Byla B2-1719-324/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Elitman“

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Elitman“,

Nustatė

2bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu. Ieškovė nurodo, jog 2006 m. kovo 1 d. UAB „BPT Optima Retail“ ir atsakovės įmonė pasirašė nuomos sutartį Nr. BPTOR-N-06-02-GU, kurios pagrindu UAB „BPT Optima Retail“ perdavė negyvenamąsias patalpas parduotuvei įrengti ir išrašė PVM sąskaitas faktūras, o atsakovės įmonė patalpas priėmė ir privalėjo už naudojimąsi patalpomis apmokėti išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Atsakovės įmonė to nepadarė ir liko skolinga 58 292,54 Lt. 2011 m. birželio 13 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr. NOBLE-BPT/11/06/13 ieškovė iš UAB „BPT Optima Retail“ perėmė reikalavimo teises į atsakovės įmonės skolą. Ieškovė išsiuntė atsakovės įmonei pranešimą, kuriuo ją informavo, kad, nesumokėjus skolos per nustatytą terminą, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė su ieškove neatsiskaitė. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad atsakovės įmonė yra nemoki.

3Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal viešųjų registrų duomenis.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš paskutiniojo Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui pateikto UAB „Elitman“ 2010 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovės įmonė turėjo turto už 489 153 Lt (ilgalaikio turto – už 44 596 Lt, trumpalaikio turto – už 444 557 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 355 287 Lt. Vadovaujantis šia informacija, galima spręsti, kad nurodytu laikotarpiu atsakovės įmonė jau buvo nemoki. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės įmonė neturi nekilnojamojo turto. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovės įmonės vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis atsakovės įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 99 291,82 Lt. Atsakovės įmonė nebeteikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentų, nevykdo finansinių įsipareigojimų kreditoriams, todėl nėra pagrindo manyti, jog atsakovės įmonės finansinė padėtis pagerėjo.

6Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas UAB „Elitman“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditorės ieškinį ir iškelti UAB „Elitman“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 1 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina ieškovės pasiūlyta šias pareigas atlikti sutinkanti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, atitinkanti Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

7Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

8iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Elitman“, įmonės kodas 300576312, esančiai Kauno m. A. Juozapavičiaus pr. 3.

9Įmonės administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Mokumo valdymo sprendimai“, įmonės kodas 120943066, esančią Vilniaus m. Konstitucijos pr. 12-24, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA113.

10Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

11Sekančią darbo dieną nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti ieškovei, atsakovei, administratorei, juridinių asmenų registrui ir Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

12Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie iškeltą bylą pranešti kreditoriams, Lietuvos bankui, jei bankroto byla iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko pagal Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą skelbiamame sistemų dalyvių sąraše, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai, jei bankroto byla iškelta draudimo įmonei ir perdraudimo įmonei, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, jei bankroto byla iškelta finansų maklerių įmonei, valdymo įmonei, investicinei bendrovei arba akcinei bendrovei, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą.

13Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos apie iškeltą bylą pranešti juridinių asmenų registrui, o per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos – kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jei įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

14Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratorei įteikti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku įsiteisėjusios nutarties iškelti įmonei bankroto bylą nuorašą kartu su įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašų, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinio, informacijos apie įmonei teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus kopijomis. Nurodyti, kad administratorė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodytų dokumentų gavimo dienos privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo nutartyje iškelti įmonei bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio ketvirtosios dalies devintajame punkte nustatyta tvarka.

15Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

18Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai