Byla 2S-474-267/2010
Dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Linkuvos vaistine“, ir n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Danutes Burbulienes, kolegijos teiseju Laisves Aleknavicienes, Vytauto Kurseviciaus, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo skolininko UAB „Linkuvos vaistine“ atskiraji skunda del Pakruojo rajono apylinkes teismo 2010 m. gegužes 13 d. nutarties panaikinimo civilineje byloje, iškeltoje pagal kreditoriaus UAB ,,Entafarma” pareiškima del teismo isakymo išdavimo del skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Linkuvos vaistine“, ir n u s t a t e :

2Kreditorius UAB ,,Entafarma“ pareiškimu del teismo isakymo išdavimo kreipesi i Pakruojo rajono apylinkes teisma, prašydamas priteisti iš skolininko UAB „Linkuvos vaistine“ 33823,12 Lt skolos, 491,84 Lt palukanu, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki visiško teismo isakymo ivykdymo, 257 Lt žyminio mokescio ir 250 Lt advokato padejejo teisines pagalbos išlaidu. Kartu kreditorius praše taikyti laikinasias apsaugos priemones ir areštuoti skolininkui UAB „Linkuvos vaistine“ priklausanti nekilnojamaji, kilnojamaji turta arba pinigines lešas visai reikalavimo sumai.

3Pakruojo rajono apylinkes teismas 2010 m. gegužes 13 d. nutartimi kreditoriaus prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo patenkino ir areštavo ne didesnei kaip 34821,96 Lt sumai skolininkui UAB „Linkuvos vaistine“ nuosavybes teise priklausanti kilnojamaji ir nekilnojamaji turta, esanti pas skolininka ar treciuosius asmenis, uždraudžiant ši turta išnuomoti, perduoti panaudai, parduoti ar kitaip perleisti nuosavybes teise i ji bei ikeisti, o šio turto nesant ar jo nepakankant, areštavo skolininkui priklausancias pinigines lešas, esancias jo atsikaitomosiose saskaitose, leidžiant atsiskaityti su ieškovu UAB „Entafarma“, taip pat leidžiant išmoketi darbuotojams darbo užmokesti, moketi socialinio draudimo imokas bei privalomas imokas mokesciu administratoriui. Teismas pažymejo, kad skolininkas ilga laika nevykdo savo prievoles atsiskaityti su kreditoriumi, nuo pradejimo tiekti jam prekes (2009-04-24) už 37 pirkimus jis kreditoriui sumokejo tik karta (2010-04-29), skolininko mokumas neaiškus, reikalavimo suma didele, prievole nera užtikrinta ikeitimu, laidavimu ar garantija. Todel pirmosios instancijos teismas laike, kad yra reali galimybe, jog skolininkui nuosavybes teise priklausantis turtas gali buti perleistas tretiesiems asmenims.

4Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Linkuvos vaistine“ prašo panaikinti Pakruojo rajono apylinkes teismo 2010 m. gegužes 13 d. nutarti ir kreditoriaus UAB „Entafarma“ prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atmesti. Atskirajame skunde nurodoma, kad kreditoriaus prašymas yra patenkintas tik vienu motyvu – reikalavimo suma yra didele. Taciau, skolininko teigimu, skundžiamoje nutartyje nera nurodyti butini motyvai bei irodymai, kuo ir kaip, teismo nuomone, del reikalavimo sumos teismo sprendimo vykdymas gali pasunketi ar pasidaryti neimanomas. Skolininkas nurodo, kad jis stengiasi dalimis pervesti pinigu sumas ir siekia visiškai atsiskaityti su kreditoriumi. Be to, kreditorius nustojo tiekti prekes skolininkui, ko pasekoje skolininkas, neturedamas prekiu ir nespejes susirasti naujo prekiu tiekejo, patyre nuostolius ir negalejo padengti bent dalies skolos kreditoriui. Skolininkas pažymi, kad jo finansine padetis nera gera, bet šiuo metu vis dar deramasi del UAB „Linkuvos vaistine“ privatizavimo, likusias skolas padengs privatizuotojas. Todel, skolininko manymu, nera jokiu kitu aplinkybiu, kurios galetu apsunkinti busima teismo sprendima ivykdyma.

5Atsiliepimo i skolininko UAB „Linkuvos vaistine“ atskiraji skunda istatymu nustatyta tvarka negauta.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliuciu teismo nutarties negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacines instancijos teismas tikrina apskustos teismo nutarties teisetuma ir pagristuma, jeigu nenustato CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytu nutarties negaliojimo pagrindu. Apskustos teismo nutarties teisetumas ir pagristumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišpleciant skundo argumentu sarašo, išskyrus istatyme nurodytas išimtis. Absoliuciu teismo nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 338, 329 str.).

8Laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tvarka reglamentuoja CPK penktojo skirsnio normos. CPK 144 str. 1 d. nurodo, kad teismas dalyvaujanciu byloje asmenu prašymu gali imtis laikinuju apsaugos priemoniu, jeigu ju nesiemus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi ar pasidaryti nebeimanomas. Šios normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinedamas ir nespresdamas ieškinio pagristumo, atsižvelgdamas i abieju šaliu interesus bei interesu pusiausvyra, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinio reikalavimus, tai yra, ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas, nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu, gales buti realiai ivykdytas. Del išdestyto atmestini apelianto atskirojo skundo argumentai del kreditoriaus pareikšto reikalavimo nepagristumo.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, jog Pakruojo rajono apylinkes teismas prieme nutarti taikyti laikinasias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti busimo teismo isakymo ivykdyma. Teismas, ivertines bylos aplinkybes, nustate, jog nesiemus laikinuju apsaugos priemoniu, isakymo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas. Ivertinus bylos duomenis, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagristai galejo suabejoti busimo teismo isakymo tinkamu ivykdymu: skolininkas venge savanoriškai gražinti skola, prievole nera užtikrinta ikeitimu, laidavimu ar garantija. Teismas, taikydamas kelias laikinasias apsaugos priemones, t. y. areštuodamas skolininko kilnojamaji ir nekilnojamaji turta, pinigines lešas, nepažeide CPK 145 str. 2 d. nuostatu – areštas taikytas neviršijant pareikštu reikalavimu ribos (34821,96 Lt).

10Apeliantas atskirajame skunde teigia, jog šiuo metu vis dar deramasi del UAB „Linkuvos vaistine“ privatizavimo ir likusias skolas padengs privatizuotojas. Todel, apelianto manymu, nera jokiu kitu aplinkybiu, kurios galetu apsunkinti busima teismo sprendima ivykdyma ir nera tikslo taikyti laikinasias apsaugos priemones. Teiseju kolegija pažymi, kad skolininkas nepateike jokiu irodymu šiems savo teiginiams pagristi, byloje nera ir duomenu apie skolininko turima kilnojama ir nekilnojama turta. Nesant byloje šiu irodymu, negalima teigti, kad skolininkas yra finansiškai pajegus (ypac kuomet jis pats pripažista, kad jo finansine padetis nera gera) ir sugebesiantis atsiskaityti su kreditoriumi. Nurodytu motyvu pagrindu skolininko prašymas panaikinti laikinasias apsaugos priemones negali buti tenkinamas.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties neteisetuma apeliantas grindžia tuo, kad skundžiama teismo nutartis nemotyvuota. Taciau su tokiu apelianto argumentu teiseju kolegija neturi pagrindo sutikti. Pakruojo rajono apylinkes teismas laikinasias apsaugos priemones taike išsamiai ivertines kreditoriaus prašymo taikyti laikinasias apsaugos priemones argumentus, tinkamai nutarti motyvavo, todel nera pagrindo laikyti, jog pažeide procesines teises normas.

12Teiseju kolegija, remdamasi išdestytais argumentais, konstatuoja, kad naikinti skundžiama Pakruojo rajono apylinkes teismo 2010 m. gegužes 13 d. nutarti atskirojo skundo motyvais nera istatyminio pagrindo (CPK 263 str.).

13Atkreiptinas pirmosios instancijos teismo demesys, kad CPK 151 str. 1 d. nustatyta, jog atskirojo skundo del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo padavimas nesustabdo civilines bylos nagrinejimo. Todel tokiais atvejais apeliacines instancijos teismui su atskiruoju skundu yra siunciama ne visa byla, kurioje pirmosios instancijos teismo priimta nutartis del laikinuju apsaugos priemoniu skundžiama atskiruoju skundu, o tik ta bylos medžiagos dalis, kuri turi reikšmes šio skundo nagrinejimui apeliacines instancijos teisme.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

15Palikti Pakruojo rajono apylinkes teismo 2010 m. gegužes 13 d. nutarti nepakeista.

16Kolegijos pirmininke

17Danute Burbuliene

Proceso dalyviai