Byla 2A-1395/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4112-340/2011 pagal ieškovo UAB „Estravel Vilnius“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vestekspress“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Ekstravel Vilnius“ prašė teismą panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimus atmesti ieškovo pasiūlymą, pripažinti konkursą laimėjusiu UAB „Vestekspress“ pasiūlymą ir sudaryti tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo sutartį su UAB „Vestekspress“ bei įpareigoti atsakovą sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę, įtraukiant į ją ieškovo pasiūlymą. Nurodė, kad dalyvavo atsakovo 2010 m. spalio 13 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtame atvirame konkurse „Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“, tačiau 2010 m. gruodžio 17 d. atsakovo sprendimu Nr. 10-VP (17.2-131)-469 buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėjęs pasiūlymas – trečiojo asmens UAB „Vestekspress“ pasiūlymas. Nesutinkant su šiais sprendimais, 2010 m. gruodžio 31 d. buvo pateikta pretenzija, tačiau 2011 m. sausio 10 d. ji (pretenziją) buvo nepatenkinta, motyvuojant tuo, kad pagal paskelbto viešojo pirkimo sąlygas tiekėjas turėjo pateikti vieno bilieto kainą nuo pradinio kelionės taško iki galutinio kelionės taško ir atgal, o ieškovas maršrutui Vilnius-Frankfurtas-Vilnius pateikė bendrą bilieto kainą, sudarytą iš dviejų atskirų bilietų kainų, t. y. ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl netinkamai pateiktos tiesioginio skrydžio kainos. Ieškovas įsitikinęs, kad jis tinkamai užpildė ir pateikė savo pasiūlymą taip kaip reikalavo konkurso sąlygų 2 priedo formos. Jų (priedų) atitinkamose grafose nurodė vieno bilieto kainą nuo pradinio kelionės taško iki galutinio kelionės taško ir atgal, t. y. pasiūlė vieną kainą kelionei pirmyn ir atgal. Lentelėje dėl pasiūlymo tiesioginiam skrydžiui Vilnius-Frankfurtas-Vilnius ieškovas, kaip ir kitiems skrydžiams, pateikė vieną bilieto kainą nuo pradinio kelionės taško iki galutinio kelionės taško ir atgal, tai yra pasiūlė vieną kainą kelionei pirmyn ir atgal (580 Lt). Ieškovo manymu, atsakovas be pagrindo atmetė jo pasiūlymą, kaip neatitinkantį paskelbto konkurso sąlygų, atsakovas siekė gauti vieną kainą kelionei pirmyn ir atgal. Pirkimo dokumentuose nebuvo nuorodos, kad tokiai kelionei pirmyn ir atgal būtų pateikta vieno bilieto kaina ir būtų naudojamas tik vienas bilietas. Atsakovas savo 2010 m. spalio 22 d. ir 2010 m. lapkričio 23 d. paaiškinimuose aiškiai ir vienareikšmiškai patvirtino, kad šiame pirkime bilietų kiekis nėra reikšmingas, o tiekėjams siūloma pateikti vieną kelionės pirmyn ir atgal kainą. Perkančios organizacijos paaiškinimai yra laikomi sudėtine pirkimų dokumentų dalimi, paaiškinimai negali keisti pradinio konkurso sąlygų, nustatyti naujų reikalavimų tiekėjams. Konkurso sąlygose nėra reikalavimų bilietų kiekiui, t. y. jeigu perkančioji organizacija savo paaiškinimuose ir būtų nurodžiusi būtinumą pateikti vieną bilietą, toks reikalavimas turėtų būti vertinamas, kaip neteisėtas konkurso sąlygų keitimas bei teisėtų lūkesčių ir skaidrumo principų pažeidimas.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 11 d. sprendimu ieškinį atmetė.

6Teismas pažymėjo, kad ginčas tarp šalių vyksta dėl to, ar ieškovo pasiūlymas atitiko paskelbto viešojo pirkimo konkurso sąlygų 5.14.1 punktą. Atsakovo paskelbto viešojo pirkimo konkurso sąlygų 5 skirsnio „Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ 5.8 punkte nustatyta, kad tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal šių konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą; 5.14.1 punktas nustatė, kad aviabilietų pirkimo kaina laikyti kelionės kainą į priekį ir atgal; antro priedo lentelėse Nr. 1 ir Nr. 2 „Tiesioginių skydžių ekonomine klase, aviabilietus rezervuojant ir išperkant su apribojimais, kainos (su PVM) pasiūlyta nurodyti bilieto (ne bilietų) kaina. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad tiekėjams dėl šios sąlygos kilo neaiškumų, todėl ji buvo aiškinama ne du kartus, kaip nurodė ieškovas ieškinio pareiškime, bet tris kartus. 2010 m. spalio 18 d. paaiškinime Nr. 10-VP(17.2-131) 290 perkančioji organizacija pasiūlė rašyti vieno bilieto kainą nuo pradinio taško iki galutinio kelionės taško; 2010 m. spalio 22 d. paaiškinime Nr. 10-VP(17.2-131) 301 perkančioji organizacija nurodė, jog tiekėjas turi pateikti vieno bilieto kainą nuo pradinio kelionės taško visai kelionei pirmyn ir atgal, t. y. tiekėjas turi pasiūlyti vieną kainą kelionei pirmyn ir atgal. 2010 m. lapkričio 23 d. paaiškinime Nr. 10-VP(17.2-131) į tiekėjo prašymą paaiškinti, ar pasiūlymo lentelėje galima siūlyti tokias kainas, kai skrydyje su persėdimu yra išrašomi du atskiri bilietai, o lentelėje bus pateikiama bendra šių dviejų bilietų kaina, perkančioji organizacija paaiškino, kad tiekėjas turi pasiūlyti vieną kelionės pirmyn ir atgal kainą. Teismas išanalizavęs pateiktų atsakovo pirkimo dokumentų visumą, konstatavo, kad paskelbto viešojo pirkimo 5.14.1 punkto sąlyga atsakovo (perkančiosios organizacijos) buvo paskelbta ir buvo nuosekliai aiškinama, kaip sąlyga pasiūlyti vieno bilieto kainą kelionei pirmyn ir atgal. Atsakovas pagrindė tokios sąlygos reikšmę perkančiai organizacijai – atsakovas apsisprendė pirkti vieną bilietą kelionei pirmyn ir atgal, siekdamas išvengti tiesioginių transportavimo nuostolių dėl skydžių vėlavimų, atidėjimų ir atšaukimų, nes atskirų bilietų pirkimo atveju aviakompanijos, keisdamos išskridimo bilieto datą arba grąžindamos įmoką už neįvykusios kelionės bilietą, nemokamai keičia tik kelionės bilietą pirmyn, o atskiram bilietui atgal nemokamų keitimų ar grąžinimų nebetaiko; keleivis turi mokėti už skrydžio datų pasikeitimus arba pirkti naują bilietą kelionei atgal, net jeigu atgalinio skrydžio datos pasikeitimą nulėmė iš anksto nenumatytos ir nuo keleivio nepriklausančios aplinkybės. Teismo nuomone, ieškinio pareiškime ieškovas ignoravo atsakovo 2010 m. spalio 18 d. Nr. 10-VP(17.2-131) 290 paaiškinimą, kuriuo vienareikšmiškai pasiūlyta pateikti vieno bilieto kainą kelionei pirmyn ir atgal. Ieškovas, grįsdamas ieškinį 2010 m. spalio 22 d. atsakovo paaiškinimo Nr. 10-VP(17.2-131) 301 6 punkto nuostatomis, nurodė, kad atsakovas išaiškino, jog reikia pasiūlyti vieną kainą kelionei pirmyn ir atgal, nors iš tikrųjų atsakovas nurodė, kad tiekėjas turi pateikti vieno bilieto kainą nuo pradinio kelionės taško iki galutinio kelionės taško, t. y. turi pasiūlyti vieną kainą kelionei pirmyn ir atgal. Teismas sprendė, kad ieškovas rėmėsi savo subjektyviais konkurso sąlygų paaiškinimais. Todėl ieškovo teiginį, kad atsakovui bilietų kiekis nebuvo aktualus, atsakovui svarbi tik kelionės kaina, kuri pagal konkurso sąlygas gali būti pateikiama kaip dviejų atskirų bilietų kaina, ir dėl to ieškovo pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai, taip pat teiginį, kad atsakovo viešojo pirkimo paaiškinimai yra nenuoseklūs, neaiškūs, laikė neįrodytais ir atmetė kaip nepagrįstus. Teismas sutiko su trečiojo asmens argumentu, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti viešojo pirkimo komisiją sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę įtraukiant ieškovo pasiūlymą negali būti patenkintas ir dėl pasirinkto netinkamo teisės gynimo būdo, nes VPĮ 93 straipsnis nenumato galimybės teismui ieškinio patenkinimo atveju priimti sprendimus, priskirtus pirkimo organizacijos kompetencijai, todėl ieškovo reikalavimą dėl įpareigojimo sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę įtraukiant ieškovo pasiūlymą teismas atmetė ir šiuo pagrindu.

7III.

8Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Estravel Vilnius“ prašo teismo sprendimą panaikinti iš dalies ir priimti naują sprendimą, ieškovo ieškinį patenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

 1. Tiekėjams jau nuo pat pradžių buvo neaiškus ir iš esmės dviprasmiškas konkurso sąlygų 5.14.1 punktas - aviabilietų pirkimo kaina laikoma kelionės kaina į priekį ir atgal. Tuo labiau, kad atsakovas, užuot aiškiai ir nedviprasmiškai pateikęs neigiamą atsakymą, jog atskirų bilietų kainos negali būti sumuojamos nurodant bendrą kainą, pakartotinai vis akcentuodavo, kad vieno bilieto kaina nuo pradinio kelionės taško iki galutinio kelionės taško ir atgal reiškia vieną kainą kelionei pirmyn ir atgal. Vadinasi, pagrįstai tiekėjams galėjo pasirodyti, kad svarbi yra būtent viena kaina kelionei pirmyn ir atgal, o ne siūlomų bilietų kiekis. Tokia situacija, kai Konkurso sąlygos, apibrėžiančios iš esmės pagrindinį pasiūlymo vertinimo kriterijų, t. y. pasiūlymo kainą, yra suformuluotos neaiškiai ir dviprasmiškai, iš esmės apsunkina tiekėjų padėtį viešajame pirkime ir prieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų teisės principams - lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principams (VPĮ 3 str. l d.). Todėl tokie pirkimo dokumentų prieštaravimai negalėjo pasilikti neištaisyti, nes taip buvo pažeistas VPĮ 24 straipsnio 7 dalies reikalavimas.
 2. Atsakovas, atsakydamas „ar pasiūlymo lentelėse galima siūlyti tokias kainas, kai skrydyje rašomi du atskiri bilietai – vienas bilietas nuo pradinio taško iki persėdimo taško, kitas bilietas nuo persėdimo taško iki galutinio kelionės taško“, pasiūlė rašyti vieno bilieto kaina nuo pradinio taško iki galutinio kelionės taško. Vėliau kilus klausimui, kaip turi būti apibrėžiamas pastarasis atsakovo atsakymas, šis patikslino, pabrėždamas, kad tiekėjai turi pateikti vieno bilieto kainą nuo pradinio kelionės taško iki galutinio kelionės taško ir atgal, t. y. tiekėjas turi pasiūlyti viena kainą kelionei pirmyn ir atgal. Pagaliau, atsakydamas į paskutinįjį itin konkretų ir pavyzdžiu iliustruotą tiekėjo klausimą - ar galima siūlyti tokias kainas, kai, pvz., skrydis Vilnius-Kopenhaga-Briuselis vienas bilietas, skrydis Briuselis-Praha-Vilnius kitas bilietas, bet kaina įrašoma į lentelę viena bendra, atsakovas, t. y. perkančioji organizacija, dar kartą pažymėjo, kad tiekėjas turi pasiūlyti būtent vieną kelionės pirmyn ir atgal kainą. Be to, Komisija tik 2011 m. sausio 10 d. rašte Dėl pretenzijos atmetimo Nr. 10-VP-(17.2- 131)-10 pabrėžė, kad ieškovas maršrutui Vilnius-Frankfurtas-Vilnius pateikė bendrą kainą, sudarytą iš dviejų atskirų bilietų kainų, tuo tarpu Komisija 2010 m. spalio 22 d. paaiškino, kad tiekėjas turi pateikti vieno bilieto kainą nuo pradinio kelionės taško iki galutinio kelionės taško ir atgal. Taigi, atsakovas, užuot aiškiai ir nedviprasmiškai iškart formulavęs aptariamą Konkurso sąlygą ar vėliau, aiškindamas ją, pateikęs neigiamą atsakymą, jog atskirų bilietų kainos negali būti sumuojamos nurodant bendrą kainą (toks Konkurso sąlygų 5.14.1 punkto aiškinimas buvo konstatuotas skundžiamame teismo sprendime), vis akcentuodavo, kad jam yra svarbi būtent viena kaina kelionei pirmyn ir atgal, o ne siūlomų bilietų kiekis. Dėl būtinumo pateikti kainą, sudarytą iš vieno ištisinio bilieto, nebuvo pasisakyta. Ne tik lingvistinė, bet ir sisteminė atsakovo pateiktų pirkimo dokumentų paaiškinimų analizė, pagrįstai leidžia teigti, kad atsakovas deklaravo aiškų suinteresuotumą būtent viena kelionės pirmyn ir atgal kaina, o ne vienu bilietu.
 3. Teismo išvada, kad atsakovas apsisprendė pirkti vieną bilietą kelionei pirmyn ir atgal, siekdamas išvengti tiesioginių transportavimo nuostolių dėl skrydžių vėlavimų, atidėjimų ir atšaukimų, nes atskirų bilietų pirkimo atveju aviakompanijos, keisdamos išskridimo bilieto datą arba grąžindamos įmoką už neįvykusios kelionės bilietą, nemokamai keičia tik kelionės bilietą pirmyn, o atskiram bilietui atgal nemokamų keitimų ar grąžinimų nebetaiko; keleivis turi mokėti už skrydžio datų pasikeitimus arba pirkti naują bilietą kelionei atgal, net jeigu atgalinio skrydžio datos pasikeitimą nulėmė iš anksto nenumatytos ir nuo keleivio nepriklausančios aplinkybės, yra visiškai netinkama ir neteisinga konkurso dalyvių atžvilgiu, ypač atsižvelgiant į tai, kad ji grindžiama motyvais, kurie atsakovo buvo išsakyti tik atsikirtime į ieškinį bei teismo posėdžio metu.
 4. Šis pirkimas buvo vykdomas, o pasiūlymai vertinami naudojant mažiausios kainos kriterijų. Ieškovo pateikto pasiūlymo kaina pagal atsakovo sudarytą teikėjų pasiūlymų eilę yra pati mažiausia. Akivaizdu, jog perkančioji organizacija dėl aukščiau nurodytų, nepagrįstų priežasčių, atmetusi apelianto pateiktą pasiūlymą, neįvykdė sau išsikeltų tikslų, t. y. nepasirinko mažiausią kainą pasiūliusio teikėjo, ir tokiais savo veiksmais pažeidė VPĮ įtvirtintus principus bei neįgyvendino tikslo įsigyti reikalingų paslaugų racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas. Be to, nesant konkurso sąlygose bei perkančiosios organizacijos paaiškinimuose reikalavimo pateikti vieną bilietą kelionei pirmyn ir atgal, Komisija, taikydama apeliantui šį reikalavimą, pažeidė teikėjų teisėtų lūkesčių bei skaidrumo principus, kas sudaro pagrindą tokius Komisijos sprendimus pripažinti neteisėtais.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija prašo jį atmesti. Atsiliepimui pagrįsti atsakovas nurodo tokius argumentus:

 1. Situacija, kuomet vienam ar kitam tiekėjui nėra aiški konkurso sąlyga, savaime nesuponuoja perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo. Tam ir yra skirtas pirkimo dokumentų reikalavimų aiškinimo institutas, o perkančiosios organizacijos pateikti paaiškinimai tampa sudėtine pirkimo dokumentų dalimi (VPĮ 2 str. 21 d.). Taigi apelianto argumentai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo įtvirtinant ginčo Konkursą sąlygą ir vėliau teikiant šios sąlygos paaiškinimus yra nepagrįsti.
 2. Ieškovo pateikiamas šios Konkurso sąlygos aiškinimas yra subjektyvus, neparemtais jokiais objektyviais duomenimis (CPK 178 str.), neatitinkantis perkančiosios organizacijos pateiktų paaiškinimų gramatinio turinio bei prieštaraujantis įtvirtinta ginčo sąlyga siekiamiems perkančiosios organizacijos tikslams. Vienam iš tiekėjų pateikus prašymą paaiškinti ar pasiūlymo lentelėse galima siūlyti tokias kainas, kai skrydyje su persėdimu yra išrašomi du atskiri bilietai, o lentelėje bus pateikiama bendra šių dviejų bilietų: skrydžio į priekį iki galutinio taško ir skrydžio atgal kaina, perkančioji organizacija dar kartą 2010 m. lapkričio 23 d. paaiškinimuose Nr. 10-VP-(17.2-131)-357 1 atsakyme nurodė, kad „teikėjas turi pasiūlyti vieną kelionės pirmyn ir atgal kainą“. Iš šių perkančiosios organizacijos pateiktų Konkurso sąlygų 5.14.1 punkto paaiškinimų (jų gramatinio turinio) visiems konkurse dalyvavusiems tiekėjams buvo/tapo aišku, kad perkančioji organizacija įtvirtinta Konkurso sąlyga siekė, kad visi tiekėjai siūlytų vieno (ištisinio) bilieto kainą nuo pradinio kelionės taško iki galutinio kelionės taško ir atgal. Atitinkamai ir Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 1 ir 2 lentelių atitinkamuose stulpeliuose tiekėjai turėjo įrašyti aviabilieto kainą (ne kelių aviabilietų kainas ar kelių aviabilietų kainų sumą).
 3. Vien tai, kad ieškovas siūlė mažiausią kainą, vėlgi neapsprendžia ginčijamo teismo sprendimo neteisėtumo. Esminis visos viešųjų pirkimų procedūros aspektas yra tai, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus perkančiajai organizacijai, vadovaujasi pirkimo dokumentais. Bet koks tiekėjo pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentų reikalavimams yra besąlyginis pagrindas perkančiajai organizacijai tokį tiekėjo pasiūlymą atmesti (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p). Šio esminio visos viešųjų pirkimų procedūros aspekto nepaneigia ir ieškovo akcentuojamas racionalaus lėšų panaudojimo principas (VPĮ 3 str. 2 d.).

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Vestekspress“ prašo skundo netenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

 1. Ginčo konkurso sąlyga (5.14.1 p.) ne visiems konkurse dalyvavusiems tiekėjams buvo aiški, dėl ko buvo teikiami perkančiajai organizacijai prašymai šią sąlygą paaiškinti. Tačiau, kaip pagrįstai nustatė pirmos instancijos teismas, perkančioji organizacija pateikė nuoseklius šios konkurso sąlygos paaiškinimus, tokiu būdu, dalyviams neliko jokių kliūčių tinkamai parengti savo konkurencingus pasiūlymus. Todėl įžvelgti VPĮ 24 straipsnio nuostatų pažeidimo perkančiosios organizacijos veiksmuose įtvirtinant ginčo Konkurso sąlygą ar tiekėjams teikiant paaiškinimus dėl jos negalima.
 2. Jeigu ieškovui perkančiosios organizacijos pateikti paaiškinimai buvo neaiškūs, jis turėjo dar kartą kreiptis į perkančiąją organizaciją, siekdamas galutinai išsiaiškinti šiuos išimtinai jam kilusius neaiškumus. Apeliaciniame skunde jis nurodo, kad perkančioji organizacija galėjo tiesiog nurodyti, kad „atskirų bilietų kainos negali būti sumuojamos“. Tačiau jeigu tik toks paaiškinimas ieškovui būtų buvęs aiškus, jis, išnaudodamas Konkurso sąlygų paaiškinimo institutą, turėjo tokį paklausimą ir formuluoti.
 3. Iš nuoseklių perkančiosios organizacijos pateiktų Konkurso sąlygų 5.14.1 punkto paaiškinimų (jų gramatinio turinio) visiems konkurse dalyvavusiems tiekėjams, išskyrus ieškovui, tapo aišku, kad perkančioji organizacija įtvirtinta Konkurso sąlyga siekė, kad visi tiekėjai siūlytu vieno (ištisinio) bilieto kaina nuo pradinio kelionės taško iki galutinio kelionės taško ir atgal. Atitinkamai ir Konkurso sąlygų priedo Nr. 2 1 ir 2 lentelių atitinkamuose stulpeliuose tiekėjai turėjo įrašyti aviabilieto kainą (ne kelių aviabilietų kainas ar kelių aviabilietų kainų sumą).
 4. Apelianto argumentai, kad ginčo Konkurso sąlygą pirmos instancijos teismas išaiškino klaidingai yra atmestini kaip nepagrįsti. Apelianto pateikiamas sąlygos aiškinimas yra išimtinai subjektyvus, teiginiai dėl pirmos instancijos teismo sprendimo neteisėtumo šioje dalyje yra niekaip nepagrindžiami (CPK 178 str.), todėl atmestini.
  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas netenkinamas.

13Apeliacijos dalykas – neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo patikrinimas, neperžengiant apeliacinio skundo ribų (CPK 301 str.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina skundžiamo teismo sprendimo teisinį, faktinį, taip pat ir absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 263 str., 320 str. 1 d.).

14CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios instancijos teismo pareiga visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištirti esmines bylos aplinkybes, nustatyti objektyvią tiesą ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 259, 263 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, tinkamai taikė ir aiškino viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas ir nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių procesinių taisyklių. Todėl toks teismo sprendimas pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu (CPK 263 str.).

15Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ (ginčui taikytina įstatymo aktuali redakcija, galiojanti nuo 2008 m. rugsėjo 15 d.), kurio paskirtis – vadovaujantis jo (šio įstatymo) reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (3 str. 1 d.). Tuo (principų laikymusi) užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o jo (konkurso) procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų.

16Iš byloje esančių atsakovo pirkimo dokumentų matyti, kad atsakovas trejų metų laikotarpiui pirko Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugas, t. y. tarnybinių kelionių į Europą ir kitų pasaulio šalių miestus oro transportu, autobusais, traukiniais ir vandens transportu paslaugas (lėktuvų bilietai, bilietai kitoms transporto rūšims), draudimo kelionių metu, vizų bei kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo bei išdavimo organizavimo, transporto priemonių nuomos, apgyvendinimo paslaugas (Sąlygų 3.1 p.), pasirinkęs neatmestų pasiūlymų mažiausios kainos vertinimo kriterijų (Sąlygų 9.8 p., VPĮ 39 str. 4 d. 2 p.). Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų techninėje specifikacijoje nurodė pagrindinius numatomus maršrutus ir jų lyginamuosius svorius: tiesiogines keliones ir keliones su persėdimu ekonomine klase (b. l. 30-31). Sąlygų 5.14-5.14.1 punktuose tiekėjams nurodyta, kad „pasiūlymuose aviabilietų pirkimo kaina laikyti kelionės kainą pirmyn ir atgal. Jeigu skrydis bus su persėdimais, tai jis turi būti su persėdimais į abi puses“. Ginčas kilo dėl šio reikalavimo tikrosios prasmės, t. y. kiek bilietų turi būti pateikta vienam maršrutui (pirmyn ir atgal) – vienas bilietas į abi puses ar du atskiri bilietai, sumuojant kainą ir nurodant vieną bendrą bilietų kainą. Apeliantas teigia, kad ši sąlyga buvo neaiški ir tai sudarė galimybę dalyviams ją aiškinti skirtingai.

17VPĮ 24 straipsnis įpareigoja perkančiąją organizaciją pateikti tikslius, aiškius ir be dviprasmybių pirkimo dokumentus. Tačiau įstatymų leidėjas numatė perkančiosios organizacijos galimybę paaiškinti pirkimo dokumentus, o tiekėjo teisę – prašyti juos paaiškinti (VPĮ 24 str.2 d. 15 p, 27 str.). Visi tokie paaiškinimai yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis. Konkurso sąlygų paaiškinimo ir patikslinimo galimybę nustatė ir atsakovas (Sąlygų 7 skyrius). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų sprendžiama, kad tiekėjai, taip pat ir apeliantas, pasinaudojo tokia teise, prašė paaiškinti Sąlygų minėtą (1.14.1 p.) reikalavimą ir į prašymus buvo atsakyta (b. l. 41, 43-45 ir 46). Iš tiekėjų klausimų ir atsakovo atsakymų analizės yra pagrindas teigti, kad atsakovas tinkamai paaiškino 5.14.1 punktą ir aiškiai atsakė, kad tiekėjas turi pateikti vieną bilietą skrydžiui nuo pradinio iki galutinio kelionės taško ir atgal - vieną bilieto kainą nurodytu maršrutu. Iš Konkurso sąlygų 2 priedo lentelių taip pat akivaizdu, kad kiekvienai kelionei turėjo būti apteikta vieno aviabilieto kaina. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo paaiškinimais iš esmės nebuvo pakeisti nei pagrindinės pirkimo sąlygos nei pirkimo objektas. Tai, kad Sąlygos buvo aiškios, įrodo tiekėjų neatmestų pasiūlymų kiekis – trys (b. l. 47). Ginčo sąlyga buvo suprantama, nesukėlė abejonių ir trečiajam asmeniui. Tai patvirtino jo atstovas apeliacinės instancijos teisme. Atsakovo atstovas taip pat paaiškino perkančiosios organizacijos reikalavimo teikti vieną bilietą tikslą – vieno (vientiso) bilieto grąžinimo galimybę, neįvykus skrydžiui.

18Teisėjų kolegija, įvertinus bylos faktines aplinkybes, nenustatė, kad atsakovas, organizuodamas ginčo konkursą, pažeidė bendruosius viešųjų pirkimų principus ar protegavo vieną tiekėją. Apeliantas neginčija, kad maršrutui Vilnius-Frankfurtas-Vilnius, o taip pat, kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, ir maršrutui Vilnius-Dublinas-Vilnius, pateikė vieną bilieto kainą, sudarytą iš dviejų atskirų bilietų. Apeliantas pripažįsta, kad žinojo atsakovo pateiktų paaiškinimų turinį ir apeliantą jie tenkino. Tačiau, apelianto nuomone, atsakovas privalėjo papildomai nurodyti, kad teikti du atskirus bilietus draudžiama. Teisėjų kolegija sprendžia, kad aiškiai suformulavus reikalavimą bilietams ir jų kainai, draudimo teikti du atskirus bilietus nurodymas būtų perteklinis. Kadangi apeliantas neatitiko ginčo viešo pirkimo konkurso sąlygų reikalavimų, todėl jo pasiūlymas atmestas pagrįstai.

19Į esminiu apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas ir jį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Iš apelianto UAB „Estravel Vilnius“ trečiajam asmeniui UAB „Vestekspress“ priteisiama 2 571,25 Lt atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų, kurios įrodytos rašytiniais įrodymais (2 t. b. l. 83-90, CPK 98 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovo UAB „Estravel Vilnius“ trečiajam asmeniui UAB „Vestekspress“ 2 571,25 Lt (du tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt vieną litą dvidešimt penkis centus) atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Ekstravel Vilnius“ prašė teismą panaikinti atsakovo... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 11 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Teismas pažymėjo, kad ginčas tarp šalių vyksta dėl to, ar ieškovo... 7. III.... 8. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Estravel Vilnius“ prašo teismo sprendimą... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Vestekspress“... 12. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 13. Apeliacijos dalykas – neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo... 14. CPK 176 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pirmosios instancijos teismo pareiga... 15. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 16. Iš byloje esančių atsakovo pirkimo dokumentų matyti, kad atsakovas trejų... 17. VPĮ 24 straipsnis įpareigoja perkančiąją organizaciją pateikti tikslius,... 18. Teisėjų kolegija, įvertinus bylos faktines aplinkybes, nenustatė, kad... 19. Į esminiu apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Teismo sprendimas teisėtas... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Iš apelianto UAB „Estravel Vilnius“ trečiajam asmeniui UAB... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 11 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „Estravel Vilnius“ trečiajam asmeniui UAB...