Byla 2YT-9110-889/2018
Dėl nuolatinės globos (rūpybos) ir globos (rūpybos) vietos nustatymo, suinteresuotas asmuo S. N

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda Valiulytė,

2sekretoriaujant Dovilei Paliokienei,

3dalyvaujant pareiškėjos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei A. V., suinteresuotam asmeniui S. N.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareiškimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) ir globos (rūpybos) vietos nustatymo, suinteresuotas asmuo S. N..

5Teismas

Nustatė

6pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) M. N., gim. ( - ), S. N. šeimoje, paskirti S. N. M. N., gim. ( - ), nuolatine globėja (rūpintoja), nustatyti M. N., gim. ( - ), gyvenamąją vietą globėjos (rūpintojos) S. N. šeimoje. Nurodė, kad nuo 2018-01-15 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) M. N., gim. ( - ), nustatyta laikinoji globa (rūpyba), vaiko globėja (rūpintoja) paskirta tėvo motina S. N., nes vaikas yra našlaitis – jo mama S. B. mirė ( - ), jo tėvas I. N. mirė ( - ). 2018-01-22 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius sprendimu Nr. ( - ) priėmė teigiamą sprendimą, kad S. N. yra tinkama ją skirti vaiko M. N. globėja (rūpintoja). Nurodė, kad nustatyta, kad vaiko gyvenimo sąlygos pas globėją yra geros, atitinkančios vaiko interesus ir poreikius, vaiko ir močiutės santykiai geri, vaikas jos klauso, nori gyventi su ja, globėja tinkamai vykdo savo pareigas, socialinio darbuotojo pagalba šiai šeimai nereikalinga.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė, suinteresuotas asmuo prašymą palaikė. Taip pat prašė paskirti S. N. vaiko gaunamų lėšų administratore.

8Teismas

konstatuoja:

9teisinių santykių dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) parinkimo teisinis reglamentavimas yra grindžiamas prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (Vaiko teisių apsaugos konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 3.3 straipsnio 1 dalis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas). Vaiko interesai – tai pirmiausia įstatymuose nustatytos vaiko teisės ir galimybės šias teises įgyvendinti konkrečioje situacijoje. Vaiko interesais laikomas sudarymas jam tokių sąlygų, kurios lemtų visapusišką ir darnią raidą, kad vaikas būtų parengtas savarankiškai gyventi visuomenėje, taip pat užtikrintų jo sveikatą, darnią fizinę ir psichinę raidą bei visuomenei priimtiną auklėjimą. Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis, tobulėti (CK 3.248 straipsnio 1 dalis). Vaiko globėjo (rūpintojo) parinkimo tvarką reglamentuoja CK 3.268 straipsnis. Teismas, nustatydamas vaikui globą (rūpybą) ir paskirdamas globėją (rūpintoją), turi vadovautis išimtinai vaiko interesais, o išvadą dėl globos (rūpybos) vaikui nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo (parinkimo) padaryti atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir geriausius vaiko interesus bei jų įgyvendinimo galimybes kiekvienoje konkrečioje situacijoje ir priimti labiausiai vaiko interesus atitinkantį sprendimą. CK 3.249 straipsnyje nurodyti vaiko globos nustatymo principai. Vertinant jų reikšmę, darytina išvada, kad šio straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas vaiko interesų pirmumo principas yra absoliutus, o kiti principai nėra absoliutūs ir, jeigu to reikalauja vaiko interesai, nuo pastarųjų principų gali būti nukrypstama (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2005, 2010-04-13 nutartis civilinėje byloje 3K-3-169/2010).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.271 straipsnį vaiko globėjas (rūpintojas) privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką, spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su savivaldybės administracija, globos centru, valstybine vaiko teisių apsaugos institucija ir kitomis suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams, palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais, rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

11Šioje byloje nustatyta, kad nuo 2018-01-15 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) M. N., gim. ( - ), nustatyta laikinoji globa (rūpyba), vaiko globėja (rūpintoja) paskirta tėvo motina S. N., nes vaikas yra našlaitis – jo mama S. B. mirė ( - ), jo tėvas I. N. mirė ( - ). 2018-01-22 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius sprendimu Nr. ( - ) priėmė teigiamą sprendimą, kad S. N. yra tinkama ją skirti vaiko M. N. globėja (rūpintoja).

12Šiuo atveju, sprendžiant klausimą dėl nuolatinio globėjo paskyrimo pažymėtina, kad M. N. ir jo močiutės S. N. santykiai geri, S. N. nuo mažens padėjo auginti vaiką, berniukas taip pat išreiškė norą gyventi su močiute, vaiko gyvenimo sąlygos pas ją yra geros. S. N. sutinka ir nori būti paskirta nuolatine M. N. globėja, gyvenimo ir ekonominės sąlygos tai leidžia.

13CK 3.242 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad globėju ar rūpintoju gali būti skiriamas tik veiksnus fizinis asmuo ir tik tuo atveju, kai yra jo rašytinis sutikimas; skiriant asmenį globėju ar rūpintoju, turi būti atsižvelgiama į jo moralines ir kitokias savybes, jo galimybę įgyvendinti globėjo ar rūpintojo funkcijas, jo santykius su asmeniu, kuriam nustatoma globa ar rūpyba, į globėjo ar rūpintojo pageidavimą bei kitas turinčias reikšmės aplinkybes. Tais atvejais, kai neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnus tam tikroje srityje asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra (įmonė, žemė, pastatas ir kt.), teismas savo nutartimi paskiria turto administratorių (CK 3.245 straipsnio 1 dalis).

14Laikytina, kad S. N. atitinka globėjui (rūpintojui) ir turto administratoriui keliamus reikalavimus. Ji gerai sutaria su M. N., padėjo jį auginti nuo mažų dienų ir turi galimybę globoti vaiką. Atsižvelgiant į tai, pareiškimas tenkintinas, nepilnamečiui M. N. nustatytina nuolatinė globa, nuolatine jo globėja skirtina S. N., M. N. gyvenamoji vieta nustatytina su nuolatine globėja S. N. jos gyvenamojoje vietoje (CK 3.263, 3.264, 3.265 straipsniai).

15CK 3.202 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu yra nustatyta globa (rūpyba), tai išlaikymas išieškomas globėjui (rūpintojui), kuris privalo naudoti gautą išlaikymą išimtinai vaiko interesams. Atsižvelgiant į tai, kad M. N. jo vardu įregistruoto nekilnojamojo ir registruotino nekilnojamojo turto neturi, tačiau gauna našlaičio pensiją, todėl jo nuolatinė globėja S. N. skirtina M. N. piniginių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise (CK 3.185, 3.203 straipsniai).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268, 270, 376, 406, 407, 504 straipsniais, teismas

Nutarė

17tenkinti pareiškimą.

18Nustatyti nuolatinę globą M. N., a. k. ( - )

19Nuolatine M. N., a. k. ( - ) globėja skirti S. N., a. k. ( - )

20Nustatyti globotinio M. N., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą su nuolatine globėja S. N., a. k. ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

21Skirti nuolatinę globėją S. N., a. k. ( - ) globotinio M. N. piniginių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

22Teismo nutarties dalis dėl nuolatinės globos nustatymo vykdoma skubiai.

23Nutartį per 7 dienas nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda... 2. sekretoriaujant Dovilei Paliokienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 5. Teismas... 6. pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė, suinteresuotas asmuo prašymą... 8. Teismas... 9. teisinių santykių dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.271 straipsnį vaiko globėjas... 11. Šioje byloje nustatyta, kad nuo 2018-01-15 Klaipėdos miesto savivaldybės... 12. Šiuo atveju, sprendžiant klausimą dėl nuolatinio globėjo paskyrimo... 13. CK 3.242 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad globėju ar rūpintoju gali būti... 14. Laikytina, kad S. N. atitinka globėjui (rūpintojui) ir turto administratoriui... 15. CK 3.202 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu yra nustatyta globa (rūpyba),... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268,... 17. tenkinti pareiškimą.... 18. Nustatyti nuolatinę globą M. N., a. k. ( - )... 19. Nuolatine M. N., a. k. ( - ) globėja skirti S. N., a. k. ( - )... 20. Nustatyti globotinio M. N., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą su nuolatine... 21. Skirti nuolatinę globėją S. N., a. k. ( - ) globotinio M. N. piniginių... 22. Teismo nutarties dalis dėl nuolatinės globos nustatymo vykdoma skubiai.... 23. Nutartį per 7 dienas nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos...