Byla 2YT-4078-665/2018
Dėl antstolės veiksmų

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Gražina Čereškevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal P. A. (P. A.) skundą dėl antstolės veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas P. A. 2018-02-06 skundu prašo pripažinti nepagrįstu antstolės Terezos Gerasimovič patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0045/11/00690. Nurodo, kad antstolė išieškojimą vykdo neteisėtai, kadangi suėjęs skolos išieškojimo senaties terminas, antstolė jo neieškojo, nors tai daryti privalėjo, ir neteisėtai vykdo išskaitymus iš pajamų, kurios neviršija vienos minimalios mėnesinės algos dydžio (MMA).

4Antstolė Tereza Gerasimovič 2018-02-13 patvarkymu Nr. 3.5.-S002954 skolininko skundo netenkino. Nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0045/11/00690, pagal Šalčininkų rajono apylinkės teismo nutarimą Nr. A2.11-166-181/2011, įsiteisėjusį 2011-05-02, vykdė transporto priemonės VW Passat, valst. Nr. ( - ), konfiskavimą. 2011-09-16 turto perdavimo–priėmimo aktu automobilį perdavė Alytaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai ir tokiu būdu vykdomąjį dokumentą pilnai įvykdė. Vykdant transporto priemonės konfiskavimą, susidarė vykdymo išlaidos. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 610 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. CPK 611 straipsnio 1 dalis nustato, kad vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje į byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu. 2011-11-24 patvarkymu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. 3.5.-S030395 antstolė nutarė išieškoti iš skolininko P. A. 158,42 Eur (547 Lt) dydžio vykdymo išlaidas ir tęsė vykdymo procesą. Vykdomajai bylai esant neužbaigtai, taikytinas CPK 611 straipsnio 4 dalyje numatytas vykdomosios bylos, kurioje išieškomos tik vykdymo išlaidos, vykdymo senaties 10 metų terminas. 2018-01-26 patvarkymu dėl skolos išieškojimo iš skolininkui priklausančių lėšų antstolė nukreipė skolos išieškojimą į skolininko darbo užmokestį ir kitas jam prilygintas išmokas, gaunamas Kybartų pataisos namuose, reikalaudama iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios vieną MMA, ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vienos MMA. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas skolininkui į laisvės atėmimo įstaigoje esančią sąskaitą kitų asmenų pervedamų lėšų tvarką, suformulavo taisyklę, kad pervedamos lėšos yra priskiriamos kitų pajamų (neįskaitant darbo užmokesčio ar jam prilygintų pajamų) kategorijai, iš kurių vykdomam išieškojimui yra taikomos išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų pajamų reglamentuojančios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso LI skyriaus normos, įskaitant CPK 736 straipsnio, reglamentuojančio išskaitų dydį, nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-315-421/2017, 45 punktas). CPK 736 straipsnyje nustatytos išskaitų iš skolininko pajamų taisyklės MMA dydžio atžvilgiu yra taikomos, atsižvelgiant į per vieną mėnesį gaunamas skolininko pajamas, nepriklausomai nuo to, ar jos gaunamos periodiškai, ar kartą, ar kelis kartus per mėnesį. Atsižvelgiant į tai, skolininko argumentą, kad iš skolininko pajamų iš darbo užmokesčio ar (ir) piniginių lėšų, esančių įkalinimo įstaigos sąskaitos neleidžiama išieškoti sumos, jei ji neviršija 1 MMA, atmetė ir skundą perdavė nagrinėti teismui.

5Skundas netenkintinas.

6Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis). Antstolis turi veikti taip, kad vykdymo veiksmai būtų teisėti ir atliekami ne tik formaliai laikantis įstatymo, bet realiai užtikrintų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų apsaugą (Antstolių įstatymo 3 straipsnis). Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, teisėjas. Šios kontrolės metu patikrinami ir patvirtinami vykdymo procese antstolio surašyti vykdymo proceso dokumentai (LR CPK 594 straipsnio 1 dalis).

7Iš vykdomojoje byloje Nr. 0045/11/00690 esančių rašytinių duomenų nustatyta, kad antstolė Tereza Gerasimovič 2011-05-13 patvarkymu Nr. 0045/11/00690 (vykdomosios bylos l. 5) priėmė vykdyti Šalčininkų rajono teismo 2011-02-21 nutarimą Nr. A2.11-166-181/2011, ir šį nutarimą pakeitusią Vilniaus apygardos teismo 2011-05-02 nutartį Nr. ATP-79-195/2011, dėl P. A. vardu registruotos transporto priemonės VW Passat, valst. Nr. ( - ), konfiskavimo valstybės naudai. Antstolė 2011-05-25 turto arešto aktu (vykdomosios bylos l. 10-12) areštavo skolininko vardu registruotą transporto priemonę VW Passat, valst. Nr. ( - ). Turto arešto aktas 2011-05-25 siųstas skolininkui jo gyvenamosios vietos adresu Gabijos g. 49-25, Vilnius (vykdomosios bylos l. 13). 2011-05-25 patvarkymu dėl konfiskuoto automobilio perdavimo (vykdomosios bylos l. 14) antstolė konfiskuotą automobilį VW Passat, valst. Nr. ( - ) perdavė Alytaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai realizavimui. 2011-09-16 turto perdavimo–priėmimo aktu (vykdomosios bylos l. 17) automobilis VW Passat, valst. Nr. ( - ) perduotas Alytaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai. 2011-11-24 antstolė priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (vykdomosios bylos l. 24), kurį kartu su vykdymo išlaidų apskaičiavimu (vykdomosios bylos l. 25), siuntė registruota pašto siunta skolininko gyvenamosios vietos adresu Gabijos g. 49-25, Vilnius. 2011-12-08 antstolė patvarkymu areštavo lėšas (vykdomosios bylos l. 36), kuris registruota pašto siunta siųstas skolininko gyvenamosios vietos adresu Gabijos g. 49-25, Vilnius. 2016-09-13 antstolė priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas, kuris registruota pašto siųstas skolininko gyvenamosios vietos adresu Gabijos g. 49-25, Vilnius. 2018-01-26 antstolė turto arešto aktu apribojo 1/300 dalį (161,81 Eur) skolininko disponavimo teisę butui, esančiam adresu Gabijos g. 49-25, Vilnius (vykdomosios bylos l.74-76). Antstolė, vykdymo procese, nustačiusi, kad skolininkas P. A. atlieka laisvės atėmimo bausmę, 2018-01-26 patvarkymu Nr. 3.5-S001725 dėl skolos išieškojimo iš skolininkui priklausančių lėšų (vykdomosios bylos l. 77), kuriuo nukreipė 161,81 Eur vykdymo išlaidų išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos – Kybartų pataisos namų sąskaitoje, nurodydama iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos bei iš trečiųjų asmenų gaunamų lėšų kiekvieną mėnesį išskaityti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Antstolės procesiniai dokumentai skolininkui įteikti 2018-02-05 (vykdomosios bylos l. 84). Skolininkas, nepraleisdamas termino 2018-02-06 teikia skundą, kuris antstolės kontoroje gautas 2018-02-12 (vykdomosios bylos l. 85).

8Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 98 straipsnis įtvirtina nuteistųjų teisę gauti pinigines perlaidas, taip pat teisę atnešti grynuosius pinigus nuteistiesiems į pataisos įstaigą. Perlaidomis gauti pinigai įrašomi į nuteistojo asmeninę sąskaitą, o nuteistiesiems, turintiems teisę turėti grynųjų pinigų, įteikiami. Lėšos, įrašytos į nuteistojo asmeninę sąskaitą, yra nuteistojo asmeninė nuosavybė, kurią nuteistasis gali naudoti BVK ir kitų bausmės vykdymą reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat ir savo būtiniausiems poreikiams patenkinti. BVK nenustato apribojimų išieškoti iš skolininkui priklausančias lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, o CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos taip pat neįtvirtina draudimo nukreipti išieškojimą į šias lėšas.

9Bendrosios išieškojimo iš skolininko turto taisyklės yra įtvirtintos CPK XLVII skyriuje. Šio skyriaus 668 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi. Šio turto sąrašas nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje; be to, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos.

10Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarką reglamentuoja CPK LI skyriaus normos. Pagal CPK 736 straipsnio, nustatančio išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų dydį, 1 dalies nuostatą, išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, iš skolininkui priklausančio darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, išieškoma iki 50 proc., jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas; visų kitų rūšių išieškoms, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas, – 20 proc. (CPK 736 straipsnio 1 dalies 2 punktas); pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip 50 proc. (CPK 736 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Išieškant iš darbo užmokesčio ir kitų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma 70 proc., jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 straipsnio 2 dalis).

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2017 m. gruodžio 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-315-421/2017 konstatavo, kad antstolis, nukreipdamas išieškojimą į skolininko fizinio asmens turtą, įskaitant jam priklausančius pinigus – tiek pas skolininką ar kitus asmenis esančius grynuosius pinigus (esančius teisėta atsiskaitymo priemone), tiek ir lėšas sąskaitose, privalo laikytis CPK nustatytų išieškojimo iš skolininko turto taisyklių, įskaitant ir CPK 668 str. 1 d. nustatytą apribojimą, draudžiantį nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią vienos MMA. Pastarasis draudimas apima tiek grynuosius pinigus, tiek lėšas sąskaitose ir taikytinas kaip vienkartinis apribojimas nustačius visą skolininko turto masę ir nukreipiant išieškojimą į skolininko turtą. Taigi, nukreipdamas išieškojimą į skolininkui priklausančias lėšas laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (ar asmeninėje laisvės atėmimo vietoje esančio skolininko sąskaitoje), esančias pradedant išieškojimą, antstolis neturi teisės nukreipti išieškojimo į vieno MMA dydžio neviršijančią sumą, ir savo patvarkyme turi nurodyti CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytą apribojimą.

12Pagal CPK 610, 611 straipsnius, antstolis, pradėjęs vykdymo procesą, įgyja teisę išieškoti iš skolininko vykdymo išlaidas, kurias sudaro būtinos vykdymo išlaidos, papildomos išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, bei atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą (CPK 609 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 43 punktas).

13CPK 611 straipsnio 4 dalis numato, kad vykdomoji byla, kurioje išieškomos tik vykdymo išlaidos, negali būti vykdoma ilgiau kaip dešimt metų nuo vykdomojo dokumento grąžinimo išieškotojui. Nagrinėjamu atveju, vykdomasis dokumentas buvo įvykdytas 2011-09-16 turto perdavimo–priėmimo aktu perdavus konfiskuotą transporto priemonę realizavimui Alytaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (vykdomosios bylos l. 17), todėl vykdomoji byla gali būti vykdoma iki 2021-09-16.

14Vykdymo procese antstolė turėjo vykdymo išlaidų būtinų ir papildomų vykdymo išlaidų sumoje 161,81 Eur, kurių dydžiai atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijos 37, 43, 48 punktus bei atlygį antstoliui. Teismas, patikrinęs vykdomojoje byloje Nr. 0045/11/00690 esančius rašytinius duomenis, sprendžia, kad antstolės apskaičiuotos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos bei atlygis antstoliui atitinka CPK 609, 610, 611 straipsniuose, Sprendimų vykdymo instrukcijos 37, 43, 48 punktuose nustatytą reglamentavimą bei 1 ir 2 lentelėje numatytus dydžius.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad skundžiamu 2018-01-26 patvarkymu vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, antstolė areštavo 161,81 Eur vykdymo išlaidų (t.t. 3,63 pašto išlaidų), iš viso 161,81 Eur iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos – Kybartų pataisos namų sąskaitoje, nurodydama iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos bei iš trečiųjų asmenų gaunamų lėšų kiekvieną mėnesį išskaityti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Atsižvelgiant į nustatytą teisinį reglamentavimą nėra pagrindo naikinti skolininko ginčijamą antstolės Terezos Gerasimovič 2018-01-26 patvarkymą Nr. 3.5.-S00172 dėl skolos išieškojimo, kuriuo antstolė reikalauja iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalią mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA.

16Skolininkas nurodo, kad antstolė jo neieškojo, nors privalėjo tai daryti. Iš vykdomojoje byloje, esančių duomenų nustatyta, kad visi antstolės priimti patvarkymai skolininkui siųsti registruota pašto siunta skolininko gyvenamosios vietos adresu ir įteikti CPK 604, 605 straipsnių nustatyta tvarka. Antstolės vykdė transporto priemonės konfiskavimą, todėl pagrįstai nesiuntė skolininkui raginimo įvykdyti sprendimo (CPK 661 straipsnio 2 dalis).

17Antstolės Terezos Gerasimovič priverstinio vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr.0045/11/00690 atlikti laikantis jų atlikimo eiliškumo, nepažeidžiant LR CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimų, todėl antstolės veiksmams esant teisėtiems ir nenustačius skolininko teisių pažeidimo vykdymo procese pareiškėjo skundas negali būti patenkintas.

18Vadovaudamasis LR CPK 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

19Skolininko P. A. (P. A.) skundo vykdomojoje byloje Nr. 0045/11/00690 netenkinti.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Gražina... 2. Teismas... 3. Pareiškėjas P. A. 2018-02-06 skundu prašo pripažinti nepagrįstu antstolės... 4. Antstolė Tereza Gerasimovič 2018-02-13 patvarkymu Nr. 3.5.-S002954 skolininko... 5. Skundas netenkintinas.... 6. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio... 7. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0045/11/00690 esančių rašytinių duomenų... 8. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 98 straipsnis... 9. Bendrosios išieškojimo iš skolininko turto taisyklės yra įtvirtintos CPK... 10. Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarką... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2017 m.... 12. Pagal CPK 610, 611 straipsnius, antstolis, pradėjęs vykdymo procesą, įgyja... 13. CPK 611 straipsnio 4 dalis numato, kad vykdomoji byla, kurioje išieškomos tik... 14. Vykdymo procese antstolė turėjo vykdymo išlaidų būtinų ir papildomų... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad skundžiamu 2018-01-26 patvarkymu vykdyti... 16. Skolininkas nurodo, kad antstolė jo neieškojo, nors privalėjo tai daryti.... 17. Antstolės Terezos Gerasimovič priverstinio vykdymo veiksmai vykdomojoje... 18. Vadovaudamasis LR CPK 510, 513 straipsniais, teismas... 19. Skolininko P. A. (P. A.) skundo vykdomojoje byloje Nr. 0045/11/00690... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali...