Byla A2.13.-699-93/2011
Dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Stefa Naščenkovienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušakytei, dalyvaujant asmeniui, kuriam paskirta administracinė nuobauda, Š. M., teismo posėdyje išnagrinėjusi Š. M., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), gyvenančio ( - ), Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto antro kurso studento, prašymą dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarimu Š. M. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 4 dalyje, padarymą paskirta administracinė nuobauda – 2000 Lt dydžio bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams; už administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio 5 dalyje paskirta administracinė nuobauda – 100 Lt (vieno šimto litų) dydžio bauda. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 33 straipsniu, Š. M. už padarytus administracinės teisės pažeidimus paskirta galutinė nuobauda 2000 Lt dydžio bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams. Paskirtos baudos mokėjimas išdėstytas laikotarpyje iki 6 mėnesių.

32011 m. vasario 3 d. Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas Š. M. prašymas sutrumpinti specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą. Prie prašymo Š. M. pateikė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuro pažymą, UAB „LG“ pažymą, VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro išduotą sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo kopiją, Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto laivo inžinerijos katedros charakteristiką-tarpininkavimą, paskolos sutartį.

4Teismo posėdžio metu Š. M. paaiškino, jog vairuotojo pažymėjimas jam reikalingas tam, kad galėtų įsidarbinti, be to, teisė vairuoti jam reikalinga mokymosi tikslu-jam tenka kasdien iš Plungės važiuoti į paskaitas Klaipėdos universitete; automobilis reikalingas ir buityje.

5Š. M. prašymas netenkintinas.

6Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 329 straipsnyje nustatyta, kad jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemones, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs pareigūnas gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus, – ir pagal Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą. Iš šios teisės normos analizės seka, kad paskyrusi nuobaudą institucija gali, bet neprivalo sutrumpinti nuobaudos – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo – termino, įvertinusi įstatymo nustatytas privalomas sąlygas (naujų pažeidimų teisės atėmimo laikotarpiu nepadarymas ir Vyriausybės įgaliotos institucijos pažyma apie kursų išklausymą) bei kitas svarbias administracinei atsakomybei aplinkybes. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 329 straipsnyje nurodytos sąlygos negali būti taikomos formaliai, būtina įvertinti pažeidėjo asmenybę, įvertinti jo požiūrį į nuobaudą bei jo elgesį nuobaudos vykdymo metu. Sprendžiant dėl galimybės sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo terminą, taip pat būtina įvertinti, ar bus pasiekti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 straipsnyje įtvirtinti administracinės nuobaudos tikslai.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Š. M. teisės vairuoti atėmimo laikotarpiu, t.y. nuo 2010 m. sausio 11 d. iki 2010 m. gruodžio 29 d. nepadarė kelių eismo taisyklių pažeidimų ir baustas nebuvo, yra išklausęs kursus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai (nors šio pažymėjimo kopija nepatvirtinta, tikėtina, jog paskaitų ciklą apie alkoholio ir narkotikų žalą Š. M. išklausė), paskirtą 2000 Lt baudą sumokėjo (tai patvirtina Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktas išrašas iš duomenų bazės, esantis administracinėje byloje Nr. A2.6.-147-526/2010), mokosi Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto laivo inžinerijos katedros antrame kurse, universitete charakterizuojamas teigiamai.

8Tačiau, pažymėtina, kad Š. M. padarė vieną pavojingiausių administracinių teisės pažeidimų kelių eismo srityje. Vairuodamas transporto priemonę neblaivus, jis kėlė didelį pavojų ne vien sau, bet ir kitiems eismo dalyviams. Jo nurodyta aplinkybė, kad teisė vairuoti transporto priemones yra reikalinga siekiant įsidarbinti, kelionei į mokymo įstaigą bei buityje, nesudaro pagrindo taikyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 329 straipsnio nuostatas.

9Š. M., žinodamas, kad teisė vairuoti transporto priemones jam būtina mokymosi ar darbo tikslais, prieš darydamas teisės pažeidimą, galėjo ir privalėjo pats numatyti ir įvertinti galimas pasekmes, kilsiančias jam dėl pažeidimo padarymo, todėl turi prisiimti ir neigiamus tokio veikimo padarinius. Įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, jos saugumą, siekdamas prevencinėmis priemonėmis užtikrinti nepriekaištingą teisės normų laikymąsi, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su asmeniniu komfortu.

10Tai, kad UAB „LG“ pateiktoje pažymoje nurodyta, jog Š. M., atgavęs teisę vairuoti, turėtų galimybę įsidarbinti šioje bendrovėje, negali įtakoti teismo sprendimo.

11Nors Š. M. prisipažino padaręs teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 4 dalyje ir 123 straipsnio 5 dalyje, gailisi dėl padarinių, tačiau jo prisipažinimas, gailėjimasis buvo pripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, ir į tai jau atsižvelgta nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, bei skiriant nuobaudas už padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus.

12Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2010-01-11 teismo nutarimas, kuriuo jis buvo nubaustas ir kurio paskirtos nuobaudos terminą Š. M. prašo sutrumpinti, buvo devinta galiojanti nuobauda už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, kas rodo pažeidimų piktybiškumą.

13Be to, pažymėtina, kad Š. M. nepateikė pagrįstų įrodymų, pagrindžiančių specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimą (nepateikta pažyma, kad teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikotarpiu nebuvo padaręs naujų teisės pažeidimų, teismui pateikta tik pažyma, kad jis nebaustas administracine tvarka už kelių eismo taisyklių pažeidimus). Pateikti Š. M. argumentai (ketina įsidarbinti ir mokosi, todėl teisės vairuoti atėmimas riboja jo galimybę įsidarbinti ir kasdien dalyvauti paskaitose, nepadarė naujų kelių eismo taisyklių pažeidimų) nesuteikia vienareikšmiško pagrindo teigti, kad administracinės nuobaudos tikslai jau yra pasiekti. Tad vien tik formalių sąlygų įvykdymas teismo neįpareigoja sutrumpinti paskirtos Š. M. nuobaudos termino.

14Teismo manymu, sutrumpinus specialios teisės atėmimo terminą, šia administracine nuobauda siekiamas tikslas – nubausti pažeidimą padariusį asmenį ir pakeisti jo elgesį, kad jis ateityje laikytųsi įstatymų ir gerbtų bendro gyvenimo taisykles, nebus pasiektas.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 329 straipsniu,

Nutarė

16Š. M. prašymo netenkinti ir atsisakyti sutrumpinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarimu administracinėje byloje Nr. A2.6.-147-526/2010 nustatytą teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą.

17Nutarimas per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai