Byla 2-26-829/2011
Dėl gimimo akto liudijimo atkūrimo, suinteresuotais asmenimis byloje esant Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui bei Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė, sekretoriaujant Eglei Pukinskaitei, dalyvaujant pareiškėjos F. G. atstovui advokato padėjėjui D. A., pareiškėjai F. G. bei suinteresuotų asmenų Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriaus bei Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovams nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos F. G. patikslintą pareiškimą dėl gimimo akto liudijimo atkūrimo, suinteresuotais asmenimis byloje esant Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui bei Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, ir

Nustatė

2pareiškėjos atstovas palaikydamas patikslintą pareiškimą paaiškino, kad pareiškėja prašo atkurti jos gimimo akto įrašą. Prašymas grindžiamas tuo, kad archyviniuose fonduose nėra išlikęs jos gimimo akto įrašas. Buvo bandyta neteismine tvarka atkurti gimimo akto įrašą, tačiau dėl ribotų archyvinių dokumentų, kuriais remiasi civilinės metrikacijos skyrius, atkurdamas gimimo akto įrašus, prašymas nebuvo tenkintas. Teismine tvarka kreipiantis pateikėme rašytinius įrodymus, kurių visetas pareiškėjos nuomone įrodo aplinkybes ir esminę aplinkybę, kad ji yra gimusi ( - ), dabartinėje ( - ), kuri tuo metu taip pat buvo ( - ). Pareiškėjos gimimo dienos patikslintame pareiškime nenurodė neatsitiktinai, nes dėl dienos yra didžiausias neaiškumas. Visi surinkti archyviniai dokumentai byloja, kad pareiškėja yra gimusi ( - ). Tačiau ( - ), po pareiškėjos išvykimo į ( - ) jos asmens dokumentuose gimimo data įrašyta ( - ). Maža to, jos dukters dokumentuose, kai ši ( - ) metais vyko gyventi į ( - ), ši deklaravo, kad jos mamos gimimo data yra ( - ). Aiškinantis su pareiškėjos vaikais, kurie gyvena ( - ), nes pati pareiškėja yra garbaus amžiaus ir daugelio aplinkybių dėl Alzheimerio ligos negali nurodyti, vaikai sako, kad niekada nebuvo tiksliai žinoma pareiškėjos gimimo data. Pareiškėja visada sakydavo, kad yra gimusi per ( - ) – ( - ) religinę šventę, kuri trunka 8 dienas ir kiekvienais metais pagal ( - ) kalendorių ta data yra slenkanti. Tiksliai atsekti kada yra pareiškėjos gimimo diena neina. Dukters pareiškime nurodyta pareiškėjos gimimo data – ( - ), todėl paprastai pareiškėjos gimtadienis būdavo švenčiamas su Naujaisiais metais. Mano, kad būtų tikslinga vadovautis archyviniais dokumentais, kurie gauti iš Lietuvos institucijų. Paso kortelės duomenų pažymoje iš Vilniaus miesto VPK Migracijos valdybos, kurioje teigiama, kad išduodant pareiškėjai pasą iki jos išvykimo į ( - ) jos gimimo data buvo fiksuojama ( - ). Šioje vietoje tikslina prašymą ir prašo fiksuoti, kad pareiškėjos gimimo data yra ne ( - ), o ( - ). Dokumentuose dėl pareiškėjos gimimo vietos neatitikimo nėra. Visur nurodyta, kad F. G. gimimo vieta yra ( - ) arba ( - ), priklausomai nuo to, kuriuo laikotarpiu dokumentas buvo parašytas. Archyviniuose dokumentuose dėl santuokos sudarymo su L. G. ( - ) buvo nurodytas didesnis pareiškėjos amžius. Ta aplinkybė paaiškinama tuo, kad pareiškėjai reikėjo išvykti iš Lietuvos. Karo metu vienintelė galimybė pabėgti iš Lietuvos buvo trauktis kartu su raudonosios armijos Lietuvos divizijos kariniu ešelonu. Tai galėjo padaryti tik kariškių šeimos nariai. Pareiškėjos visa šeima buvo išžudyta. Vienas pažįstamas kareivis – L. G. sutiko pareiškėjai pagelbėti ir vedė ją. L. G. liko pasienyje ir žuvo karo metu, o pareiškėja, kaip L. G. žmona, išvyko iš Lietuvos su kariniu ešelonu. Tam, kad sudaryti santuoką, pareiškėja turėjo nurodyti savo vyresnį amžių. Tuo laiku asmens tapatybės dokumentų niekas nereikalavo, nes karo metais dauguma archyvų būdavo neprieinami. Todėl dažnai buvo vadovaujamasi pareiškėjo nurodomais duomenimis. Pareiškėja šiuo metu turi ( - ) pilietybę (b.l. 129-130).

3Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Teisės departamento CMS pateiktame atsiliepime nurodo, kad pagal pareiškėjos pateiktuose dokumentuose nėra jokio patvirtinančio dokumento, kad ( - ) gimė ( - ) mieste. Sutuoktuvių akto įrašo kopijoje jos pavardė yra ( - ), gimimo data ir gimimo vieta nenurodyta, tėvų gimimo, santuokos sudarymo, mirties bei sesers ir brolių gimimo įrašai nerasti. Vilniaus miesto CMS, vadovaudamasis aukščiau minėtais teisės aktais, ir atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, 2010-04-01 išvadoje Nr. ( - ) dėl civilinės būklės akto įrašo atkūrimo atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą nesant teisinio pagrindo. Pareiškėjos pareiškimą prašo spręsti teismo nuožiūra, taip pat prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l. 38-39, 63).

4Suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas prie LR VRM pateiktame atsiliepime nurodo, kad neprieštarauja pareiškėjos pareikštam reikalavimui, taip pat prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l. 36-37, 62).

5Patikslintas pareiškimas tenkintinas visiškai.

6Iš pareiškėjos atstovo paaiškinimų bei byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, jog pareiškėja F. G. kreipėsi į Vilniaus miesto CMS dėl gimimo liudijimo atkūrimo, tačiau suinteresuotas asmuo pateikė išvadą, kad tai padaryti teisinio pagrindo neturi (b.l. 11). Suinteresuoto asmens nurodomą aplinkybę patvirtina Lietuvos TSRS ACT Respublikinio archyvo 195-06-22 išduota pažyma (b.l. 92).

7Tai, kad pareiškėja F. G. gimė ( - ) (( - )), Lietuvos Respublikoje patvirtina 1972-01-20 Vilniaus miesto Trečiajame policijos komisariate (ankstesnis pavadinimas – Vilniaus miesto Tarybų rajono vykdomojo komiteto milicijos skyrius), pagal F. G. prašymą ir pateiktą TSRS piliečio pasą ( - ), išduotą ( - ), pareiškėjai išduotas naujas asmens dokumentas TSRS piliečio pasas ( - ). Prašyme pareiškėja F. G. gimimo vietą ir datą nurodo – ( - ) (b.l. 67); asmens kortelė Nr. 84 iš pareiškėjos F. G. darbovietės ( - ), kurioje nurodyta, jog pareiškėjos gimimo vieta ir data yra ( - ) (b.l. 77-78); asmens kortelė Nr. 2515 iš pareiškėjos F. G. darbovietės ( - ), kurioje nurodyti tokie pat duomenys apie pareiškėjos gimimo vietą ir laiką (b.l. 81); pareiškėjos F. G. dukters A. B. M. ( - ) pareiškimas-anketa su prašymu leisti išvykti iš TSRS į ( - ) valstybę, kuriame išvardijant artimuosius gimines stulpelyje motina yra nurodyta – F. E. G., gimusi ( - ) (b.l. 99-100); pačios pareiškėjos F. E. G. ( - ) pareiškimas leisti išvykti iš TSRS į ( - ) valstybę, kuriame gimimo metus ir vietą nurodo kaip – ( - ), santuoką su L. G. G. taip pat sudariusi ( - ) mieste, visų seserų ir brolių gimimo bei nužudymo vietos nurodytos taip pat ( - ) mieste, kad laikotarpiu nuo ( - ) gyveno ( - ) mieste, po to nurodant kitas savo darbovietes, tarp jų ir ( - ) bei gamyklą ( - ) (b.l. 115-118); Lietuvos TSR VRM Vizų ir registracijos skyriaus ( - ) išvada, kurioje nurodoma, kad F. E. G., gimusiai ( - ), leidžiama išvykti iš TSRS gyventi nuolat į ( - ) (b.l. 122). Pareiškėjos atstovo paaiškinimais teismas neturi pagrindo abejoti. Nustatytos aplinkybės bei pateikti įrodymai leidžia teismui labiau tikėti, kad nurodomas faktas buvo, todėl daro išvadą, jog pareiškėjos patikslintas prašymas atkurti gimimo akto įrašą tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas.

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str., 514 str., 516 str., teismas

Nutarė

9patikslintą pareiškimą tenkinti visiškai.

10Nustatyti, kad F. V., ( - ) tautybės, J. V. ir C. V. (mergautinė pavardė – ( - )) duktė, gimė ( - ) mieste, Lietuvoje.

11Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui atkurti gimimo akto liudijimo įrašą.

12Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Šakių rajono apylinkės teismą. Teisėjos parašas. Nuorašas tikras:

Proceso dalyviai