Byla I-255-243/2009

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vidos Stonkuvienės (pirmininkaujančios ir pranešėjos), Irenos Stulpinienės, Remigijaus Armino, sekretoriaujant Ritai Grišiūtei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei prokurorei Daliai Pocienei, atsakovių Palangos miesto savivaldybės tarybos ir administracijos atstovei Daivai Zūbytei, atsakovės Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovui Mariui Trakšeliui, trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Bildingas“ atstovui L. J., viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovėms Palangos miesto savivaldybės tarybai, Palangos miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, R. G. G., UAB „Bildingas“, AB SEB Vilniaus bankas dėl Palangos miesto 1-ojo šaukimo tarybos 49-osios sesijos 1995-03-22 sprendimo Nr. 17 „Dėl Kunigiškių detalaus suplanavimo projekto patvirtinimo“ dalies, kuria suplanuotas žemės sklypas ( - ), dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007-05-22 išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 206 blokuoto dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis statybai ( - ), dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos papildomai 2007-08-21 išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 343 blokuoto dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis statybai ( - ), dėl Klaipėdos apskrities valdytojo administracijos 1995-06-29 įsakymo Nr. 13 1 dalies 2 punkto, kuriuo į žemės sklypą, esantį Kunigiškių gyvenamojo kvartalo suformuotoje teritorijoje ( - ), atkurta nuosavybės teisė suteikiant neatlygintinai naują žemės sklypą individualiai statybai šio įsakymo antro priedo 154 pozicijoje įrašytai P. Š. su jame numatytu sklypo reglamentu, panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras prašymu teismo prašė:

31) panaikinti Palangos miesto 1-mojo šaukimo tarybos 49-tosios sesijos 1995-03-22 sprendimo Nr. l7 „Dėl Kunigiškių detalaus suplanavimo projekto patvirtinimo“ dalį, kuria suplanuotas žemės sklypas ( - );

42) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007-05-22 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 206 blokuoto dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis statybai ( - );

53) panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos papildomai 2007-08-21 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr.343 blokuoto dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis statybai ( - );

64) panaikinti Klaipėdos apskrities valdytojo administracijos 1995-06-29 įsakymo Nr.13 1 dalies 2 punktą, kuriuo į žemės sklypą, esantį Kunigiškių gyvenamojo kvartalo suformuotoje teritorijoje ( - ), atkurta nuosavybės teisė suteikiant neatlygintinai naują žemės sklypą individualiai statybai šio įsakymo antro priedo 154 pozicijoje įrašytai P. Š. su jame numatytu sklypo reglamentu.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atstovė pateikė prašymą, kuriuo prokuroras atsisako prašymo dėl administracinių aktų panaikinimo. Pareiškėjas prašyme nurodė atsisakymo nuo prašymo argumentus. Pareiškėjo teigimu, Palangos miesto savivaldybės taryba 2008-12-30 sprendimu Nr. T2-317 patvirtino naują Palangos miesto bendrąjį planą, kurio sprendiniais pakeistas ginčo sklypo, adresu ( - ), tvarkymo reglamentas, numatantis galimybę šiame sklype vykdyti mažaaukščių vienbučių ir blokuotų gyvenamųjų namų statybą, o valstybinė miškotvarkos tarnyba informavo, kad ginčo sklype nėra plotų, atitinkančių Miškų įstatymo 2 straipsnyje nustatytus miškui keliamus reikalavimus. Nurodytoms aplinkybėms pagrįsti pateikė Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008-12-30 sprendimu Nr. T2-317 patvirtinto Palangos miesto bendrojo plano ištraukas bei Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2009-04-20 pažymą Nr. P0904-0078 apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmente.

8Atsakovių Palangos miesto savivaldybės tarybos ir administracijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos bei trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Bildingas“ atstovai siūlo priimti prašymą dėl atsisakymo nuo prašymo ir administracinės bylos nutraukimo.

9Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atsisakymas nuo prašymo priimtinas, nes neprieštarauja įstatymui ir nepažeidžia kieno nors teisių ar įstatymų saugomų interesų. Atsisakymui nuo prašymo pagrįsti prokuroras pridėjo įrodymus, patvirtinančius atsisakymo pagrįstumą. (Lietuvos Respublikos ABTĮ 52 straipsnis). Pareiškėjo prašymas tenkintinas, administracinė byla nutrauktina, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 101 straipsnio 3 punktu.

10Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008-06-27 nutartimi buvo paskirta reikalavimo užtikrinimo priemonė – sustabdytas Palangos miesto 1-mojo šaukimo tarybos 49-tosios sesijos 1995-03-22 sprendimo Nr. l7 „Dėl Kunigiškių detalaus suplanavimo projekto patvirtinimo“ dalies, kuria suplanuotas žemės sklypas ( - ), ir Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007-05-22 Nr. 206 bei 2007-08-21 Nr. 343 projektavimo sąlygų sąvadų galiojimas. Pareiškėjui atsisakius prašymo, išnyko reikalavimo užtikrinimo priemonės paskyrimo pagrindas. Reikalavimo užtikrinimo priemonė naikintina, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 71 straipsniu.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 105-106 straipsniais,

Nutarė

12nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovėms Palangos miesto savivaldybės tarybai, Palangos miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, R. G. G., UAB „Bildingas“, AB SEB Vilniaus bankas dėl Palangos miesto 1-ojo šaukimo tarybos 49-osios sesijos 1995-03-22 sprendimo Nr. 17 „Dėl Kunigiškių detalaus suplanavimo projekto patvirtinimo“ dalies, kuria suplanuotas žemės sklypas ( - ), dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007-05-22 išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 206 blokuoto dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis statybai ( - ), dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos papildomai 2007-08-21 išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. 343 blokuoto dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis statybai ( - ), dėl Klaipėdos apskrities valdytojo administracijos 1995-06-29 įsakymo Nr. 13 1 dalies 2 punkto, kuriuo į žemės sklypą, esantį Kunigiškių gyvenamojo kvartalo suformuotoje teritorijoje ( - ), atkurta nuosavybės teisė suteikiant neatlygintinai naują žemės sklypą individualiai statybai šio įsakymo antro priedo 154 pozicijoje įrašytai P. Š. su jame numatytu sklypo reglamentu, panaikinimo,

13panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008-06-27 nutartimi paskirtą reikalavimo užtikrinimo priemonę – Palangos miesto 1-mojo šaukimo tarybos 49-tosios sesijos 1995-03-22 sprendimo Nr. l7 „Dėl Kunigiškių detalaus suplanavimo projekto patvirtinimo“ dalies, kuria suplanuotas žemės sklypas ( - ), ir Palangos miesto savivaldybės administracijos 2007-05-22 Nr. 206 bei 2007-08-21 Nr. 343 projektavimo sąlygų sąvadų galiojimo sustabdymą.

14Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai