Byla e2-48-284/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB LESTO ieškinį atsakovui V. L. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas AB LESTO pateiktu teismui ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo V. L. 84,22 Eur skolos už suvartotą elektros energiją, 17,59 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-03-24 su atsakovu V. L. buvo sudaryta elektros energijos pardavimo – pirkimo sutartis Nr. ( - ). Sutartimi ieškovas įsipareigojo tiekti elektros energiją į atsakovo objektą – negyvenamas patalpas, adresu V. D. g. 78-N, Pakruojis, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už objekte suvartotą elektros energiją. Laikotarpyje nuo 2011-02-27 iki 2014-09-01 už į objektą tiektą elektros energiją nebuvo pilnai atsiskaityta ir susidarė 84,22 Eur įsiskolinimas. Už laiku neapmokėtas sąskaitas buvo skaičiuojami delspinigiai, neapmokėtų delspinigių suma 17,59 Eur.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

5Atsakovui V. L. ieškinio ir jo priedų nuorašai su pranešimu dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo įteikti tinkamai 2016 m. sausio 15 d. viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (CPK 130 str.), tačiau atsakovė per teismo nustatytą 14 (keturiolikos) dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl sprendimas yra priimtinas už akių Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnyje nustatyta tvarka.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą. Formaliai vertindamas įrodymus teismas patikrina, ar byloje esantys įrodymai atitinka CPK 177 straipsnio ir kitų norminių aktų reikalavimus, ar jie gauti šių aktų nustatyta tvarka, ar turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar yra leistini.

7Iš ieškovo pateiktų įrodymų: ieškinyje išdėstytų aplinkybių, 2010-03-24 elektros energijos pardavimo – pirkimo sutarties Nr. ( - ), elektros tinklo nuosavybės ribų akto Nr. RA-08-14-0260, mokėjimų ir kontrolės laikotarpių nuo 2011-02-28 iki 2015-11-04 lentelės, nustatyta, kad 2010-03-24 su atsakovu V. L. buvo sudaryta elektros energijos pardavimo – pirkimo sutartis Nr. ( - ). Ieškovas tiekė elektros energiją į atsakovo objektą – negyvenamas patalpas, adresu ( - ). Pagal sutarties 5.2 punktą atsakovas privalėjo užrašyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir pateikti ieškovui kiekvieno mėnesio 27-31 dienomis, o pateiktą sąskaitą apmokėti iki poataskaitinio mėnesio 15 dienos. Laikotarpyje nuo 2011-02-27 iki 2014-09-01 už į objektą tiektą elektros energiją nebuvo pilnai atsiskaityta ir susidarė 84,22 Eur įsiskolinimas. Remiantis sutarties 4.4 punktu, už laiku neapmokėtas sąskaitas buvo skaičiuojami delspinigiai, neapmokėtų delspinigių suma 17,59 Eur. Atsakovas su ieškovu tinkamai už patiektą elektros energiją ieškovo nurodomu laikotarpiu neatsiskaitė, todėl atsakovas V. L. privalo apmokėti už objektui patiektą elektros energiją. Ieškovas pagrįstai paskaičiavo atsakovo mokėtiną 101,81 Eur skolą, kurią sudaro 84,22 Eur skola bei 17,59 Eur delspinigiai.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.), o skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis neįvykdo sutartyje numatytų sąlygų, bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 6.205 str.), todėl skolininkas turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius (CK 6.63 str. 2 d.). Sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.), o neįvykdžius savo sutartinių prievolių, skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo - 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

9Esant išdėstytoms aplinkybėms ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 1.71, 1.136, 6.200, 6.210, 6.256, 6.383 – 6.385 straipsniais, 6.388 straipsniu, yra pagrindas ieškinį tenkinti ir ieškinys tenkintinas visiškai. Iš atsakovo V. L. priteistina ieškovui 84,22 Eur skolos už suvartotą elektros energiją, 17,59 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių įstatyminių palūkanų nuo visos priteistos sumos (101,81 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

10Tenkinant ieškinį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 79 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo V. L. ieškovui yra priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis, ieškovo sumokėtas paduodant ieškinį.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo V. L., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), 101,81 Eur (vieną šimtą vieną eurą ir 81 centą) skolos už suvartotą elektros energiją, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos (101,81 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB LESTO, įmonės kodas 302577612, buveinė Aguonų g. 26, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB SEB banke, banko kodas 70440.

14Sprendimo kopiją atsakovui V. L. įteikti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt. tokio turinio pranešimą:

15„2016 m. vasario 1 d. Pakruojo rajono apylinkės teisme (Vienybės a. 1, Pakruojis) buvo priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-48-284/2016m. pagal ieškovo AB LESTO ieškinį atsakovui V. L. dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo priteista iš atsakovo V. L. 101,81 Eur skolos, 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos (101,81 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB LESTO, įmonės kodas 302577612. Šiuo pranešimu atsakovui V. L. įteikiama teismo sprendimo kopija. Teismo sprendimo kopija bus laikoma atsakovui įteikta pranešimo paskelbimo dieną.“

16Papildomai teismo sprendimo kopiją išsiųsti atsakovui V. L. ir paskutiniu žinomu jo gyvenamosios vietos adresu.

17Atsakovas V. L. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Pakruojo rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas AB LESTO per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai