Byla 2-677-286/2011
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Rimkus, sekretoriaujant Valei Zabulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui A. G., atsakovo atstovui V. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal UAB “Fiberpool.EU” ieškinį UAB “Ignalinos statyba” dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB “Fiberpool.EU” kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 83246,23 Lt skolos, 12009,80 Lt delspinigių, 8,49 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1396,76 Lt palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą ir 2938,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (1728,00 Lt žyminio mokesčio ir 1210,00 Lt advokato atstovavimo išlaidų) priteisimo jos naudai iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Ignalinos statyba”. Nurodo, kad 2011 m. gegužės 13 d. su atsakovu sudarė rangos darbų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo Sutartyje nustatytu terminu atlikti ir perduoti viešbučio “Romantic”, esančio ( - ), baseino rekonstrukcijos darbus, o atsakovas įsipareigojo ieškovui sudaryti sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti ieškovui Sutartyje numatytą kainą. Ieškovas tinkamai ir laiku perdavė atsakovui darbus bei tinkamai įvykdė visus kitus su tuo susijusius sutartinius įsipareigojimus. Už atliktus darbus ieškovas, remdamasis Sutartimi išrašė atsakovui sąskaitas: PVM sąskaitas-faktūras: FIB Nr. ( - ) ir išankstinę sąskaitą Nr. ( - ). Sąskaitos buvo pasirašytos abiejų šalių įgaliotų atstovų. Atsakovas nustatytu laiku nevisiškai atsiskaitė su ieškovu. 2011 m. rugsėjo 26 d. atsakovui įteikta pretenzija dėl 83246,23 Lt įsiskolinimo, tačiau jis nereagavo – skolinio įsipareigojimo neįvykdė. Atsakovui laiku neatsiskaičiuos už atliktus darbus, priskaičiuota 12009,80 Lt delspinigių. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą priskaičiuota 1396,76 Lt palūkanų.

3Ieškovo prašymu byla buvo nagrinėta dokumentinio proceso tvarka.

4Ignalinos rajono apylinkės teismas 2011-10-18 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir iš atsakovo ieškovo naudai priteisė 83246,23 Lt skolą, 12009,80 Lt delspinigių, 1396,76 Lt palūkanų, 8,49 procento metinių palūkanų už priteistą 96652,79 Lt sumą, skaičiuojant nuo 2011-10 17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2938 Lt bylinėjimosi išlaidų

5Preliminariu Sprendimas pagrįstas sekančiais motyvais:

6Ieškovo pateikta 2011-05-13 Rangos darbų sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis) su priedais Nr.1 ir Nr.2, PVM sąskaitos-faktūros - FIB Nr. ( - ), išankstinė sąskaita Nr. ( - ), 2011-06-30 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas, 2011-09-26 pretenzija dėl įsiskolinimo, 2011-10-13 delspinigių aktas ir 2011-10-13 palūkanų pažyma patvirtina, kad atsakovas nevykdė Sutartyje nustatytų pareigų ir yra skolingas ieškovui 83246,23 Lt už atliktus darbus, 12009,80 Lt delspinigių, paskaičiuotų, vadovaujantis Sutarties 7.2 punktu, nuo laiku neįvykdytos prievolės po 0,2 procento už kiekvieną pradelstą dieną (Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 2 dalis), 1396,76 Lt palūkanų (Lietuvos Respublikos CK 6.261 straipsnis ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio l, 3 dalys, 3 straipsnio 4 dalis).

7Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, asmuo privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.256, 6.258 straipsniais, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 83246,23 skolos, 12009,80 Lt delspinigių, 1396,76 Lt palūkanų, iš viso – 96652,79 Lt.

8Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 2 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovas ir atsakovas yra verslininkai, Sutartis sudaryta po 2004-05-01, todėl palūkanų dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (2003-12-09 Nr. IX-1873). Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 4 dalį skolininkas privalo mokėti palūkanas, kurių dydis lygus to pusmečio, kurį atsirado pareiga mokėti palūkanas, 1 mėnesio VILIBOR, padidintai 7 procentiniais punktais. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. 2011-06-30 1 mėnesio VILIBOR norma buvo 1,49 procento, todėl iš atsakovo priteistinos 8,49 procento dydžio metinės palūkanos už priteistą 96652,79 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo priteisiamos ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidos - 1728,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 1210,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

102011-11-07 atsakovas pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, kuriuos teismas priėmė. Atsakovas nurodė, kad neginčija skolos fakto pagal Sutartį, bet prašo atleisti jį nuo delspinigių ir palūkanų mokėjimo bei sprendimo įvykdymą išdėstyti, nustatant, kad priteistą sumą turi sumokėti per 30 dienų po Panevėžio apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1102-280/2011 pagal atsakovo ieškinį UAB „Via Unica“ įsiteisėjimo, nes laiku neatsiskaitė su ieškovu už atliktus darbus tik dėl užsakovo UAB „Via unica“, kuri už atliktus darbus nesumokėjo atsakovui, kaltės.

11Ieškovas prieštarauja atsakovo prašymui atidėti sprendimo įvykdymą iki bus išspręstas atsakovo ginčas su UAB „Via unika“, nes trečiųjų asmenų skolos atsakovui neatleidžia atsakovo nuo pareigos savalaikiai įvykdyti savo įsipareigojimus. Atsakovas, gavęs ieškovo pretenziją ne teismo tvarka, skolos ar jos ženklios dalies nesumokėjo, t. y. neparodė geros valios sprendžiant skolos apmokėjimą ir negali pateisinti pasitikėjimo. Atsakovas, negalėdamas įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, turėtų inicijuoti atitinkamas bankroto ar restruktūrizavimo procedūras, o ne nepagrįstai naudotis ieškovo lėšomis.

12Preliminarus sprendimas paliekamas nepakeistas.

13Atsakovas skolos dydžio bei delspinigių ir palūkanų apskaičiavimo teisingumo neginčija. Atsakovo prašymai atleisti nuo delspinigių ir palūkanų mokėjimo bei prašymas sprendimo įvykdymą atidėti, nustatant, kad priteistą sumą turi sumokėti per 30 dienų po Panevėžio apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1102-280/2011 pagal atsakovo ieškinį UAB „Via Unica“ įsiteisėjimo, nepagrįsti, todėl tenkinti juos nėra pagrindo.

14Ieškovas pateikė įrodymus, kad po preliminaraus sprendimo priėmimo dėl atsakovo pareikštų prieštaravimų ir bylos nagrinėjimo patyrė dar 605 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Šios bylinėjimosi išlaidos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, priteisiamos iš atsakovo ieškovo naudai, nes patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ignalinos rajono apylinkės teismo 2011-10-18 preliminarų sprendimą, kuriuo UAB “Fiberpool.EU”, į. k. 300867008, naudai iš atsakovo UAB “Ignalinos statyba”, į. k. 155550585, priteista 83246,23 Lt skola, 12009,80 Lt delspinigių, 1396,76 Lt palūkanų, 8,49 procento metinių palūkanų už priteistą 96652,79 Lt sumą, skaičiuojant nuo 2011-10 17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2938 Lt bylinėjimosi išlaidų, palikti nepakeistą

17Priteisti UAB “Fiberpool.EU” naudai iš UAB „Ignalinos statyba“ 605 Lt (šešis šimtus penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą Ignalinos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai