Byla 2-1490-186/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltic metal center“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo HEGO Walserijprodukten B. V. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-724-372/2015 pagal pareiškėjo HEGO Walserijprodukten B. V. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltic metal center“.

3Išnagrinėjus atskirąjį skundą n u s t a t y t a :

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas HEGO Walserijprodukten B. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Baltic metal center“. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas jam yra skolingas 74 078,52 Eur. Atsakovas vengia atsiskaityti su pareiškėju ir nuo 2012 metų liepos mėnesio nėra sumokėjęs net dalies skolos. Pareiškėjo nuomone, atsakovas yra nemokus, neturi turto ir negalės su juo atsiskaityti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gegužės 29 d. nutartimi atsisakė kelti bankroto bylą atsakovui UAB „Baltic metal center“.

8Teismas iš į bylą pateikto atsakovo balanso, sudaryto 2015 m. balandžio 30 d. duomenimis, nustatė, kad atsakovo turtas sudaro 1 379 766 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas – 778 031 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai yra 342 322 Eur. Per pirmąjį 2015 metų ketvirtį atsakovo pelnas buvo 19 222 Eur, o 2014 metais atsakovo pelnas buvo 13 368 Lt (3 872 Eur). Teismas darė išvadą, kad sėkmingai vykdant veiklą atsakovo finansinė padėtis gerėja. Iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo teismas nustatė, kad atsakovo pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai 2015 m. balandžio 30 d. buvo 321 688,74 Eur, o tai sudaro tik apie 23 proc. į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Nors iš viso atsakovo įsipareigojimai kreditoriams yra 1 035 305 Eur, t. y. nežymiai skiriasi nuo atsakovo turimo turto vertės, tačiau, teismo nuomone, sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, vertintinas tik pradelstų kreditorinių įsipareigojimų santykis su į įmonės balansą įrašyto turto verte (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis). Teismas taip pat pažymėjo, kad 2015 m. gegužės 7 d. atsakovas VSDFV biudžetui buvo skolingas 6 406,41 Eur, o 2015 m. gegužės 26 d. šios skolos nebeturėjo. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentuose už 2014 ir 2013 metus tiek turimas turtas, tiek kiti į balansą įrašyti duomenys yra nurodyti litais, o finansinės atskaitomybės dokumentuose už 2015 metų pirmąjį ketvirtį visi duomenys yra nurodyti eurais, o pareiškėjas, teigdamas, kad atsakovo turimas turtas nuo 2014 m. gruodžio 31 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. sumažėjo nuo 4 753 457 Eur iki 1 379 766 Eur, į šią aplinkybę neatsižvelgė.

9Teismas, įvertinęs į bylą pateiktus duomenis, nenustatė atsakovo nemokumo, nes įmonės pradelstos skolos nesudaro daugiau negu pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Į bylą nebuvo pateikta duomenų, kad atsakovas viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, jog negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų, nėra duomenų, kad atsakovas vėluoja mokėti darbuotojams darbo užmokestį.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Pareiškėjas HEGO Walserijprodukten B. V. pateiktame atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Baltic metal center“, ir tik teismui nustačius, kad be papildomo aplinkybių tyrimo nėra pagrindo iškelti atsakovui bankroto bylą, panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartį ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Atsakovo įsipareigojimai iš viso yra 1 035 305 Eur, ši suma beveik sutampa su atsakovo turimo turto verte (1 379 766 Eur), todėl atsakovui turi būti iškelta bankroto byla. Atsakovas šiuo metu yra pradelsęs visus įsipareigojimus, todėl laikytinas nemokiu. Tai patvirtina ir įmonės pateiktas 2015 m. balandžio 30 d. kreditorių sąrašas, iš kurio matyti, kad atsakovas jau nuo 2011 metų vengia sumokėti net ir tokias mažas sumas kaip 58,83 Eur.
 2. Atsižvelgiant į įmonės balanse deklaruojamą turtą bei pirkėjų įsiskolinimą, kuris sudaro tik 21 405 Eur, darytina išvada, kad įmonė realios veiklos laikas nevykdo, o įsiskolinimų kreditoriams piktybiškai nepadengia nuo 2011 metų, taip pažeisdama kreditorių interesus.
 3. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad vykdo veiklą, pateikė darbo sutarties kopiją, tačiau sutartis sudaryta 2015 m. gegužės 7 d., t. y. jau po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o sutarties vykdymo terminas buvo vos 11 dienų. Kadangi darbuotoja buvo priimta apskaitininkės–kasininkės pareigoms, darytina išvada, jog ji priimta tik tam, kad parengtų teismui balansus, o nuolat įmonėje dirbančios apskaitininkės įmonė neturi, įmonės buhalterija nėra nuolat vedama.
 4. Atsakovas 2011 m. lapkričio 8 d. turėjo 31 darbuotoją, o 2015 m. gegužės 20 d. – tik 8. Teismui būtų tikslinga patikrinti VSDFV informaciją, ar visi įmonėje dirbantys 8 darbuotojai nėra tikslinėse atostogose. Įmonė nuo 2011 metų turėjo nuolat augančią skolą VSDFV, o įsiskolinimą sumokėjo tik po to, kai teismui buvo pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo.
 5. Atsakovo teiginiai, kad įmonė yra funkcionuojanti, moki ir patiria tik laikino pobūdžio sunkumus, nepagrįsti įrodymais. Atsakovo į bylą pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai parengti paties atsakovo ir todėl nėra patikimi. Net jei įmonė šiuo metu ir turi pakankamai turto bei yra pajėgi atskaityti su kreditoriais, teismas nevertino ir nesiaiškino, kokios yra tikrosios vengimo atskaityti su kreditoriumi net nuo 2011 metų priežastys.
 6. Teismas tik formaliai taikė ĮBĮ įvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Teismas iš tikrųjų nenustatinėjo ir neanalizavo įmonės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei šių įsipareigojimų santykio su turto verte. Kadangi byloje nėra išsamių duomenų nei apie įmonės įsipareigojimų sudėtį ir pradelstų įsipareigojimų dalį, nei apie įmonės turto sudėtį, darytina išvada, kad teismas galėjo neteisingai įvertinti atsakovo finansinę būklę ir netinkamai nustatyti įmonės turto ir jos pradelstų įsipareigojimų santykį.
 7. Atsakovas yra pradelsęs įsipareigojimus bankui, kurių dydis yra ne 692 983 Eur, o 875 754,25 Eur. Pradelstus atsakovo įsipareigojimus sudaro 875 754,25 Eur skolos kredito įstaigai ir 321 688,74 Eur kitiems kreditoriams, iš viso – 1 197 442,99 Eur. Tai reiškia, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai ne tik viršija pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės, kuri nurodyta 1 379 766 Eur, tačiau beveik ją siekia.
 8. Teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, turėtų išsiaiškinti, ar yra pradelsti ir kiek laiko pradelsti 692 983 Eur dydžio atsakovo įsipareigojimai kredito įstaigai. Nustačius, kad šie įsipareigojimai iš tikrųjų yra pradelsti ir nėra vykdomi, bendra atsakovo skolos suma sudarytų 1 035 305 Eur ir viršytų pusę į balansą įrašyto turto vertės.

13Atsakovas UAB „Baltic metal center“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Nagrinėjamoje situacijoje susidaręs įsiskolinimas kredito įstaigai negali būti laikomas pradelstu ir įtraukiamas į įmonės įsiskolinimų sąrašą, nes ginčo klausimas vis dar nėra išnagrinėtas. Šiuo metu atsakovas svarsto galimybę paduoti kasacinį skundą. Dėl šios priežasties įsiskolinimai kredito įstaigoms neturi būti įrašomi į įmonės įsiskolinimų sąrašą, nes vis dar vyksta derybos su banku bei buvo kreipiamasi dėl papildomo finansavimo į kitas kredito įstaigas siekiant išspręsti laikinus įmonės sunkumus.
 2. Įmonė yra realiai veikianti, vykdo pelningą veiklą – per šių metų keturis mėnesius uždirbo 19 222 Eur grynojo pelno. Susidaręs įsiskolinimas VSDFV buvo padengtas ne vienu mokėjimu 2015 m. gegužės 11 d. iškėlus bankroto bylą, o sistemingai mažinant susikaupusius įsiskolinimus. Didžiausi skolų mokėjimai buvo vykdomi ne iškėlus bankroto bylą, o daug anksčiau.
 3. Įmonė stengiasi išspręsti laikinus sunkumus, su kuriais šiuo metu yra susidūrusi, ir tai patvirtina akcinės bendrovės Citadele banko išrašas, 2015 m. birželio 23 d. preliminari pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo parduoti nekilnojamąjį turtą tam, kad būtų išspręsti įmonės laikini sunkumai bei efektyviau ir greičiau atsiskaityta su esamais įmonės kreditoriais.
 4. Iškėlus atsakovui bankroto bylą, iš rinkos būtų pašalintas sėkmingai ir pelningai veikiantis ūkio subjektas, atitinkamai būtų pažeisti bankroto procedūrai keliami tikslai, t. y. ją naudoti kaip paskutinę priemonę.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atsižvelgiant į atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, apeliacinio proceso nagrinėjimo dalyką sudaro įvertinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra ĮBĮ įtvirtintų pagrindų atsakovui iškelti bankroto bylą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai).

17Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktas).

18Iš byloje esančio atsakovo balanso, sudaryto 2015 m. gegužės 8 d., duomenų matyti, kad 2015 m. balandžio 30 d. atsakovo turtą sudarė 1 379 766 Eur (ilgalaikis – 778 031 Eur, trumpalaikis – 601 735 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 035 305 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 342 322 Eur, po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 692 983 Eur. Šią 692 983 Eur sumą sudarė įsiskolinimas kredito įstaigoms (b. l. 49-50). Atsakovas pateikė kreditorių sąrašą, kuriame nurodyta bendra pradelstų įsiskolinimų kreditoriams suma yra 321 688,74 Eur (b. l. 55-57). Remdamasis šiais duomenimis, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovo pradelstos skolos neviršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Tačiau kreditorių sąraše neįrašytas Danske Bank A/S, nors šis bankas dar 2013 m. spalio 30 d. sprendimu vienašališkai nutraukė su atsakovu 2006 m. lapkričio 21 d. sudarytą investicinę kredito sutartį. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2015 m. gegužės 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1863-585/2015, paliko nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimą. Šiuo Vilniaus miesto aplinkybės teismo sprendimu atmestas UAB „Baltic metal center“ ieškinys, kuriuo buvo prašoma pripažinti Danske Bank A/S 2013 m. spalio 30 d. sprendimą dėl vienašališko 2006 m. lapkričio 21 d. investicinės kredito sutarties (su visais pakeitimais) nutraukimą negaliojančiu. Kaip nurodyta Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartyje, Danske Bank A/S 2013 m. spalio 30 d. raštu „Dėl sutarties nutraukimo“ pranešė UAB „Baltic metal center“, kad ši tinkamai nevykdo sutartinių įsipareigojimų, iš esmės pažeidė sutartį ir pareikalavo, kad UAB „Baltic metal center“ ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo rašto gavimo dienos, nesibaigus sutarties vykdymo terminams, įvykdytų visus sutartinius įsipareigojimus, kurie pinigine išraiška sudaro 875 754,25 Eur (692 983,52 Eur kreditas, 67 260,12 Eur palūkanos ir 115 510,61 Eur delspinigiai). Šis vienašališkas kredito sutarties nutraukimas įsiteisėjusiais teismų sprendimais pripažintas teisėtu. Aplinkybė, kad UAB „Baltic metal center“ svarsto galimybę paduoti kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutarties, nepanaikina fakto, jog bankui vienašališkai nutraukus kredito sutartį, minėtoje nutartyje nurodytas įsiskolinimas kredito įstaigai yra pradelstas. Todėl pripažįstamas pagrįstu apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas, netirdamas ir nevertindamas šių aplinkybių, netinkamai nustatė atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydį, o netinkamai nustačius pradelstus įsipareigojimus, negalima nustatyti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

19Kadangi pirmosios instancijos teismas išvadą, jog atsakovas yra mokus, darė tinkamai nenustatęs pradelstų įsipareigojimų dydžio, apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta kelti atsakovui bankroto bylą, panaikina ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui perduoda nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (ĮBĮ 10 straipsnio 8 dalis).

20Nagrinėjant bylą iš naujo, būtina tiksliai nustatyti pradelstus įsipareigojimus ir jų dydžius, taip pat kitas aplinkybes, susijusias su atsakovo (ne)mokumo nustatymu (aplinkybes apie realią atsakovo vykdomą veiklą, realiai turimo turto vertę, jo likvidumą, įsipareigojimų kreditoriams faktinį vykdymą, ir kt.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

22panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartį ir bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltic metal center“ klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Išnagrinėjus atskirąjį skundą n u s t a t y t a :... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas HEGO Walserijprodukten B. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gegužės 29 d. nutartimi atsisakė kelti... 8. Teismas iš į bylą pateikto atsakovo balanso, sudaryto 2015 m. balandžio 30... 9. Teismas, įvertinęs į bylą pateiktus duomenis, nenustatė atsakovo nemokumo,... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Pareiškėjas HEGO Walserijprodukten B. V. pateiktame atskirajame skunde prašo... 12. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Atsakovo... 13. Atsakovas UAB „Baltic metal center“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 14. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nagrinėjamoje... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atsižvelgiant į atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, apeliacinio... 17. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 18. Iš byloje esančio atsakovo balanso, sudaryto 2015 m. gegužės 8 d., duomenų... 19. Kadangi pirmosios instancijos teismas išvadą, jog atsakovas yra mokus, darė... 20. Nagrinėjant bylą iš naujo, būtina tiksliai nustatyti pradelstus... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartį ir...