Byla eB2-4114-653/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Remi invest“ pareiškimą viešajai įstaigai „Sound Traffik“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Remi invest“ kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei VšĮ „Sound Traffik“. Nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-03-09 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-7868-937/2015 priteisė iš atsakovo pareiškėjai 1 677,48 Eur skolą, 224,78 Eur delspinigių, 144,81 Eur nuostolių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą 2 047 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-01-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 346 Eur bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-09 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-7868-937/2015 įsiteisėjo ir teismas 2015-04-10 minėto sprendimo pagrindu išdavė vykdomąjį raštą. Atsižvelgusi į tai, pareiškėja kreipėsi į antstolį, kuris 2019-09-03 atsiuntė pareiškėjai patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo Nr. S-19-13-9281 bei Išieškojimo negalimumo aktą Nr. S-19-13-9274.

3Atsakovė VšĮ „Sound Traffik“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Atsakovė ir jos vadovas aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, bendrovė finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikusi. VĮ „Registrų centras“ ir VĮ ,,Regitra“ duomenimis, įmonės vardu nekilnojamas turtas, transporto priemonės neįregistruotos. Antstolė pateikė pareiškėjai 2019-09-03 išieškojimo negalimumo aktą Nr. S-19-13-9274. Pagal byloje esančius duomenis, įmonės įsiskolinimas pareiškėjai yra 2 047,47 Eur. Vadovaujantis viešai prieinamais SODROS duomenimis, įmonėje apdraustųjų asmenų nėra.

7Išdėstytos aplinkybės patvirtina VšĮ „Sound Traffik“ negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, VšĮ „Sound Traffik“ keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

8ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pateikęs sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę asmuo paskiriamas įmonės administratoriumi, jeigu sutikime-deklaracijoje nenurodomi šio straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi.

9Nagrinėjamu atveju atrinktas bankroto administratorius E. K., kuris buvo pateikęs sutikimą-deklaraciją teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Tačiau 2019-10-04 teisme buvo gautas E. K. pareiškimas dėl atsisakymo administruoti juridinį asmenį. Pareiškime nurodyta, jog toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ duomenis. Pažymėtina, jog administratorius pateikė sutikimą-deklaraciją žinodamas, jog prisiima riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punktą. Tačiau teismas sprendžia, kad bankroto administratoriaus prašymas turi būti patenkintinas, nes šiam neturint suinteresuotumo vykdyti bankroto procedūrų, nebus užtikrintas bankroto procese atliekamų veiksmų tęstinumas bei operatyvumas. Taigi dėl išvardintų aplinkybių yra pagrindas neskirti E. K. VšĮ „Sound Traffik“ bankroto administratoriumi.

10Atlikus naują bankroto administratoriaus atranką, pastaruoju atrinkta bankroto administratorė UAB „Vadybos apskaita“, kurios įgaliotas asmuo K. S. pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

12iškelti viešajai įstaigai „Sound Traffik“ (į. k. 302611865, registracijos adresas: Rinktinės g. 41-68, Vilnius) bankroto bylą.

13Atsisakyti skirti E. K. (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA007) bankroto administratoriumi. Apie priimtą sprendimą pranešti Audito apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

14Įmonės administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Vadybos apskaita“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA014, įgaliotas asmuo: K. S. – bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA401).

15Uždėti bankrutuojančiai viešajai įstaigai „Sound Traffik“ (į. k. 302611865, registracijos adresas: Rinktinės g. 41-68, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

17Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

181) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

192) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

203) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

21Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

22Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

24Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėja UAB „Remi invest“ kreipėsi į teismą, prašydama iškelti... 3. Atsakovė VšĮ „Sound Traffik“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9... 6. Atsakovė ir jos vadovas aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų... 7. Išdėstytos aplinkybės patvirtina VšĮ „Sound Traffik“ negalėjimą... 8. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 9. Nagrinėjamu atveju atrinktas bankroto administratorius E. K., kuris buvo... 10. Atlikus naują bankroto administratoriaus atranką, pastaruoju atrinkta... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 12. iškelti viešajai įstaigai „Sound Traffik“ (į. k. 302611865,... 13. Atsisakyti skirti E. K. (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų... 14. Įmonės administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Vadybos... 15. Uždėti bankrutuojančiai viešajai įstaigai „Sound Traffik“ (į. k.... 16. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 17. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:... 18. 1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 19. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 20. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 21. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 22. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 23. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 24. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...