Byla 2-924-336/2013
Dėl 16600,55 Lt žalos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atlyginimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, sekretoriaujant Violetai Lazauskienei, dalyvaujant: ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovei I. J., atsakovui R. A.,

2parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui R. A. dėl 16600,55 Lt žalos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovo atstovė I. J. prašo patvirtinti tarp šalių 2013-04-18 sudarytą rašytinę taikos sutartį ir bylą nutraukti.

4Atsakovas R. A. taip pat prašo patvirtinti tarp šalių 2013-04-18 sudarytą rašytinę taikos sutartį ir bylą nutraukti.

5Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti taikos sutartimi. Iš šalių pateiktos 2013-04-18 sudarytos rašytinės taikos sutarties sąlygų matyti, kad sutartis neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims yra žinomos (sutarties 5 p.), todėl taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina (CPK 42 str. 1, 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

6Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.).

7Teismas išaiškina, kad vienai šaliai nevykdant savo įsipareigojimų, kita šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo (sutarties 6 p.).

8Kadangi byla baigta taikos sutartimi, vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 3 p., 10 p., 87 str. 2 d, 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 1 d., ir šalių sudarytos taikos sutarties 3 p., iš atsakovo išieškotinas 25 proc. žyminis mokestis, kas sudaro 124,50 Lt sumą (16600,55 Lt * 0,03 * 25 proc.), ir 15,00 Lt pašto išlaidų, valstybei (I t., b. l. 2).

9Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290- 291 str., 294 str., 295 str., 335 str. 1 d.,

Nutarė

10Patvirtinti civilinėje byloje Nr. 2-924-336/2013 tarp šalių- ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, į. k. 191683350, ir atsakovo R. A., a. k. ( - ), 2013-04-18 sudarytą rašytinę taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius ir atsakovas R. A. susitaria, kad VSDFV Vilniaus skyriui atlygintinos žalos dydis yra 16600,55 Lt (šešiolika tūkstančių šeši šimtai litų ir 55 centai).
  2. Atsakovas R. A. įsipareigoja VSDFV Vilniaus skyriui atlyginti 16600,55 Lt žalą patirtą paskyrus 2010 m. spalio 15 d. nelaimingo atsitikimo metu nukentėjusiems G. Š., D. N., R. G., G. Š., N. S. ir J. L. ligos pašalpas, pervesdamas žalos atlyginimą į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sąskaitą Nr. LT33 7044 0600 0774 0589, AB SEB banke (gavėjo pavadinimas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM, gavėjo kodas 191630223, įmokos kodas 282, mokėjimo paskirtis: žala VSDFV Vilniaus skyriui) tokia tvarka:

11- po 275,00 Lt (du šimtus septyniasdešimt penkis litus) iki kiekvieno mėnesio 20 dienos nuo 2013 m. gegužės mėn. iki 2018 m. kovo mėn. ir 375,55 Lt (tris šimtus septyniasdešimt penkis litus 55 ct) 2018 m. balandžio mėn.

12Tais atvejais, kai mėnesio 20 diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, paskutinė įmokos sumokėjimo diena laikoma po jos einanti darbo diena.

  1. Šalys patirtas bylinėjimosi išlaidas pasilieka sau.
  2. Taikos sutartis sudaroma trimis egzemplioriais po vieną ieškovui, atsakovui ir teismui.
  1. Šalims šios sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės yra žinomos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 str., 6.985 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str., 293 str., 294 str., 584 str.).
  2. Atsakovui nevykdant taikos sutarties sąlygų, nesumokant 2 mėnesius taikos sutartyje numatytų mėnesinių įmokų, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo visai nesumokėtai likusiai ieškinio sumai.

13Civilinę bylą Nr. 2-924-336/2013, pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui R. A. dėl 16600,55 Lt žalos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atlyginimo, nutraukti.

14Išieškoti iš atsakovo R. A. 139,50 Lt (vieno šimto trisdešimt devynių litų 50 ct) bylinėjimosi išlaidas, valstybei (mokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; arba Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000).

15Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai