Byla I-2152-426/2013
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai (tretieji suinteresuotieji asmenys (duomenys neskelbtini) ir A. S.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio, Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Margaritos Stambrauskaitės, dalyvaujant atsakovo atstovei R. D., trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui V. J., viešame teismo posėdyje nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai (tretieji suinteresuotieji asmenys ( - ) ir A. S.),

Nustatė

2pareiškėjas prašė įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalį, t.y. arba patvirtinti žemės sklypų ( - ), Vilniuje detalųjį planą, arba priimti sprendimą netvirtinti detaliojo plano ir detaliojo teritorijų planavimo organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą dėl minėtojo detaliojo plano netvirtinimo.

32013 m. kovo 14 d. pareiškėjas pateikė atsisakymą nuo pareikšto prašymo. Pažymėjo, kad atsisakymo pasekmės yra žinomos.

4Byloje nenustatyta aplinkybių, leidžiančių tvirtinti, jog prašymo atsisakymas prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus.

5Pareiškėjui išaiškintina LR ABTĮ 102 str. 3 d. nuostata, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

6Įvertinus tai, kas išdėstyta, atsisakymas nuo prašymo priimtinas ir administracinė byla nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p.).

7Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p., 102 str., 105 str., 149 str. 2 d.,

Nutarė

8priimti pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje atsisakymą nuo prašymo ir administracinę bylą Nr. I-2152-426/2013 nutraukti.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai