Byla 2-245-265/2009
Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas A.Žerlauskas, sekretoriaujant J. S. , dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro atstovui prokurorui M. Ū. , pareiškėjai D. Ž. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir D. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai ir Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl praleisto įstatymų nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo ir

Nustatė

3pareiškėjas Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras gindamas viešą interesą teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo atnaujinti pareiškėjai D. Ž. praleistą įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti po F. Ž. mirties. Nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjos D. Ž. sūnus F. Ž. , kuris nei sutuoktinės, nei vaikų neturėjo. F. Ž. už 1994-03-21 Klaipėdos rajono Priekulės apylinkės tarybos sprendimu jam paskirtą 1 ha asmeninio naudojimo žemę, esančią ( - ), 1994-10-14 valstybės vienkartinėmis išmokomis, tai yra investiciniais čekiais sumoje 45,00 Lt sumokėjo į kaimo žemės reformos fondo sąskaitą. Pareiškėja D. Ž. yra įstatyminė įpėdinė po savo sūnaus mirties ir turi teisę paveldėti jo palikimą, tačiau yra praleistas įstatymo nustatytas terminas F. Ž. palikimui priimti. Nurodo, kad D. Ž. įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti praleido, nes jos sūnus jokio nekilnojamojo turto neturėjo ir ji nežinojo, kad jis yra sumokėjęs vienkartines įmokas už žemės sklypą, be to ji yra neįgali.

4Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities viršininko administracija teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad pareiškėjų pareiškimui dėl praleisto termino palikimui priimti neprieštarauja. Tačiau nurodė, kad atnaujinus įstatymo nustatytą terminą pareiškėjai D. Ž. priimti palikimą ir jai paveldėjus F. Ž. sumokėtas įmokas už asmeninio ūkio žemė, ji neįgis teisės privatizuoti F. Ž. skirto 1 ha asmeninio ūkio žemės, nes F. M. jis buvo įtrauktas į piliečių, kuriems asmeninio ūkio žemė suteikta teisėtai, tačiau jie yra mirę ir nėra likusių šeimos narių sąrašą patvirtintą Klaipėdos apskrities viršininko 1998-05-22 įsakymu Nr.822. Pareiškėjai D. Ž. pristačius paveldėjimo teisės liudijimą dėl F. Ž. palikimo priėmimo bus sprendžiama dėl valstybinės žemės pardavimo iš laisvo valstybės žemės fondo Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nustatyta tvarka. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l. 36-37).

5Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja ir prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l. 39).

6Teismo posėdžio metu pareiškėjo Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro atstovas nurodė, kad palaiko pareiškimą ir prašo jį tenkinti, nes byloje yra pateikti įrodymai apie tai, kad pareiškėja D. Ž. įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti po sūnaus F. Ž. mirties praleido dėl svarbių priežasčių.

7Pareiškėja D. Ž. teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko prašymą ir prašo jį tenkinti. Paaiškino, kad F. Ž. , miręs ( - ), yra jos sūnus, kuriam buvo paskirta 1,00 ha žemė. Nurodė, kad įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti po sūnaus mirties ji praleido, nes yra silpnos sveikatos ir sunkiai vaikšto, be to nežinojo, kad jos sūnus yra sumokėjęs už žemės sklypą vienkartinėmis išmokomis. Taip pat nurodė, kad po sūnaus mirtie ji naudojosi jam skirtu žemės sklypu.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, kad ( - ) mirė F. Ž. , tai yra pareiškėjos D. Ž. sūnus (b.l. 16-17). Klaipėdos rajono Priekulės apylinkės savivaldybės taryba 1994-03-21 sprendimu Nr. 1 F. Ž. suteikė 1,00 ha a asmeninio naudojimo žemę ( - ). (b.l. 21-25). Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2008-10-29 pažyma Nr.R5-1775-(2.6) dėl įmokų už asmeniniam ūkiui skirtą žemės sklypą patvirtina, kad F. Ž. 1994-10-14 už jam asmeniniam ūkiui skirtą žemės sklypą 1,00 ha, esantį ( - ), yra sumokėjęs valstybės vienkartinėmis išmokomis bei tikslinėmis kompensacijomis sumoje 45,00 Lt į kaimo žemės reformos fondo sąskaitą (b.l. 18-19). VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2008-08-25 raštas Nr.3550-1470, patvirtina, kad F. Ž. nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, neturi (b.l. 28). Byloje esantys rašytiniai įrodymai taip pat patvirtina, kad po F. Ž. mirties paveldėjimo bylos nei Klaipėdos rajono 1-ajame notarų biure, nei Klaipėdos rajono 2-ajame biure nėra užvestos (b.l. 26-27).

10Pareiškėja D. Ž. negali gauti paveldėjimo teisės liudijimo po savo sūnaus F. Ž. mirties, nes praleistas įstatymų nustatytas terminas palikimui priimti.

11Atsižvelgiant į tai, kad F. Ž. mirė 1995-08-29, sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 straipsniu, byla nagrinėtina pagal Lietuvos Respublikos CK 587 str., tai yra iki 2001-07-01 gailojusio Lietuvos Respublikos CK nuostatas, nes civiliniai teisiniai santykiai atsirado iki naujojo Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso įsigaliojimo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 587 str. 3d. buvo numatytas šešių mėnesių terminas palikimui priimti nuo palikimo atsiradimo dienos. Teismas praleistą terminą palikimui priimti gali atnaujinti, jei jis pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (iki 2001-07-01 galiojusio Lietuvos Respublikos CK 588 str. 1d.).

12Pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 str. 1d. asmeninio ūkio žemė laikoma žemė, kuri buvo suteikta ir fizinių asmenų naudojama asmeniniam ūkiui. Pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 str. 10d. jeigu pilietis mirė, teisę gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti iš valstybės ar nuomoti jo naudotą asmeninio ūkio žemę įgyja jo įpėdiniai. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei šalių paaiškinimais, darytina išvada, kad pareiškėja D. Ž. įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti po sūnaus F. Ž. mirties praleido dėl svarbių priežasčių, tai yra dėl savo sveikatos bei dėl to, kad jai nebuvo žinoma apie tai, kad jos sūnus yra sumokęs vienkartinėmis išmokomis už jam skirtą žemės sklypą. Byloje nenustatyta, kad šio termino atnaujinimas pažeis kieno nors interesus, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, yra pagrindas jį atnaujinti ir pratęsti.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 578 str., teismas

Nutarė

14pareiškimą patenkinti.

15Pareiškėjai D. Ž. , a.k( - ) atnaujinti F. Ž. , a.k( - ) mirusio ( - ), palikimo priėmimo terminą ir pratęsti jį trims mėnesiams.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai