Byla 2S-232-585/2013

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vytautas Zelianka, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria tenkintas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Norfos mažmena“ prašymas atnaujinti terminą prieštaravimams dėl preliminaraus sprendimo pareikšti civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Norfos mažmena“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 2 d. preliminariu sprendimu tenkino ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ (toliau – ieškovas) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Norfos mažmena“ (toliau – atsakovas) dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

3Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi tenkino atsakovo prašymą atnaujinti terminą prieštaravimams dėl preliminaraus sprendimo pareikšti ir juos priėmė.

4Atskirajame skunde ieškovas prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti teismo 2011 m. rugpjūčio 2 d. preliminarų sprendimą.

5Atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas prašė ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Apeliacinis procesas nutrauktinas.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos paduodant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis). Taigi, apeliacinio apskundimo objektu yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys.

8Pagal CPK 78 straipsnio 6 dalį, dėl teismo nutarties, kuria atmetamas pareiškimas dėl praleisto procesinio termino atnaujinimo, gali būti paduotas atskirasis skundas, pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį atskirasis skundas gali būti paduotas dėl teismo nutarties, kuria procesą atnaujinti atsisakyta, t.y. įstatymas nenumatė šalims teisės skųsti pareiškėjui šiais klausimais palankų procesinį sprendimą.

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi tenkino atsakovo prašymą, atnaujino terminą prieštaravimams dėl 2011 m. rugpjūčio 2 d. preliminaraus sprendimo pateikti ir juos priėmė, taip pat sustabdė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. vykdomojo rašto Nr. 2-15134-728/2011 vykdymą iki įsiteisės galutinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-15134-728/2011. Teismas nurodė, kad nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu apeliacine tvarka gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą. Šioje nutartyje pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė civilinio proceso įstatymą. Bendru atveju gali būti skundžiama nutartis dėl vykdymo veiksmų, taikytų kaip laikinoji apsaugos priemonė, sustabdymo (CPK 151 straipsnis). Taip pat gali būti atskiruoju skundu skundžiama nutartis, kuria atsisakyta atnaujinti praleistą terminą (CPK 78str.6d.). Įstatyme specialiai nenumatytais atvejais teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu, kai nutartis užkerta kelią tolesnei proceso eigai (CPK 334str.1d.2p.). Teismo nutartis ar jos dalis, kuria atnaujintas procesinis terminas, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, todėl negali būti skundžiama, nes procesinių terminų atnaujinimas neturi jokios tiesioginės įtakos nė vienos iš šalių materialiosioms teisėms, o byloje dalyvaujantis asmuo tik įgyja procesinę teisę atlikti atitinkamą procesinį veiksmą, šiuo atveju – paduoti prieštaravimus.

10Atnaujinus terminą prieštaravimams paduoti ir teismui prieštaravimus priėmus, preliminarus sprendimas negali būti laikomas įsiteisėjusiu, todėl negali būti vykdomas, o byloje po atsiliepimo į prieštaravimus turi būti turi būti skiriamas teismo posėdis ir byloje iš esmės nagrinėjamas turi būti išnagrinėjamas kilęs ginčas (CPK 430str.2d.), kurį išnagrinėjęs teismas priima galutinį sprendimą (CPK 430str.6d.).

11Byloje nesant įsiteisėjusio preliminaraus sprendimo, kurį draudžiama skubiai vykdyti (CPK 428str.9d.), negali būti sprendžiamas klausimas dėl jo vykdymo sustabdymo. Pareiškus tokį prašymą, jis turi būti atmestas. Nors pirmosios instancijos teismas šioje dalyje skundžiamą nutartį grindė netinkamais argumentais, bet priėmė iš esmės tinkamą procesinį sprendimą

12Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą, jeigu skundžiamas procesinis sprendimas, kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 338 straipsnis). Jei CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis).

13Kadangi ieškovo skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis dėl termino atnaujinimo negalėjo būti apeliacinio apskundimo objektas, dėl jos negalėjo būti paduotas atskirasis skundas, todėl apeliacinis procesas pagal ieškovo atskirąjį skundą šioje dalyje nutrauktinas.

14Likusioje dalyje skundas netenkinamas.

15Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 336- 339 straipsniais,

Nutarė

16apeliacinį procesą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dalyje dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria buvo atnaujintas terminas prieštaravimams dėl preliminaraus sprendimo pateikti ir priimti atsakovo UAB „Norfos mažmena“ prieštaravimai, nutraukti.

17Likusioje dalyje atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai