Byla eB2-2280-260/2015
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Thermalux“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą Nr. eB2-2280-260/2015 pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Thermalux“ iškėlimo,

Nustatė

2Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Thermalux“. Prašydamas iškelti atsakovei bankroto bylą, pareiškėjas nurodė, jog bendrovė „Thermalux“ iš dalies arba visiškai nemoka socialinio draudimo įmokų nuo 2008 metų pabaigos, tokių įmokų įsiskolinimas 2015 m. liepos 2 d. buvo 6378,87 Eur. Pareiškėja kreipėsi dėl priverstinio skolų išieškojimo į antstolį, tačiau ir pastarasis 2015-07-28 grąžino vykdomąjį dokumentą su išieškojimo negalimumo aktu.

3Atsakovė UAB „Thermalux“ duomenų apie jos turtinę padėtį nepateikė.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Byloje atsakovė UAB „Thermalux“ nepateikė duomenų apie turimą turtą ir kreditorius, todėl teismas vertina pareiškėjos pateiktus duomenis. Kadangi UAB „Thermalux“ įsiskolinimas valstybės socialinio draudimo fondo biudžetams yra 6378,87 Eur, o 123 str. 4 d. nustatyta tvarka įmonei pranešus apie kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus reikalavimą iškelti bankroto bylą, atsakovė duomenų apie savo turtinę padėtį nepateikė, įrodymų, kad vykdo veiklą ir yra pajėgi atsiskaityti su kreditoriumi VSDFV Kauno skyriumi, taip pat nepateikė, teismas daro išvadą, kad uždarajai akcinei bendrovei „Thermalux“ iškeltina bankroto byla, nes ši įmonė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p.).

7Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti bendrovės bankroto administratorių.

8Administratorius atrinktinas laikantis Įmonės bankroto administratoriaus atrankos teisme tvarkos, nustatytos Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647. Teismui bankroto administratoriaus atranką vykdžius pagal Bankroto administratorių atrankos kompiuterinę programą, atrinktas administratorius UAB „Būrai“.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 ir 10 straipsniais,

Nutarė

10Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Thermalux“ (juridinio asmens kodas 300510885; adresas Savanorių pr. 314-31, Kaunas) bankroto bylą.

11Paskirti UAB „Thermalux“ administratoriumi UAB „BŪRAI“ (juridinio asmens kodas 121218882; adresas Vilnius, Laisvės pr. 78-4; asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA029).

12Sustabdyti atsakovės UAB „Thermalux“ (juridinio asmens kodas 300510885) turto realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus.

13Uždėti areštą atsakovės UAB „Thermalux“ (juridinio asmens kodas 300510885) nekilnojamajam turtui, kitam ilgalaikiam turtui, turtinėms teisėms, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

15Nustatyti, kad įmonės vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui.

17Pavesti administratoriui įvykdyti visus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose bei 7 d. 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 str. 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai