Byla eB2-383-796/2018
Dėl įmonės veiklos pabaigos civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei R. M. individualiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi likviduojamos R. M. individualios įmonės bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „S.“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei R. M. individualiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3

 1. 2018-04-23 likviduojamos R. M. individualios įmonės bankroto administratorė pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodė, jog visi su įmonės bankroto procedūra susiję veiksmai atlikti.
 2. 2018-05-18 nutartimi bankroto administratorė buvo įpareigota pateikti teismui patikslintą likvidacinį aktą, nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sąrašą ir/ar paaiškinimus dėl prašomų patvirtinti sumų taip pat jas patvirtinančius įrodymus ir duomenis, jog patikslintas prašymas ir informacija apie byloje padarytą pertrauką buvo išsiųsta kreditoriams.
 3. 2018-05-22 teismui buvo pateiktas patikslintas R. M. individualios įmonės likvidacinis aktas, kuriame bankroto administratorius patikslina trečios eilės kreditoriaus UAB „M“ kreditorinį reikalavimą ir nurodo, jog likęs nepatenkintas reikalavimo dydis yra 4354,67 Eur.
 4. Bankroto administratorius pateikė teismui duomenis, jog apie 2018-05-18 posėdį, kuriame bus nagrinėjamas bankroto administratorės prašymas dėl įmonės pabaigos informavo visus atsakovo kreditorius. Kreditoriai jokių prašymų, prieštaravimų dėl įmonės pabaigos teismui nepareiškė.
Prašymas tenkintinas.
 1. Klaipėdos apygardos teismo 2016-12-07 nutartimi R. M. individualiai įmonei iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „S.“, įgaliotas asmuo G. Ž.. Nutartis įsiteisėjo 2016-12-20. 2017-06-06 nutartimi į bankrutavusios R. M. individualios įmonės bankroto bylą bendraatsakoviais įtraukti įmonės savininkas R. M. ir jo sutuoktinė S. M..
 2. 2017-01-26 nutartimi buvo patvirtintas, 2017-04-11, 2017-07-26, 2017-08-08, 2018-03-29 nutartimis patikslintas bankrutuojančios R. M. individualios įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai bendrai 26516,58 Eur sumai.
 3. 2017-04-26 nutartimi R. M. individuali įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 4. 2017-10-10 nutartimi buvo leista bankrutuojančios R. M. individualios įmonės administratoriui UAB „S.“ nukreipti išieškojimą į butą esantį ( - ), bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį R. M. ir S. M., neviršijant kreditorinių reikalavimų sumos.
 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.
 6. Bankroto administratorius teismui patvirtino, jog jis atliko visus veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatyme, nurodė, jog R. M. individualios įmonės balansas bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai ir turtas bankroto administratoriui perduotas nebuvo, varžytinėse buvo parduotas įmonės savininkui priklausantis asmeninis turtas. Įmonės kreditorių reikalavimai buvo padengti dalinai. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2018-01-09 įvykusiose varžytinėse buvo parduotas R. M. priklausantis turtas – butas esantis ( - ). Luminor Bank, AB buvo pervestos lėšos už parduotą turtą, atskaičius administravimo išlaidas – 6499,00 Eur. 2018-03-29 buvo patvirtintas patikslintas Luminor Bank AB kreditorinis reikalavimas -17292,86 Eur.
 7. Bankroto administratorė patvirtino, jog įmonė jokio turto neturi, iš pateikto į bylą patikslinto 2018-04-20 likvidacinio bankrutavusios R. M. individualios įmonės akto matyti, jog įmonė jokio turto neturi, liko nepatenkinti 26516,58 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai (įkaito turėtojo reikalavimas – 17292,86 Eur dydžio, antros eilės kreditorių – 4869,05 Eur dydžio reikalavimas, trečios eilės - 4354,67 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas). Likvidaciniame akte nurodyti likę nepatenkinti kreditorinių reikalavimų dydžiai atitinka Klaipėdos apygardos teismo 2018-03-29 nutartimi patvirtintą 26516,58 Eur bendrą visų bankrutuojančios R. M. individualios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sumą.
 8. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono agentūros 2017-01-02 pažyma Nr. (9)-LV4-4 patvirtina, kad 2016-12-28 buvo atliktas bankrutavusios R. M. individualios įmonės patikrinimas (2016-12-28 patikrinimo aktas Nr.(9)-LT1-639) ir nustatyta, kad įmonė nebuvo įtraukta į kontroliuojamų subjektų sąrašą, tikrinta nebuvo, už aplinkos teršimą bausta nebuvo, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.
 9. Kadangi pasiūlymo sudaryti taikos sutartį nei kreditoriai, nei akcininkai nepateikė, įmonė turto neturi, kreditoriai jokių prašymų ar prieštaravimų dėl įmonės pabaigos teismui nepateikė, teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti bankrutavusios R. M. individualios įmonės pabaigą (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).
 10. Iš bylos duomenų matyti, kad įmonės ir jos savininko nepadengti įsipareigojimai yra 26516,58 Eur, iš jų įmonės savininko R. M. 4354,67 Eur skola kreditoriui UAB „M.“, Lietuvos Respublikos valstybei 0,72 Eur skola (pagal 2008-02-14 Mažeikių rajono apylinkės teismo įsakymą Nr.L2-568-785/2008), įsiskolinimas įkaito turėtojui kreditoriui Luminor Bank AB. Teismas pažymi, kad likvidavus individualią įmonę dėl bankroto, šios įmonės prievolės kreditoriams pasibaigia, tačiau tai neturi įtakos įmonės savininko, kaip fizinio asmens, prievolių pasibaigimui, išskyrus atvejus, kai prievolės pasibaigė kitais pagrindais, pavyzdžiui dėl to, kad yra patenkinamas kreditoriaus reikalavimas. Taigi, kreditorius turi teisę ir po individualios įmonės likvidavimo tęsti išieškojimą iš įmonės dalyvio turto, jei su juo nebuvo atsiskaityta įmonės bankroto byloje.

4Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais,

Nutarė

5tenkinti bankrutuojančios R. M. individualios įmonės administratorės uždarosios akcinės bendrovės „S.“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

6Bankrutavusią R. M. individualią įmonę, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

7Patvirtinti galutinį įmonei pareikštų ir nepatenkintų finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 26516,58 Eur sumai:

Eil. Nr.KreditoriusĮmonės kodas AdresasPagrindinė skola (Eur)Delspinigiai (Eur)Kreditorinio reikalavimo suma (Eur.)
Turto, užtikrinto įkeitimu, kreditoriai
1.Luminor Bank, AB112029270Konstitucijos pr. 21A, Vilnius17 292,86 17 292,86
Iš viso turto, užtikrinto įkeitimu, kreditoriai:17 292,86         17 292,86
Antros eilės kreditoriai ir jų reikalavimai
2.VMI prie LR FM188659752Vasario 16-osios g. 14, Vilnius120,488,30 128,78
3.VSDFV Klaipėdos skyrius193180814Smiltelės g. 12A, Klaipėda4516,60223,674740,27
Iš viso II eilės kreditoriai:4637,08231,974869,05
Trečios eilės kreditoriai ir jų reikalavimai
4.UAB „M“166901968( - )4354,67  4354,67
Iš viso III eilės kreditoriai:4354,67 4354,67
Bendra finansinių reikalavimų suma: 26 284,61231,9726 516,58

8Pavesti bankrutavusios R. M. individualios įmonės administratorei UAB „S.“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

9Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai