Byla 2S-972-275/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Neringa Švedienė ir Algirdas Auruškevičius,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Lakis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužė 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Lakis“ ieškinį atsakovui UAB „Fire experts“ dėl skolos priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ieškovas UAB „Lakis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Fire experts“ 31 956,88 Lt skolos, 909,63 Lt palūkanų, 11,84 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

82009-05-14 9.00 val. į teismo posėdį neatvyko ieškovai, jų atstovas. Apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą ieškovo vadovas ir atstovas buvo informuotas iš anksto pasirašytinai (b.l. 190).

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009-05-14 nutartimi ieškovo UAB „Lakis“ ieškinį paliko nenagrinėtą. Priteisė iš UAB „Lakis“ UAB „Fire experts“ naudai 2 500 Lt turėtas advokato teisinės pagalbos išlaidas. Teismas ieškovo neatvykimą į teismo posėdį laikė be svarbių priežasčių, nes ieškovas teismo neinformavo dėl neatvykimo į teismo posėdį priežasties. Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog ieškovas nutraukė atstovavimo sutartį su advokatu, nereiškia, kad ieškovas gali neatvykti į teismo posėdį ir neišsakyti savo procesinės pozicijos – ar bylą nagrinėti, ar atidėti bylos nagrinėjimą, ar ieškovas ieškos kito atstovo byloje.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Ieškovas UAB „Lakis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-14 nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad teismas, priimdamas procesinį sprendimą užbaigti bylą nepriėmus sprendimo dėl bylos esmės, nesivadovavo teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais ir netinkamai įvertino šias bylos aplinkybes: ieškovo atstovo 2009-05-13 pranešimą teismui apie atstovavimo sutarties nutraukimą ir prašymą bylos nagrinėjimą atidėti; UAB „Lakis“, vedė bylą per atstovą, todėl pagrįstai manė, kad teismo posėdis bus atidėtas dėl atstovo pasikeitimo byloje; byla yra sudėtinga, pasirengimas bylai buvo vedamas paruošiamųjų procesinių dokumentų būdu; byla pagal UAB „Lakis“ ieškinį teisme iškelta nuo 2008-07-11. Ieškovo atstovai tinkamai parengė visus būtinus procesinius dokumentus, domėjosi nagrinėjamos bylos eiga, veikė už greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. 2009-05-14 minėta byla jau buvo parengta nagrinėjimui iš esmės (gauti atsakovo ir trečiųjų šalių atsiliepimai, surinkti visi papildomi įrodymai). Teismas, įvertinęs visas aukščiau nurodytas aplinkybes turėjo atidėti bylos nagrinėjimą, nes teismo pareiga užtikrinti rungimosi principo laikymąsi, teisę būti išklausytam yra svarbesnė nei pareiga teisingumą vykdyti operatyviai ir koncentruotai (LAT 2001-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-246/2001). Pirmos instancijos teismas, netinkamai įvertinęs ieškovo ir jo atstovo neatvykimo priežastis, taip pat neatkreipė dėmesio ir į tai, jog šalys patyrė ženklias bylinėjimosi išlaidas, kurios sunkmečio metu yra ekonomiškai nepateisinamos.

13Atsakovas UAB „Fire experts“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo UAB „Lakis“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atskirajame skunde nurodytais motyvais naikinti ar keisti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-05-14 nutartį nėra teisinio pagrindo, kadangi ši nutartis yra teisėta ir atitinka CPK 246 str. nuostatas. Atstovavimo sutarties su advokatu nutraukimas nešalina ieškovo, kaip proceso šalies pareigos dalyvauti teismo posėdyje ir tai nelaikytina pateisinama priežastimi (CPK 246 str. 2 d.). Šiuo konkrečiu atveju akivaizdu, kad ieškovas neatvyko į teismo posėdį ir nenurodė neatvykimo į teismo posėdį pateisinamų priežasčių. Teismas teisingai ir pagrįstai pritaikė CPK 246 str. normas ir ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtu. Teismo nutartis neprieštarauja įstatymui ir, priešingai nei nurodo ieškovas, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad į 2009-05-14 pirmosios instancijos teismo posėdį neatvyko nei ieškovo UAB „Lakis“ direktorius Renatas Briauka, nei ieškovo atstovas advokatas Viačeslavas Blaščiuk, kuriems apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai (b. l. 190). Aplinkybė, jog į teismo posėdį neatvyko ieškovas, nepateikdamas dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą, pati savaime nesudarė pagrindo pagal atsakovo atstovo prašymą palikti ieškinį nenagrinėtą, kadangi byloje nėra duomenų, jog ieškovo dalyvavimą teismo posėdyje teismas buvo pripažinęs būtinu.

17Šiuo atveju ieškovas buvo išreiškęs pageidavimą vesti bylą per atstovą advokatą Viačeslavą Blaščiuk pagal 2007-03-19 atstovavimo sutartį (b.l. 29-30). Teisėjų kolegija nustatė, jog ieškovo atstovas 2009-05-13 pateikė prašymą atidėti teismo posėdį, paskirtą 2009-05-14 9.00 val., nurodęs, jog nutraukus atstovavimo sutartį, nebeatstovaus UAB „Lakis“, taip pat prašė sudaryti galimybę UAB „Lakis“ pasirūpinti tinkamu atstovavimu teisme. Iš kartu su atskiruoju skundu pateiktos teisinių paslaugų sutarties Nr. LAK/2009 (b.l. 217), matyti, kad ieškovas UAB „Lakis“ jau 2009-05-20 sudarė atstovavimo sutartį su advokate Loreta Paulavičiene. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes kolegija sprendžia, kad ieškovas nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, veikė už greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, nedelsdamas sudarė atstovavimo sutartį su kita advokate. Taigi, byloje susiklosčiusios aplinkybės, kad į 2009-05-14 teismo posėdį neatvyko nei ieškovas, nei jo atstovas, pačios savaime nesudarė teisinio pagrindo automatiškai palikti ieškinį nenagrinėtą.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu nors ir neužkerta galimybės kreiptis į teismą pakartotinai, bet užkerta kelią tolesnei jau iškeltos bylos eigai, riboja teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą ir nutolina teismo sprendimo dėl pažeistos teisės gynimo priėmimą. Tai, kad teismas gali palikti ieškinį nenagrinėtu, negali riboti ieškovo procesinių teisių formaliu pagrindu, kai ieškovas siekia išspręsti ginčą teisme ir patyrė bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo bei atstovavimo.

19Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šie duomenys sudaro teisinį pagrindą naikinti skundžiamą nutartį, kaip nepagrįstą dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo, siekiant užtikrinti proceso ekonomiškumą ir operatyvumą. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, daro išvadą, kad byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužė 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai