Byla 2S-1360-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Visagino savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. S2-335-844/2011 pagal antstolio S. O. G. pareiškimą dėl baudos paskyrimo, suinteresuoti asmenys Visagino savivaldybės administracijos direktorius A. M., L. A..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Antstolis S. O. G. pateikė teismui pareiškimą, prašydamas spręsti klausimą dėl LR CPK 771 str. 5 d. numatytų priemonių taikymo skolininkui. Nurodė, kad išieškotojas L. A. 2011-01-31 antstolio S. O. G. kontorai pateikė vykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-01-24 išduotą vykdomąjį raštą Nr. I-1524-562/2011, kuriuo teismas Visagino savivaldybės administraciją įpareigojo grąžinti L. A. į Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, visą priverstinės pravaikštos laiką įskaitant į valstybės tarnybos stažą. Vilniaus miesto administracinio teismo 2011-01-24 vykdomajame rašte Nr. I-1524-562/2011 nurodyta, kad teismo sprendimas vykdytinas skubiai. Antstolis nurodo, kad 2011-02-01 skolininkui Visagino savivaldybės administracijai buvo išsiųstas antstolio paklausimas vykdomojoje byloje Nr. 0168/11/00300 dėl teismo sprendimo įvykdymo, prašant pranešti, ar Visagino savivaldybės administracija įvykdė Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. I-1524-562/2011. 2011-02-03 antstolio kontoroje gautas Visagino savivaldybės administracijos pranešimas, kuriame nurodyta, kad Visagino savivaldybės administracija kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl sprendimo išaiškinimo, kurį gavus bus sprendžiama dėl teismo sprendimo įvykdymo. Nustačius, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1524-562/2011 yra neįvykdytas, bei atsižvelgiant į tai, kad sprendimas vykdytinas skubiai ir net sprendimo apskundimas skubaus vykdymo atveju vykdymo nesustabdo, 2011-02-07, vadovaujantis LR CPK 771 str. 1 d., surašytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos „Sprendimų, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas“. LR CPK 771 str. 5 d. numato, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojęs atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda vykdymo vietos apylinkės teismui. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-01-24 išduotame vykdomajame rašte Nr. I-1524-562/2011 nurodyta, kad teismo sprendimas vykdytinas skubiai, t.y. vykdymo terminas nenustatytas, išieškotoją L. A. į Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas gali grąžinti tik skolininkas - Visagino savivaldybės administracija (LR CPK 593 str., 771 str. 5 d.).

5I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Visagino miesto apylinkės teismas 2011-03-14 nutartimi nutarė antstolio S. O. G. pareiškimą dėl sprendimo neįvykdymo vykdomojoje byloje Nr. 0168/11/00300 tenkinti, Visagino savivaldybės administracijos direktoriui A. M. skirti 300 Lt baudą išieškotojo L. A. naudai dėl skubiai neįvykdyto 2011-01-20 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, kuriuo išieškotojas L. A. yra grąžintas į Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, visą priverstinės pravaikštos laiką įskaitant į valstybės tarnybos stažą. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (1994-07-07, Nr. I-533) 29 str. 1 d. numato, kad savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (jeigu ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos) ir jeigu šiai (šioms) pareigybei (pareigybėms) suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės administracijos direktorius pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad savivaldybės administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai. Jis yra įstaigos vadovas. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta LR Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymuose. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (1994-07-07, Nr. I-533) 30 str. 1 d. numato, kad savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai). Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nėra susiję su savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga. Savivaldybės administracija turi herbinį antspaudą ir sąskaitų bankuose. Susipažinęs su Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo duomenimis, teismas nustatė, kad biudžetinės įstaigos Visagino savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188711925, adresas yra Visagino m., Parko g. 14. Juridinio asmens vardu veikia vadovas A. M., administracijos direktorius. Nustatyta, kad skolininkas Visagino savivaldybės administracija nuo 2011-01-24, t.y. nuo vykdomojo rašto administracinėje byloje Nr. I-1524-562/2011 išdavimo dienos iki 2011-02-07, t.y. iki antstolio S. O. G. akto dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo surašymo neįvykdė 2011-01-20 Vilniaus apygardos administracinio teismo skubiai vykdytino sprendimo, kuriuo išieškotojas L. A. yra grąžintas į Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, visą priverstinės pravaikštos laiką įskaitant į valstybės tarnybos stažą, ir skubiai negrąžino išieškotojo L. A. į valstybės tarnybą. Teismas padarė išvadą, kad Visagino savivaldybės administracijos direktoriui A. M. skirtina iki vieno tūkstančio litų bauda išieškotojo L. A. naudai ir naujas terminas sprendimo įvykdymui nenustatomas, nes teismo sprendimas vykdytinas skubiai (LR CPK 282 str. 1 d., 299 str. 2 d., 593 str., 771 str.).

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Skolininkas Visagino savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti 2011-03-14 Visagino miesto apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodė, kad Visagino savivaldybės administracija nesutinka su teismo išvada, jog sprendimui termino nustatyti nereikia, nes jis vykdomas skubiai. LR CPK 585 str. 1 d. yra nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir LR CPK 282 str. 1 d. reiškia, kad sprendimo dalis turi būti įvykdyta iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, tačiau teismo sprendimas administracinėje byloje nėra įsiteisėjęs. Kito termino sprendimui įvykdyti nėra nustatyta ir įstatyme bei, priešingai nei nustatyta LR CPK 585 str. 1 d., sprendimo įvykdymo termino nenustatė antstolis. Teismas netyrė ir neįvertino, ar Visagino savivaldybės administracijos direktorius gali įvykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir grąžinti L. A. į Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. Administracijos direktorius turi kompetenciją naikinti ar pakeisti jo priimtus įsakymus, tačiau negali panaikinti arba pakeisti Visagino savivaldybės tarybų sprendimų, kuriais buvo patvirtinta Visagino savivaldybės administracijos struktūra ir nustatytas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius, kuriuos vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą reikia pakeisti. Visagino savivaldybės administracijos direktorius taip pat negali priimti sprendimų, kurie prieštarautų Visagino savivaldybės tarybos galiojantiems sprendimams. Teismas neįvertino ir niekaip nutartyje neaptarė aplinkybių, kad savivaldybės administracijos direktorius neturi galimybių be Visagino savivaldybės tarybos sprendimo įvykdyti teismo sprendimą, todėl pažeidė LR CPK 771 str. 5 d. normas ir neteisingai išsprendė bylą, skirdamas baudą. Tam, kad būtų įgyvendintas teismo sprendimas grąžinti pareiškėją L. A. į ankstesnes pareigas, reikia pakeisti ne tik Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-02-22 įsakymą Nr. ĮP-49 „Dėl valstybės tarnautojo pareigų naikinimo“, 2010-06-23 įsakymą Nr. IP-262 dėl L. A. atleidimo iš valstybės tarnybos, bet ir Visagino savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimus Nr. TS-49 ir Nr. TS-50. Visagino savivaldybės administracijos direktorius neturi kompetencijos keisti arba panaikinti savivaldybės tarybos sprendimus (LR CPK 329 str., 337 str. 2 d., 585 str. 1 d., 771 str. 5 d.).

9Antstolis S. O. G. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad skundžiama nutartis priimta, ištyrus visus byloje esančius įrodymus, išanalizavus vykdomosios bylos Nr. 0168/11/00300 medžiagą. Sprendimą, įpareigojantį atlikti tam tikrus veiksmus, skolininkas turi įvykdyti per teismo, o ne per antstolio nustatytą terminą. Antstoliui nesuteikta teisė nustatyti terminą teismo sprendimui įvykdyti. Antstoliui tik pateikiami duomenys apie tai, ar įvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, ar toks sprendimas neįvykdytas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (1994-07-7 Nr/ I-5335) 29 str. 2 d. numatyta, kad savivaldybės administracijai vadovauja savivaldybės administracijos direktorius, jis yra įstaigos vadovas. LR CPK 771 str. 7 d. reglamentuoja, jog tuo atveju, kai sprendimo, įpareigojančio atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdo juridinis asmuo, priemonės, numatytos šio straipsnio 5 dalyje, teismas gali pritaikyti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (LR CPK 585 str., 771 str.).

10Išieškotojas L. A. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti, kaip nepagrįstą, palikti Visagino miesto apylinkės teismo 2011-03-14 nutartį nepakeistą. Nurodė, kad skubus sprendimo vykdymas reiškia, kad vykdymo terminas tokiu atveju nėra nustatytas. Svarbiausių asmens teisių ir teisėtų interesų gynimas - grąžinimas į darbą neteisėto atleidimo atveju –gali būti realizuojamas sprendimą vykdant kuo skubiau. Vilniaus apygardos administraciniam teismui nusprendus patenkinti L. A. reikalavimą grąžinti jį į pareigas, teismo sprendimas privalo būti vykdomas, neatsižvelgiant į vėliau atliktus struktūrinius pakeitimus ir spręsti, kaip turi būti įgyvendintas teismo sprendimu nustatytas įpareigojimas privalėjo skolininkas. LR Vietos savivaldos įstatymo 2 str. numato, kad savivaldybės administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai, jis yra įstaigos vadovas (CPK 585 str., 771 str.).

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir CPK 6 str. įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė yra apginta tik tada, kai skubaus vykdymo teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys ar skundas, yra operatyviai įvykdytas.

14Įstatymų leidėjas, įgyvendindamas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, siekia užtikrinti skubaus vykdymo teismo sprendimo įvykdymą per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Įstatymų leidėjas įtvirtino galimybę teismui, nustačius, kad skolininkas skubaus vykdymo sprendimo neįvykdė, skirti jam baudą iki 1000 Lt išieškotojo naudai. Vykdymo procese nėra numatyta skolininko teisė revizuoti skubaus vykdymo teismo sprendimus.

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011-01-20 sprendimu patenkino pareiškėjo L. A. reikalavimus panaikinti Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-23 įsakymą Nr. ĮP-262 dėl L. A. atleidimo iš valstybės tarnybos, grąžino pareiškėją į Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, visą pravaikštos laiką įskaitant į valstybės tarnybos stažą. Šią sprendimo dalį teismas nusprendė vykdyti skubiai. 2011-01-24 minėto sprendimo pagrindu 2011-01-24 buvo išduotas vykdomasis raštas. Vykdomosios bylos Nr. 0168/11/00300 duomenimis 2011-02-01 antstolis S. O. G. patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2011-02-07 antstolis S. O. G. surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktą.

16Tokiu būdu yra akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, kad skolininkas Visagino savivaldybės administracija nuo 2011-01-24, t.y. nuo vykdomojo rašto administracinėje byloje Nr. I-1524-562/2011 išdavimo dienos iki 2011-02-07, t.y. iki antstolio S. O. G. akto dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo surašymo, neįvykdė skubiai vykdytino 2011-01-20 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, kuriuo išieškotojas L. A. yra grąžintas į Visagino savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, visą priverstinės pravaikštos laiką įskaitant į valstybės tarnybos stažą, ir skubiai negrąžino išieškotojo L. A. į valstybės tarnybą, bei Visagino savivaldybės administracijos direktoriui A. M. skyrė 300 litų baudą išieškotojo L. A. naudai.

17Atmestini apelianto argumentai, kad teismas neįvertino ir niekaip neaptarė aplinkybių, kad Visagino savivaldybės administracijos direktorius neturi galimybių pats, be savivaldybės tarybos sprendimo, įvykdyti teismo sprendimo. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (1994-07-07, Nr. I-533) 29 str. 1 d. numato, kad savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai. Jis yra įstaigos vadovas. Minėto įstatymo 30 str. 1 d. numato, kad savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai). Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

18Tai, kad Visagino savivaldybės administracijos direktorius neturi kompetencijos keisti arba panaikinti savivaldybės tarybos sprendimus, nepanaikina paties administracijos direktoriaus įgaliojimų tvirtinti pareigybes. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad teismas antstolio pareiškimą turėjo palikti nenagrinėtą, kad antstolis pažeidė LR CPK 585 str. 1 d., nenustatė termino Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo daliai dėl L. A. grąžinimo į darbą įvykdyti, nesilaikė LR CPK 771 str. nustatytos tvarkos ir kreipėsi į teismą. Teisėjų kolegija pažymi, kad skubaus vykdymo atveju teismo sprendimas ar nutartis pradedami vykdyti dar jiems neįsiteisėjus ir skubiai vykdytinų sprendimų ar nutarčių apskundimas jų vykdymo savaime nesustabdo. Vykdomosios bylos duomenimis antstolis 2011-02-01 patvarkyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei 2011-02-01 rašte dėl teismo sprendimo įvykdymo nurodė, kad teismo sprendimas vykdomas skubiai (vykdomoji byla Nr. 0168/11/00300, b.l. 12, 14). LR CPK 771 str. 5 d. numatyta, jog jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininkas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda vykdymo vietos apylinkės teismui.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad Visagino savivaldybės administracija, kurią atstovauja direktorius, vengia rūpestingai ir laiku įvykdyti skubaus vykdymo teismo sprendimą, formaliais pagrindais siekia išvengti operatyvaus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-01-24 sprendimo įvykdymo.

20Teisėjų kolegija nevertina kitų apelianto argumentų kaip teisiškai nereikšmingų, nes jie nėra susiję su apeliacijos objektu.

21Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl baudos skyrimo, nepažeidė materialinės teisės normų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai pasisakė dėl visų aplinkybių, susijusių su tuo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius nėra įvykdęs skubaus vykdymo teismo sprendimo, jas teisingai įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas teisingai (LR CPK 7 str., 95 str., 313 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str., 771 str.).

22Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Lietuvos vyriausiais administracinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo Visagino savivaldybės administracijos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo administracinėje byloje pagal pareiškėjo L. A. skundą Visagino savivaldybės administracijai dėl įsakymo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, 2011-05-13 nutartimi nutarė atsakovo Visagino savivaldybės prašymą sustabdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-01-20 sprendimo vykdymą administracinėje byloje pagal pareiškėjo L. A. skundą atsakovui Visagino savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikt veiksmus atmesti, kaip nepagrįstą.

23Teisėjų kolegija daro išvadą, kad skolininkas Visagino savivaldybės administracija turi operatyviai vykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-01-20 sprendimą, kuris yra skubaus vykdymo, nes baudos paskyrimas Visagino savivaldybės administracijos direktoriui neatleidžia skolininko nuo pareigos vykdyti skubaus vykdymo vykdomuosius dokumentus.

24Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas atmetamas, apeliantas turi pareigą atlyginti 12,75 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 53) apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str.).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

26Palikti Visagino miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartį nepakeistą.

27Priteisti iš suinteresuoto asmens Visagino savivaldybės administracijos 12,45 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Antstolis S. O. G. pateikė teismui pareiškimą, prašydamas spręsti... 5. I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Visagino miesto apylinkės teismas 2011-03-14 nutartimi nutarė antstolio S. O.... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Skolininkas Visagino savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą,... 9. Antstolis S. O. G. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas... 10. Išieškotojas L. A. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir CPK 6 str. įtvirtintas teisingumo... 14. Įstatymų leidėjas, įgyvendindamas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas... 16. Tokiu būdu yra akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą... 17. Atmestini apelianto argumentai, kad teismas neįvertino ir niekaip neaptarė... 18. Tai, kad Visagino savivaldybės administracijos direktorius neturi... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad Visagino savivaldybės administracija, kurią... 20. Teisėjų kolegija nevertina kitų apelianto argumentų kaip teisiškai... 21. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 23. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad skolininkas Visagino savivaldybės... 24. Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas atmetamas, apeliantas turi... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., teisėjų kolegija... 26. Palikti Visagino miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartį... 27. Priteisti iš suinteresuoto asmens Visagino savivaldybės administracijos 12,45...