Byla 2-2736/2013
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Srava“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Srava“ direktoriaus Š. V. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 25 d. nutarties, kuria teismas atsisakė iškelti atsakovui UAB „Srava“ restruktūrizavimo bylą, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-988-124/2013 pagal ieškovo UAB „Srava“ direktoriaus Š. V. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Srava“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje nagrinėjamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

4Atskiruoju skundu keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti atsakovui UAB „Srava“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

5Šiaulių apygardos teismas 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi nutarė atsisakyti iškelti UAB ,,Srava“ bankroto bylą, netenkinti atsakovo prašymo skirti ieškovui Henkel Balti OÜ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 13 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį paliko nepakeistą.

6Ieškovas UAB „Srava“ direktorius Š. V. kreipėsi į teismą su prašymu iškelti atsakovui UAB „Srava“ restruktūrizavimo bylą, įmonės restruktūrizavimo administratoriumi skirti UAB „Įmonių administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nustatyti įmonės banko sąskaitų, iš kurių gali būti mokamos visos įmonės vykdomai veiklai reikalingos einamosios įmokos, sąrašą, nustatyti administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos, nustatyti kad bylos medžiaga yra nevieša ir skirti bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje.

7Ieškovas nurodė, kad įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, nėra nutraukusi ūkinės-komercinės veiklos, bankrutuojanti ar bankrutavusi. Ieškovas pažymėjo, jog atsakovo akcininkai 2013 m. liepos 5 d. sprendimu pritarė UAB „Srava“ restruktūrizavimui ir patvirtino restruktūrizavimo plano metmenis. Teismui pateikti įmonės restruktūrizavimo metmenys atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – IRĮ) 5 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus, įmonė informavo visus kreditorius apie ketinimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

8Atsiliepimu į pareiškimą kreditorius UAB „Vilniaus energija“ prašė atsisakyti iškelti UAB „Srava“ restruktūrizavimo bylą, nurodė, kad atsakovui teikė paslaugas, tačiau atsakovas su juo neatsiskaitė ir liko skolingas 13 484,32 Lt, ieškovas nepateikė kreditoriui akcininkų susirinkimo protokolo bei restruktūrizavimo plano metmenų.

9Atsiliepimu į pareiškimą kreditorius Henkel Balti OU prašė įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, atmesti ieškovo prašymą iškelti UAB „Srava“ restruktūrizavimo bylą, tuo atveju, jei teismas prašymą iškelti restruktūrizavimo bylą laikytu pagrįstu ir tenkintinu, restruktūrizavimo administratoriumi neskirti ieškovo pateiktos administratoriaus kandidatūros, o administratoriumi skirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Atsiliepime nurodė, kad teismas turi atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, nes labai didelė atsakovo turto yra sunaikinta 3 kilusių gaisrų, nepateikti plano metmenys, atsakovas turi daug neįvykdytų ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams, kreditorius abejoja atsakovo mokumu, mano, kad finansiniai sunkumai negalės būti pašalinti restruktūrizavimo būdu.

10Atsiliepime į pareiškimą kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos prašė ieškovo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad valstybės biudžetui atsakovas yra skolingas 408 198,98 Lt, iš jų 328 795,23 Lt pradelstas įsiskolinimas, antstoliai vykdo 3 bylas pagal VMI prie LR FM sprendimus, kuriuose išieškoma suma – 304 259,43 Lt. Kreditorius nurodė, kad atsakovo veiklos pajamos, turtas ir nuosavas kapitalas mažėjo, o įsipareigojimai kreditoriams – didėjo, metmenyse nėra numatyta ir nenurodyta jokių konkrečių priemonių bendrovės mokumui atkurti, todėl nėra galimybės įvertinti ar iškėlus restruktūrizavimo bylą bendrovė sugebės atkurti mokumą ir sumokėti skolas. Mano, kad bendrovė yra nemoki, todėl jai turi būti keliama bankroto byla.

11Atsiliepime į pareiškimą kreditorius UAB „Prie Luksto“ prašė įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, nurodė, kad atsakovas yra nemokus ir jam turi būti keliama bankroto byla.

12Pranešime į atsiliepimą kreditorius SIA „Rigas laku un krasu rūpnica“ neprieštaravo restruktūrizavimo bylos iškėlimui.

13Pranešime į atsiliepimą kreditorius SIA „Olaines kimiska rūpnica BIOLARS“ neprieštaravo restruktūrizavimo bylos iškėlimui.

14Atsiliepime į pareiškimą kreditorius AB SEB bankas neprieštaravo restruktūrizavimo bylos iškėlimui su sąlyga, kad UAB „Srava“ mokės nustatytas palūkanas ir įmokas pagal sudarytas finansinio lizingo sutartis.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

16Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 25 d. nutartimi atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą UAB „Srava“, panaikino UAB „Srava“ Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

17Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo laikytasi ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyto reikalavimo raštu pranešti kiekvienam kreditoriui ir kitiems šioje įstatymo nuostatoje nurodytiems asmenims apie sprendimo kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimą bei jiems nebuvo pateiktos ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijos. Teismas sprendė, jog pareiškimas teismui pateiktas praleidus ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytą 5 dienų terminą nuo 2013 m. liepos 5 d. UAB „Srava“ visuotinio akcininkų susirinkimo. Pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo su priedais ieškovas išsiuntė paštu 2013 m. liepos 16 d., t.y. po 11 dienų nuo susirinkimo nutarimo priėmimo, teisme šis pareiškimas gautas 2013 m. liepos 18 d. Dėl nurodyto teismas konstatavo, kad prašymas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo negali būti tenkinamas, nes nagrinėdamas pareiškimą teismas padarė išvadą, kad buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

19Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Srava“ direktorius Š. V. prašo teismo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. UAB „Srava“ kreditorių kiekis yra itin didelis, todėl UAB „Srava“, taupydama kreditorių lėšas, pranešime apie restruktūrizavimo bylos inicijavimą pagrįstai nurodė, kad visi kreditoriai, pageidaujantys susipažinti su metmenimis bei akcininkų susirinkimo protokolu, turi susisiekti su UAB „Srava“ administracija. Visiems kreditoriams, pareiškusiems norą gauti minėtą informaciją, ji buvo pateikta elektroniniu paštu.
  2. Teismo skundžiama nutartis priimta tik formaliai pritaikius teisės aktų nuostatas, neišnagrinėjus byloje esančių įrodymų, pažeidžiant procesines teisės normas (CPK 7, 8, 185 str.) bei nukrypstant nuo aukštesnės instancijos teismų formuojamos praktikos. Pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nevertino pareiškimo materialinio pagrindo. Pirmosios instancijos teismas apsiribojo tik pareiškimo procesinės pusės įvertinimu. Teismas iš UAB „Srava“ nereikalavo jokių papildomų duomenų ar įrodymų, nenustatė termino nutartyje minėtiems trūkumams pašalinti. Galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas dar 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi, kuria priimtas pareiškimas, nusprendė, kad tik formalus ir mažareikšmis pareiškimo neatitikimas ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punktui, 6 straipsnio 2 dalies 2 punktui nesudaro pagrindo taikyti pareiškimo trūkumų šalinimo institutą, o juo labiau, šiuos formalius neatitikimus laikyti minėtų ĮRĮ nuostatų pažeidimais, dėl kurių gali būti atsisakoma kelti restruktūrizavimo bylą.
  3. Nagrinėjant restruktūrizavimo bylas būtina įvertinti pagrindinių įmonės kreditorių poziciją, tačiau pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino UAB „Srava“ didžiųjų kreditorių nuomonės dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Henkel Balti OU prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirojo skundo netenkinti.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti atsakovui UAB „Srava“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

23Apeliantas UAB „Srava“ direktorius Š. V. atskiruoju skundu ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį nurodydamas, kad skundžiama nutartis priimta tik formaliai pritaikius teisės aktų nuostatas, neišnagrinėjus byloje esančių įrodymų, pažeidžiant procesines teisės normas (CPK 7, 8, 185 str.) bei nukrypstant nuo aukštesnės instancijos teismų formuojamos praktikos.

24ĮRĮ 7 straipsnyje reglamentuojamas įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimas teisme. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyti atvejai, kai teismas atsisako iškelti restruktūrizavimo bylą. Remiantis šiomis įstatymo nuostatomis, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

25Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju UAB „Srava“ pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą reikalavimą, kas, vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktu, sudaro savarankišką pagrindą atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą. ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintas reikalavimas įmonės valdymo organui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo dienos raštu pranešti kiekvienam kreditoriui, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, taip pat asmenims, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už įmonę, ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai apie sprendimo kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimą ir nusiųsti kreditoriams ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai įmonės restruktūrizavimo plano metmenų ir įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimo dėl metmenų patvirtinimo kopijas. Ieškovas UAB „Srava“ direktorius Š. V. kartu su pareiškimu teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo nėra pateikęs jokių dokumentų, patvirtinančių šios įstatyme įtvirtintos pareigos tinkamą įvykdymą. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimą patvirtina ir byloje esantys įrodymai – 2013 m. liepos 11 d. UAB „Srava“ pranešimas, kuriuo kreditoriai informuoti, kad su ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytais dokumentais galima susipažinti bendrovės buveinėje, adresu Sedos g. 37, Telšiuose, susipažinimo su dokumentais laiką iš anksto suderinus su UAB „Srava“ administracija telefonu, trečiųjų asmenų UAB „Vilniaus energija“, VMI, Henkel Balti OU paaiškinimai ir patvirtinimas, kad kreditoriams nebuvo pateiktas visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas ir restruktūrizavimo plano metmenys. Pažymėtina, jog Šiaulių apygardos teismui 2013 m. spalio 25 d. nutartimi konstatavus ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimą, ieškovas nei su atskiruoju skundu, nei su jokiu kitu procesiniu dokumentu nepateikė minėtų ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintų reikalavimų įvykdymą patvirtinančių įrodymų. Konstatavus ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimą, kuris, vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktu, yra savarankiškas pagrindas atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, atskirojo skundo argumentai dėl egzistuojančių ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrindų bei įrodymų tyrimą bei vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų pažeidimo neturi teisinės reikšmės šioje byloje keliamo restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimo išsprendimui. Todėl apeliacinis teismas atskirai tokių argumentų nevertina ir dėl jų nepasisako.

26ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog įmonės valdymo organas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, priėmimo dienos pateikia pareiškimą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Pareiškimas teikiamas vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui CPK nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad penkių dienų terminas kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įstatymų leidėjo nustatytas tam, jog restruktūrizavimo procesas vyktų operatyviai; priešingu atveju šio proceso užvilkinimas įmonei ir jos kreditoriams gali lemti neigiamų padarinių arba jau gali būti išnykusios aplinkybės, sudarančios pagrindą restruktūrizavimo bylai iškelti. Šis įstatyme įtvirtintas penkių dienų terminas nėra naikinamasis. Ieškovas, praleidęs penkių dienų terminą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, gali prašyti teismo atnaujinti šį terminą, nurodydamas svarbias jo praleidimo priežastis.

27Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo 2013 m. liepos 16 d., t. y. praėjus vienuolikai dienų nuo 2013 m. liepos 5 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo, neprašė atnaujinti praleisto penkių dienų termino ir nenurodė svarbių jo praleidimo priežasčių. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pareiškimas teismui pateiktas praleidus ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytą 5 dienų terminą nuo 2013 m. liepos 5 d. UAB „Srava“ visuotinio akcininkų susirinkimo. Įstatyme nustatyto penkių dienų termino turi būti laikomasi. Praleistas terminas teismo gali būti atnaujintas, jeigu pateiktas dėl to prašymas ir nurodytos termino praleidimo priežastys, kurias teismas pripažįsta svarbiomis. Apeliacinis teismas sprendžia, kad nebuvo laikytasi ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyto penkių dienų termino kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir nepateikta prašymo jį atnaujinti.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas sprendžia, jog Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartis, kuria atsisakyta UAB „Srava“ iškelti restruktūrizavimo bylą, yra pagrįsta ir teisėta, keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo.

29Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.... 4. Atskiruoju skundu keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 5. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi nutarė... 6. Ieškovas UAB „Srava“ direktorius Š. V. kreipėsi į teismą su prašymu... 7. Ieškovas nurodė, kad įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, nėra... 8. Atsiliepimu į pareiškimą kreditorius UAB „Vilniaus energija“ prašė... 9. Atsiliepimu į pareiškimą kreditorius Henkel Balti OU prašė įtraukti į... 10. Atsiliepime į pareiškimą kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 11. Atsiliepime į pareiškimą kreditorius UAB „Prie Luksto“ prašė įtraukti... 12. Pranešime į atsiliepimą kreditorius SIA „Rigas laku un krasu rūpnica“... 13. Pranešime į atsiliepimą kreditorius SIA „Olaines kimiska rūpnica... 14. Atsiliepime į pareiškimą kreditorius AB SEB bankas neprieštaravo... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 25 d. nutartimi atsisakė kelti... 17. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo laikytasi ĮRĮ 6 straipsnio 2... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Srava“ direktorius Š. V. prašo teismo... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Henkel Balti OU prašo... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 22. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 23. Apeliantas UAB „Srava“ direktorius Š. V. atskiruoju skundu ginčija... 24. ĮRĮ 7 straipsnyje reglamentuojamas įmonės restruktūrizavimo bylos... 25. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju UAB... 26. ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog įmonės valdymo organas ne vėliau... 27. Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas sprendžia, jog... 29. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 30. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą....