisme gali būti sprendžiamas proceso šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas (žr. pvz. 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012).

15Prašymui dėl teismo išlaidų paduoti po teismo sprendimo įsiteisėjimo yra nustatytas aiškiai apibrėžtas terminas – ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Šio termino atnaujinimo galimybės ABTĮ nenumato, todėl jis yra naikinamasis (žr. pvz. 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442–5/2012).

16ABTĮ 96 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Teismo sprendimas, priimtas bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, įsiteisėja nuo naujo sprendimo priėmimo dienos.

17Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas buvo priimtas 2013 m. balandžio 9 d., trečiojo suinteresuoto asmens biudžetinės įstaigos Vilniaus universiteto prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas 2013 m. gegužės 7 d. t. y. praleidus ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Kaip minėta, ABTĮ nustatytas terminas yra naikinamasis ir negali būti atnaujintas, todėl nėra pagrindo nagrinėti trečiojo suinteresuoto asmens argumentų, susijusių su jo susipažinimo su teismo sprendimu, momentu.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atmestinas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 ir 2 dalimis, teisėjų kolegija

Nutarė

20Trečiojo suinteresuoto asmens biudžetinės įstaigos Vilniaus universiteto prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atmesti.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai