Byla eB2-897-524/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Lin Transa‘‘

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės VSDFV Klaipėdos skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Lin Transa‘‘,

Nustatė

2ieškovas teismo prašo iškelti įmonei bankroto bylą, nurodo, jog atsakovė nemoka nustatytų privalomųjų mokėjimų VSD biudžetui, atsakovės skola 2017-12-07 yra 2190, 25 EUR. Atsakovei buvo išsiųstas pareiškimas dėl bankroto bylos jai iškėlimo.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo procesiniai dokumentai jai įteikti viešo paskelbimo būdu, nes nei įmonės vadovo gyvenamojoje vietoje, nei įmonės registruotos buveinės vietoje šių dokumentų įteikti nepavyko.

4Ieškinys tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. numato, kad bankroto byla įmonei keliama, jeigu teismas nustato, jog įmonė yra nemoki ar vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, taip pat jeigu įmonė pasiskelbė, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi ar neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, ar įmonė turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tam, kad teismas, nagrinėdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, galėtų spręsti dėl įmonės finansinės padėties ir jos mokumo, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta pareiga įmonės, kurios atžvilgiu inicijuojama bankroto byla, vadovui pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

7Įvertinus bylos medžiagą, darytina išvada, kad yra teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą. Visų pirma teisiškai reikšminga aplinkybė, jog atsakovė pagal CPK 178 str. nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles neįrodinėja savo mokumo, neįvykdė pareigos pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus teismui. Atsakovė neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centras nuo 2015 m. 2014-12-31 įmonės balansu įrodyta, jog įmonė 2014 m. turėjo 157 724, 46 EUR vertės turtą ir 94 295,93 EUR įsipareigojimus Kadangi, įmonė nemoka skolos ieškovei, todėl spręstina, kad įmonė yra nemoki.

8Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms yra pagrindas įmonei iškelti bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

9Įmonės administratoriumi skirtina atrinkta G. V..

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9, 10 str., CPK 290, 291, 335 str., teisėja

Nutarė

11iškelti UAB ,,Lin Transa‘‘ juridinio asmens kodas 302754404, reg. Dubysos g.64., Klaipėdoje, bankroto bylą.

12UAB ,,Lin Transa‘‘, administratoriumi paskirti G. V., įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA 477.

13Pavesti administratoriui nedelsiant atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose.

14Nustatyti, kad UAB ,,Lin Transa‘‘, kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bendrovei per 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Pavesti administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

16Įpareigoti įmonės vadovą per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo datos perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus turimus dokumentus.

17Areštuoti UAB ,,Lin Transa‘‘ juridinio asmens kodas 302754404, reg. Dubysos g.64., Klaipėdoje, nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš įstaigos vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti UAB ,,Lin Transa‘‘ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

18Įpareigoti įmonės vadovą ir administratorių pranešti per 5 dienas nuo nutarties įteikimo datos Klaipėdos apygardos teismui apie įmonei iškeltus turtinius reikalavimus nagrinėjamus teismuose, apie civilinius ieškinius baudžiamosiose bylose bei vykdomąsias bylas dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo datos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas teismo prašo iškelti įmonei bankroto bylą, nurodo, jog atsakovė... 3. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo procesiniai dokumentai... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. numato, kad... 6. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų... 7. Įvertinus bylos medžiagą, darytina išvada, kad yra teisinės prielaidos... 8. Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms yra pagrindas įmonei iškelti... 9. Įmonės administratoriumi skirtina atrinkta G. V..... 10. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9, 10 str., CPK... 11. iškelti UAB ,,Lin Transa‘‘ juridinio asmens kodas 302754404, reg. Dubysos... 12. UAB ,,Lin Transa‘‘, administratoriumi paskirti G. V., įmonių bankroto... 13. Pavesti administratoriui nedelsiant atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 14. Nustatyti, kad UAB ,,Lin Transa‘‘, kreditoriai turi teisę pareikšti savo... 15. Pavesti administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Lietuvos... 16. Įpareigoti įmonės vadovą per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 17. Areštuoti UAB ,,Lin Transa‘‘ juridinio asmens kodas 302754404, reg.... 18. Įpareigoti įmonės vadovą ir administratorių pranešti per 5 dienas nuo... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo datos atskiruoju skundu gali būti...