Byla 2A-682-278/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Velseka“ apeliacinį skundą dėl Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-263-783/2013 pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Kupsta“ ieškinį atsakovei UAB „Velseka“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė bankrutavusi UAB „Kupsta“ prašė teismą pripažinti negaliojančiu ieškovės ir atsakovės UAB „Velseka“ priešpriešinio vienarūšio finansinio reikalavimo įskaitymą ir priteisti iš atsakovės 2 155,65 Lt skolą. Nurodė, jog 2009-10-20 UAB „Velseka“ įsigijo iš bendrovės 2 155,65 Lt vertės prekių, už kurias nesumokėjo. Teigė, jog nors ieškovė tuo metu atsakovei buvo skolinga, apie atliktą įskaitymą administratorius sužinojo tik 2012-04-26, gavęs atsiliepimą į ieškinį dėl skolos priteisimo. Nurodė, jog įskaitymas pripažintinas negaliojančiu kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei bei pažeidžiantis kitų ieškovės kreditorių interesus.

3Kupiškio rajono apylinkės teismas 2013 m. birželio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino. Nurodė, kad ieškovė nepagrindė buvus absoliučiam draudimui atlikti įskaitymą ir nenustatyta, jog įskaitymas buvo negalimas, kad prieštaravo viešajai tvarkai ar gerai moralei, todėl reikalavimas pripažinti sandorį negaliojančiu CK 1.80 str. ar 1.81 str. pagrindais nepagrįstas. Teismas darė išvadą, jog byloje yra viešas interesas, todėl yra pagrindas sandorį pripažinti negaliojančiu dėl skolininko nesąžiningumo CK 6.66 str. pagrindu. Nustatė, kad 2009-10-13 UAB „Kupsta“ akcininkų neeilinio susirinkimo metu buvo faktiškai pripažinta, jog įmonė nemoki ir dėl savo finansinės padėties ūkinės veiklos vykdyti nebegali. 2009-10-20 - 2009-10-26 laikotarpiu UAB „Kupsta“ ir atsakovė sudarė tris sandorius, kuriais iš esmės visiškai buvo padengtas UAB „Kupsta“ įsiskolinimas UAB „Velseka“, nors minėtu laikotarpiui buvo ne mažiau kaip 62 UAB „Kupsta“ kreditoriai. Nurodė, jog abiejų įmonių nesąžiningumą patvirtino ir tai, kad atsakovė įsigytų prekių savo veikloje nenaudojo. Atsakovė neįrodė anksčiau buvusios praktikos su UAB „Kupsta“ įskaityti tarpusavio priešpriešinius reikalavimus, neįrodė ginčo sandorio metu vykdomos tarp šalių veiklos. Konstatavo, jog atsakovė negalėjo nežinoti apie sunkią ieškovės finansinę padėtį ir darė išvadą, kad ginčijamas įskaitymas pažeidė kitų UAB „Kupsta“ kreditorių interesus, todėl pripažintinas negaliojančiu ir iš atsakovės priteistina skola.

4Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Velseka“ prašo panaikinti Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 6 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodo, kad bendrovei nebuvo žinomas ieškovės nemokumas, sandorio sudarymo metu nebuvo areštuotas jos turtas, pati ieškovė neatskleidė informacijos apie savo nemokumą. Teigia, kad 2009 m. spalio mėnesį parduotų prekių ir paslaugų dydis nelemia atsakovės nesąžiningumo. Teigia, kad atsakovė leido UAB „Velseka“ imti prekes skolon, taip norėdama išlaikyti ieškovę, kaip klientę. Nurodo, jog sudarydama dvišalį tarpusavio skolos įskaitymo sandorį, elgėsi pagal normalią verslo praktiką, buvo sąžininga. Teigia, kad UAB „Kupsta“ siekė išlaikyti save gyvybinga, todėl atliko įskaitymą.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą bankrutavusi UAB „Kupsta“ prašo skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovei, kaip verslo subjektui, keliami didesni reikalavimai, todėl ji privalėjo domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi. Teigia, kad atsakovė, žinodama, jog ieškovė jai skolinga 35 822,20 Lt ir nuolat vėluoja atsiskaityti, sudarydama sandorį, kuriuo siekė atgauti dalį skolos, turėjo suprasti, kad ieškovė gali turėti atsiskaitymo sunkumų ir su kitais verslo partneriais.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teismas konstatuoja, kad Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

8Byloje nustatyta, kad 2009-10-20 UAB „Velseka“ iš UAB „Kupsta“ įsigijo įrankių 2 155,65 Lt ir šiai sumai padarė įskaitymą, nes minėtu metu UAB „Kupsta“ skola atsakovei sudarė 35 822,20 Lt (b. l. 10, 24-26). Ieškovė, prašydama pripažinti įskaitymą negaliojančiu, nurodė, jog įskaitymu buvo pažeistos imperatyvios įstatymo normos, sandoris, prieštaravo viešajai tvarkai ir gerai moralei bei pažeidė įmonės kreditorių interesus. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.130-6.140 straipsniai reglamentuoja įskaitymą, jo tvarką bei leistinumą. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba nurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. CK 6.131 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, todėl konstatuotina, jog įskaitymas yra vienašalis sandoris ir jam atlikti pakanka vienos prievolės šalies valios, išreiškiamos pareiškimu, kuriuo apie įskaitymą informuojama kita šalis. Vienai prievolės šaliai pareiškus apie įskaitymą, jo teisiniai padariniai atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios dėl šio sandorio, jeigu jis atliktas nepažeidžiant įstatyme nustatytų įskaitymo sąlygų: įskaitomi reikalavimai turi būti priešpriešiniai, vienarūšiai, (t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat), galiojantys, vykdytini, apibrėžti (CK 6.130 str.); reikalavimų nedraudžiama įskaityti dėl CK 6.134 straipsnyje išvardytų priežasčių; įskaitymas daromas be sąlygų ir nenurodant jo termino (CK 6.131 str. 2 d.). CK 6.131 straipsnio 2 dalies nuostatose nenustatyta, kokia forma turėtų būti pranešama apie įskaitymą, todėl apie įskaitymą kitai šaliai gali būti pranešti bet kokia forma. Iš bylos duomenų matyti, jog rašytinis pranešimas apie įskaitymą UAB „Kupsta“ nebuvo pateiktas, o atsakovės atstovo teigimu, tai buvo padaryta žodžiu. Nustatyta, kad 2009-10-13 UAB „Kupsta“ neeilinis akcininkų susirinkimas nutarė visais įmanomais būdais gerinti įmonės finansinę veiklą bei siūlyti kreditoriams ilgalaikį ir mažavertį turtą skoloms padengti (b.l. 11). Minėta aplinkybė leidžia daryti išvadą, jog būdama atsakovei skolinga už kurą bei siekdama toliau tęsti ūkinę veiklą, apie priimtus nutarimus UAB „Kupsta“ informavo kreditorius bei galimai darė žodinius susitarimus su kreditoriais dėl įskaitymų, ką iš dalies patvirtina ir vėliau su atsakove sudaryti trišaliai susitarimai (b.l.16-17). Tačiau byloje nustatyta, kad 2009-10-08 VSDFV Kupiškio skyriaus iniciatyva 10 394 Lt užtikrinimui buvo areštuotos UAB „Kupsta“ trys transporto priemonės, todėl įvertinus, jog įmonei buvo taikomi turto perleidimo apribojimai, atsakovė, kaip apdairus bei sąžiningas juridinis asmuo neprivalėjo sudarinėti įskaitymo sandorių. Įvertinus, jog atsakovė nepateikė duomenų, kad atlikus įskaitymą teikė ieškovei paslaugas ar pardavė kurą, prekes (išskyrus 2009-10-30 sandorį 30 Lt sumai), tuo sudarydama sąlygas UAB „Kupsta“ vykdyti intensyvią veiklą, darytina išvada, jog UAB „Velseka“ nebuvo sąžininga. Iš Panevėžio apygardos teismo 2009-12-08 nutarties, kuria ieškovei UAB „Kupsta“ iškelta bankroto byla, matyti, kad 2009-10-01 duomenimis VSDFV Kupiškio skyriui ieškovė buvo skolinga 26 530,30 Lt, o 2010-03-05 nutartimi bankroto byloje patvirtintas kreditorių sąrašas bei finansinių reikalavimų dydžiai leidžia daryti išvadą, jog įskaitymo sudarymo metu (2009-10-20) ieškovė buvo skolinga įmonės darbuotojams, valstybės (savivaldybės) biudžetui, kitiems kreditoriams (b. l. 8, 14-15). Pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, jog ginčijamo sandorio metu buvo pažeisti kitų įmonės kreditorių interesai, nes atsakovė savo reikalavimą patenkino pirmiau kitų kreditorių. Kadangi ieškovės turtui buvo taikomi apribojimai, arešto duomenys yra skelbiami viešai, atsakovė žinojo ar turėjo žinoti, jog ieškovės turtinė padėtis yra sunki, įmonė galimai yra nemoki, todėl suprato, jog sandoriu yra pažeidžiami kitų kreditorių interesai. Ta aplinkybė, jog ieškovės turtui nebuvo pritaikyta eilė laikinųjų apsaugos priemonių, nesudaro pagrindo išvadai, kad tai patvirtina įmonės mokumą. Trišaliai tarpusavio užskaitymų aktai 33 000Lt sumai, sudaryti 2009-10-26 su ieškovės debitoriais leidžia kritiškai vertinti apeliantės teiginius, jog jai nebuvo žinoma ieškovės finansinė padėtis (b.l. 16-17). Be to, už UAB „Velseka“ parduotas prekes ieškovė neatsiskaitinėjo pakankamai ilgą laikotarpį, o 2009 m. spalio mėn. nepirko kuro, nors įmonė turėjo transporto priemonių, ankstesniu laikotarpiu pirkdavo kurą dideliais kiekiais, todėl nurodytos aplinkybės atsakovei turėjo sukelti įtarimą dėl įmonės mokumo (b.l. 32, 34). Nors įskaitymo metu ieškovei nebuvo iškelta bankroto byla ir sandoriai nebuvo draudžiami, tačiau, kaip minėta, 2009-10-13 neeiliniame akcininkų susirinkime ieškovė pripažino, jog finansinė būklė yra bloga, nutarė imtis visų įmanomų būdų finansinei būklei gerinti, tame tarpe siūlyti kreditoriams ilgalaikį ir mažavertį turtą skoloms padengti (b.l. 11). 2009-10-20 atsakovės įsigytas turtas, kuris iš esmės UAB “Velseka“ nebuvo būtinas, leidžia daryti išvadą, jog UAB „Kupsta“ akcininkų priimti nutarimai kreditoriams buvo žinomi. Paminėti duomenys leidžia konstatuoti, jog atsakovei buvo žinoma, kad ieškovė yra nemoki, todėl pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, jog atsakovė, sudarydama įskaitymo sandorį, buvo nesąžininga, nes toks elgesys neatitiko sąžiningo elgesio standartų ir pažeidė kitų kreditorių teises. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog ginčijamas sandoris pagrįstai pripažintinas negaliojančiu ir iš atsakovės priteista skola, kurios dydis nėra ginčijamas (CK 6.66 str., 6.305 str. 1 d., 6.313 str. 1 d.).

9Dėl paminėto naikinti ar keisti pagrįstą sprendimą nėra pagrindo.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, o uždarosios akcinės bendrovės „Velseka“ apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai