Byla eB2-1731-555/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dotalis“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dotalis“, ir

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Dotalis“ iškėlimo ir nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. kovo 13 d. sudaro 4 085,23 Eur, iš jų: 2 646,10 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus ir 1 439,13 Eur delspinigių. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2018 m. kovo 13 d. duomenimis, UAB „Dotalis“ apdraustųjų nėra. Ieškovas, siekdamas iš atsakovės išieškoti įmokų ir delspinigių įsiskolinimą, atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. Ieškovas atsakovei registruotais laiškais siuntė raginimus dėl skolos Fondo biudžetui sumokėjimo geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta.

3Pareiškimas tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla.

4Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

5ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

6Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 3 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Dotalis“ administracijos vadovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. Minėta teismo nutartis buvo išsiųsta įmonės registruotu buveinės adresu ( - ), tačiau teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 13 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Dotalis“ Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 1997 m. sausio 16 d., kurios organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, o juridinio asmens vardu nuo 1998 m. lapkričio 10 d. veikia vadovas V. P.. Juridinių asmenų registro duomenimis nuo įmonės įregistravimo (1997 m. sausio 16 d.) Juridinių asmenų registro tvarkytojui dienos, VĮ Registrų centrui nebuvo teikiamos finansinės ataskaitos. Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenys patvirtina, kad bendrovės vardu nėra registruota nei nekilnojamojo turto, nei transporto priemonių, priklausančių nuosavybės teise (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

8VSDFV viešai skelbiamais duomenimis nustatyta, kad įmonėje apdraustų asmenų nėra, 2018 m. gegužės 18 d. duomenimis atsakovės skola Fondo biudžetui sudarė 4 085,23 Eur. VMI prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis atsakovė deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos neturi. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad atsakovė veiklos nevykdo, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, taip pat negeneruoja pajamų ir neturi galimybių bei neketina atsiskaityti su savo kreditoriais.

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė, jos savininkas duomenų apie įmonės finansinę būklę nepateikė, įmonėje apdraustų asmenų nėra, įmonės vadovas nevykdo savo pareigos teikti finansinių dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, į teismo įpareigojimus nereaguoja, atsakovės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, darytina išvada, kad tokia UAB „Dotalis“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė yra nemoki, nevykdo veiklos ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovei yra pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 dalis). Kitų pagrindų, dėl ko įmonei galima atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

10Iškėlus UAB „Dotalis“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

11Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore atrinko UAB „Lideres“, kuri pateikė sutikimą – deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl UAB „Dotalis“ bankroto administratore skirtina UAB „Lideres“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

13iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dotalis“, j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), bankroto bylą.

14Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Dotalis“ bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Lideres“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147, veiklos adresas ( - )).

15Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Dotalis“, j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Dotalis“ kreditoriai per 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Dotalis“ administracijos vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

21Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 3. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla.... 4. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies... 5. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai... 6. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas... 7. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Dotalis“... 8. VSDFV viešai skelbiamais duomenimis nustatyta, kad įmonėje apdraustų... 9. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė, jos savininkas duomenų apie įmonės... 10. Iškėlus UAB „Dotalis“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 11. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 13. iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dotalis“, j. a. k. ( - ),... 14. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Dotalis“ bankroto... 15. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Dotalis“, j. a. k. ( - ),... 16. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Dotalis“ kreditoriai per 45... 17. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Dotalis“ administracijos... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 21. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...