Byla 2-440/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių A. B., A. E. ir V. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1085-460/2013, kuria buvo tenkintas kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl tikslingumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimo kreditoriams balsuoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir RUAB) „Tavo investicija“ kreditorių susirinkimuose didesne nei kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus neginčijama kreditorinių reikalavimų suma.

4Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1085-460/2013 uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Tavo investicija“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratoriumi paskirta UAB Klaipėdos administratorių biurą (I t., b. l. 75-77). UAB Klaipėdos administratorių biuras kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti RUAB „Tavo investicija“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus (I t., b. l. 90-91). Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi šį prašymą patenkino ir patvirtino restruktūrizuojamos įmonės administratoriaus pateiktą RUAB „Tavo investicija“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus (I t., b. l. 93-94).

5Kreditorius AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, kuriuo prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartį ir sumažinti A. B. kreditorinio reikalavimo sumą iki 1 176 697,50 Lt, A. E. kreditorinio reikalavimo sumą – iki 205 935 Lt ir V. K. kreditorinio reikalavimo sumą – iki 542 232,50 Lt. Taip pat kreditorius AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti A. B. balsuoti RUAB „Tavo Investicija“ kreditorių susirinkimuose didesne nei 1 176 697,50 Lt kreditinio reikalavimo suma; uždrausti A. E. balsuoti RUAB „Tavo Investicija“ kreditorių susirinkimuose didesne nei 205 935 Lt kreditinio reikalavimo suma; uždrausti V. K. balsuoti RUAB „Tavo Investicija“ kreditorių susirinkimuose didesne nei 542 232,50 Lt

6kreditinio reikalavimo suma.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir uždraudė A. B. balsuoti RUAB „Tavo Investicija“ kreditorių susirinkimuose didesne nei 1 176 697,50 Lt kreditinio reikalavimo suma; A. E. uždraudė balsuoti RUAB „Tavo Investicija“ kreditorių susirinkimuose didesne nei 205 935 Lt kreditinio reikalavimo suma; V. K. uždraudė balsuoti RUAB „Tavo Investicija“ kreditorių susirinkimuose didesne nei 542 232,50 Lt kreditinio reikalavimo suma.

9Teismas nustatė, kad atskiruoju skundu pareiškėjas AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius siekia apginti savo, o kartu ir kitų asmenų teises restruktūrizavimo procese, kadangi, pareiškėjo manymu, restruktūrizavimo administratorius nesant įrodymų ir teisinio pagrindo administratorių paskyrusiems RUAB „Tavo Investicija“ akcininkams pripažino papildomą 714 438 Lt dydžio kreditinį reikalavimą, kurį Klaipėdos apygardos teismui patvirtinus, iš pareiškėjo buvo atimta galimybė bent kažkiek daryti įtaką skolininkės RUAB „Tavo Investicija“ restruktūrizavimo procesui. Teismas, taikydamas laikinąsias apaugos priemones, nurodė, kad esant ginčui dėl galbūt nepagrįstai padidintų akcininkų A. B., A. E. ir V. K. kreditinių reikalavimų ir teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių akcininkai gali priimti sprendimus, kuriais iš esmės gali būti suvaržytos pareiškėjo AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus teisės (pvz. akcininkų patvirtintas RUAB „Tavo Investicija“ restruktūrizavimo planas, kuris pažeis pareiškėjo AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus interesus). Teismas taip pat nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepakenks RUAB „Tavo Investicija“ interesams, o laikinosios apsaugos priemonės atitiks teisingumo principą, užtikrins skirtingų interesų pusiausvyrą, o draudimas akcininkams balsuoti kreditorių susirinkime ginčijamų reikalavimų sumos verte yra adekvatus apribojimas siekiant teisėto tikslo – pareiškėjo AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus teisių ir viso RUAB „Tavo Investicija“ restruktūrizavimo proceso apsaugos.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Kreditoriai A. B., A. E. ir V. K. (toliau – ir apeliantai) atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį ir AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas nagrinėdamas AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo suabsoliutino ir nepagrįstai rėmėsi niekuo nepagrįstais AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus teiginiais, o apeliantams net nebuvo sudaryta galimybė pasisakyti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo ir pagrįstumo.
  2. AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus atskirojo skundo reikalavimai yra visiškai nepagrįsti, pats skundas grindžiamas ne konkrečiais įrodymais, o prielaidomis, jame pateikiama neteisinga informacija apie apeliantų kreditorinių reikalavimų sumas bei palūkanų dydžius. Tuo tarpu teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nevertino, ar AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus atskirojo skundo reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti ir ar AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus nurodomos aplinkybės atitinka realybę.
  3. Kadangi AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus atskirasis skundas yra nepagrįstas, jis negali būti tenkinamas, todėl nėra jokios grėsmės, susijusios su AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriui palankaus teismo sprendimo neįvykdymu, ir atitinkamai nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

12Atsakovas RUAB „Tavo Investicija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti – panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį ir AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. RUAB „Tavo Investicija“ nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

  1. Teismo sprendimo, priimto galbūt tenkinant AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus reikalavimus, realiai nebūtų galima priverstinai įvykdyti, t. y. pagal savo prigimtį šis sprendimas yra konstatuojamojo pobūdžio, kuriuo patvirtinamas tam tikros apimties reikalavimo teisės turėjimas, o ne įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus, priteisti skolą ar pan. Dėl šios priežasties taikomos laikinosios apsaugos priemonės neatlieka savo pagrindinės funkcijos – neužtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdymo.
  2. Apeliantų finansinių reikalavimų dydis niekaip nesusijęs su AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus teisėmis ir jų įgyvendinimu restruktūrizavimo byloje, nes šiuo atveju sprendžiamas ne AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus, o apeliantų finansinių reikalavimų dydžio klausimas. AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius turi 32,36 proc. visų RUAB „Tavo Investicija“ restruktūrizavimo byloje patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, todėl gali laisvai disponuoti visomis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytomis kreditorių teisėmis.
  3. RUAB „Tavo Investicija“ kreditorių susirinkimas jau yra įvykęs 2013 m. lapkričio 11 d., joks kitas susirinkimas nėra šaukiamas ar organizuojamas. Be to, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutartimi RUAB „Tavo Investicija“ restruktūrizavimo byla buvo sustabdyta. Taigi apeliantai apskritai negali pasinaudoti savo su finansinių reikalavimų dydžiu susijusiomis teisėmis, todėl nėra ir AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus teisių pažeidimo grėsmės.

13Kreditorius AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

  1. Teikdamas atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtino RUAB „Tavo investicija“ kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius pateikė savo argumentus dėl apeliantų patvirtintų kreditorinių reikalavimų dydžių nepagrįstumo bei tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.
  2. Teikdami atskirąjį skundą apeliantai nepateikia jokių jų argumentus pagrindžiančių įrodymų.
  3. Šiuo metu apeliantai turi 2/3 visų RUAB „Tavo Investicija“ kreditorių balsų, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pritarti restruktūrizavimo planui, kurį teismui patvirtinus gali būti pažeisti AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus interesai.
  4. Teikdami atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių apeliantai turėjo sumokėti 100 litų dydžio žyminį mokestį, tačiau atskirajame skunde duomenų apie žyminio mokesčio sumokėjimą nėra.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje taikė laikinąsias apsaugos priemones – draudimą apeliantams balsuoti RUAB „Tavo investicija“ kreditorių susirinkimuose didesne nei kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus neginčijama kreditorinių reikalavimų suma.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

18Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal savo tikslą laikinosios apsaugos priemonės gali būti kelių rūšių: 1) konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 1–10 punktai); 2) teisinius santykius laikinai sureguliuojančios laikinosios apsaugos priemonės, sudarančios sąlygas užtikrinti asmenų teisių apsaugą, ginčo teisinių santykių normalų funkcionavimą, kol nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 11 punktas); 3) prevencinės priemonės, užkertančios kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 6, 12 punktai).

19Šiuo atveju pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimo apeliantams balsuoti RUAB „Tavo Investicija“ kreditorių susirinkimuose didesne nei neginčijama jų kreditorinių reikalavimų suma – tikslas yra laikinai sureguliuoti teisinius santykius ir sudaryti sąlygą užtikrinti kreditorių teisių apsaugą bei ginčo teisinių santykių normalų funkcionavimą iki Lietuvos apeliaciniame teisme bus galutinai išspręstas RUAB „Tavo Investicija“ kreditorių finansinių reikalavimų dydžio ir pagrįstumo klausimas.

20Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtino RUAB „Tavo investicija“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus (pirmos eilės kreditorių reikalavimus bendrai 11 095,65 Lt sumai ir kitų kreditorių reikalavimus bendrai 3 956 654,38 Lt sumai), tarp jų buvo patvirtinti ir kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus 1 283 908,34 Lt reikalavimas, A. B. 1 384 043,76 Lt reikalavimas, A. E. 462 997,52 Lt reikalavimas, V. K. 792 262,11 Lt reikalavimas. Taigi bendra patvirtintų reikalavimų suma sudaro 3 967 750,03 Lt (I t., b. l. 93-94). Kreditorius AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius atskirąjį skundą dėl šios Klaipėdos apygardos teismo nutarties pateikė 2013 m. lapkričio 11 d., t. y. praleidęs įstatymo nustatytą apskundimo terminą. Klaipėdos apygardos teismo teisėjo 2013 m. lapkričio 14 d. rezoliucija kreditoriui AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriui buvo atnaujintas terminas atskirajam skundui paduoti. Taip pat apeliantų skundžiama 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kuria apeliantams buvo uždrausta RUAB „Tavo Investicija“ kreditorių susirinkimuose balsuoti AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus ginčijama apeliantų kreditinio reikalavimo suma.

21Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausymą byloje įvertintina tai, kad su 2/3 teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų suma Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ir ĮRĮ) sieja esminių kreditorių susirinkimų sprendimų restruktūrizavimo procese priėmimą – kreditorių pritarimą restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis), pritarimą restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis, 25 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus ginčijami 714 438 Lt dydžio apeliantų reikalavimai sudaro net 18 procentų visų teismo patvirtintų RUAB „Tavo investicija“ kreditorių finansinių reikalavimų (714 438 Lt / 3 967 750,03 Lt * 100 procentų). Jei išnagrinėjus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtintų RUAB „Tavo investicija“ kreditorių reikalavimų, šis skundas būtų patenkintas, kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus turima kreditorinių reikalavimų suma padidėtų nuo 32,36 procentų (1 283 908,34 Lt / 3 967 750,03 Lt * 100 procentų) iki 39,46 procentų (1 283 908,34 Lt / (3 967 750,03 Lt – 714 438 Lt) * 100 procentų). Taigi jei apeliacinės instancijos teismas tenkintų kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus atskirąjį skundą, kitų RUAB „Tavo investicija“ kreditorių reikalavimų suma būtų mažesnė nei 2/3 visų RUAB „Tavo investicija“ kreditorių reikalavimų.

22Apeliacinės instancijos teismo manymu, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje, yra ypač svarbu įvertinti byloje susiklosčiusią teisinę situaciją. Kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus atskirasis skundas dėl A. B., A. E. ir V. K. patvirtintų kreditorinių reikalavimų dydžio buvo priimtas jau pasibaigus Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutarties apskundimo terminui. Kaip matyti iš RUAB „Tavo investicija“ paaiškinimų, Klaipėdos apygardos teismui patvirtinus kreditorių sąrašą ir jų reikalavimus 2013 m. lapkričio 11 d. įvyko kreditorių susirinkimas. Tuo tarpu Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina, kad RUAB „Tavo investicija“ administratorius UAB Klaipėdos administratorių biuras pateikė teismui prašymą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo, kurį gavęs Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 12 d. nutartimi sustabdė RUAB „Tavo investicija“ restruktūrizavimo bylą iki Lietuvos apeliacinis teismas išspręs Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtintų įmonės akcininkų kreditorinių reikalavimų pagrįstumą ir teisėtumą. Šios aplinkybės patvirtina, jog priėmus kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus atskirąjį skundą byloje susidarė neapibrėžta situacija, kurią buvo būtina laikinai sureguliuoti ir taip užtikrinti, kad nei vieno RUAB „Tavo investicija“ kreditoriaus interesai nebus pažeisti.

23Atsižvelgdamas į visa tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje, kai buvo atnaujintas terminas atskirajam skundui paduoti ir priimtas atskirasis skundas, yra reikalingas tam, kad būtų užtikrinta tinkama visų RUAB „Tavo investicija“ kreditorių interesų pusiausvyra įmonės restruktūrizavimo procese iki apeliacinės instancijos teisme bus išspręstas ginčas dėl apeliantų kreditorinių reikalavimų dydžio.

24Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į pirmiau aptartą šioje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį bei pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų peržiūrėjimo apeliacine tvarka specifiką, kiti apeliantų A. B., A. E. ir V. K. atskirojo skundo argumentai dėl kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus atskirojo skundo pagrįstumo, preliminaraus (prima facie) AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus pareikštų reikalavimų vertinimo bei galimos grėsmės būsimam teismo sprendimo įvykdyti pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui neturi jokios įtakos, todėl laikytini teisiškai nereikšmingais ir dėl jų atskirai apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatymuose nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmosios instancijos teismo motyvais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

25Dėl atskirojo skundo apmokėjimo žyminiu mokesčiu

26Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su kreditoriaus AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus argumentu, kad teikdami atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutarties apeliantai turėjo sumokėti 100 Lt dydžio žyminį mokestį ir kad paaiškėjus, jog tai nebuvo padaryta, atskirasis skundas turėtų būti paliktas nenagrinėtu.

27CPK 80 straipsnio 2 dalis nustato, kad už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas vieno šimto litų žyminis mokestis.

28Sprendžiant, ar apeliantai turėjo mokėti žyminį mokestį už atskirąjį skundą šioje byloje, svarbu tai, kad ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kilo restruktūrizavimo byloje tarp turtinius reikalavimus byloje pareiškusių RUAB „Tavo investicija“ kreditorių A. B., A. E., V. K. ir AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus. Nagrinėjamu atveju aktualus CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas, pagal kurį bankroto ar restruktūrizavimo bylose nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys, bei įmonės restruktūrizavimo bylos nagrinėjimo specifika. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą teismo patvirtinta restruktūrizuojamos įmonės kreditorinių reikalavimų suma yra itin svarbi kreditoriams įgyvendinant savo teises esminiuose restruktūrizavimo procesuose – balsuojant kreditorių susirinkimuose (ĮRĮ 26 straipsnis), sprendžiant dėl pritarimo restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis), pritarimo restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo (ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

29Pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės apribojo RUAB „Tavo investicija“ kreditorių A. B., A. E., V. K. galimybę balsuoti kreditorių susirinkimuose visa jų reiškiamų kreditorinių reikalavimų suma, taigi apeliantų teikiamas atskirasis skundas dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra akivaizdžiai susijęs su jų reikalavimais restruktūrizavimo byloje.

30Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes ir sistemiškai aiškindamas CPK nuostatas, reglamentuojančias atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo, daro išvadą, jog iš pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą už reiškiamus reikalavimus nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistų RUAB „Tavo investicija“ kreditorių atitinkamai neturėtų būti reikalaujama sumokėti žyminį mokestį ir už su jų reikalavimais restruktūrizavimo byloje susijusį atskirąjį skundą. Nagrinėjamu konstatuotina, kad restruktūrizavimo byloje turtinius reikalavimus pareiškę asmenys pagal minėtą CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą yra atleidžiami ir nuo žyminio mokesčio mokėjimo ne tik už reikalavimus restruktūrizavimo bylose, bet ir už atskiruosius skundus dėl su šiais reikalavimais susijusių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl tikslingumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartimi civilinėje... 5. Kreditorius AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius pateikė atskirąjį... 6. kreditinio reikalavimo suma.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi kreditoriaus AS... 9. Teismas nustatė, kad atskiruoju skundu pareiškėjas AS „UniCredit Bank“... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Kreditoriai A. B., A. E. ir V. K. (toliau – ir apeliantai) atskirajame skunde... 12. Atsakovas RUAB „Tavo Investicija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 13. Kreditorius AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius atsiliepime į atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 18. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144... 19. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos... 20. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 13 d.... 21. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausymą byloje... 22. Apeliacinės instancijos teismo manymu, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų... 23. Atsižvelgdamas į visa tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 24. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgiant į pirmiau aptartą... 25. Dėl atskirojo skundo apmokėjimo žyminiu mokesčiu... 26. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su kreditoriaus AS „UniCredit... 27. CPK 80 straipsnio 2 dalis nustato, kad už atskiruosius skundus žyminis... 28. Sprendžiant, ar apeliantai turėjo mokėti žyminį mokestį už atskirąjį... 29. Pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės apribojo... 30. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes ir... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 32. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti...