Byla Iv-2299-484/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos ir Nacionalinės vartotojų konfederacijos skundu,

Nustatė

3pareiškėjos 2010-05-24 padavė teismui skundą, kuriame prašo pripažinti Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos vertinimo komisijos 2010-05-14 sprendimą sudaryti galutinius organizacijų ir jų atstovų sąrašus negaliojančiu.

4Pareiškėjų skundas laikytinas nepaduotu.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą skundo trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6Paduotas skundas atitiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo keliamus reikalavimus, todėl teismas 2010-05-26 nutartimi nustatė pareiškėjoms terminą iki 2010-06-09 pašalinti skundo trūkumus: t.y. pateikti teismui tiek patikslinto skundo egzempliorių, kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme; patikslintame skunde nurodyti tinkamas proceso šalis (atsakovus, trečiuosius suinteresuotus asmenis), jei skundžia administracinį aktą, nurodyti jo datą ir numerį, suformuluoti Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio nuostatas atitinkantį skundo reikalavimą, nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas skundo reikalavimas; pateikti skundžiamą aktą; pateikti dokumentus, patvirtinančius asmenų, pasirašiusių skundą pareiškėjų vardu, įgaliojimus (Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos įstatus, Nacionalinės vartotojų konfederacijos įstatus ir Nacionalinės vartotojų konfederacijos visuotinio narių susirinkimo protokolą dėl prezidento išrinkimo).

7Pareiškėjos per teismo 2010-05-26 nutartyje nustatytą terminą skundo trūkumų nepašalino. Pareiškėjos nepateikė patikslinto skundo, kuriame pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio nuostatas būtų suformuluotas skundo reikalavimas, nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas skundo reikalavimas, nepateikė skundžiamo akto, dokumentų patvirtinančių asmenų, pasirašiusių skundą pareiškėjų vardu, įgaliojimus (Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos įstatų, Nacionalinės vartotojų konfederacijos įstatų ir Nacionalinės vartotojų konfederacijos visuotinio narių susirinkimo protokolo dėl prezidento išrinkimo).

8Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2010-06-09 gautas Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos ir Nacionalinės vartotojų konfederacijos atstovo prašymas pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti. Prašymą grindžia dideliu darbo krūviu, sumažėjusiu kontoros personalu ir bylos sudėtingumu.

9Administracinių bylų teisenos įstatymo 65 str. 1 d. nustato, kad teismo paskirti terminai gali būti teismo pratęsti.

10Teismo 2010-05-26 nutartimi pareiškėjoms buvo nustatytas pakankamas terminas (iki 2010-06-09) skundo trūkumams pašalinti. Pareiškėjų atstovo prašyme nurodytos priežastys negali būti pagrindu teismo 2010-05-26 nutartyje nustatytam skundo trūkumų pašalinimo terminui pratęsti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, prašymas pratęsti terminą pašalinti skundo trūkumus, nurodytus teismo 2010-05-26 nutartyje, atmestinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 65 straipsnis).

11Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos ir Nacionalinės vartotojų konfederacijos skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjoms.

12Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

14atmesti Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos ir Nacionalinės vartotojų konfederacijos atstovo prašymą pratęsti skundo trūkumų, nustatytų Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-05-26 nutartyje, pašalinimo terminą.

15Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos ir Nacionalinės vartotojų konfederacijos skundą laikyti nepaduotu.

16Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjoms, 2010-05-20 sumokėtą žyminį mokestį – pareiškėjų atstovui advokatui Pauliui Vinkleriui.

17Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta pareiškėjoms pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 straipsnių reikalavimus.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai