Byla 1-262-805/2013

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Violetai Raguckienei, dalyvaujant prokurorei J. Š., nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei D. P., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2K. S., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), išsituokęs, turintis vidurinį išsilavinimą, nedirbantis, turintis neįgalumą, neteistas,

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d.,

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Kaltinamasis K. S. 2013 m. sausio mėnesį, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, iš D. P. nuosavybės teise priklausančio miško, esančio ( - ), Prienų rajone, VĮ Prienų miškų urėdijos Išlaužo girininkijos 230 kvartalo 13 sklypo, Pakuonio kadastrinės vietovės (Nr. ( - )), neteisėtai iškirto ir pagrobė svetimą turtą - 58 vienetus lapuočių medžių, kas sudaro 37,331 m3 medienos, kurios 1 m3 vertė - 100 litų, iš viso 3733,10 Lt, tuo padarydamas nukentėjusiajai D. P. 3733,10 Lt turtinę žalą.

6Kaltinamasis K. S. kaltu prisipažino ir parodė, kad tikslios datos neprisimena, R. T. davė jam savo mišką išvalyti, pasiruošti malkų. To paties miško plote, kuris nesiriboja su R. T. mišku, du nepažįstami vyrai, kurių duomenų nežino, todėl nurodyti negali, pjovė medžius ir pasiūlė jam pasimalkauti. Kaltinamasis nežinojo, kad tenai buvo D. P. miškas, būtų nelindęs. Manė, kad audros pakenktiems medžiams kirsti leidimo nereikia. Nepažįstamas vyras sakė, kad jis gali tuos medžius kirsti, nes tenai su technika neina nupjauti. Miško savininko neieškojo ir neatsiklausė. Medžius pjovė benzopjūklu su vyrais iki kelmų. Nupjovė apie 30 medžių, gal 3-4 mašinas realiai išpjovė. Padėjo traktorininkas iš Babtų, kurio duomenų nežino, išvežti medieną traktoriumi, techniką laikė pas D. T.. Dalį medienos parsivežė į namus sau, davė sūnui, o likusią medienos dalį pardavė nepažįstamiems žmonėms. Už parduotus medžius gavo apie 600 litų. Pasamdytam traktoriui užpildavo kuro, o padėjusiems dirbti žmonėms, kurių prašė padėti, duodavo valgyti ir po 10-20 litų. Žinojo, kad medžiams kirsti reikalingas leidimas.

7Nukentėjusioji D. P. paaiškino, kad ji turi nuosavybės teise apie 1,70 ha žemės miško plota, esantį ( - ). Pavasarį jos vyras R. A. P. nuvyko apžiūrėti miško ir paskambinęs pranešė, kad išpjauta ir pagrobta dalis jai priklausančio miško, buvo plynai iškirsta didelis plotas. Vyras kreipėsi į Pakuonio seniūniją, kur buvo pasakyta, jog tai gali būti K. darbas. Išpjauti buvo geri žali lapuočiai medžiai – ąžuolai, skroblai, o ne jokios išvartos. Mišką tausojo dėl grožio, norėjo, kad būtų parkas. Specialistai, apmatavę žalius nupjautus medžius, įvertino kiekį ir žalą, sausuolių jie nematavo. Nustatė, kad iškirsti 58 medžiai. Kreipėsi į Prienų policijos komisariatą, parašė pareiškimą dėl medžių vagystės. Dėl medžių iškirtimo patyrė turtinę žalą, kurios dydis paskaičiuotas specialistų 8301 Lt sumai. Tokį ieškinį prašo priteisti, nes kaltinamasis geruoju žalos neatlygino, sakė, jog neturi pinigų žalai padengti.

8Be kaltinamojo kaltės pripažinimo ir nukentėjusiosios D. P. parodymų, K. S. kaltę patvirtina ir kiti faktiniai bylos duomenys, kurie ištirti sutrumpinta įrodymų tyrimo tvarka (BPK 273 str., 291 str.):

9Liudytojas R. A. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. balandžio 22 d., atvykęs į žmonai D. P. priklausantį mišką, esantį ( - ), rado išpjautus ir pagrobtus medžius (b.l.9).

10Liudytojo R. T., apklausto ikiteisminio tyrimo metu, parodymais nustatyta, kad 2012 m. spalio - lapkričio mėnesį, datos tiksliai neprisimena, į darbovietę atvažiavo K. S. ir pasiūlė jam priklausančiame miške sutvarkyti medžių išvartas. Jis sutiko, K. S. 2012 m. gruodžio - 2013 metų sausio mėn. iš jam priklausančio miško išvežė medžių išvartas ir sausuolius. K. S. stačio miško neleido pjauti, todėl jis jo ir nepjovė. Ar K. S. išpjovė kam nors priklausantį stačią mišką, jam nežinoma. Nei R. A. P. nei D. P. nepažįsta ir kiek žino, jam priklausantis miškas su šiems asmenims priklausančiu mišku nesiriboja (b.l.25).

11Liudytoja D. T., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2012 m. spalio mėn. į namus atvažiavo K. S. su dviem nepažįstamais vyrais. K. S. pasakė, kad su broliu R. T. sutarė, kad iš miško, esančio ( - ), išveš išvartas ir sausuolius, kurie atsirado po prieš du - tris metus buvusios audros. K. S. paprašė leisti prie namų laikyti traktorių, kad kas nors nepagrobtų kuro, traktorių jis laikė iki 2013 m. balandžio mėn. Traktorių vairuodavo vienas iš darbininkų. Apie 8 val. 30 min. išeidavo į darbą, o grįždavo apie 17 val. Iš jų miško K. S. stačių medžių neišpjovė. Kelis kartus girdėjo, kaip miškelyje, esančiame apie 0,5 kilometro nuo namų, K. S. su darbininkais benzininiu pjūklu pjauna mišką. Bet kieno mišką jie pjovė, nežino. Matydavo prie namų palikto traktoriaus priekaboje dideles kulbes, bet ar tai žali medžiai ar išvartos nežiūrėjo. K. S. nupjauti medžiai pas ją sodyboje saugomi nebuvo. Nei R. A. P. nei D. P. nepažįsta ir jai priklausantis miškas su šiems asmenims priklausančiu mišku nesiriboja (b.l.21-23).

122013-04-22 R. A. P. protokolu – pareiškimu kreipėsi į policijos komisariatą dėl medžių vagystės (b.l.2).

13Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše pažymėta, kad žemės sklypo, esančio ( - ), VĮ Prienų miškų urėdijos Išlaužo girininkijos 230 kvartalo 13 sklypo, Pakuonio kadastrinės vietovės unikalus (Nr. ( - )) 3,4900 ha ploto savininkė yra D. P. (b.l.11-12).

142013-04-22 apžiūros protokole bei fotonuotraukose, dalyvaujant vyr. specialistui R. G. ir R. A. P., apžiūrėta ir aprašyta įvykio vieta, esanti Bačkininkėlių kaime, Pakuonio seniūnijoje, Prienų rajone, užfiksuoti nupjauti benzininiu pjūklu medžiai, išmatuotas jų skersmuo (b.l.4-8).

15Neteisėtai iškirstų medžių kelmų išmatavimo aktas patvirtina, jog buvo iškirsta 58 žali medžiai: klevai, ąžuolai, drebulės, skroblai, klevai, jame užfiksuoti visų medžių kelmų skersmenys bei taksoraštis (b.l.33, 34-35).

16Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos VĮ Prienų miškų urėdijos Išlaužo girininkijos pateiktas paskaičiavimas dėl žalos, padarytos D. P., patvirtina, kad savavališkai iškirtus 37,33 m³ medienos žalių medžių, žala sudaro 100 Lt x 37,33 m³ = 3733 Lt (b.l.31).

17Pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro kartografinius duomenis kadastrinė vietovė Nr. ( - ) priskirtina rekreacinių miškų grupei (b.l.38).

18Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Marijampolės teritorinio poskyrio vyriausiojo specialisto R. G. paskaičiavimai dėl žalos, padarytos aplinkai, nustatymo ir apskaičiavimo pagal neteisėtai iškirstų medžių, augusių miškų ūkio paskirties žemėje, kelmų išmatavimo aktą (b.l.33-35) patvirtina, kad padaryta žala yra 5375,66 Lt (b.l.36).

19D. P. pripažinta civiline ieškove 11199,30 Lt sumai (b.l.16-17, 19).

20Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba dėl žalos, padarytos aplinkai, pareiškė civilinį ieškinį 5375,66 Lt sumai (b.l.40-45).

21K. S. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b.l.68-69).

222013-04-22 įvykio vietos apžiūros metu paimti daiktai: vairo traukė, pjūklo grandinė, tuščias pakelis ritės nuo plieninio lyno, dildės dėklas, saugomi Alytaus apskrities VPK Prienų rajono. policijos komisariate (b.l.6).

23Aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis K. S. iš miško Bačkininkėlių kaime, Pakuonio seniūnijoje, Prienų rajone, VĮ Prienų miškų urėdijos Išlaužo girininkijos 230 kvartalo 13 sklypo, Pakuonio kadastrinės vietovės (Nr. ( - )), nuosavybės teise priklausančio D. P., neteisėtai iškirto ir pagrobė svetimą turtą - 58 vienetus lapuočių medžių, kas sudaro 37,331 m3 medienos. Kaltinamasis turėjo tikslą pagrobti svetimą turtą, sąmoningai dalyvavo darant nusikalstamą veiką. Jis veikė tiesiogine tyčia – nusikaltimui pasirengė iš anksto, pasitelkė žmones, susiorganizavo techniką medienai pjauti, pakrauti ir išvežti. Tarp veikos ir kilusių padarinių yra priežastinis ryšys. Veika baigta – kaltinamasis be turto savininko žinios ir leidimo užvaldė svetimą turtą ir jį pagrobęs įgijo realią galimybę valdyti, juo naudotis ir disponuoti pagal savo valią. K. S. dalį medienos pats sukūreno, o likusią dalį pardavė tretiesiems asmenims. Veika tinkamai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d.

24Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę gauti žalos atlyginimą (BPK 44 str. 10 d., 109 str.). Priimdamas, apkaltinamąjį nuosprendį, teismas privalo išspręsti civilinį ieškinį (BPK 115 str. 1 d., 305 str. 5 d., 307 str. 6 d.1 p.). Turtinė žala - tai skirtumas tarp nukentėjusio asmens turtinės padėties iki ir po nusikaltimo, atsiradęs dėl nusikalstamos veikos, o taip pat nukentėjusiojo numatytos ir realiai tikėtinos gauti sumos, kurias gauti sutrukdė neteisėti nusikalstamą veiką padariusio asmens veiksmai (CK 6.249 str. 1 d.). Kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo Lietuvos Respublikos BPK nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso kodekso normos, pagal kurias civilinis ieškinys privalo būti pagrįstas tinkamais įrodymais. Nukentėjusioji ir civilinė ieškovė D. P. byloje buvo pareiškusi civilinį ieškinį dėl nusikalstama veika jai padarytos 11199,30 Lt turtinės žalos atlyginimo, kurį teisiamajame posėdyje sumažino iki 8301 Lt, pateikdama į baudžiamąją bylą LAMMC filialo Miškų instituto vyriausiojo mokslo darbuotojo paskaičiavimus žalai pagrįsti, pagal kuriuos iškirstos medienos vertė pagal 2013 m. balandžio mėn. apvalios medienos pardavimo miškų urėdijose kainas, yra 10171 Lt, atėmus medienos ruošos išlaidas 1870 Lt sumai, sudaro 8301 Lt (b.l.91-94).. Kaltinamasis ieškinį sutinka atlyginti. Ginčo tarp kaltinamojo ir civilinės ieškovės dėl turtinės žalos dydžio nėra. Civilinis ieškinys turtinei žalai atlyginti yra tenkintinas visiškai ir civilinei ieškovei priteistina iš kaltinamojo 8301 Lt, nes ši žala buvo padaryta dėl kaltų veiksmų. Civilinė ieškovė Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba dėl žalos, padarytos aplinkai, pareiškė civilinį ieškinį dėl 5375,66 Lt nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo. Ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti (b.l.89). Kaltinamasis K. S. ieškinį pagal pateiktus paskaičiavimus sutinka atlyginti. Ginčo tarp kaltinamojo ir civilinės ieškovės dėl turtinės žalos dydžio nėra. Civilinis ieškinys turtinei žalai atlyginti yra tenkintinas visiškai ir civilinei ieškovei iš kaltinamojo priteistina 5375,66 Lt, nes ši žala buvo padaryta dėl nusikalstamų veiksmų (CK 6.246 str. 1 d., 6.251 str. 1 d., 6.279 str. 1 d.).

25Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę, jo elgesį iki ir po nusikalstamos veikos padarymo, kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Kaltinamojo K. S. atsakomybę lengvina tai, kad jis pripažino savo kaltę, dėl to gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. K. S. praeityje neteistas (b.l.67), administracine tvarka baustas (b.l.48-50), jis į psichikos sveikatos centro priklausomybių ligų stebimų pacientų tarpą neįrašytas (b.l.54), nedirba (b.l.51), Ašmintos seniūno pavaduotojos charakterizuojamas teigiamai (b.l.56). Turtinė žala neatlyginta, civilinius ieškinius kaltinamasis pripažįsta.

26Kaltinamajam skirtina straipsnio, numatančio atsakomybę, bausmės rūšis - laisvės apribojimas, kuris, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, sveikatos būklę, yra tinkama bausmė kaltinamajam (BK 48 straipsnis), paskiriant įpareigojimus. Pagal 2013 m. liepos 13 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnį, kai baudžiamoji byla baigiama sutrumpinta įrodymų tyrimo tvarka ir kaltinamasis kaltę pripažįsta, jam skiriama bausmė tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama trečdaliu, todėl kaltinamojo atžvilgiu taikytinas Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnis, ir paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 304-307 str.,

Nutarė

28Pripažinti K. S. kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam bausmę - laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams, įpareigojant bausmės atlikimo metu būti namuose nuo 23.00 val. iki 7.00 val., ir per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atlyginti D. P. dalį jai padarytos žalos, bet ne mažiau kaip 2 (du) tūkstančius litų.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, K. S. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigoti bausmės atlikimo metu būti namuose nuo 23.00 val. iki 7.00 val., ir per ir per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atlyginti D. P. dalį jai padarytos žalos, bet ne mažiau kaip 2 (du) tūkstančius litų.

30Civilinius ieškinius tenkinti visiškai. Priteisti iš K. S. D. P. 8301 Lt turtinei žalai atlyginti. Priteisti iš K. S. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai 5375,66 Lt žalai, padarytai aplinkai, atlyginti.

31Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti įsiteisėjus teismo nuosprendžiui.

32Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti - vairo traukę, pjūklo grandinę, tuščią ritės nuo plieninio lyno pakelį, dildės dėklą, saugomus Alytaus apskrities VPK Prienų rajono policijos komisariate, kaip menkaverčius daiktus, sunaikinti.

33Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė,... 2. K. S., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. (... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Kaltinamasis K. S. 2013 m. sausio mėnesį, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu... 6. Kaltinamasis K. S. kaltu prisipažino ir parodė, kad tikslios datos... 7. Nukentėjusioji D. P. paaiškino, kad ji turi nuosavybės teise apie 1,70 ha... 8. Be kaltinamojo kaltės pripažinimo ir nukentėjusiosios D. P. parodymų, K. S.... 9. Liudytojas R. A. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013 m. balandžio 22... 10. Liudytojo R. T., apklausto ikiteisminio tyrimo metu, parodymais nustatyta, kad... 11. Liudytoja D. T., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2012 m.... 12. 2013-04-22 R. A. P. protokolu – pareiškimu kreipėsi į policijos... 13. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše pažymėta, kad... 14. 2013-04-22 apžiūros protokole bei fotonuotraukose, dalyvaujant vyr.... 15. Neteisėtai iškirstų medžių kelmų išmatavimo aktas patvirtina, jog buvo... 16. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos VĮ Prienų miškų urėdijos... 17. Pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro kartografinius duomenis... 18. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Marijampolės... 19. D. P. pripažinta civiline ieškove 11199,30 Lt sumai (b.l.16-17, 19).... 20. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba dėl... 21. K. S. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 22. 2013-04-22 įvykio vietos apžiūros metu paimti daiktai: vairo traukė,... 23. Aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis K. S. iš miško... 24. Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi... 25. Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir... 26. Kaltinamajam skirtina straipsnio, numatančio atsakomybę, bausmės rūšis -... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 304-307 str.,... 28. Pripažinti K. S. kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, K. S. paskirtą bausmę... 30. Civilinius ieškinius tenkinti visiškai. Priteisti iš K. S. D. P. 8301 Lt... 31. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti... 32. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai... 33. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas...