Byla T-512-1060/2018
Dėl M. R. taikytų priverčiamųjų medicinos priemonių pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo pagal Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktą

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė, sekretoriaujant Laimai Adomaitienei, dalyvaujant prokurorui Gitanai Kaupei, asmens, kuriam prašoma pratęsti priverstinį ambulatorinį gydymą, M. R. gynėjui advokatui Vladislovui Milukui, Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos pirmininkei A. T.,

2uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl M. R. taikytų priverčiamųjų medicinos priemonių pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo pagal Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktą.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose ( - ) gautas VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro ( - ) komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas dėl M. R. taikomo priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo nenutraukimo. Akte nurodoma, kad M. R. Psichikos sveikatos centre lankosi reguliariai, išsirašo vaistus, sakosi juos vartojant reguliariai. Pacientės psichinė būklė mažai kinta – ji išlieka įtari, nėra kritikos savo ligos atžvilgiu, emocijos išlieka neadekvačios, kontaktas apsunkintas, įtempta, nerimastinga. Vertinant, kad pacientė išlieka neadekvataus elgesio, nėra kritikos savo ligos atžvilgiu, todėl prašo nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo. VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro psichologinio tyrimo išvadoje nurodyta, kad M. R. nemotyvuota, nėra kritikos savo būklei, dirgiklių suvokimas ir toleravimas netinkami, slenkstis pažemintas, ūmios emocinės ir elgseninės situacinės reakcijos stresinių situacijų metu, psichosocialinė adaptacija sutrikusi, vyrauja persekiojimo kliedesiai, nukreipti kaimynų, brolio ir medicinos darbuotojų atžvilgiu.

5Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos pirmininkė A. T. teismo posėdyje patvirtino priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo akto dėl M. R. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo tęsimo išvadas. Paaiškino, kad M. R. psichinė būklė blogėja, jai reikalingas gydymas, ji serga ( - ), vartoja alkoholį, dėl ko yra apsunkintas gydymas, yra agresyvi aplinkinių žmonių atžvilgiu, todėl prašo pratęsti ambulatorinį gydymą ir stebėjimą M. R..

6Asmuo, kuriam prašoma pratęsti priverstinį ambulatorinį gydymą, M. R. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jai pranešta tinkamai. Atsižvelgiant į tai, kad ją atstovauja gynėjas ir teikimas paduotas remiantis ne asmens, kuriam taikomos priverčiamosios medicininės priemonės, padėtį bloginančiais pagrindais, teikimas išnagrinėtas šiam asmeniui nedalyvaujant.

7Asmens, kuriam prašoma pratęsti priverstinį ambulatorinį gydymą, M. R. gynėjas siūlo pratęsti gydymą, nes M. R. būklė mažai kinta, vartoja alkoholį.

8Prokurorė siūlo tenkinti prašymą, kadangi M. R. būtinas gydymas, pagrindas taikyti priverstinį ambulatorinį gydymą ir stebėjimą neišnyko.

9Prašymas tenkinamas.

10Prienų rajono apylinkės teismo (nuo 2018 m. sausio 1 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmai) nutartimi ( - ) M. R., padariusiai baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalyje, taikyta priverčiamojo medicininio poveikio priemonė – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje. Rokiškio rajono apylinkės teismo ( - ) nutartimi M. R. priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis buvo pakeistas į priverstinį ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, o ( - ) Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi priverstinis ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis vėl buvo pakeistas į stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis. ( - ) Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi M. R. priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis buvo pakeistas į priverstinį ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis. ( - ) Prienų rajono apylinkės teismo nutartimis priverčiamoji medicinos priemonė – ambulatorinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis buvo pratęsta.

11VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centras, kreipdamasis į teismą, siūlo M. R. priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo nenutraukti.

12Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 98 straipsnio 6 dalyje, numatyta, kad teismas ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą privalo spręsti klausimą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų panaikinimo. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad priverčiamoji medicinos priemonė taikoma, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas.

13Ambulatorinį stebėjimą teismas taiko asmeniui, kurio dėl padarytos veikos pavojingumo ir jo psichikos sutrikimo nereikia stebėti ir gydyti stacionare arba kuris gali toliau ambulatoriškai gydytis, kai po stacionarinio gydymo jo psichikos būklė pagerėja. Stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis teismas taiko asmeniui, kurį dėl jo psichikos sutrikimo reikia stebėti ir gydyti specializuotame stacionare (BK 98 straipsnio 2 ir 3 dalys). Teismas, išnagrinėjęs priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo klausimus pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, priima vieną iš šių nutarčių: pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą, – jeigu asmens sveikatos būklė nepasikeitė; pakeisti pirmiau taikytos priverčiamosios medicinos priemonės rūšį, – jeigu asmens sveikatos būklė pasikeitė; panaikinti taikytą priverčiamąją medicinos priemonę, – jeigu asmuo pasveiko ir išnyksta reikalas tokią priemonę taikyti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 3 dalis).

14Priverčiamųjų medicinos priemonių tikslas yra išgydyti asmenį, padariusį įstatymo uždraustą pavojingą veiką, jį prižiūrint ar izoliuojant gydymo metu nuo visuomenės, taip siekiant apsaugoti tiek visuomenę nuo tokio asmens galimų pavojingų veikų, tiek patį uždraustą veiką padariusį asmenį nuo jam gresiančių pavojų. Sprendžiant priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo klausimus pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą klausimą, teismas turi įvertinti du kriterijus: asmens psichinę sveikatą ir su ja susijusį jo socialinį pavojingumą. Sprendžiant priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo klausimą ir nustatant reikšmingas bylai aplinkybes, vadovaujamasi BPK 20 straipsnyje įtvirtintomis įrodymų vertinimo taisyklėmis.

15Iš teismui pateikto VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro ( - ) komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo akto matyti, jog Pacientės psichinė būklė mažai kinta – ji išlieka įtari, nėra kritikos savo ligos atžvilgiu, emocijos išlieka neadekvačios, kontaktas apsunkintas, įtempta, nerimastinga, pacientė išlieka neadekvataus elgesio, todėl prašo nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo. VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro psichologinio tyrimo išvadoje nurodyta, kad M. R. nekritiška savo būklei, dirgiklių suvokimas ir toleravimas netinkami, slenkstis pažemintas, ūmios emocinės ir elgseninės situacinės reakcijos stresinių situacijų metu, psichosocialinė adaptacija sutrikusi, vyrauja persekiojimo kliedesiai.

16Bylos duomenimis spręstina, kad po paskirto ambulatorinio gydymo ir stebėjimo M. R. psichikos būklė nepasikeitė, jai reikalingas gydymas. Ambulatorinis gydymas ir stebėjimas turi įtakos jos psichinei sveikatos būklei. Teismo manymu, pagal medicininius duomenis, ligos eigą, psichologinę išvadą, priverčiamoji medicinos priemonė yra veiksminga ir reikalinga M. R., nes ji mažina asmens socialinį pavojingumą. Pažymėtina, kad įstatymas nenustato priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo laiko. Jos taikomos tol, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja psichikos būklė bei išnyksta pavojingumas.

17Esant nurodytoms aplinkybėms nenustatyta pagrindų nutraukti taikytą priverčiamąją medicininę priemonę ar ją keisti kita, M. R. pavojingumas visuomenei nėra pašalintas, o jos sveikatos būklė lyginant su buvusia ( - ), nėra itin pasikeitusi ar žymiai pagerėjusi, ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis yra pakankamas, todėl tikslinga pratęsti M. R. taikytą priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį gydymą ir stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis – VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 253, 405 straipsniais,

Nutarė

19Pratęsti M. R., gimusiai ( - ), gyvenančiai ( - ), priverčiamojo medicininio poveikio priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros centro sąlygomis VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre taikymą, terminą skaičiuojant nuo 2018 m. gruodžio 19 d.

20Išsiųsti Prienų rajono PSPC, psichikos sveikatos centrui įsiteisėjusios nutarties nuorašą.

21Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė... 2. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl M. R. taikytų... 3. Teismas... 4. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose ( - ) gautas VšĮ Prienų rajono... 5. Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos... 6. Asmuo, kuriam prašoma pratęsti priverstinį ambulatorinį gydymą, M. R. į... 7. Asmens, kuriam prašoma pratęsti priverstinį ambulatorinį gydymą, M. R.... 8. Prokurorė siūlo tenkinti prašymą, kadangi M. R. būtinas gydymas, pagrindas... 9. Prašymas tenkinamas.... 10. Prienų rajono apylinkės teismo (nuo 2018 m. sausio 1 d. Alytaus apylinkės... 11. VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos... 12. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 98 straipsnio 6... 13. Ambulatorinį stebėjimą teismas taiko asmeniui, kurio dėl padarytos veikos... 14. Priverčiamųjų medicinos priemonių tikslas yra išgydyti asmenį, padariusį... 15. Iš teismui pateikto VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros... 16. Bylos duomenimis spręstina, kad po paskirto ambulatorinio gydymo ir stebėjimo... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms nenustatyta pagrindų nutraukti taikytą... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio... 19. Pratęsti M. R., gimusiai ( - ), gyvenančiai ( - ), priverčiamojo medicininio... 20. Išsiųsti Prienų rajono PSPC, psichikos sveikatos centrui įsiteisėjusios... 21. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui...