Byla 2-888/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-193-357/2008 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD bankas ieškinį atsakovams V. K., M. K. ir AB ,,Kanapa“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Atsakovas V. K. pareiškė prašymą sustabdyti bylą iki bus išnagrinėta Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme civilinė byla Nr. 2-5907-574/2008 pagal ieškovo AB „Kanapa“ ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankui dėl sutarties sąlygos pakeitimo.

4Šiaulių apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 17 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD bankas ieškinį atsakovams V. K., M. K. ir AB ,,Kanapa“ dėl skolos priteisimo. Nurodė, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-5907-574/2008 pagal ieškovo AB ,,Kanapa“ ieškinį atsakovui AB DnB NORD bankas dėl sutarties sąlygos pakeitimo. Atsižvelgiant į tai, kad yra kilęs teisminis ginčas dėl sąlygų sutarties, kurios pagrindu yra pareikšti ieškinio reikalavimai šioje byloje, laikė, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme sprendžiami klausimai yra reikšmingi šios bylos nagrinėjimui, nustatyti faktai turės teisinės reikšmės teismo procesinio sprendimo priėmimui. Teismas pažymėjo, jog neišsprendus ginčo dėl sutarties sąlygos pakeitimo, t. y. kredito grąžinimo termino, šios bylos nagrinėjimas nėra galimas.

5Atskiruoju skundu ieškovas AB DnB NORD bankas prašo Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti. Nurodo, kad pagal CPK 163 straipsnio 3 dalį civilinės bylos sustabdymo pagrindas yra negalimumas nagrinėti civilinę bylą tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ir administracine tvarka. Teismas sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą neįsigilinęs ir neišanalizavęs, kaip kita byla yra susijusi su nagrinėjama. Šios bylos sustabdymas apriboja šalių teisę į kuo greitesnį bylos išnagrinėjimą, todėl teismas turėjo patikrinti, ar prašanti sustabdyti bylą šalis nepiktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, ar kitos civilinės bylos iškėlimu nėra siekiama užvilkinti civilinės bylos dėl skolos priteisimo nagrinėjimą ar kitoje byloje nėra pareikštas aiškiai nepagrįstas ieškinys. Apelianto nuomone, Vilniaus m. 2 apylinkės teismui pareikštas ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, nemotyvuotas. AB „Kanapa“ yra juridinis asmuo, kuris imdamas kreditą, prisiima jo negrąžinimo riziką, todėl nėra pagrindo taikyti CK 6.204 straipsnio nuostatas ir pratęsti kredito grąžinimo terminą. Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008 m. balandžio 15 d. nutartimi yra nuspręsta priverstinai parduoti iš varžytynių AB „Kanapa“ priklausantį nekilnojamąjį turtą ir gautas lėšas paskirstyti AB „Kanapa“ skolos dengimui. Minėta nutartis yra galiojanti ir nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka, todėl kreditavimo sąlygų pakeitimas negalimas. Teismas turėjo įvertinti šias aplinkybes ir prioritetą teikti kuo greitesniam bylos išnagrinėjimui. Tuo atveju, jeigu ši civilinė byla nebūtų stabdoma, o Vilniaus m. 2 apylinkės teismas tenkintų ieškinį dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo, AB „Kanapa“ galėtų prašyti atnaujinti procesą byloje dėl skolos priteisimo. Tokiu atveju AB „Kanapa“ būtų suinteresuota kuo greitesniu civilinės bylos dėl sutarties sąlygos pakeitimo išnagrinėjimu, o sustabdžius bylą yra priešingai – sudaromos sąlygos abiejų bylų vilkinimui.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas V. K. ir M. K. prašo Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 17 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas pagrįstai sustabdė civilinę bylą ir tinkamai taikė CPK 163 straipsnio 3 dalies nuostatas. Teismas teisingai nustatė pagrindą stabdyti bylą, nes nustatyti faktai turės įrodomąją ir privalomąją galią sustabdytai bylai. Jeigu Vilniaus m. 2 apylinkės teismas priims sprendimą pratęsti kreditavimo sutarties galiojimo laiką, tuomet išnyks banko reikalavimas laiduotojams V. ir M. K. dėl skolos priteisimo pagal laidavimo sutartis. Sustabdžius bylą bus galima išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, sutaupyti proceso dalyvių ir teismo laiko, lėšų bei operatyviau išnagrinėti bylą. Be to, nepagrįstas apelianto argumentas dėl Vilniaus m. 2 apylinkės teismui pareikšto ieškinio nepagrįstumo, nes sprendimą dėl reikalavimo pagrįstumo priims Vilniaus m. 2 apylinkės teismas išnagrinėjęs bylą.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Byloje sprendžiamas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta kita civilinė byla, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas neperžengiant skunde nustatytų ribų – skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimo (CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.).

9Privalomasis civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Pagal CPK163 straipsnio 3 punktą, kurio pagrindu pirmosios instancijos teismas sustabdė šios bylos nagrinėjimą, teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupomos tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką CPK163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, tai yra kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-942/2000; 2002 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-248/2002; 2004 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2004; 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004). Tai, ar kitoje byloje nustatytos aplinkybės turės įtakos nagrinėjamai bylai, kiekvieną kartą sprendžiama atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas AB DnB NORD bankas šioje civilinėje byloje pareiškė ieškinį atsakovams V. K., M. K. ir AB „Kanapa“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovas savo reikalavimą solidariesiems skolininkams grindžia tuo, kad atsakovas AB „Kanapa“ pagal 2004 m. balandžio 13 d. kreditavimo sutartį pasiėmė paskolą, kurios grąžinimas buvo užtikrintas atsakovų V. K. ir M. K. laidavimu. Ieškovas nurodė, kad pagal kreditavimo sutartį ir atskirus susitarimus dėl šios sutarties sąlygų pakeitimo, atsakovas AB „Kanapa“ skolą turėjo grąžinti iki 2007 m. spalio 1 d. Kadangi nustatytu terminu skola nebuvo grąžinta, ieškovas kreipėsi į tesimą dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (t. 1, b. l. 120-121). Atsakovas AB „Kanapa“ Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme pareiškė ieškinį dėl 2004 m. balandžio 13 d. kredito sutarties Nr. 1968, sudarytos tarp AB DnB NORD banko ir AB „Kanapa“, specialiosios dalies 4 punkto sąlygos pakeitimo, tai yra dėl galutinio kredito grąžinimo termino pratęsimo iki 2009 m. gegužės 1 d. (t. 2, b. l. 5-6).

11Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamoje byloje ieškovo pareikštų bei kitoje civilinėje byloje atsakovo pareikštų materialinių reikalavimų turinį, sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, jog kitoje byloje dėl kredito sutarties sąlygos pakeitimo (civilinė byla Nr. 2-5907-432/2008) sprendžiamas klausimas yra reikšmingas šios bylos nagrinėjimui. Tik išsprendus šį klausimą bus galima nustatyti, ar vienas iš atsakovų (UAB „Kanapa“) praleido savo prievolių įvykdymo terminus bei ar yra pagrindas skolą priteisti iš solidarių skolininkų (laiduotojų ir kredito gavėjo), tai yra bus galima išspręsti reikalavimus, kurie pareikšti šioje byloje. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad šios bylos dėl skolos priteisimo negalima išnagrinėti, kol nebus išnagrinėta byla dėl kredito sutarties sąlygos pakeitimo, todėl pagrįstai ir teisėtai sustabdė bylos dėl skolos priteisimo nagrinėjimą.

12Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo, tinkamai įvertino faktines aplinkybes ir tinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl teisingai nusprendė civilinės bylos sustabdymo klausimą. Apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str. 1 p.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Šiaulių apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai