Byla II-440-422/2008
Dėl nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, sekretoriaujant Rasai Tamašiūtei, dalyvaujant skundžiamą nutarimą priėmusiam pareigūnui Broniui Strakalaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato skundą dėl nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Eismo priežiūros skyriaus magistralinių kelių priežiūros būrio vyriausiojo patrulio B.Strakalaičio 2008 02 21 nutarimu dėl administracinio teisės pažeidimo kai protokolas nesurašomas Nr. 212156 K. B. pagal ATPK 134 str. 1d. buvo skirta administracinė nuobauda – 150 Lt bauda.

3Administracinė nuobauda K. B. buvo paskirta už tai, kad 2008 02 21 apie 16 val. 25 min. Alytuje Pramonės g. vairavo automobilį, neprisisegęs saugos diržo, šiais veiksmais pažeidė KET 240 p. reikalavimus.

4Pareiškėjo atstovas ir asmuo, dėl kurio priimtas skundžiamas nutarimas, K. B. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant.

5Pareiškėjas skundu prašė nutarimą panaikinti ir paskirti administracinę nuobaudą, remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą pažeidimą. Skunde nurodė, jog nutarimas neteisėtas ir turi būti panaikintas, nes K. B. 2008 02 21 vairavo transporto priemonę neužsisegęs saugos diržo, kai prieš tai jam 2008 01 07 dėl analogiško pažeidimo pagal ATPK 134 str. 1d. jau buvo paskirta 150 Lt bauda, skundžiamo nutarimo priėmimo dieną 2008 01 07 nutarimas dėl ankstesnio nubaudimo pagal ATPK 134 str. 1d. jau buvo įsiteisėjęs, todėl policijos pareigūnas privalėjo pažeidimą kvalifikuoti pagal ATPK 134 str. 2d.

6Pareigūnas B.Strakalaitis prašė skundą tenkinti. Paaiškino, jog nepatikrino K. B. duomenų apie ankstesnius administracinius pažeidimus, patikėjo pažeidėjo žodžiais, todėl pažeidimą kvalifikavo netinkamai.

7Skundas iš dalies tenkintinas.

8K. B. veiksmai skundžiamame nutarime kvalifikuoti pagal ATPK 134 str. 1d., kuri numato administracinę atsakomybę už naudojimosi saugos diržais taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimą- baudą nuo 100 Lt iki 200 Lt.

9Duomenys apie K. B. administracinius teisės pažeidimus ( b.l. 6) patvirtina, jog 2008 01 07 jis jau buvo baustas pagal ATPK 134 str. 1d., teismui nepateikta įrodymų apie tai, jog minėtas procesinis sprendimas būtų buvęs pakeistas, panaikintas, todėl pagal esamus duomenis, skundžiamo nutarimo priėmimo dieną ( 2008 02 21) K. B. veiksmai atitiko ATPK 134 str. 2d. požymius, kuri numato administracinę atsakomybę – baudą nuo 200 Lt iki 300 Lt arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą vienam mėnesiui už tokią pat veiką, padarytą asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1d. numatytą pažeidimą.

10Įstatymas (LR ABTĮ 124 str. 1d. 3p., LR ATPK 284 str. 2d.) teismui suteikia teisę pakeisti teisės pažeidimo kvalifikavimą, jeigu teisės pažeidimo įvykis nekelia abejonių, tačiau inkriminuojant minėtą pažeidimą, būtų pasunkinta K. B. padėtis, nes dėl minėto pažeidimo jam būtų užkirsta teisė duoti paaiškinimus, pareikšti prašymus, atsikirsti, pasinaudoti kitomis teisėmis, kurios numatytos įstatymo (ATPK 272 str.), administracinę bylą nagrinėjant institucijos, kuriai suteikta teisė priimti nutarimą, pareigūnui, todėl teismas negali pats keisti veikos kvalifikavimo.

11Remiantis išdėstytais argumentais, 2008 02 21 nutarimas Nr. 212156 panaikintinas, byla grąžintina iš naujo nagrinėti institucijai, priėmusiai skundžiamą nutarimą.

12Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 4p.,

Nutarė

13Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Eismo priežiūros skyriaus magistralinių kelių priežiūros būrio vyriausiojo patrulio B.Strakalaičio 2008 02 21 nutarimą dėl administracinio teisės pažeidimo kai protokolas nesurašomas Nr. 212156, kuriuo K. B. pagal ATPK 134 str. 1d. buvo skirta administracinė nuobauda – 150 Lt bauda, panaikinti. Bylą grąžinti iš naujo nagrinėti Alytaus miesto ir rajono policijos komisariatui. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai