Byla 2-4901-362/2011
Dėl tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos, gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo gavėjo ir išlaikymo dydžio pakeitimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius,

2sekretoriaujant Sigitai Batulevičienei, dalyvaujant ieškovo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros atstovui prokurorui Linai Matutienei, išvadą duodančios institucijos atstovui A. I., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ginant viešąjį interesą ieškinį atsakovams V. V. (S) ir O. V., tretiesiems asmenims Z. K., D. V. ir A. V., išvadą duodančiai institucijai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos, gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo gavėjo ir išlaikymo dydžio pakeitimo ir,

Nustatė

3Ieškovas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras kreipėsi į teismą su ieškiniu, gindamas nepilnamečių D. V. gim. ( - ), ir A. V., gim. ( - ), interesus. Ieškovas teismo posėdžio metu prašė priimti atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl D. V., nes jis tapo pilnametis. Ieškovas teismo prašė neterminuotai apriboti tėvo valdžią V. V. (S), a.k. ( - ) ir mamos valdžią O. V., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus A. V., a.k( - ) atžvilgiu; nustatyti nuolatinę rūpybą A. V., a.k( - ) šeimoje ir nuolatine jo rūpintoja bei turto administratore paskirti Z. K., a.k( - ) nustatyti A. V., a.k( - ) laisvą judėjimą pasirenkant gyvenamąją vietą su Z. K., a.k. ( - ) bet kurioje Europos sąjungos valstybėje. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2000-11-20 nutarimu iš O. V. a.k. ( - ) priteistą išlaikymą nepilnamečiam vaikui ne mažiau 1 MGL pakeisti periodinėmis išmokomis, kas mėnesį mokant po 300,00 Lt iki sūnaus A. V., a.k. ( - ) pilnametystės; pakeisti periodinių išmokų gavėją iš V. V. (S), a.k. ( - ) į Z. K., a.k. ( - ) priteisti iš atsakovų O. V., a.k. ( - ) ir V. V. (S), a.k. ( - ) žyminį mokestį valstybės naudai.

4Teismo posėdyje ieškovo atstovas paaiškino, O. V., gim. ( - ), V. V. (S), gim. ( - ), turi sūnus D. V., gim. ( - ), A. V., gim. ( - ), kuriems nuo 2008-03-04 pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-09 įsakymais Nr. ( - )nustatyta laikinoji rūpyba ir globa, laikinąja rūpintoja ir globėja bei turto administratore paskirta V. V. motina Z. K., gim. ( - ), nes O. V. nuo pat ištuokos ( - )su V. V., o V. V. nuo 2008 m. vasario mėn. tinkamai negalėjo pasirūpinti savo sūnumis Donatu ir A. V. bei tai V. V. pripažino 2011-05-23 paaiškinime. Donatu ir A. V. nuolat rūpinasi Z. K.. Atsakovai O. V., V. V.(S) nuo 2010-12-07 atliekantis dvejų metų dešimties mėnesių laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, ir po laikinosios rūpybos, globos nustatymo nesirūpino savo sūnumis D. ir A. V., neteikė jiems išlaikymo, niekur nedirba, darbo biržoje neregistruoti kaip asmenys, ieškantys darbo, legalaus pragyvenimo šaltinio neturi, ką V. V. pripažino 2011-05-23 paaiškinime. Atsakovai O. V., V. V. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos tėvų pareigos auklėti ir išlaikyti savo vaikus nevykdo.

5Z. K. sutinka būti nuolatine anūko A. V. rūpintoja ir jo turto administratore, nes nuo 2008 m. vasario mėn. juo nuolat rūpinasi, nuo 2008 m. gegužės mėnesio su D. ir A. V. išvyko gyventi į Vokietijos Federacinę Respubliką, o nuo 2009 m. vasario mėnesio nuomoja dviejų kambarių butą ( - ), į Lietuvą grįžti nesiruošia, taip pat ji sutinka, kad būtų neterminuotai apribota tėvų valdžia O. V., V. V., priteisiant iš kiekvieno jų po 300,00 Lt periodinėmis išmokomis kas mėnesį, būtų nustatyta A. V. gyvenamoji vieta su ja, bei prašė ieškinį Šiaulių miesto apylinkės teisme dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo O. V., V. V. nagrinėti jai ir A. V. nedalyvaujant, nes yra sudėtinga atvykti į Lietuvą iš Vokietijos Federacinės Respublikos. A. V. sutinka gyventi su Z. K. ir kad ji juo rūpintųsi, ką jis patvirtino savo 2011-06-03 sutikime. Z. K. pensininkė, gauna nuolatinę senatvės pensiją ir gali skirti lėšų A. V. išlaikymui. Įvertinus tai, kad Z. K. su D. ir A. V. gyvena Vokietijos Federacinėje Respublikoje, todėl A. V. nustatytinas laisvas judėjimas pasirenkant gyvenamąją vietą su Z. K. bet kurioje Europos sąjungos valstybėje.

6Atsakovai O. V., V. V. (S.) visiškai nesirūpina sūnumi A. V. ir nėra duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, todėl pagal LR CK 3.180 str. 2d. yra pagrindas neterminuotai apriboti O. V., V. V. (Sa) tėvų valdžią sūnaus A. V. atžvilgiu.

7Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią. LR CK 3.192 str. 2 d. numato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, todėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2000-11-20 nutarimu iš O. V. priteistą V. V. išlaikymą vaikams D., A. 1/3 dydžio visų rūšių uždarbio (pajamų), bet ne mažiau 1 MGL kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo 2000-11-09 iki D.pilnametystės, po to 1/4 dydžio visų rūšių uždarbio (pajamų), bet ne mažiau 1 MGL kas mėnesį iki A. pilnametystės, pakeisti periodinėmis išmokomis, kas mėnesį mokant po 300,00 Lt iki sūnaus A. V. pilnametystės bei periodinių išmokų gavėją pakeisti iš V. V. (S) į Z. K..

8Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio datą ir laiką informuoti tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių negauta.

9Išvadą duodančios institucijos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė A. I. prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ( - )santuoka tarp atsakovų buvo nutraukta. Motina ir tėvas sūnumis nesirūpino, kuriems nuo 2008-03-04 pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-09 įsakymais Nr. A( - ) nustatyta laikinoji rūpyba ir globa, laikinąja rūpintoja ir globėja bei turto administratore paskirta V. V. motina Z. K., gim. ( - ). Vaikai išreiškė norą gyventi su močiute, negyvena Lietuvoje ir nesiruošia grįžti.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų, byloje esančių dokumentų nustatyta, kad O. V., gim. ( - ), V. V. (S), gim. ( - ), turi sūnus D. V., gim. ( - ), A. V., gim. ( - ), kuriems nuo 2008-03-04 pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-09 įsakymais Nr. ( - )nustatyta laikinoji rūpyba ir globa, laikinąja rūpintoja ir globėja bei turto administratore paskirta V. V. motina Z. K., gim. ( - ). Ieškovas teismo posėdžio metu prašė priimti atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl D. V., nes jis tapo pilnametis. Atsakovai O. V., V. V. (S.) ir po laikinosios rūpybos, globos nustatymo nesirūpino savo sūnumis D. ir A. V., neteikė jiems išlaikymo, niekur nedirba, darbo biržoje neregistruoti kaip asmenys, ieškantys darbo, legalaus pragyvenimo šaltinio neturi. Atsakovai O. V., V. V. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos tėvų pareigos auklėti ir išlaikyti savo vaikus nevykdo.

12LR CK 3.180 str. 2 d. numato, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai tėvai visiškai vaiku nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų, byloje surinktų įrodymų, teismas daro išvadą, kad tėvas V. V. (S) ir motina O. V. nepilnamečiu sūnumi A. V. visiškai nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, ką patvirtino paaiškinime pats atsakovas, todėl tenkintinas ieškinio reikalavimas apriboti tėvų valdžią V. V. (S) ir O. V. nepilnamečio sūnaus A. V. atžvilgiu.

13CPK 407 str. numato, kad priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir jo gyvenamąją vietą. Ieškovas ieškinyje prašo nustatyti nuolatinę rūpybą A. V., pateikė parinktos rūpintojos kandidatūrą, kas atitinka CK 3.264 str., 3.268 str. nuostatas. Parinktoji rūpintoja ir turto administratorė Z. K. pagal asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti rūpintoja, santykį su vaiku atitinka rūpintojai keliamus reikalavimus, todėl skirtina vaiko nuolatine rūpintoja ir turto administratore, įvertinus tai, kad Z. K. su D. ir A. V. gyvena Vokietijos Federacinėje Respublikoje, todėl A. V. nustatytinas laisvas judėjimas pasirenkant gyvenamąją vietą su Z. K. bet kurioje Europos sąjungos valstybėje.

14LR CK 3.195 str. numato, kad tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią. Kadangi D. V. jau yra pilnametis, tai šiuo metu galioja ta 2000-11-20 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarimo dalis, kuria iš O. V. priteistas V. V. išlaikymas A. V. 1/4 dydžio visų rūšių uždarbio, bet ne mažiau kaip 1 MGL kas mėnesį iki sūnaus A. V. pilnametystės. Periodinių išmokų gavėją pakeisti iš V. V. (S) į Z. K.. Kadangi priteista 1 MGL suma šiuo metu negali patenkinti nė minimalių vaiko poreikių, iš atsakovų V. V. (S) ir O. V. priteistinas išlaikymas po 300,00 litų periodinėmis išmokomis kas mėnesį iš kiekvieno iki A. V. pilnametystės (CK 3.194 str. 3 d., 3.196 str. 1 d. 1 p.). Išlaikymas priteistinas pagal šį sprendimą nuo ieškinio padavimo į teismą dienos, t.y. 2011-06-17 (CK 3.200 str.).

15Į valstybės biudžetą iš atsakovų priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos- žyminis mokestis valstybei, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas bei procesinių dokumentų siuntimo išlaidos. (CPK 96 str.). Žyminis mokestis už lėšų vaiko išlaikymui priteisimą sudaro 108,00 Lt, bei 139,00 Lt už neturtinius reikalavimus, viso 247,00 Lt žyminio mokesčio.

16Vadovaujantis LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., iš atsakovų valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos- 8,10 Lt.

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 –260 str., 263 str., 268-271 str., 279 str.,

Nutarė

18Ieškinį patenkinti.

19Neterminuotai apriboti tėvų valdžią V. V. (S), a.k. ( - ) ir O. V., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus A. V., a.k. ( - ) atžvilgiu; nustatyti nuolatinę rūpybą A. V., a.k. ( - ) šeimoje ir nuolatine jo rūpintoja bei turto administratore paskirti Z. K., a.k. ( - ) nustatyti A. V. laisvą judėjimą pasirenkant gyvenamąją vietą su Z. K. bet kurioje Europos sąjungos valstybėje.

20Pakeisti 2000-11-20 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarimą dėl išlaikymo priteisimo ir priteisti iš V. V. (S), a.k. ( - ) ir O. V., a.k. ( - ) išlaikymą sūnui A. V. a.k. ( - ), iš kiekvieno kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt.(tris šimtus litų) iki jo pilnametystės, išlaikymo lėšų tvarkytoju skiriant rūpintoją Z. K., a.k. ( - )

21Priteisti iš atsakovo V. V. (S), a.k. ( - ) ir O. V., a.k. ( - ) po 123,50 Lt (vieno šimto dvidešimt trijų litų, 50 centų) iš kiekvieno žyminio mokesčio valstybės naudai.

22Priteisti iš atsakovų V. V. (S), a.k. ( - ) ir O. V., a.k. ( - ) po 4,05 Lt (keturis litus, 05 centus) iš kiekvieno procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius,... 2. sekretoriaujant Sigitai Batulevičienei, dalyvaujant ieškovo Šiaulių miesto... 3. Ieškovas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras... 4. Teismo posėdyje ieškovo atstovas paaiškino, O. V., gim. ( - ), V. V. (S),... 5. Z. K. sutinka būti nuolatine anūko A. V. rūpintoja ir jo turto... 6. Atsakovai O. V., V. V. (S.) visiškai nesirūpina sūnumi A. V. ir nėra... 7. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus... 8. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio datą ir laiką... 9. Išvadą duodančios institucijos Šiaulių miesto savivaldybės... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų, byloje esančių dokumentų... 12. LR CK 3.180 str. 2 d. numato, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas... 13. CPK 407 str. numato, kad priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią,... 14. LR CK 3.195 str. numato, kad tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius... 15. Į valstybės biudžetą iš atsakovų priteistinos visos bylinėjimosi... 16. Vadovaujantis LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., iš atsakovų valstybei priteistinos... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 –260 str., 263 str., 268-271 str., 279... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Neterminuotai apriboti tėvų valdžią V. V. (S), a.k. ( - ) ir O. V., a.k. (... 20. Pakeisti 2000-11-20 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarimą dėl... 21. Priteisti iš atsakovo V. V. (S), a.k. ( - ) ir O. V., a.k. ( - ) po 123,50 Lt... 22. Priteisti iš atsakovų V. V. (S), a.k. ( - ) ir O. V., a.k. ( - ) po 4,05 Lt... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...