Byla B2-120-657/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Techno Wood“ pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Techno Wood“ pabaigos,

Nustatė

3BUAB „Techno Wood“ bankroto administratorius teismui pateikė prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Civilinio proceso kodekso 235 straipsnio 6 dalis numato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo.

5Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 str. 3 d.). Teismas nustatė, kad kreditoriai turi teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

6Prašymas dėl įmonės pabaigos tenkintinas.

7Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartimi UAB „Techno Wood“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas L. T. (T.1, b.l. 47-49). Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Techno Wood“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (T.2, b.l. 97-99). 2016 m. birželio 15 d. nutartimi UAB „Techno Wood“ pripažinta bankrutavusia ir likviduotina bei patvirtintas patikslintas jos kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (T.3, b.l. 57-59). Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 26 d. nutartimi BUAB „Techno Wood“ likvidavimo terminas pratęstas 3 mėnesių laikotarpiui, termino pradžią skaičiuojant nuo 2019 m. balandžio 24 d. (T.7, b.l. 158-159).

8Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

9BUAB „Techno Wood“ 2019 m. liepos 17 d. Likvidavimo akto duomenimis 2016 m. sausio 20 d. nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai įmonė turėjo turto 1 536 922,00 Eur sumai (T.7, b.l. 173). Bankroto proceso eigoje gauta 994 726,01 Eur pajamų, kurios panaudotos administravimo išlaidoms apmokėti ir kreditorių finansiniams reikalavimams dengti. 2019 m. liepos 17 d. UAB „Techno Wood“ jokio turto neturi. Iš bylos duomenų spręstina, kad nurašyto, grąžinto ar perduoto turto nebuvo.

10Nustatyta, kad 2019 m. birželio 13 d. kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą Nr. 2.1.: pardavus įmonei priklausantį turtą, įpareigoti administratorių paskirstyti gautas pinigines lėšas pagal Įmonių bankroto įstatymą ir pateikti Kauno apygardos teismui prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos (T.7, b.l. 162).Administratorius nurodė, kad visos bankroto procedūros yra baigtos, įmonė turto neturi. Likvidavimo akto duomenimis liko nepatenkinta kreditorių finansinių reikalavimų 797 037,93 Eur sumai (T.7, b.l. 173). Iš nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybių. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teisminių ginčų, kuriuose BUAB „Techno Wood“ būtų dalyvaujančiu byloje asmeniu, nėra.

11Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. vasario 25 d. pažyma Nr. (10.9)-V8-417 patvirtina, kad BUAB „Techno Wood“ įsiskolinimų departamentui neturi (T.7, b.l. 174).

12Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 ir 279 straipsniais, teismas

Nutarė

14Pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Techno Wood“ (juridinio asmens kodas 302591957, buveinės adresas Dvylikių g. 15, Pakuonio mstl., Prienų r. sav.) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

15Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai