Byla I-624-414/2009
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant pareiškėjui S. V. , Lietuvos valstybės, atstovaujamos Pravieniškių 3 - jų pataisos namų atstovams Artūrui Janušauskui ir Elenai Litvinenko, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. V. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Pravieniškių 3 – jų pataisos namų, dėl neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2S. V. prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Pravieniškių 3-jų pataisos namų 250 000 Lt neturtinę žalą. Jis paaiškino, kad nuo 2006 rugsėjo 15 d. bausmę atlikinėja Pravieniškių 3-iuose pataisos namuose. Atlikinėdamas bausmę susirgo plaučių tuberkulioze, kuri buvo 2008 sausio 4 dieną diagnozuota Vilniaus laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Pareiškėjas pabrėžė, kad už jo sveikatos būklę atsakingi Pravieniškių 3-ieji pataisos namai, nes ligos veiksniai buvo sukelti blogos, prastos kokybės maistu ir netinkamomis laikymo sąlygomis Pravieniškių 3-siuose pataisos namuose. Visi susirgimo faktai byloje apie tai, kad atsakovas sąmoningai leido kilti šiems veiksniams, jų nesistengė šalinti, nors apie juos žinojo. Dėl to pareiškėjas patyrė nepataisomus, dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, bendravimo galimybės sumažėjimą, baimę, kankinimą.

3Atsakovo atstovai prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Jie paaiškino, kad pareiškėjui Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų SPT buvo atliekami numatyti medicininiai tyrimai, periodiškai vykdomi profilaktiniai patikrinimai bei stebima jo sveikatos būklė, šią informaciją patvirtina pareiškėjo asmens sveikatos istorijos duomenys. Atstovų nuomone, susirgimui šia liga galėjo įtakoti įvairūs faktoriai, nepriklausantys nuo Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų administracijos veiklos. Įstaigos SPT, tinkamai atlikdama savo funkcijas, tik laiku nustatė ligą, o užsikrėsti jos sukėlėjais, pareiškėjas galėjo ne Pravieniškių 3-iuosiuose pataisos namuose, o bet kur ir bet kada: prieš patenkant į įkalinimo įstaigas, kitose įkalinimo įstaigose, vykimo etapais metu, pasimatymų metu ir kt. Pareiškėjo susirgimui tiek šia, tiek kitomis ligomis galėjo turėti įtakos jo pasirinktas gyvenimo būdas, dėl įvairių priežasčių nusilpęs organizmas, amžius, imuninės sistemos būklė, paveldimumas, įvairios stresinės būklės ir kt. Atstovai pabrėžė, kad pareiškėjas nuo pat jo atvykimo į Pravieniškių 3-iuosius pataisos namus gyveno 2-to būrio nuteistųjų bendrabučio gyvenamojoje patalpoje Nr. 1, t. y. patalpoje, kurioje sudarytos geros ir Lietuvos Respublikos higienos normas atitinkančios gyvenimo sąlygos, taip pat šioje įstaigoje yra sudarytos ir kitos Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančios nuteistųjų laikymo sąlygos, organizuotas tinkamas nuteistųjų maitinimas, todėl jie kategoriškai nesutinka su pareiškėjo teiginiu, jog pareiškėjui Pravieniškių 3-iuosiuose pataisos namuose buvo sudarytos netinkamos laikymo sąlygos ir prasta maisto kokybė, dėl kurių jis susirgo skunde minėta liga.

4Skundas netenkintinas.

5Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. CK 6.271 straipsnio 4 dalis neteisėtais valstybės institucijų ir pareigūnų aktais laiko šių subjektų neteisėtą veiką - jie neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti. Pareiškėjas, kaip jau minėta, pageidauja jo patirtos neturtinės žalos atlyginimo. Tokios žalos sąvoką apibrėžia CK 6.250 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Pagal to paties straipsnio 2 dalį neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Tačiau tokios žalos atlyginimui būtina nustatyti visetą sąlygų: pareigūnų veikos neteisėtumo faktą, konkrečią žalą (pasekmes) ir priežastinį ryšį tarp šios žalos ir pareigūnų neteisėtos veikos.

6Iš skundo ir pareiškėjo paaiškinimo spręstina, kad pareiškėjas patyrė moralinę žalą dėl to, kad atlikinėdamas bausmę Pravieniškių 3-iuose pataisos namuose susirgo plaučių tuberkulioze, kuri pasireiškė dėl blogos kokybės maisto ir netinkamų gyvenimo sąlygų.

7Taigi sprendžiant ar pareiškėjo S. V. reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas, būtina nustatyti ar pareiškėjo nurodyta institucija – Pravieniškių 3-ieji pataisos namai sudarė pareiškėjui netinkamas laikymo sąlygas ir maitino prastos kokybės maistu, dėl kurių jis susirgo plaučių tuberkulioze.

8Teismo posėdžio metu nustatyta, kad Pravieniškių 3-iuosiuose pataisos namuose S. V. terminuotą laisvės atėmimo bausmę atliko nuo 2006 m. rugsėjo 15 d. iki 2008 m. sausio 04 d. (bl. 41). Per šį laikotarpį Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų Sveikatos priežiūros tarnyba, vadovaujantis teisingumo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 116/V - 232 „Dėl Pataisos įstaigose ir areštinėse steigiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir tarnybos struktūros, etatų skaičiaus ir veiklos tvarkos patvirtinimo" pareiškėjui teikė pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugas. Duomenys iš pareiškėjo asmens sveikatos istorijos patvirtina, kad Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų SPT buvo atliekami medicininiai tyrimai, periodiškai vykdomi profilaktiniai patikrinimai bei stebima jo sveikatos būklė, plaučių tuberkuliozė buvo įtarta profilaktinio patikrinimo metu. 2007 m. spalio 31 d. atlikus eilinį pareiškėjo profilaktinį medicininį patikrinimą, įstaigos SPT specialistai nustatė, kad pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugų jam nepakanka, todėl buvo nuspręsta S. V. siųsti į LAVL, kur yra teikiamos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir kur buvo patvirtinta galutinė diagnozė (bl. 16).

9S. V. nuo pat jo atvykimo į Pravieniškių 3-iuosius pataisos namus gyveno 2-to būrio nuteistųjų bendrabučio gyvenamojoje patalpoje Nr. 1 (bl. 44), kurioje, atstovų nuomone, sudarytos geros ir Lietuvos Respublikos higienos normas atitinkančios gyvenimo sąlygos, taip pat šioje įstaigoje yra sudarytos ir kitos Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančios nuteistųjų laikymo sąlygos, organizuotas tinkamas nuteistųjų maitinimas. Tokia išvada grindžiama Lietuvos higienos norma HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra", kuri nustato laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigų pagrindinius statybos, rekonstrukcijos, įrengimo, eksploatavimo ir sveikatos priežiūros reikalavimus, Lietuvos higienos norma HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas", kuri nustato gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimato reikalavimus, Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai", kuri nustato šiluminio komforto ir šiluminės aplinkos patalpose reikalavimus.

10Vadovaujantis minėtais teisės aktais, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro specialistai 2006 m. sausio 26 d lankėsi Pravieniškių 3-iuosiuose pataisos namuose ir atliko nuteistųjų bendrabučių gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų apšvietimo, mikroklimato, šiluminio komforto ir pakankamos šiluminės aplinkos parametrų matavimus. Šio patikrinimo metu minėtos institucijos specialistai patvirtino, kad tirtos patalpos atitinka Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra" reikalavimus, šiluminės aplinkos parametrai (oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis) atitinka Lietuvos higienos normos HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas" normuojamas vertes šaltuoju metų laikotarpiu (bl. 45-49).

11Taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro specialistai lankėsi 2006 m. rugsėjo 14 d. Pravieniškių 3-iuosiuose pataisos namuose pagal nuteistojo V. P. skundą dėl jo laikymo šioje įstaigoje sąlygų. Šio lankymosi metu Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro specialistai atliko nuteistųjų bendrabučių gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų matavimus, nuteistųjų maisto paruošimo patalpų, maitinimo tvarką ir sąlygas. Šio patikrinimo metu minėtos institucijos specialistai patvirtino, kad tirtos patalpos atitinka Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra" reikalavimus, šiluminės aplinkos parametrai (oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis) atitinka Lietuvos higienos normos HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas" normuojamas vertes. Minėto patikrinimo metu Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro specialistai nenustatė ir Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena" pažeidimų (bl. 50-51).

12Kauno visuomenės sveikatos centro specialistai 2007 m. spalio 23 d. analogiško patikrinimo išvadoje patvirtino, kad Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra" reikalavimus, šiluminės aplinkos parametrai (oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis) ir Lietuvos higienos normos HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas" reikalavimai nepažeisti (bl. 52-55).

13Specialistų išvadas apie gyvenimo sąlygas 2-to būrio nuteistųjų bendrabučio gyvenamojoje patalpoje Nr. 1 patvirtina šios patalpos foto nuotrauka (bl. 56) ir nėra pagrindo abejoti, kad laikotarpyje nuo šių patikrinimų iki 2008 m. sausio 04 d., t. y. kol pareiškėjas atlikinėjo bausmę Pravieniškių 3-siuose pataisos namuose, patalpų techniniai parametrai mikroklimato atžvilgiu galėjo pasikeisti.

14Teismo posėdžio metu nustatyta, kad Pravieniškių 3-iuosiuose pataisos namuose bausmę atliekančių asmenų maitinimo organizavimas vykdomas vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117 patvirtintomis "Asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose maitinimo organizavimo" taisyklėmis ir 2007 m. gegužės 23 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-141 "Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4/07-117 "Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" patvirtintomis taisyklėmis bei Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų direktoriaus 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1/05-76 „Dėl pagaminto maisto kokybės kontrolės, išduodant nuteistiesiems maistą, organizavimo" ir Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų direktoriaus 2004 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1/05-63 „Dėl maisto produktų išdavimo nuteistiesiems, dirbantiems nuteistųjų valgyklos virtuvėje ir pagaminto maisto išdavimo nuteistiesiems tvarkos patvirtinimo" patvirtinta tvarka (bl. 57-59).

15Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsakingi pareigūnai 2008 m. lapkričio mėn. atliko Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų veiklos kompleksinį patikrinimą, kurio metu dėl nuteistųjų maitinimo organizavimo trūkumų nenustatė (bl. 60-64).

16Atsižvelgiant į tai, kas yra išdėstyta, darytina išvada, kad Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų administracija pareiškėjui sudarė tinkamas laikymo bei maitinimo sąlygas, o tokią išvadą patvirtina tai, kad pats S. V. per laisvės atėmimo bausmės atlikimo laikotarpį Pravieniškių 3-iuosiuose pataisos namuose nė karto nesikreipė į įstaigos administraciją dėl blogos ar prastos kokybės maisto bei netinkamų laikymo sąlygų.

17Tokiu būdu, iš administracinėje byloje surinktų faktinių duomenų visumos nėra pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjas susirgo plaučių tuberkulioze dėl blogos kokybės maisto ir netinkamų gyvenimo sąlygų, o Pravieniškių 3-jų pataisos namų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti. Konstatavus apie neteisėtų veiksmų nebuvimą, nėra pagrindo reikalavimo tenkinimui dėl neturtinės žalos atlyginimo ABTĮ 88 str. 1d. 1p.

18Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str. 88 str. 1d. 1 p.,

Nutarė

19Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis,... 2. S. V. prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Pravieniškių... 3. Atsakovo atstovai prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Jie paaiškino,... 4. Skundas netenkintinas.... 5. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią... 6. Iš skundo ir pareiškėjo paaiškinimo spręstina, kad pareiškėjas patyrė... 7. Taigi sprendžiant ar pareiškėjo S. V. reikalavimas dėl neturtinės žalos... 8. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad Pravieniškių 3-iuosiuose pataisos... 9. S. V. nuo pat jo atvykimo į Pravieniškių 3-iuosius pataisos namus gyveno... 10. Vadovaujantis minėtais teisės aktais, Sveikatos apsaugos ministerijos... 11. Taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų... 12. Kauno visuomenės sveikatos centro specialistai 2007 m. spalio 23 d.... 13. Specialistų išvadas apie gyvenimo sąlygas 2-to būrio nuteistųjų... 14. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad Pravieniškių 3-iuosiuose pataisos... 15. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos... 16. Atsižvelgiant į tai, kas yra išdėstyta, darytina išvada, kad... 17. Tokiu būdu, iš administracinėje byloje surinktų faktinių duomenų visumos... 18. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str. 88 str.... 19. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...