Byla e2-2029-555/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aivida“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ ieškinį atsakovui A. B. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovė bankrutavusi UAB „Aivida“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo A. B. ieškovės bankrutavusios UAB „Aivida“ naudai 117 205,46 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-2310-324/2017, UAB „Aivida“ iškelta bankroto byla. UAB „Aivida“ bankroto bylos iškėlimą iniciavo įmonės kreditorius, nors tokią pareigą turėjo įmonės vadovas, kuris geriausiai žinojo įmonės finansinę būklę. Bankrutavusi UAB „Aivida“ su finansiniais sunkumais susidūrė dar 2012 m. Įmonės finansiniai rodikliai patvirtinta, jog kiekvienais metais įmonė balansavo ties bankroto riba, t. y. jos per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo didesni nei visas jos turimas turtas, ir kiekvienus metus įmonė baigė patirdama didesnį ar mažesnį nuostolį (išskyrus 2015 metus). Vykdydama ūkinę komercinę veiklą, UAB „Aivida“ bendradarbiavo ne tik su Lietuvos, bet ir su užsienio partneriais, tačiau įmonės veiklos modelis buvo parinktas sudarant išskirtines sąlygas susijusioms įmonėms UAB „AiGuta“ ir UAB „Gutava“, kas turėjo įtakos įmonės nemokumui bei tinkamam atsiskaitymui su kreditoriais. Išskirtinės sąlygos minėtoms įmonėms buvo suteiktos dėl to, kad šių įmonių atstovus sieja giminystės ryšiais susiję asmenys. Toks nesąžiningas UAB „Aivida“ direktoriaus elgesys sąlygojo, jog UAB „AiGuta“ 2015 m. sausio 1 d. įmonei buvo skolinga 76 118,55 Eur, o per laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. liepos 29 d. šis įsiskolinimas padidėjo dar 41 086,91 Eur suma, galiausiai UAB „AiGuta“ įmonei liko skolinga net 117 205,46 Eur. UAB „Gutava“ 74 128,00 Eur skola šiai dienai pripažinta beviltiška, nustačius, jog bendrovė yra bankrutavusi ir jau išregistruota. Ieškovė įrodinėja, kad būtent artimas minėtų įmonių vadovų ir akcininkų ryšys nulėmė tai, kad šioms įmonėms ir toliau buvo tiekiamos prekės ir/ar paslaugos, vietoje to, jog būtų siekiama išsiieškoti pinigines lėšas (skolas) ir jas panaudoti kreditorių reikalavimams patenkinti, t. y. būtent atsakovo veiksmai lėmė, jog susijusių įmonių skolos išaugtų iki 117 205,46 Eur bei 74 128,00 Eur, tačiau nebuvo imtasi jokių veiksmų šių skolų išieškojimui. UAB „AiGuta“ ir UAB „Gutava“ yra bankrutavę (bankrutuojantys), todėl nėra tikimybės iš jų atgauti bent dalies skolos. Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi UAB „Aivida“ bankrotas pripažintas tyčiniu ir konstatuota, kad įmonės direktorius priėmė ekonomiškai nenaudingus įmonei sprendimus pasirenkant įmonės veiklos modelį, įmonės veiklą organizuojant taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos. Ieškovė teigia, kad tokių beviltiškų skolų buvimo faktas neginčijamai atspindi, jog įmonės vadovas pažeidė savo pareigą dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonės veikla būtų ekonomiškai naudinga ir pelninga. Toks sąmoningas, nesąžiningas bei neteisėtas įmonės vadovo ir akcininko elgesys sąlygojo, kad UAB „AiGuta“ įmonei liko skolinga net 117 205,46 Eur sumą, kurios net nebuvo bandoma išreikalauti, todėl įmonės kreditoriams buvo padaryta turinė žala.

4Ieškovė taip pat prašo priimti sprendimą už akių, esant Civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) numatytiems pagrindams. Ieškovės bankrutavusios UAB „Aivida“ ieškinys priimtas 2018 m. birželio 25 d. ir tos pačios dienos teisėjo rezoliucija bei pranešimu atsakovui A. B. nustatytas 20 dienų terminas, per kurį atsakovas privalėjo pateikti teismui atsiliepimą į ieškovės pareikštą ieškinį (e. b. l. 54-55). Atsakovui A. B. procesiniai dokumentai buvo įteikti asmeniškai 2018 m. liepos 20 d. Per teismo nustatytą 20 dienų terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6CPK 285 straipsnio 2 dalis numato, kad priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Remdamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi teismas vertina, kad ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, jog jos reikalavimas yra pagrįstas.

7Nagrinėjamoje byloje ieškovė pareiškė atsakovui A. B., kaip buvusiam ieškovės įmonės vadovui ir vieninteliam akcininkui, reikalavimą dėl 117 205,46 Eur žalos atlyginimo. Reikalavimas grindžiamas tuo, jog atsakovas neteisėtais savo veiksmais, t. y. nuo 2012 metų dideliais kiekiais teikdamas prekes, už kurias nebuvo atsiskaitoma, šiuo metu bankrutuojančiai UAB „AiGuta“, kurios vienintelė akcininkė ir vadovė buvo atsakovo sutuoktinė A. B., ieškovės įmonės kreditoriams padarė turtinę žalą, kadangi UAB „AiGuta“ ieškovei liko skolinga 117 205,46 Eur sumą, kurios net nebuvo bandoma išsireikalauti.

8CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis to paties straipsnio 1–6 dalyse ar steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymuose, steigimo dokumentuose ar sutartyje nenustatyta kitaip. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis). Įmonės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina įrodyti juridinio asmens valdymo organo neteisėtus veiksmus, kaltę, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CK 6.246 straipsnis–6.249 straipsnis). Šiuo atveju įmonės vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis, CPK 182 straipsnio 4 punktas), tačiau kitus būtinus civilinės atsakomybės elementus privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis).

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo rūpestingumo pareigos turinio, taip pat yra išaiškinęs, kad vadovo rūpestingumo pareiga visų pirma nustato teisėto elgesio reikalavimą, kad paties vadovo elgesys nepažeistų imperatyviųjų teisės normų, be to, vadovas privalo prižiūrėti, kad ir įmonės veikla būtų teisėta: vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. liepos 18 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. eB2-947-324/2018, iškėlė UAB „Aivida“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, nutartis įsiteisėjo 2017 m. liepos 29 d. Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 17 d. nutartimi patvirtintas UAB „Aivida“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis teismo nutartimis buvo patikslintas. Byloje pateikta kreditorių reikalavimų suvestinė, patvirtina, kad UAB „Aivida“ bendras įsiskolinimas kreditoriams yra 473 634,88 Eur. UAB „Aivida“ Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 2004 m. balandžio 30 d., kurios valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, o juridinio asmens vardu nuo įmonės įregistravimo pradžios iki bankroto bylos iškėlimo veikė vadovas A. B., kuris taip pat yra ir vienintelis įmonės akcininkas. Paskutiniai įregistruoti finansinės atskaitomybės dokumentai yra už 2016 metus. Iš pateiktų atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad už 2012 metus atsakovė deklaravo turinti 1 898 302,00 Lt (549 786,00 Eur) vertės turtą, iš jų gautinos sumos sudarė 1 542 841,00 Lt (446 838,00 Eur), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 883 819,00 Lt (545 592,00 Eur), patyrė 35 703,00 Eur nuostolio; už 2013 metus – 1 687 276,00 Lt (488 669,00 Eur) vertės turtą, iš jų gautinos sumos sudarė 1 404 480,00 Lt (406 766,00 Eur), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 744 219,00 Lt (505 161,00 Eur), patyrė 20 686,00 Eur nuostolio; už 2014 metus – 1 761 653,00 Lt (510 210,00 Eur) vertės turtą, iš jų gautinos sumos sudarė 1 612 304,00 Lt (466 956,00 Eur), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 883 292,00 Lt (545 439,00 Eur), patyrė 11 404,00 Eur nuostolio; už 2015 metus – 472 182,00 Eur vertės turtą, iš jų gautinos sumos sudarė 411 636,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 480 898,00 Eur, gavo 16 513,00 pelno; už 2016 metus – 427 866,00 Eur vertės turtą, iš jų gautinos sumos sudarė 390 031,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 449 234,00 Eur, patyrė 12 651,00 Eur nuostolio; už 2017 m. sausio 1 d.–birželio 19 d. – 407 728,00 Eur vertės turtą, iš jų gautinos sumos sudarė 389 507,00 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 449 918,00 Eur, patyrė 15 823,00 Eur nuostolio. Šie duomenys patvirtina, kad įmonė dar 2012 metais susidūrė su finansiniais sunkumas – iki pat bankroto bylos iškėlimo įmonės veikla buvo nuostolinga (išskyrus 2015 metus), o pradelsti įsiskolinimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

11Byloje esantis bankrutavusios UAB „Gutava“ 2010 m. rugsėjo 27 d. akcininkų sąrašas ir bankrutuojančios UAB „AiGuta“ 2013 m. sausio 15 d. vienintelio akcininko sprendimas patvirtina šių įmonių ir bankrutavusios UAB „Aivida“ sąsajumą per tarpusavyje susijusius asmenis. UAB „AiGuta“ akcininkė ir vadovė nuo 2013 m. sausio 15 d. buvo A. B. sutuoktinė A. B., o UAB „Gutava“ direktorė buvo A. B. sutuoktinė A. B.. Iš atsakovės 2017 m. sausio 1 d. – liepos 31 d. debitorių lentelių matyti, kad abejotinos atsakovės debitorių skolos sudaro 271 367,71 Eur (tame tarpe UAB „Gutava“ 74 128,47 Eur (teisinis statusas – išregistruota)), likusios debitorių skolos sudaro 119 846,46 Eur sumą, iš jų UAB „AiGuta“ 117 205,44 Eur skola, kuriai Kauno apygardos teisme šiuo metu yra iškelta bankroto byla (civilinės bylos Nr. eB2-1120-264/2018). Taigi, UAB „Gutava“ debitorinis įsiskolinimas yra beviltiškas – įmonė jau yra išregistruota, o UAB „AiGuta“ yra iškelta bankroto byla, debitorinio įsiskolinimo išieškojimo galimybės praktiškai nėra.

12Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi UAB „Aivida“ bankrotas pripažintas tyčiniu, nutartis įsiteisėjo 2018 m. birželio 7 d. Šioje nutartyje teismas konstatavo, kad nuo 2012 metų esant sunkiai UAB „Aivida“ finansinei padėčiai, atsakovas A. B., būdamas pakankamai rūpestingas ir apdairus, dideliais kiekiais teikdamas prekes UAB „AiGuta“, o pastarajai už jas neatsiskaitant, turėjo suvokti, kad bendradarbiavimas su UAB „AiGuta“ atsakovei yra ekonomiškai nenaudingas. Teismas pažymėjo, kad A. B. neįrodinėjo, jog būtų ėmęsis konkrečių veiksmų situacijai įmonėje pagerinti (pvz. išieškoti debitorines skolas), priešingai – tęsė nuostolingą ūkinę veiklą su susijusia įmone UAB „AiGuta“. Nutartyje taip pat konstatuota, jog įmonės vadovas galėjo ir privalėjo įvertinti, kad intensyviai bendradarbiaujant su nemokiu debitoriumi ir negaunant pajamų, negalės atsiskaityti su kreditoriais, apribos įmonės kreditorių galimybes nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą. Teismas vertino, jog priešingas A. B. sprendimas bei pasirinktas veiklos modelis – ilgą laiką esant sudėtingai finansinei padėčiai teikti prekes susijusiai įmonei UAB „AiGuta“ ir nereikalauti padengti įsiskolinimo arba nutraukti bendradarbiavimą – negali būti pripažįstamas pateisinama verslo rizika. Teismas konstatavo netinkamą įmonės vadovo pareigų vykdymą, įmonės veiklą organizuojant taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės turtą buvo apribotos (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2, 4 punktai).

13Nurodytos aplinkybės, kurias konstatavo teismas, sprendžiant bankroto pripažinimo tyčiniu klausimą, laikytinos prejudicinėmis šioje byloje (CPK 182 straipsnio 2 punktas).

14Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad ieškovė įrodė visas atsakovo A. B. civilinės atsakomybės sąlygas. Nustačius nuosekliai blogėjančius ieškovės įmonės veiklos finansinius rodiklius, taip pat išskirtinių sąlygų dėl prekių ir/ar paslaugų tiekimo sudarymo UAB „AiGuta“ akivaizdų nenaudingumą ir nuostolingumą, nepamatuotai didelę riziką (nebuvo reikalaujama nei prievolių vykdymo užtikrinimo priemonių, nei jų įvykdymo, nevertinama šių įmonių finansinė padėtis ar galimybė atsiskaityti su ieškove), atsakovo ryšius su dviejų įmonių dalyviu ir valdymo organu A. B., darytina išvada, kad yra pagrindas įvertinti atsakovo veiksmus kaip prieštaraujančius ieškovės įmonės interesams ir pažeidžiančius jos kreditorių teises. Tokie veiksmai ir elgesys negali būti aiškinami kaip normali, bet vėliau nepasiteisinusi verslo rizika, juolab atsižvelgiant į paskesnį atsakovo neveikimą, nesiekiant skolų išieškojimo iš įmonės skolininkų (UAB „AiGuta“). Dėl netinkamo atsakovo, kaip įmonės vadovo, pareigų vykdymo ieškovei padaryta žala, todėl konstatuotinas priežastinis ryšys tarp atsakovo veiksmų ir atsiradusios žalos. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos įmonei atsiradimo, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (CPK 178 straipsnis). Ieškovės reikalavimas pagrįstas rašytiniais įrodymais, todėl atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir nustačius visas atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas, yra pagrindas ieškovės ieškinį tenkinti visiškai, iš atsakovo ieškovės naudai priteisti 117 205,46 Eur žalos atlyginimo (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.246–6.249 straipsniai).

15CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o CK 6.210 straipsnio 1 dalis – kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tuo vadovaujantis, iš atsakovo ieškovei priteistina 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. birželio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovo valstybei priteistinas 1 854,00 Eur žyminis mokestis, skaičiuotinas nuo 117 205,46 Eur sumos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

17Valstybė šioje byloje turėjo 7,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl, patenkinus ieškinį visiškai, šios išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 92, 96 straipsniai).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aivida“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, j. a. k. 300022551, naudai priteisti 117 205,46 Eur (vieną šimtą septyniolika tūkstančių du šimtus penkis eurus 46 ct) žalos atlyginimo ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (117 205,46 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018 m. birželio 25 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) valstybės naudai priteisti 1 854,00 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkiasdešimt keturis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 7,16 (septynis eurus 16 ct) procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

22Atsakovas A. B., dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Aivida“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. ieškovė bankrutavusi UAB „Aivida“, atstovaujama bankroto administratorės... 3. Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 18 d. nutartimi,... 4. Ieškovė taip pat prašo priimti sprendimą už akių, esant Civilinio proceso... 5. Ieškinys tenkintinas. ... 6. CPK 285 straipsnio 2 dalis numato, kad priimdamas sprendimą už akių teismas... 7. Nagrinėjamoje byloje ieškovė pareiškė atsakovui A. B., kaip buvusiam... 8. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei Lietuvos teismų informacinės... 11. Byloje esantis bankrutavusios UAB „Gutava“ 2010 m. rugsėjo 27 d.... 12. Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi UAB „Aivida“... 13. Nurodytos aplinkybės, kurias konstatavo teismas, sprendžiant bankroto... 14. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 16. Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo... 17. Valstybė šioje byloje turėjo 7,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 21. Iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) valstybės naudai priteisti 1 854,00 Eur... 22. Atsakovas A. B., dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio... 23. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Aivida“, atstovaujama...