Byla 2S-2135-302/2014
Dėl įpareigojimo užtikrinti karšto vandens tiekimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų DNSB „26 Pylimėliai“ ir A. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovo N. J. ieškinį atsakovams daugiabučio namo savininkų bendrijai „26 Pylimėliai“, A. R., D. M., K. P. ir R. G. dėl įpareigojimo užtikrinti karšto vandens tiekimą, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas N. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė įpareigoti atsakovus užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovui priklausantį butą, esantį adresu ( - ). Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas taip pat prašė įpareigoti atsakovus užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovui N. J. priklausantį butą, esantį adresu ( - ) iki įsiteisės sprendimas šioje byloje. Nurodė, jog ieškovui nuo 2014 m. balandžio 1 d. nėra tiekiamas karštas vanduo ir šiluma, siekiant užtikrinti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymą bei siekiant užkirsti kelią tolimesnės žalos darymą ieškovo ir jo šeimos narių sveiktai laikinąsias apsaugos priemones yra būtina taikyti. Pakartotiniame prašyme ieškovas taip pat nurodė, jog aplinkybė, jog karšto vandens tiekimas yra būtinas ieškovui, laikytina visuotinai žinoma ir suprantame, todėl nereikalaujanti papildomos motyvacijos. Karšto vandens tiekimas ieškovui yra technologiškai įmanomas, ieškovas yra pateikęs prašymą dėl karšto vandens tiekimo, tačiau karštas vanduo ieškovui yra netiekiamas dėl to, kad atsakovai neteisėtais veiksmais atsijungė nuo bendros namo šildymo/karšto vandens tiekimo sistemos, piktnaudžiaudami tuo, kad prieigą prie namo katilinės, išjungė bendrą namo katilinę, nutraukė karšto vandens bei šildymo tiekimą ieškovui ir dabar reikalauja ieškovo įsipareigoti padengti viso namo karšto vandens tiekimo išlaidas. Ieškovas taip pat prašė nustatyti 35,98 Lt vandens kainą už kubinį metrą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies: įpareigojo atsakovus daugiabučio namo savininkų bendriją „26 Pylimėliai“ A. R., D. M., K. P. ir R. G. užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovui N. J. nuosavybės teise priklausantį butą ( - ), iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje. Teismas vertindamas ieškovo nurodytas aplinkybes, atsižvelgdamas į tarp šalių kilusio ginčo pobūdį, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, padarė išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų apribotos ieškovo teisės naudotis teikiamomis paslaugomis (nagrinėjamu atveju – karšto vandens tiekimu), dėl to, siekiant užtikrinti galbūt palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą, tikslinga taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigoti atsakovus užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovo butą ( - ), iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje. Nurodė, jog ieškovas taip pat prašė nustatyti 35,98 Lt (įskaitant PVM) kainą už karšto vandens kubinį metrą, tačiau šį prašymą pirmosios instancijos teismas atmetė, nes ieškinyje toks reikalavimas dėl kainos, nepareikštas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Apeliantai DNSB „26 Pylimėliai“ ir A. R. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kartu išsprendė ir ieškinį, kas atitinkamai reiškia, kad ginčas yra išspręstas ir atsakovams lieka tik vykdyti teismo procesinį sprendimą. Apeliantų manymu, skundžiama teismo nutartis yra visiškai be motyvų, be to, teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovams. Pažymi, jog teismo įpareigojimas skundžiama nutartimi užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovui nuosavybės teise priklausantį butą, nukreiptas visų atsakovų atžvilgiu, o tai yra ydinga tiek teisine, tiek logine prasme bei neįgyvendinamas. Iš to akivaizdu, jog ieškinio reikalavimas gali būti nukreiptas priverstinai vykdyti tik vieno atsakovo DNSB „26 Pylimėliai“ atžvilgiu, nes tik bendrija be kita ko rūpinasi karšto vandens gamyba ir tiekimu namo gyventojams, jį tiekia, apskaičiuoja naudotojams tenkančias kompensuoti ir surenka karšto vandens gamybai bei tiekimui išleistas lėšas. Nurodo, jog ieškovas siekdamas kitokia nei faktinė kaina gauti karšto vandens, pateikė teismui ieškinį, paprašė laikinųjų apsaugos priemonių ir net nurodė teismui, kokią karšto vandens kainą jis norėtų matyti savo sąskaitose, kuomet žino kokia yra faktinė. Tuo yra įrodomas ieškovo nesąžiningumas, piktnaudžiavimas savo teisėmis, siekis likusių namo gyventojų sąskaita užsitikrinti karšto vandens tiekimą ir, kaip yra galima prognozuoti jo veiksmus, už patiektą karštą vandenį nemokėti. Dėl pastarosios priežasties bendrija, kuri negauna jokių pajamų, o tik paskirsto iš gyventojų surinktas lėšas patirtoms išlaidoms padengti, bus priversta neaišku iš kokių šaltinių apmokėti AB „Lietuvos dujos“ sąskaitas tikslu užtikrinti karšto vandens tiekimą ieškovui, tokių mokėjimų atlikti negalės ir ilgainiui AB „Lietuvos dujos“ paprasčiausiai nutrauks dujų tiekimą dėl įsiskolinimo. Jeigu toks yra ieškovo tikslas, jis jį pasieks artimiausiu kelių mėnesių bėgyje, tuo sukels grėsmę, kad būsimojo šildymo sezono metu bendrijai nebebus apskritai tiekiamos dujos ir bendrija negalės ne tik, kad gaminti karštą vandenį, bet ir užtikrinti namo šildymo. Be to, apeliantai taip pat pažymi, jog ieškovas deklaruoja neteisingus duomenis apie suvartotą karštą vandenį arba jų neteikia visai, kuo siekia „perkelti“ karšto vandens suvartojimą į šildymo sezono mėnesius, kuomet karšto vandens kubo kaina atpinga, o tai reiškia ne ką kitą, o vogimą iš savo kaimynų, kurie dėl ieškovo pateiktų neteisingų duomenų yra priversti mokėti brangiau už savo suvartotą karštą vandenį.

8Ieškovas N. J. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, tai sąlygotų dar didesnės žalos atsiradimą ieškovui, nes akivaizdu, kad karšto vandens tiekimo nutraukimas daro žalą ieškovui ir jo šeimos nariams. Juo labiau, kad karšto vandens tiekimas buvo nutrauktas neesant jokio teisinio pagrindo. Atkreipia dėmesį, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sutampa tik su dalimi ieškinio reikalavimų, todėl atsakovo teiginiai apie tai, kad teismas priimdamas skundžiamą nutartį jau išsprendė bylą, yra visiškai nepagrįsti. Atsakovo teiginiai apie tai, kad ieškovas, pareiškęs ieškinį ir prašęs taikyti laikinąsias apsaugos priemones, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis dar kartą parodo, kokiu būdu yra valdomas juridinis asmuo – DNSB „26 Pylimėliai“. Pagal atskirojo skundo logiką, ieškovas negali ginti savo pažeistų teisių, nes tai nepatinka atsakovui. Akivaizdu, kad atsakovas yra pavertęs daugiabučio namo savininkų bendriją savo privačiu „uab“, kuriame tvarkosi paisydamas tik savo ir dalies jam artimų gyventojų interesų. Atsakovas, kaip bendrijos vadovas, nemato pareigos teikti finansines ataskaitas bendrijos nariams, sprendimus priiminėti pagal įstatymų reikalavimus, gali vienašališkai priimti sprendimus atsijungti nuo bendros karšto vandens tiekimo sistemos, gali nuspręsti kam karštą vandenį išjungti ir t.t. Atskirojo skundo teiginiai apie neva neteisingai ieškovo deklaruotus duomenis, nėra susiję su nagrinėjamu ginču, kadangi karšto vandens tiekimo nutraukimas ieškovui, kaip matyti iš procesinių dokumentų nėra siejamas su duomenų deklaravimu. Ieškovo nuomone, tokiais argumentais, atsakovas bando nukreipti dėmesį nuo ginčo esmės, nuo atliktų neteisėtų veiksmų, kuriuos įrodžius teisme, bus sprendžiamas klausimas dėl atsakingų asmenų patraukimo materialinėn atsakomybėn.

9Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir nesudaro pagrindo apskųstajai nutarčiai panaikinti.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju apeliacijos objektu yra nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, todėl spręstina, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šioje byloje egzistavo sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Būtent šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas ir pasisako.

14Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti, bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimu teismo sprendimu suformuluotų nurodymų įgyvendinimo užtikrinimą, bet ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą.

15Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas kreipėsi į teismą su tikslu įpareigoti atsakovus užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovui priklausantį butą, esantį adresu ( - ) bei prašydamas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, kuri savo turiniu atitinka ieškinio reikalavimui. Atsakovai nesutikdami su tokiu ieškovo prašymu nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pritaikydamas laikinąją apsaugos priemonę, t.y. įpareigodamas atsakovus užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovui priklausantį butą, iš esmės išsprendė ieškinį ir jį tenkino.

16Apeliacinės instancijos teismas su tokia apeliantų pozicija nesutinka ir pažymi, jog su prevenciniu ieškiniu yra susijusi CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodyta apsaugos priemonė – įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti. Kai byloje pareikštas prevencinis ieškinys, tam, kad būtų išvengta gresiančios žalos, gali būti reikalinga ne tik uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, bet ir įpareigoti jį atitinkamai veikti, t. y. atlikti veiksmus, kurių nesiėmus atsirastų ar padidėtų žala. Tokių laikinųjų apsaugos priemonių pavyzdys galėtų būti įpareigojimas atlikti gresiančio nugriūti pastato sutvirtinimo darbus, įpareigojimas pašalinti žalą darančią informaciją ir pan. Apeliacinės instancijos teismo manymu, nagrinėjama situacija taipogi yra priskirtina prie priemonės, užkertančiai kelią žalai atsirasti ar padidėti, kadangi visuotinai yra žinoma, jog karšto vandens tiekimas yra būtinas buitinių dalykų įgyvendinimui, taip pat ir elementarių gyvenimiškų poreikių tenkinimui. Apeliacinės instancijos teismo manymu, nesiėmus aukščiau paminėtos laikinosios apsaugos priemonės, tuo atveju, jeigu, išnagrinėjus bylą iš esmės, būtų nustatyta, jog ieškovo teisės yra pažeistos ir karšto vandens tiekimas į jam priklausantį butą buvo nutrauktas nepagrįstai, galimai tokiais veiksmais ieškovui būtų daroma žala, kuri iki bylos išnagrinėjimo iš esmės ir sprendimo įsiteisėjimo gali būti toliau tęsiama. Taigi, prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – įpareigojimas užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovui priklausantį butą, šiuo konkrečiu atveju gali būti taikoma, nes ja yra siekiama užkirsti kelią tolimesniam teisių pažeidimui (jeigu toks būtų nustatytas), galimam žalos atsiradimui, taip pat naujo teisinio ginčo tarp bylos šalių kilimui.

17Apeliantai skunde taip pat nurodo, jog ieškovas deklaruoja melagingus suvartoto karšto vandens duomenis, taip siekdamas sutaupyti kitų namo gyventojų sąskaita, neapmoka pateiktų sąskaitų, ko pasėkoje susidarė skola bei kitus argumentus, patvirtinančius ieškovo nesąžiningumą bei piktnaudžiavimą. Kaip jau buvo minėta bei ką iš esmės nurodė ir pirmosios instancijos teismas, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, nėra sprendžiamas šalių ginčas iš esmės, nenustatinėjamos bylai svarbios aplinkybės ir netiriami įrodymai, todėl atsakovams turint duomenų apie tai, jog ieškovas iš tikrųjų piktnaudžiauja, neapmoka susidariusios skolos už komunalines paslaugas, melagingai deklaruoja duomenis apie suvartotą karštą vandenį ir kita, atsakovai turi teisę reikšti savarankiškus materialinius reikalavimus ir nagrinėti šiuos klausimus ginčo teisena. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako dėl šių apeliantų argumentų, kadangi kaip jau minėta, jie nėra susiję su ginčo dalyku bei neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo.

18Be to, apeliantai taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovams bei priėmė skubaus vykdymo nutartį, nors to ieškovas nei prašė, nei kažkaip motyvavo. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliantų argumentais nesutinka ir pažymi, jog įstatymas suteikia teisę, kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, pranešti atsakovui, tačiau ne imperatyviai įpareigoja teismą apie tokį prašymą privalomai pranešti atsakovui (LR CPK 147 str. 1 d.). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog LR CPK 151 str. 1 d. numato, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdoma skubiai, nepriklausomai nuo to ar toks prašymas yra pareikštas ar ne. Atsižvelgiant į tai, apeliantų argumentai atmestini, kaip nepagrįsti.

19Tačiau, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantų pozicija, jog šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nukreipdamas laikinąsias apsaugos priemones visų atsakovų atžvilgiu (tame tarpe ir fizinių (bendrijos narių) asmenų), neteisingai pritaikė proceso teisės normas, kadangi karšto vandens gamyba ir tiekimu namo gyventojams rūpinasi tik atsakovas DNSB „26 Pylimėliai“, o ne atsakovais nurodyti fiziniai asmenys, kurie kaip teisingai nurodė apeliantai bet kada gali atsistatydinti iš bendrijos valdybos narių ar būti perrinktais. Pažymėtina, jog tik nagrinėjant ginčo dalyką iš esmės, bus sprendžiamas klausimas dėl atsakingų asmenų patraukimo materialinėn atsakomybėn. Atsižvelgiant į tai, teigtina, jog šioje proceso stadijoje atsakovų- fizinių asmenų atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės taikomos negali būti. Todėl šioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis tikslintina.

20Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų apeliantų argumentų, kadangi jie nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamoje byloje, be to atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties motyvams. Tokia teismo nutarties motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Atsižvelgiant į minėtus argumentus, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pagrįstos, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartis paliktina nepakeista, sutikslinant, kurių asmenų atžvilgiu yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą.

23Patikslinti rezoliucinę nutarties dalį, nurodant: „Įpareigoti atsakovą daugiabučio namo savininkų bendriją „26 Pylimėliai“ (j.a.k. 300038744) užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovui N. J. (a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį butą ( - ) (unikalus Nr. ( - )), iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas N. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė įpareigoti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi ieškovo... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Apeliantai DNSB „26 Pylimėliai“ ir A. R. pateikė atskirąjį skundą dėl... 8. Ieškovas N. J. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį... 9. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą per... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju apeliacijos objektu... 14. Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui... 15. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas kreipėsi į teismą su tikslu... 16. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apeliantų pozicija nesutinka ir... 17. Apeliantai skunde taip pat nurodo, jog ieškovas deklaruoja melagingus... 18. Be to, apeliantai taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas taikė... 19. Tačiau, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantų pozicija, jog... 20. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų apeliantų argumentų,... 21. Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį iš esmės... 23. Patikslinti rezoliucinę nutarties dalį, nurodant: „Įpareigoti atsakovą...