Byla 2-958-796/2018

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi šalių bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Statybų techniniai sprendimai“ ir uždarosios akcinės bendrovės Santechprekyba“ prašymą dėl 2017-12-20 taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Santechprekyba“ skundą suinteresuotam asmeniui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Statybų techniniai sprendimai“ dėl 2017-06-08 kreditorių susirinkimo protokolo dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Statybų techniniai sprendimai“ paskelbimo bankrutuojančia ir bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka,

Nustatė

3

 1. 2017-12-21 Klaipėdos apygardos teisme buvo gauta šalių UAB „Statybų techniniai sprendimai“ ir UAB „Santechprekyba“ 2017-12-20 pasirašyta Taikos sutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Santechprekyba“ skundą suinteresuotam asmeniui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Statybų techniniai sprendimai“ dėl 2017-06-08 kreditorių susirinkimo protokolo dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Statybų techniniai sprendimai“ paskelbimo bankrutuojančia ir bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka pripažinimo negaliojančiu.
 2. Taikos sutartyje nurodoma, jog pareiškėjas atsisako nuo atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017-11-22 nutarties Nr.2-1430-796/2017, taip pat nurodo, jog anuliuoja 2017-06-19 išankstinio apmokėjimo sąskaitą Serija Nr. SP Nr.02. Šalys prašo teismo patvirtinti šią Taikos sutartį ir apeliacinį procesą nutraukti.
 3. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka ginčo šalims nedalyvaujant.

4Prašymas tenkintinas.

 1. Klaipėdos apygardos teisme buvo priimtas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Santechprekyba“ skundas suinteresuotiems asmenims bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – BUAB) „Statybų techniniai sprendimai“, kuriuo prašoma pripažinti neteisėtu bei panaikinti 2017-06-08 kreditorių susirinkimo protokolą dėl BUAB „Statybų techniniai sprendimai“ paskelbimo bankrutuojančia ir bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka ir nutraukti pradėtą šios bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka.
 2. Klaipėdos apygardos teismo 2017-11-22 nutartimi byla buvo išnagrinėta iš esmės ir pareiškėjos UAB „Santechprekyba“ skundas atmestas. Priteista UAB „Arimax“ iš pareiškėjos UAB „Santechprekyba“ 140 Eur išlaidų atlyginimas už advokato teisinę pagalbą.
 3. 2017-11-29 teisme buvo gautas pareiškėjos UAB „Santechprekyba“ atskirasis skundas, kuriuo prašoma panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutartį. Skundas teisėjos rezoliucija buvo priimtas.
 4. 2017-12-21 Klaipėdos apygardos teisme buvo gauta 2017-12-20 šalių pasirašyta Taikos sutartis.
 5. Apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka - iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios (CPK 308 str. 1 d.). CPK 308 straipsnio 4 dalis numato, jeigu apeliacinio skundo atsisakymas pareiškiamas iki bylos išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui, atsisakymo priėmimo ir apeliacinio proceso nutraukimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas.
 6. Apeliacinio/atskirojo skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų proceso teisių, kurios įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, t. y. apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva remiantis CPK 308 straipsniu. Pažymėtina, kad toks atsisakymas nuo apeliacinio skundo nėra besąlyginis pagrindas nutraukti bylą, nes teismas nepriima atsisakymo nuo skundo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Teismas, spręsdamas tokį klausimą, turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujančiam asmeniui yra žinomi atsisakymo nuo skundo teisiniai padariniai.
 7. Iš pateiktos Taikos sutarties nustatyta, jog šalys be kitų klausimų išsprendimo susitarė, jog UAB „Santechprekyba“, t.y. šalis padavusi byloje atskirąjį skundą jo atsisako. Pirmosios instancijos teismo nutartis nebuvo apskųsta kitų asmenų. Konstatuotina, jog apeliantės UAB „Santechprekyba“ pareikštas atsisakymas nuo atskirojo skundo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių, ir (ar) kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, todėl yra pagrindas jį priimti, o apeliacinį procesą nutraukti (CPK 308 straipsnio 1, 3, 4 dalys, 338 straipsnis). Apeliantė patvirtino, kad jai žinomos atskirojo skundo atsisakymo pasekmės, t. y. atsisakius atskirojo skundo pakartotinai paduoti atskirąjį skundą asmuo neturi teisės (CPK 308 straipsnio 3 dalis, Taikos sutarties 7 punktas).
 8. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis).
 9. Šalių pasirašyta ir teismui pateikta 2017-12-20 Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms bei viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisėtų interesų, taikiai sutarta dėl ginčo esmės, teisinės pasekmės, numatytos CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį), 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 straipsnio 1 dalyje (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią) šalims yra žinomos, todėl šalių pateikta, taikos sutartis tvirtintina (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas).
 10. Taip pat pažymėtina, jog šalys 2017-12-20 Taikos nutartyje, kurią prašo patvirtinti, pasisako dėl 2017-06-19 išankstinio apmokėjimo sąskaitos Serija SP Nr.02 galiojimo. Pareiškėjas nurodo, jog jis anuliuoja šią išankstinio apmokėjimo sąskaitą (Taikos sutarties 2 punktas). Kadangi pareiškimo dėl 2017-06-08 kreditorių susirinkimo protokolo dėl BUAB „Statybų techniniai sprendimai“ paskelbimo bankrutuojančia ir bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka panaikinimo ir pradėto šios bendrovės bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo, pateikimas teismui ir jame ginčijamo klausimo pagrįstumas buvo grindžiamas šios išankstinio apmokėjimo sąskaitos išrašymo teisėtumu, teismas tvirtindamas 2017-12-20 Taikos sutartį, kuria šalys susitarė dėl šios sąskaitos anuliavimo naikina Klaipėdos apygardos teismo 2017-11-22 nutarties dalį, kuria pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Santechprekyba“ skundas buvo atmestas.
 11. Klaipėdos apygardos teismo 2017-11-22 nutartimi UAB „Arimax“, į. k. 300099551, iš pareiškėjos UAB „Santechprekyba“, į. k. 302689376, priteista 140 Eur išlaidų atlyginimas už advokato teisinę pagalbą. Pareiškėjas į bylos nagrinėjimą buvo įtraukęs suinteresuotu asmeniu ir UAB „Arimax“. 2017-10-02 parengiamojo posėdžio metu pareiškėjos į bylą įtraukto suinteresuoto asmens UAB „Arimax“ atstovas advokatas R. S. pateikė teismui prašymą nelaikyti UAB „Arimax“ suinteresuotu asmeniu byloje, kadangi BUAB „Statybų techniniai sprendimai“ nėra skolinga UAB „Arimax“. Kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims sutinkant teismas 2017-10-02 protokoline nutartimi nutarė UAB „Arimax“ atstovo prašymą tenkinti ir nutarė nelaikyti jos byloje dalyvaujančiu asmeniu, tačiau kadangi UAB „Arimax“ byloje buvo pateikusi prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, teismas įvertinęs, kad suinteresuotas asmuo į bylą jis buvo įtrauktas pareiškėjos iniciatyva, tam, kad galėtų tinkamai apginti savo interesus ir suformuluoti teismui savo poziciją, jam buvo reikalinga profesionalaus teisininko konsultacija, teismas jo prašymą priteisti advokato pagalbai apmokėti patirtas išlaidas tenkino ir patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisė iš pareiškėjos UAB „Santechprekyba“.
 12. Teismas atkreipia šalių dėmesį, jog ši Klaipėdos apygardos teismo nutarties dalis paliekama nepanaikinta ir nekeičiama, kadangi šalys 2017-12-20 Taikos sutartyje susitarė tik dėl savo, t.y. UAB „Santechprekyba ir UAB „Statybų techniniai sprendimai“ patirtų išlaidų atstovų teisinei pagalbai apmokėti atlyginimo (Taikos sutarties 3 punktas), o Taikos sutartimi pareiškėjas atsisakė atskirojo skundo, bei sutiko anuliuoti išankstinio apmokėjimo sąskaitą faktūrą, o UAB „Arimax“ buvo įtraukta į bylos, jų iniciatyva.

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 308 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

6Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Santechprekyba“ atskirąjį skundą.

7Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjos UAB „Santechprekyba“ skundas atmestas.

8Patvirtinti tarp BUAB „Statybų techniniai sprendiniai“, įmonės kodas 300590447, buv. Tilžės g. 60, Klaipėda, atstovaujama bankroto administratorius UAB "Pajūrio administratoriai" įgalioto asmens L. G. (toliau Suinteresuotas asmuo), ir UAB „Santechprekyba“, įmonės kodas 302689376, buv. Svajonės g. 5, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus K. M. (toliau Pareiškėjas), sudarytą 2017-12-20 Taikos sutartį:

 1. Pareiškėjas atsisako nuo atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017-11-22 nutarties Nr. 2-1430-796/2017 panaikinimo.
 2. Pareiškėjas anuliuoja 2017-06-19 išankstinio apmokėjimo sąskaitą Serija SP Nr. 02.
 3. Salys lieka prie jų patirtų išlaidų atstovų teisinei pagalbai apmokėti, ir prašymų priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti neteikia nei viena šalis.
 4. Šalys patvirtina, kad daugiau nebeturi ir neturės viena kitai jokių pretenzijų.

9Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 22 d. nutarties dalį, kuria UAB „Arimax“ iš UAB „Santechprekyba“ priteista 140 Eur išlaidų atlyginimas už advokato teisinę pagalbą palikti nepanaikintą.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai