Byla 2-1331-105/2011

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Albinas Bazilius

2sekretoriaujant Daivai Ozgirdienei

3dalyvaujant ieškovui, pareiškėjui (-ams) --

4ieškovo (-ų), pareiškėjo (-jų) atstovui (-ams) ( - ),R. G.

5atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) --

6atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) --

7trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) --

8trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) --

9valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams)--

10vertėjui (-jai)

11ekspertui (-ams)

12viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo UAB ( - ) atsakovui UAB „( - )“ dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo

Nustatė

13Tarp šalių 2011 m.kovo 3 d. buvo sudaryta subrangos sutartis Nr.( - ) pagal kurią ieškovė įsipareigojo užmūryti pastato, esančio ( - ) (( - )), pirmo aukšto langų (durų) angas 200 mm blokeliais, o atsakovė įsipareigojo už darbą sumokėti (b.49).

14Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2311,75 Lt už atliktus darbus, 42,70 Lt delspinigių, 8,05 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos, išlaidas advokato pagalbai apmokėti 2162,88 Lt.

15Ieškovės atstovas paaiškino, kad pagal subrangos sutartį darbų atlikimui buvo numatyta savaitė laiko (nuo 2011-03-04 iki 2011-03-11). Darbus praktiškai buvo reikalaujama atlikti per savaitgalį.Darbai buvo atlikti žodinės rangos sutarties pagrindu. Tik kai ieškovės darbininkų buvimu buvusio mėsos kombinato teritorijoje susidomėjo policija, užsakovė atvežė subrangos sutartį ir ją pasirašė.Užsakovas pateikė blokelius, o kitų medžiagų nepateikė.Tam, kad atlikti mūrinimo darbus reikėjo kitų medžiagų (b.l.5).Šias medžiagas ieškovė pirko iš savo lėšų.Kadangi darbų apimtis buvo labai nedidelė, todėl apie atliktus darbus ieškovė pranešė atsakovei telefonu. Užsakovės direktorius atsakė, jog subrangovas pateiktų sąskaitą apmokėjimui.UAB ( - )pateikė atsakovei sąskaitą apmokėjimui, tačiau ją padidino 50 Lt, kadangi įrašė 50 Lt už ledo nuikapojimą, kuris buvo sušalęs prie durų.UAB „( - )“ atsisakė mokėti 50 Lt už ledo nukapojimą ir pareikalavo sąskaitą perrašyti. UAB ( - ) sąskaitą perrašė, ją pamažino 50 Lt, tačiau ir tokios sąskaitos atsakovė iki šio laiko neapmokėjo.

16Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas atstovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant teismo posėdyje (b.l.65).Teismas bylą nagrinėja atsakovės atstovui nedalyvaujant, nes atsakovė apie posėdžio vietą ir laiką painformuota tinkamai, CPK 118 str.1 d., 246 str.2 d.Ieškovė prašo bylą nagrinėti atsakovės atstovui nedalyvaujant, bylą baigti sprendimu, o ne sprendimu už akių.

17Ieškinys tenkinamas, Lietuvos CK 6.344 str.1,2 d., 6.346 str.,6.645 str.4 d.

18Atsakovės atstovas parengiamajame teismo posėdyje pareiškė, kad jie neapmoka už atliktus darbus dėl to, kad ieškovė darbų neatliko, t.y. neužmūrijo angų pagal subrangos sutartį.

19Sutinkamai su Lietuvos CPK 178 str. „Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti“.Išeinant iš sutarties ieškovė privalėjo po 2011 m. kovo 11 d. (b.l.49) organizuoti darbų priėmimą, CK 6.662 str.1 d. “Jeigu atliekamų darbų pobūdis ir vertė palyginti su pagaminto, perkamo ar perdirbto daikto verte yra nedideli, tai sutartis pripažįstama ne rangos, o pirkimo–pardavimo sutartimi”, CK 6.645 str.4 d. Teismas vertina, kad atliktų darbų vertė yra nedidelė.P. P.-pardavimo sutartį pirkėjas privalo priimti daiktus, Lietuvos CK 6.346 str. Teismas vertina, kad UAB „( - )“vengia priimti darbų rezultatą, o tuo pačiu apmokėti už atliktus darbus.Juo labiau, kad atsakovė, pateikdama sąskaitą apmokėjimui (b.l.50) tokiu būdu pranešė apie sutarties įvykdymą.Neskaitant to, kad , kaip aiškina ieškovės atstovas,apie atliktus darbus jis pranešė užsakovei (direktoriui) telefonu.Tokiu būdu ieškovė turėjo teisę vienašališkai surašyti darbų atlikimo aktą (b.l.51), Lietuvos A. T. 2011 m. liepos 1 d. nutartis civ. byloje Nr.3K-3-302/2011, kurį UAB „( - )“ gali nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka. Vienašališkas darbų priėmimo aktas atsakovei įteiktas su bylos Nr.L2-1028-140/2011 medžiaga.Tačiau akto atsakovė neginčijo, o pareiškė prieštaravimus dėl priteistos sumos teismo įsakymu. Dėl išdėstyto atsakovės atstovo parengiamąjame teismo posėdyje pasakymo, kad ieškovė neatliko darbų pagal subrangos sutartį, mažoka.Atsakovė nepriėmusi darbų negali remtis darbų nekokybiškumu. Atsakovės atstovas, dalyvavęs parengiamajame teismo posėdyje, nekėlė klausimo, kad darbai buvo atlikti nekokybiškai. Iš darbų atlikimo akto (b.l.51) matosi, kad ieškovė atliko darbų už 1350 Lt, be to ji nupirko medžiagų už 961,75 Lt (b.l.5-10), priskaičiavo delspinigių 42,07 Lt (b.l.11).Šios sumos įrodytos dokumentais. Be to iš atsakovės priteisiama ieškovei 69 Lt žyminio mokesčio, nes tiek sumokėjo ieškovė valstybei (b.l.16,civ. byla Nr.L2-1028-140/2011 b.l.3). Ieškovės prašymu priteisiamos 8,05 % metinės palūkanos nuo priteistos sumos.

20Po Lietuvos Respublikos įstojimo į E. S., skaičiuojant palūkanas už sandorių, sudarytų po 2004 m. gegužės 1 d., mokėjimų pažeidimus, gali būti taikomas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas ir šiame įstatyme numatytos palūkanos. Lietuvos A. T. 2005 m. birželio 29 d. konsultacijoje Nr. A3-130 yra išaiškinęs, kad įgyvendinant 2000 m. birželio 29 d. E. P. ir Tarybos direktyvą Nr. 2000/35 EB, nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojęs 2003 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – Įstatymas) numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius – vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (Įstatymo 2 str. 3 d.), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Tai – specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 straipsnio 3 dalis). N. Į. norma yra dispozityvi, ir šalys gali susitarti kitaip apskaičiuoti palūkanų dydį (pavyzdžiui, taikyti CK 6.210 straipsnyje nustatytas įstatymines palūkanas). Jei šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, teismas, nustatęs, kad sandoris atitinka Įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, jei kreditorius to reikalauja, turi taikyti Įstatyme nustatytas palūkanas, tarp jų ir nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo (LAT 2005-06-29 konsultacija Nr. A3-130 „Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo“. Teismas, nustato, kad sandoris atitinka Įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius.

21Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2162,88 Lt atstovavimo išlaidų (už teisinę pagalbą). Teismas, atsižvelgdamas į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8.14 p. priteisia iš atsakovės ieškovei 1126 Lt.Teismas, priteisdamas išlaidas už teisinę pagalba atsižvelgia į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta,turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų),teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį,sprendžiamų teisinių klausimų naujumą.

22Iš atsakovės priteisiamos pašto išlaidos 33 Lt, CPK 88 str. 1 d.3 p.

23Vadovaudamasis CPK 259,263,265,268,270 str. teismas,

Nutarė

24Ieškinį patenkinti.

25Priteisti iš UAB „( - )“ įmonės kodas ( - ) UAB ( - ) įmonės kodas ( - ) (2311,45 Lt) du tūkstančius tris šimtus vienuolika litų 75 ct skolą už atliktus darbus, (42,70 Lt) keturiasdešimt du litus 70 ct delspinigius nuo priteistos sumos, 8,05 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nuo kreipimosi į teismą dienos (2011.05.16) iki sprendimo visiško įvykdymo, (69 Lt) šešiasdešimt devynis litus žyminio mokesčio, (1126 Lt) vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt šešis litus už advokato pagalbą, valstybei (33 Lt) trisdešimt tris litus pašto išlaidų.Likusioje dalyje prašymą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo atmesti.

26Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui per apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Albinas Bazilius... 2. sekretoriaujant Daivai Ozgirdienei... 3. dalyvaujant ieškovui, pareiškėjui (-ams) --... 4. ieškovo (-ų), pareiškėjo (-jų) atstovui (-ams) ( - ),R. G.... 5. atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) --... 6. atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) --... 7. trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) --... 8. trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) --... 9. valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams)--... 10. vertėjui (-jai)... 11. ekspertui (-ams)... 12. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo UAB ( - )... 13. Tarp šalių 2011 m.kovo 3 d. buvo sudaryta subrangos sutartis Nr.( - ) pagal... 14. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2311,75 Lt už atliktus darbus, 42,70... 15. Ieškovės atstovas paaiškino, kad pagal subrangos sutartį darbų atlikimui... 16. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas atstovo prašymas bylą... 17. Ieškinys tenkinamas, Lietuvos CK 6.344 str.1,2 d., 6.346 str.,6.645 str.4 d.... 18. Atsakovės atstovas parengiamajame teismo posėdyje pareiškė, kad jie... 19. Sutinkamai su Lietuvos CPK 178 str. „Šalys turi įrodyti aplinkybes,... 20. Po Lietuvos Respublikos įstojimo į E. S., skaičiuojant palūkanas už... 21. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2162,88 Lt atstovavimo išlaidų (už... 22. Iš atsakovės priteisiamos pašto išlaidos 33 Lt, CPK 88 str. 1 d.3 p.... 23. Vadovaudamasis CPK 259,263,265,268,270 str. teismas,... 24. Ieškinį patenkinti.... 25. Priteisti iš UAB „( - )“ įmonės kodas ( - ) UAB ( - ) įmonės kodas ( -... 26. Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui per...