Byla I-3186-629/2012
Dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (ABTĮ 16 str. 1 d.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, susipažinusi su R. Š. skundu,

Nustatė

2R. Š. 2012 m. gegužės 9 d. padavė teismui skundą, kuriame prašo atstatyti draudžiamąsias pajamas už laikotarpį nuo 1985 m. spalio 1 d. iki 1990 m. sausio 29 d. ir išduoti pažymą, patvirtinančią minėto laikotarpio draudžiamųjų pajamų dydį už 1985 m., 1986 m., 1987 m., 1988 m., 1989 m., 1990 m. (kiekvienų metų atskirai). Pažymėjo, kad prašomą pažymą turi pateikti Vilniaus 1-ajam pensijų skyriui.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (ABTĮ 16 str. 1 d.).

5Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti yra ne kartą pabrėžusi, kad teisinių santykių pobūdis, bet ne viešojo administravimo subjekto dalyvavimas tuose teisiniuose santykiuose lemia ginčo rūšinį teismingumą.

6Bylos dokumentais nustatyta, jog pareiškėja Vilniaus 1-ajam pensijų skyriui turi pateikti pažymą apie jos draudžiamąsias pajamas laikotarpiu nuo 1985 m. spalio 1 d. iki 1990 m. sausio 29 d., tačiau dokumentai, įrodantys minėtas pajamas yra dingę, UAB „Archyvų sistemos“ prašomų dokumentų savo archyve taip pat neturi.

7Pareiškėjos reikalavimas išduoti pažymą, patvirtinančią minėto laikotarpio draudžiamųjų pajamų dydį, kurią jai reikia pateikti Vilniaus 1-ajam pensijų skyriui, teismo vertinimu, iš esmės yra reikalavimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 444 str. 2 d. 9 p.), kuris nagrinėjamas civilinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad vadovaujantis CPK 445 str., teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Pagal CPK 446 str. bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo pareiškimai paduodami pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui, išskyrus bylas dėl pastato, žemės ar miško valdymo nuosavybės teise, palikimo priėmimo ir palikimo atsiradimo vietos faktų nustatymo. Šiose bylose pareiškimai paduodami atitinkamai pastato, žemės ar miško buvimo vietos, palikimo turto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos apylinkės teismui.

8Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p., R. Š. skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną administracinio teismo kompetencijai.

9Išaiškintina, kad pareiškėja gali kreiptis su pareiškimu į bendrosios kompetencijos teismą.

10Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

11Atsisakyti priimti R. Š. skundą, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

12Išaiškinti, kad pareiškėja turi teisę kreiptis su pareiškimu į bendrosios kompetencijos teismą.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai