Byla eB2-399-425/2018
Dėl bankroto, patvirtino supaprastinto bankroto proceso trukmę 12 mėnesių

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas,

2bankrutavusios R. Š. įmonės bankroto byloje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymus išduoti vykdomąjį raštą bei skirti įmonės savininkui baudą už teismo įpareigojimų nevykdymą,

Nustatė

3Panevėžio apygardos teismas 2018-03-12 nutartimi R. Š. įmonę (įmonės kodas ( - )) pripažino nemokia ir iškėlė bankroto bylą, UAB „Lideres“ paskyrė bankroto administratoriumi, 2018-04-10 nutartimi patvirtino sąmatą, administravimo išlaidoms apmokėti, o 2018-06-13 nutartimi patvirtino bankrutuojančios R. Š. įmonės kreditorių sąrašą bei taikė supaprastintą bankroto procesą, 218-07-19 nutartimi bankrutuojančią R. Š. įmonę pripažino bankrutavusia ir likvidavo dėl bankroto, patvirtino supaprastinto bankroto proceso trukmę 12 mėnesių.

4Panevėžio apygardos teismas 2018-03-12 nutartimi R. Š. įmonę pripažindamas nemokia ir iškeldamas bankroto bylą, nutarties 5 punktu nustatė 10 dienų nuo nutarties įsigaliojimo dienos terminą bankrutuojančios R. Š. įmonės savininkui R. Š. privalomai perduoti teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Lideres“ įgaliotam asmeniui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, įmonės antspaudą ir visus dokumentus.

5Bankrutuojančios R. Š. įmonę bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2018-11-06 pateikė teismui prašymus dėl baudos skyrimo ir išdavimo vykdomojo rašto dėl teismo 2018-03-12 nutarties įvykdymo, kuriuo būtų galima priverstine tvarka išreikalauti iš R. Š. įmonės vadovo R. Š. bendrovės dokumentus ir turtą, prašė R. Š. įmonės vadovui skirti 2 896 Eur piniginę baudą už teismo 2018-03-12 nutartimi nustatytų įpareigojimų nevykdymo. Nurodė, kad bankrutuojančios R. Š. įmonės bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo siuntė bankrutuojančios įmonės adresu ( - ) įsakymą ir pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau jokio atsakymo iš įmonės savininko nesulaukė. Taip pat bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo apie R. Š. įmonei iškeltą bankroto bylą informavo viešu skelbimu dienraštyje „Lietuvos rytas“ bei viešai skelbiamu įmonės elektroniniu paštu. Teigia, kad bankroto administratorius negali nustatyti R. Š. buvimo vietos, negali surasti R. Š. įmonės valdymo organų buvimo vietos ir įteikti jiems pranešimų apie bankroto bylos iškėlimo, dėl ko nebuvo perimti jokie įmonės dokumentai, registracijos pažymėjimas, antspaudas.

6Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjo VSDFV Panevėžio skyriui 2018-02-07 pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas pareiškėjo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei reikalavimą R. Š. įmonės savininkui R. Š. pateikti teismui informaciją apie įstaigos kreditorius, skolininkus ir kt. įstaigos finansinę būklę pagrindžiančius dokumentus pasirašytinai įteikti įmonės savininkui R. Š. 2018-02-09 (b.l. 10), kad R. Š. rašytiniu pareiškimu informavo teismą, kad sutinka su ieškovo prašymu iškelti bankroto bylą R. Š. įmonei, pateikė įmonės kreditorių sąrašą, bei 2018 m. įmonės Balansą, Pelno nuostolių) ataskaitą, kas leidžia daryti išvadą, kad jam buvo žinoma apie bankroto bylos nagrinėjimą. Bankrutuojančios R. Š. įmonės bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas dėl baudos skyrimo ir išdavimo vykdomojo rašto dėl teismo nutarties įvykdymo buvo nusiųstas ir asmeniškai pasirašytinai įteiktas R. Š. 2018-114-08, tačiau per teismo nustatytą 10 dienų terminą R. Š. nepateikė teismui atsiliepimo į bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymą dėl baudos skyrimo, todėl teismas neturi duomenų dėl kokių priežasčių R. Š. neįvykdė teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų.

7Prašymas tenkintinas ir dalies.

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 Eur baudą.

9Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prašyme dėl baudos skyrimo nurodė, jog bankrutuojančios įmonės savininkas-vadovas per teismo 2018-03-12 nutartimi nustatytą terminą įmonės dokumentų, turto, antspaudų bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui neperdavė, todėl prašo išduoti vykdomąjį raštą. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės vadovo teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų perduoti bankroto administratoriui įstaigos turtą, dokumentus - nevykdymo pasekmes reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas, kuris yra specialusis įstatymas CPK normų atžvilgiu. Šiuo atveju pripažintina, kad administratoriaus prašymas išduoti vykdomąjį raštą dėl 2018-03-12 teismo nutarties dalies vykdymo netikslingas, nes Įmonių bankroto įstatymas nustato kitokias teismo nutarties dalies įgyvendinimo priemones, todėl prašymas išduoti vykdomąjį raštą netenkintinas (CPK 185 str.; Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p.).

10Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą.

11Kaip buvo nurodyta, Panevėžio apygardos teismas 2018-03-12 nutartimi R. Š. įmonę pripažindamas nemokia ir iškeldamas bankroto bylą, nutarties 5 punktu nustatė 10 dienų nuo nutarties įsigaliojimo dienos terminą bankrutuojančios R. Š. įmonės savininkui R. Š. privalomai perduoti teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Lideres“ įgaliotam asmeniui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, įmonės antspaudą ir visus dokumentus, tačiau šio reikalavimo neįvykdė, įmonės dokumentų, antspaudo, turto pagal balansą neperdavė, su bankroto administratoriumi nebendrauja, tuo trukdydamas bankrutavusios R. Š. įmonės bankroto procesą, todėl jam skirtina piniginę bauda.

12Šios baudos paskyrimas neatleidžia R. Š. nuo teismo įpareigojimų vykdymo.

13Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas CPK 290-291 str.,

Nutarė

141. R. Š. a. k. (( - )) skirti 200 Eur (dviejų šimtų eurų) piniginę baudą už nevykdymą Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 12 d. nutarties 5 punktu nustatyto įpareigojimo perduoti teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Lideres“ įgaliotam asmeniui R. Š. įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, įmonės antspaudą ir visus dokumentus. 2. Administratoriaus įgalioto asmens prašymą išduoti vykdomąjį raštą netenkinti. 3. Nutarties nuorašą nusiųsti bankrutavusios R. Š. įmonės savininkui R. Š. bei bankroto administratoriaus UAB „Lideres“ įgaliotam asmeniui S. V..

15Nutarties dalis dėl netenkinto prašymo, išduoti vykdomąjį raštą, per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą, o dėl paskirtos baudos R. Š. turi teisę per 14 dienų nuo nutarties priėmimo dienos prašyti Panevėžio apygardos teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

Proceso dalyviai