Byla e2-1507-302/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sweco Lietuva“ prisidėjimą prie atskirojo skundo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų neteisėtumo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Sweco Lietuva“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Kelprojektas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti neteisėtu 2020 m. birželio 26 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo paskelbimo, atmesti UAB „Sweco Lietuva“ pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atviro konkurso „Magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ (pirkimo numeris 474030) procedūras IV Pirkimo dalyje (toliau – Pirkimas) ir įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties IV Pirkimo dalyje.

83.

9Nurodė, kad Pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovei pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jos teisių ir teisėtų interesų gynybą. Ieškovė šiuo prašymu siekia užtikrinti ne tik efektyvų civilinį procesą, bet ir sudaryti prielaidas viešųjų pirkimų tikslų įgyvendinimui, kad atsakovė, sudarydama pirkimo sutartis, racionaliai naudotų tam skirtas lėšas.

104.

11Tuo atveju, kai viešasis pirkimas vykdomas pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimus ir atsakovė sudarytų sutartį su trečiuoju asmeniu, kuris pasiūlė neįprastai mažą kainą, būtų pažeidžiamos ne tik ieškovės teisės ir interesai, bet ir visos visuomenės interesai, kadangi kyla itin didelė rizika, kad trečiasis asmuo už nurodytą kainą tinkamai ir laiku neįvykdys sutarties.

125.

13Pažymėjo, kad šiuo atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė gali sukelti žalos pažeisdama vieną pagrindinių VPĮ tikslų, neracionaliai išnaudodama skirtas lėšas, t. y. įsigydama darbus iš nepatikimo, nepajėgaus tiekėjo, kuris negalėtų įvykdyti Pirkimo sutarties tinkamai ir laiku už pasiūlytą kainą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus užtikrintas ne tik Pirkimo procedūrų skaidrumas, bet ir ginčo šalių interesų pusiausvyra. Siūlomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės, atitinka visus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 423(7) straipsnio 1 dalyje įtvirtintus ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo reikalavimus.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

156.

16Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino – sustabdė Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vykdomo viešojo pirkimo „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ (Pirkimo Nr. 474030) procedūras IV Pirkimo dalyje ir įpareigojo atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties IV Pirkimo dalyje iki sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo.

177.

18Teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį, ieškinio faktinio ir teisinio pagrindų turinį bei pridėtų rašytinių įrodymų visetą, sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

198.

20Teismo vertinimu, ieškovės teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra svarbi nes pagal VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 1 punktą pirkimo procedūros baigiasi, kai sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jeigu jo buvo reikalaujama, sudaroma preliminarioji sutartis. Nagrinėjamu atveju, nesustabdžius viešojo pirkimo konkurso procedūrų bei neįpareigojus atsakovės nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, būtų susilpnintas ieškovės pažeistų teisių gynybos mechanizmas, t. y. galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo vykdymas būtų apsunkintas ir sukeltų papildomų laiko ir finansinių sąnaudų visiems bylos ir ginčijamo konkurso dalyviams.

219.

22Nurodė, kad iš į bylą pateiktų duomenų negalima daryti išvados, jog, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai, viešasis interesas ar laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Byloje nėra duomenų apie tai, kad dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti reali ar realiai numatoma žala atsakovei, visuomenei ar jos daliai, neigiama įtaka žmonių gerovei. Priešingai, šiuo atveju nesustabdžius viešojo pirkimo konkurso procedūrų ginčijamoje Pirkimo dalyje, egzistuoja reali grėsmė, kad konkurso procedūros bus baigtos, dėl ko galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas.

2310.

24Teismas taip pat nenustatė išimtinių aplinkybių, kurios nulemtų ypatingą skubą vykdyti Pirkimo procedūras, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos.

25III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2611.

27Apeliantė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutarties ir prašo panaikinti skundžiamą nutartį bei ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

2811.1.

29teismo išvada dėl ieškinio prima facie pagrįstumo sąlygos nemotyvuota, kas, atsakovės nuomone, patvirtina, kad teismas ieškinio preliminaraus pagrįstumo sąlygos vertinimo neatliko. Nurodęs, kad ieškinys (preliminariai) nėra akivaizdžiai nepagrįstas, teismas iš esmės rėmėsi vien prielaida.

3011.2.

31Atsakovės manymu, teismas pažeidė procesinių sprendimų motyvavimo pareigą ir atitinkamai atsakovės teisę į teisminę gynybą, o ieškovės deklaratyvūs argumentai dėl ginčijamos viešojo pirkimo procedūros aiškiai nėra pakankami ieškinio prima facie sąlygos egzistavimui konstatuoti.

3211.3.

33Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau teismui priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, nebūtų pagrindo teigti, kad ieškovė neturėtų galimybės ginti savo teises, nes ji turėtų galimybę pasinaudoti kitais teisių gynimo būdais – vadovaujantis VPĮ 105 straipsnio nuostatomis, ieškovė galėtų reikalauti atlyginti patirtą žalą. Įvertinus aplinkybę, kad ieškovė yra privatus juridinis asmuo, kurio esminis veiklos tikslas – komercinės naudos siekimas, tokių alternatyvių teisinių instrumentų egzistavimas pakankamai užtikrins jos teisių gynimą net ir atsakovei galimai nepalankaus teismo sprendimo priėmimo atveju.

3411.4.

35Nagrinėjamu atveju ginčo pirkimu įsigyjami darbai (paslaugos) yra neatsiejamai susiję su Lietuvos automobilių kelių direkcijos funkcijų ir įsipareigojimų vykdymu, o perkami darbai yra neabejotinai svarbūs ne tik atsakovei, bet ir visai visuomenei, kadangi perkamais darbais siekiama užtikrinti eismo keliuose ir eismo dalyvių saugumą, viešuoju pirkimu įgyvendinamas projektas, kuriam valstybė suteikė ypatingos svarbos statusą. Tokiu būdu, atsižvelgiant į pirkimo objektą, šių vertybių santykyje prioritetas negali būti teikiamas išimtinai vieno komercinę veiklą vykdančio subjekto (ieškovės) turtiniam interesui.

3611.5.

37Magistralinis kelias A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projekto dalimi. Visuotinai žinoma aplinkybė, kad šis kelias yra itin avaringas. Didėjant eismo įvykių skaičiui, pavojingos sankryžos turi būti rekonstruojamos į skirtingų lygių sankryžas. Daugelyje ruožų nepakankamai įrengta eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių, taip pat kai kuriuose ruožuose eismo intensyvumas sparčiai didėja, todėl būtina nutiesti antrą tos pačios krypties eismo juostą. Planuojami rekonstrukcijos darbai turi būti baigti iki 2025 metų pabaigos.

3811.6.

39Nagrinėjamu atveju pirkimo objektas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, visuomenės poreikių užtikrinimu, todėl jį sustabdžius neapibrėžtam laikui, kiltų grėsmė dėl galimo viešojo intereso pažeidimo. Atsakovės vertinimu, ieškovės deklaratyviai nurodoma aplinkybė, esą tokio pobūdžio teisminiai ginčai paprastai nagrinėjami operatyviai nesudaro pagrindo vykdomo ypatingos svarbos projekto viešojo pirkimo procedūrų stabdymui, nes tai bet kuriuo atveju įtakotų valstybės galimybes projektą įgyvendinti nustatyto termino ribose. Be to, tikėtina, kad šios bylos nagrinėjimas gali trukti ir vienerius metus. Tokia galima teisminio proceso trukmė iki minimumo sumažintų galimybę itin didelės apimties projektą įgyvendinti laiku.

4011.7.

41Apeliantė taip pat pažymi, kad ieškovė pateikusi ieškinį sumokėjo per mažai žyminio mokesčio, o teismas, priimdamas ieškinį ir išspręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pažeidė šalių rungimosi bei atsakovės teisės į teisminę gynybą principus, suteikdamas ieškovei galimybę nemokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už reiškiamą reikalavimą, tačiau kartu nagrinėdamas ir tenkindamas ieškovės reiškiamus procesinius prašymus.

4212.

43Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutarties ir prašo atskirąjį skundą patenkinti, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartį ir ieškovės prašymą atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4412.1.

45teismas priimdamas skundžiamą nutartį ir taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės vertino tik ieškovės privatų interesą bei suabsoliutino tokių ieškovės interesų formalią apsaugą, o viešąjį interesą (tiek skaidrią tiekėjų konkurenciją, tiek pirkimo objekto socialinę ir ekonominę naudą) ignoravo.

4612.2.

47Pirkimo pagrindu yra siekiama įsigyti darbus, kuriais įgyvendinamas valstybinės svarbos „Via Baltica“ transporto koridoriaus projektas, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ne tik stabdomos pirkimo procedūros vienoje Pirkimo dalyje, tačiau išbalansuojamas viso projekto įgyvendinimas ir kyla reali grėsmė, kad šis ypatingos reikšmės projektas nebus įgyvendintas iki numatytos pabaigos datos (2025 m.). Atsakovės išdėstyti argumentai aiškiai atskleidžia įgyvendinamo projekto (tarptautinio transporto koridoriaus rekonstrukcijos) svarbą tiek kiekvienam visuomenės nariui atskirai (kaip eismo dalyviui), tiek visai valstybei bendrai.

4812.3.

49Ieškovė nenurodė jokių teisiškai ir faktiškai reikšmingų argumentų, kurie pagrįstų jos reiškiamą reikalavimą. Net ir tuo atveju, jeigu, išnagrinėjus šią civilinę bylą, būtų nuspręsta, kad atsakovė priėmė nepagrįstą sprendimą, atnaujintos Pirkimo procedūros, trečiasis asmuo pagal naujai suformuluotus reikalavimus nepagrįstų neįprastai mažos kainos ir būtų pašalintas iš Pirkimo procedūrų, ieškovės pasiūlymas IV Pirkimo dalyje vis tiek automatiškai negalėtų būti pripažįstamas laimėjusiu, nes jos IV Pirkimo dalyje pateikto pasiūlymo kaina (1 196 299,17 Eur), net 224 119,17 Eur viršija atsakovės IV Pirkimo dalyje nustatytą maksimalią pasiūlymo kainą (972 180 Eur).

5012.4.

51Ieškovė pati nurodo, kad darbai pagal Pirkimo pagrindu sudarytą sutartį bet kokiu atveju negalėtų būti vykdomi dar mažiausiai 6 (šešis) mėnesius, nes Pirkimo pagrindu atsakovė perka projektavimo darbus, kurie galės būti vykdomi tik po to, kai ieškovė įvykdys savo įsipareigojimus pagal su atsakove 2018 m. sausio 3 d. sudarytą sutartį, o šių darbų pabaiga numatoma 2021 m. kovo 9 d.

5212.5.

53Ieškovei pateikus šią informaciją, tapo aišku, kuo buvo paremta jos Pirkime teikiant pasiūlymus naudota strategija. Manytina, kad paaiškėjusios aplinkybės papildomai patvirtina ieškovės nesąžiningumą bei siekį įvairiomis priemonėmis riboti sąžiningą konkurenciją.

5412.6.

55Jeigu būtų vadovaujamasi ieškovės nurodomais duomenimis, t. y. iki 2021 m. kovo 9 d. dėl ieškovės neįvykdytos 2018 m. sausio 3 d. sutarties Nr. S-3 negalint vykdyti Pirkimo pagrindu sudarytos sutarties, šioje civilinėje byloje iš viso neegzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių poreikis, nes net ir tuo atveju, jeigu šioje civilinėje byloje būtų teikiamas apeliacinis skundas, sprendimas apeliacinėje instancijoje turėtų būti priimamas gerokai anksčiau nei ieškovės įvardijama galima realių darbų pradžia (2021 m. kovo 9 d.). Pati ieškovė yra ne kartą akcentavusi, kad teisminis procesas viešųjų pirkimų bylose yra itin operatyvus.

5612.7.

57Siekiant apsisaugoti nuo visiškai hipotetinių rizikų ateityje, skundžiama nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis nuo pat jų pritaikymo momento realiai daroma ženkliai didesnė žala. Kaip nurodo atsakovė, vertinant ieškovės pateiktą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones šio prašymo proporcingumo aspektu, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neabejotinai sąlygoja didelę žalą tiek atsakovės, tiek visuomenės, tiek trečiojo asmens interesams, nes valstybinės svarbos projekto įgyvendinimas bus neišvengiamai stabdomas neapibrėžtam laiko tarpui.

5812.8.

59Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad trečiojo asmens pasiūlymas IV Pirkimo dalyje buvo pripažintas laimėjusiu ne dėl to, jog ieškovės pasiūlymas viršijo maksimalią atsakovės nustatytą pasiūlymo kainą, o dėl to, kad trečiojo asmens pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingiausias (trečiajam asmeniui buvo skirta 90 ekonominio naudingumo balų, o ieškovei – tik 66,29 balai, t. y. net 23,71 mažiau ekonominio naudingumo balų).

6012.9.

61Nors ieškovė ir teigia, kad trečiojo asmens pasiūlymas buvo pripažintas ekonomiškai naudingiausiu tik dėl to, jog pasiūlė tariamai nepagrįstai mažą kainą, toks ieškovės teiginys yra visiškai nepagrįstas. Net ir tuo atveju, jeigu trečiasis asmuo pasiūlyme būtų nurodęs kainą, kuri būtų lygi atsakovės nustatytai maksimaliai IV Pirkimo dalies pasiūlymo kainai (972 180 Eur), trečiojo asmens pasiūlymas vis tiek būtų ekonomiškai naudingesnis nei ieškovės. Taigi net ir tuo atveju, jeigu trečiasis asmuo pasiūlyme būtų nurodęs ženkliai didesnę kainą, tai būtų sąlygoję tą patį rezultatą – trečiojo asmens pasiūlymas būtų pripažintas ekonomiškai naudingesniu nei ieškovės pasiūlymas.

6213.

63Ieškovė UAB „Kelprojektas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius atsikirtimus:

6413.1.

65atsakovė netinkamai aiškina ir vertina teismo pareigą įvertinti ieškinio prima facie teisėtumą, iš esmės reikalauja išnagrinėti teisinį ir faktinį ieškinio pagrindą. Teismas nurodė, kad ieškovė į bylą pateikė ieškinį, kuriame išsamiai aptarė faktines aplinkybes bei pateikė įrodymus, jos manymu, pagrindžiančius ieškinio reikalavimo pagrįstumą. Pareikšto ieškinio forma ir turinys atitinka įstatymų keliamus reikalavimus. Ieškovės argumentai bei pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą teigti, kad ieškinio reikalavimai apskritai galėtų būti tenkinami.

6613.2.

67Atsakovė atskirajame skunde nepagrįstai ir neteisėtai teigia, kad priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą būtų galimybė grįžti į iki pažeidimo buvusią padėtį arba pasinaudoti žalos atlyginimo teisėmis. Ieškovė nesutinka su tokia atsakovės pozicija, kadangi pasinaudoti grąžinimo į iki pažeidimo buvusią padėtį institutu nebūtų galimybės dėl to, kad viešojo pirkimo sutartis yra nedali, o žalos atlyginimo teisės iš esmės apsunkina teismo sprendimo vykdymą.

6813.3.

69Ieškovė nesutinka su atsakovės teiginiais, kad Pirkimas yra pripažintas ypatingos svarbos, užtikrins eismo keliuose ir eismo dalyvių saugumą, todėl jo tolesniam vykdymui turėtų būti teikiamas prioritetas. Nurodo, kad dar nėra atlikta pirmasis etapas (žemės paėmimas visuomenės poreikiams), taigi nėra itin didelės skubos sudaryti ir vykdyti projektavimo darbų sutartį.

7013.4.

71Pati atsakovė nurodo, kad kelio „Via Baltica“ rekonstravimas vykdomas nuo 1997 m., t. y. jau daugiau kaip 23 metai. Visas projektas turi būti įvykdytas iki 2025 m., t. y. per 5 metus. 5 metų viso projekto vykdymo terminas pagrindžia, kad nėra itin didelės skubos įvykdyti sutarties Pirkimo IV dalyje ir Pirkimo procedūrų sustabdymas IV Pirkimo dalyje neturės lemiamos įtakos viso projekto įgyvendinimo terminui, ypač atsižvelgiant į trumpus viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo terminus.

72Teismas

konstatuoja:

73IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7414.

75CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

7615.

77Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, yra taikomos specialiosios nuostatos, įtvirtintos CPK 423(7) straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

7816.

79Taigi, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas visų pirma atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie (preliminarų) vertinimą, kurio tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

8017.

81Pažymėtina, kad vertindamas ieškinio preliminarų pagrįstumą, teismas nenagrinėja ar ieškinys yra iš esmės pagrįstas, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o įvertina tik tai, ar ieškinys atitinka teisės aktuose nustatytus jo turiniui ir formai keliamus reikalavimus, ar ieškovo pasirinktas jo teisių gynimo būdas nėra akivaizdžiai netinkamas.

8218.

83Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė 2020 m. birželio 26 d. pranešė Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams apie sprendimą dėl pasiūlymų eilės IV Pirkimo dalyje, kuriame buvo nurodyta, jog tiekėjas UAB „Sweco Lietuva“ atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus ir yra pripažintas laimėtoju. Ieškovė su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu nesutinka, tvirtindama, kad atsakovė nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą ir reikalauja sudaryti naują pasiūlymų eilę.

8419.

85Nagrinėjamu atveju ieškovė teismui pateiktame ieškinyje suformulavo aiškius reikalavimus, išdėstė teisinius ir faktinius argumentus, jos nuomone, sąlygojančius ieškinio pagrįstumą, kartu su ieškiniu pateikė išdėstytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nėra pakankamo pagrindo teigti, kad ieškinyje išdėstyti argumentai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar, jog ieškovė savo interesus gina aiškiai netinkamu būdu, o tai, ar ieškovės pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, dėl ko bus pasisakyta teismo priimtame sprendime.

8620.

87Konstatavus, kad ieškovė ieškinio reikalavimus tikėtinai pagrindė, vertinamos kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos – grėsmė galbūt ieškovei palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

8821.

89Pirmosios instancijos teismas įvertinęs bylos faktines aplinkybes bei ginčo Pirkimo objektą, padarė išvadą, kad ginčo Pirkimu siekiamas įsigyti paslaugas nėra būtina įsigyti nedelsiant, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju užtikrintų šalių interesų pusiausvyrą ir stabilumą, kol ginčas bus išspręstas iš esmės. Tuo tarpu, nesustabdžius Pirkimo procedūrų, perkančioji organizacija galėtų toliau jas vykdyti, pabaigti ir sudaryti Pirkimo sutartį, o tai apsunkintų būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymą. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutikti.

9022.

91Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ir teismų taikomos bylų nagrinėjimo organizacinės priemonės suponuoja palyginti operatyvų viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą, todėl pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti tiekėjų turtinius interesus, inter alia (be kita ko), dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, jau pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 32, 38 ir 39 punktai).

9223.

93Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau minėtus kasacinio teismo išaiškinimus, sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas viešajam interesui užtikrinti viešųjų pirkimų teisėtumą, kadangi, net ir įvertinus tiek atsakovės atskirojo skundo, tiek trečiojo asmens pareiškimo dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo argumentus, šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo išvadai, jog susiklosčiusi situacija yra specifinė ir reikalaujanti skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl Pirkimo objekto.

9424.

95Apeliantė skunde nurodo, kad ginčo Pirkimu įsigyjami darbai (paslaugos) yra neatsiejamai susiję su Lietuvos automobilių kelių direkcijos funkcijų ir įsipareigojimų vykdymu, o perkami darbai yra neabejotinai svarbūs ne tik atsakovei, bet ir visai visuomenei, kadangi perkamais darbais siekiama užtikrinti eismo keliuose ir eismo dalyvių saugumą, viešuoju Pirkimu įgyvendinamas projektas, kuriam valstybė suteikė ypatingos svarbos statusą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiais atsakovės argumentais, kad ginčo pirkimu įsigyjami darbai yra svarbūs, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, ką pripažino ir pati apeliantė, jog šis kelias „Via Baltica“ yra rekonstruojamas nuo 1997 m., o visas projektas turi būti įgyvendintas iki 2025 m. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tiek apeliantės, tiek trečiojo asmens argumentai dėl būtinybės įsigyti Pirkimo objektą kuo skubiau yra grindžiami daugiau deklaratyvaus pobūdžio teiginiais dėl Pirkimo objekto svarbos visuomenei nei kad objektyviais faktiniais duomenimis. Nekvestionuotina, kad ginčo Pirkimo objektas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, nes, įgyvendinus projektą, pagerėtų eismo sąlygos, tačiau byloje nėra įrodymų, kurie bent preliminariai pagrįstų, jog dabartinėmis sąlygomis eismas negali vykti ar yra apsunkintas. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad eismas šiame kelyje šiuo metu yra sėkmingai vykdomas viena eismo juosta, o tai, jog atsakovė siekia pagerinti jau esamas eismo sąlygas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į jau paminėtas aplinkybes, nesudaro itin didelės skubos pabaigti ginčo Pirkimą.

9625.

97Minėtų argumentų pagrindu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra jokio objektyvaus pagrindo prioritetą teikti skubotam Pirkimo procedūrų vykdymui, ignoruojant visuomenės interesą, jog viešųjų pirkimų procedūros būtų vykdomos teisėtai, o valstybės lėšos būtų naudojamos racionaliai ir skaidriai.

9826.

99Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tęsiant Pirkimo procedūras ir sudarius su Pirkimo laimėtoju sutartį, būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, kadangi kiltų poreikis spręsti dėl Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų perkančiajai organizacijai skyrimo, be to, kiltų dvigubo mokėjimo už sutartį situacija.

10027.

101Įvertinus pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 423(8) straipsnio 4 dalis ir 423(9) straipsnis), tai, kad pirmosios instancijos teisme sprendimo priėmimas ir paskelbimas numatytas 2020 m. rugsėjo 30 d., bei tai, jog ieškinio tenkinimas turėtų esminės įtakos realiai ieškovės galimai pažeistų teisių gynybai, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra teisėtas bei pagrįstas, kadangi tokiu būdu užtikrinama, jog atliekant Pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos racionaliai ir skaidriai. Dėl bylos procesinės baigties

10228.

103Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino susiklosčiusią situaciją ir pritaikė teisės aktų nuostatas, o atsakovės atskirajame skunde bei trečiojo asmens pareiškime dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

104Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

105Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Kelprojektas“... 6. 2.... 7. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. 3.... 9. Nurodė, kad Pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė... 10. 4.... 11. Tuo atveju, kai viešasis pirkimas vykdomas pažeidžiant Lietuvos Respublikos... 12. 5.... 13. Pažymėjo, kad šiuo atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 6.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi ieškovės... 17. 7.... 18. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį, ieškinio... 19. 8.... 20. Teismo vertinimu, ieškovės teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti... 21. 9.... 22. Nurodė, kad iš į bylą pateiktų duomenų negalima daryti išvados, jog,... 23. 10.... 24. Teismas taip pat nenustatė išimtinių aplinkybių, kurios nulemtų ypatingą... 25. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 11.... 27. Apeliantė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 28. 11.1.... 29. teismo išvada dėl ieškinio prima facie pagrįstumo sąlygos nemotyvuota,... 30. 11.2.... 31. Atsakovės manymu, teismas pažeidė procesinių sprendimų motyvavimo pareigą... 32. 11.3.... 33. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau teismui priėmus ieškovei... 34. 11.4.... 35. Nagrinėjamu atveju ginčo pirkimu įsigyjami darbai (paslaugos) yra... 36. 11.5.... 37. Magistralinis kelias A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai pripažintas... 38. 11.6.... 39. Nagrinėjamu atveju pirkimo objektas neabejotinai susijęs su viešuoju... 40. 11.7.... 41. Apeliantė taip pat pažymi, kad ieškovė pateikusi ieškinį sumokėjo per... 42. 12.... 43. Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ pateikė pareiškimą dėl... 44. 12.1.... 45. teismas priimdamas skundžiamą nutartį ir taikydamas laikinąsias apsaugos... 46. 12.2.... 47. Pirkimo pagrindu yra siekiama įsigyti darbus, kuriais įgyvendinamas... 48. 12.3.... 49. Ieškovė nenurodė jokių teisiškai ir faktiškai reikšmingų argumentų,... 50. 12.4.... 51. Ieškovė pati nurodo, kad darbai pagal Pirkimo pagrindu sudarytą sutartį bet... 52. 12.5.... 53. Ieškovei pateikus šią informaciją, tapo aišku, kuo buvo paremta jos... 54. 12.6.... 55. Jeigu būtų vadovaujamasi ieškovės nurodomais duomenimis, t. y. iki 2021 m.... 56. 12.7.... 57. Siekiant apsisaugoti nuo visiškai hipotetinių rizikų ateityje, skundžiama... 58. 12.8.... 59. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad trečiojo asmens pasiūlymas IV... 60. 12.9.... 61. Nors ieškovė ir teigia, kad trečiojo asmens pasiūlymas buvo pripažintas... 62. 13.... 63. Ieškovė UAB „Kelprojektas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 64. 13.1.... 65. atsakovė netinkamai aiškina ir vertina teismo pareigą įvertinti ieškinio... 66. 13.2.... 67. Atsakovė atskirajame skunde nepagrįstai ir neteisėtai teigia, kad priėmus... 68. 13.3.... 69. Ieškovė nesutinka su atsakovės teiginiais, kad Pirkimas yra pripažintas... 70. 13.4.... 71. Pati atsakovė nurodo, kad kelio „Via Baltica“ rekonstravimas vykdomas nuo... 72. Teismas... 73. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 74. 14.... 75. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 76. 15.... 77. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų... 78. 16.... 79. Taigi, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos... 80. 17.... 81. Pažymėtina, kad vertindamas ieškinio preliminarų pagrįstumą, teismas... 82. 18.... 83. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė 2020 m. birželio 26 d. pranešė... 84. 19.... 85. Nagrinėjamu atveju ieškovė teismui pateiktame ieškinyje suformulavo... 86. 20.... 87. Konstatavus, kad ieškovė ieškinio reikalavimus tikėtinai pagrindė,... 88. 21.... 89. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs bylos faktines aplinkybes bei ginčo... 90. 22.... 91. Kasacinis teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų... 92. 23.... 93. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau minėtus kasacinio... 94. 24.... 95. Apeliantė skunde nurodo, kad ginčo Pirkimu įsigyjami darbai (paslaugos) yra... 96. 25.... 97. Minėtų argumentų pagrindu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 98. 26.... 99. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tęsiant Pirkimo procedūras ir... 100. 27.... 101. Įvertinus pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų... 102. 28.... 103. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 104. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 105. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 3 d. nutartį palikti...