Byla 2-100-632/2014
Dėl žalos atlyginimo sužalojus sveikatą priteisimo periodinėmis netekto darbingumo kompensacijomis

1Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėjas Augustinas Mitkus, sekretoriaujant Vydai Dovydaitienei, dalyvaujant ieškovui A. R., jo atstovui advokatui Zigmantui Lipnevičiui, atsakovo UAB „Š. p.“ atstovei advokatei L. M., tretiesiems asmenims E. V., V. J., A. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. R. ieškinį atsakovams UAB „Š. p.“, UAB „V.“, tretiesiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui, E. V., A. M., V. J. dėl žalos atlyginimo sužalojus sveikatą priteisimo periodinėmis netekto darbingumo kompensacijomis,

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo nuo 2010-01-01 priteisti iš kiekvieno atsakovo – UAB „Š. p.“ ir UAB „V.“ po 120 Lt per mėnesį netekto darbingumo dalį, nuo 2013-01-01, kai pasikeitė minimalus darbo užmokestis – po 150 Lt netekto darbingumo dalį. Nurodė, kad dirbo UAB „V.“, 2004-06-02 nelaimingo atsitikimo darbe metu jam sunkiai sutrikdyta sveikata, gydymo metu amputuota dešinė koja, nuo 2005-09-29 neteko 60 procentų darbingumo. Tais pačiais motyvais prašė iš atsakovų priteisti 5000 Lt neturtinės žalos, 5 % metinių palūkanų nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas ir žyminį mokestį valstybei.

3Ieškovas A. R. patikslintą ieškinį palaikė. Paaiškino, kad 2004-06-02 dirbant UAB „V.“ elektriku šlifuotoju, darbdaviui susitarus su UAB „Š. k.“ išmontavo stakles. Stakles reikėjo pakelti keltuvu, bet neužteko UAB „Š. k.“ keltuvo aukščio. Visi kartu dirbtuvėse apvertė keltuvo šakes, tada grįžus į vietą UAB „Š. k.“ darbuotojas keltuvu pakėlė stakles, jis palindo po jomis ir suvirinimo aparatu (dėl darbo juo nebuvo instruktuotas) pjovė staklių pagrindą. Pjaunant paskutinę, ketvirtą atramą, nuo staklių svorio keltuvo šakės pasviro, krovinys nuslydo ir jį prispaudė. Įvykus nelaimingam atsitikimui neteko dešinės kojos. Nelaimingo atsitikimo metu buvo blaivus; alkoholis kraujyje galėjo atsirasti dėl streso. Prašo patikslintą ieškinį tenkinti.

4Ieškovas ir UAB „Š. p.“ pateikė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti.

5UAB „V.“ atstovas posėdyje nedalyvavo, nors apie bylą jam pranešta viešojo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), be to, apie bylą laikoma jam pranešta pagal CPK 123 str. 4 d., byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant, jo atžvilgiu priimtinas sprendimas už akių.

6Taikos sutartis tvirtintina, atsakovo UAB „V.“ atžvilgiu priimamas sprendimas už akių.

7Taikos sutartyje detaliai aptartas ieškovui mokėtinos kompensacijos dydis ir tvarka, terminai bei sąlygos dėl mokėjimų keičiantis ieškovo darbingumui. Aptartas išieškotų sumų grąžinimas, dalinis reikalavimų atsisakymas, taip pat bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Teismui pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl tvirtintina (Civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d.).

8Pareiškėjo parodymais, atsiliepimais ir bylos medžiaga įrodytas nelaimingos atsitikimo faktas ir ieškovui padaryta žala sveikatai. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu (prejudiciniu faktu) nustatyti faktiniai sveikatos sužalojimo pagrindai ir nustatyta, kad abu atsakovai daline, bet ne solidaria atsakomybe atsako ieškovui už jam darbo metu padarytą žalą, todėl šios aplinkybės papildomai neįrodinėtinos (CPK 182 str. 1 d. 2 p.).

9CK 6.288 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu teisę į žalos atlyginimą turintys asmenys kreipiasi dėl žalos atlyginimo praėjus 3 metams nuo jos padarymo dienos, tai atlyginimas mokamas nuo kreipimosi į teismą dienos. Ieškinys teisme pateiktas 2011-03-15 (I t., 1 b.l.), todėl žala priteistina nuo šios dienos.

10Kaip ne kartą yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nuo 2000 m. sausio 1 d. įsigaliojus Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymui (toliau - Nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įstatymas), būtent šis įstatymas taikomas žalos, atsiradusios susirgus profesine liga, kompensavimo klausimams spręsti, jei nukentėjęs asmuo yra apdraustas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, o žala atsiranda dėl įvykio, kuris pripažintinas draudiminiu. Žala ieškovui kilo po 2000 m. sausio 1 d., todėl žala dėl jo netekto darbingumo turėtų būti apskaičiuojama pagal Nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įstatymą, tačiau įvykis VSDFV Radviliškio skyriaus 2004-07-14 sprendimu Nr. 480 pripažintas nedraudiminiu, ieškovui mokama valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensija. Tokiu pagrindu taikytina CK 6.283, 6.284 straipsnių normos darbdaviui atlyginant žalą netekus pajamų iš darbo santykių (Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis). Negautos pajamos apskaičiuojamos atsižvelgiant į asmens vidutinį darbo užmokestį, iš kurio išskaičiuoti privalomi į biudžetą mokesčiai.

11Ieškovas nepateikė savo vidutinio darbo užmokesčio pažymos, tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas nuo 2004-01-01 iki 2004-03-31 gavo 1114,30 Lt darbo užmokestį, todėl jo vidutinis mėnesio darbo užmokestis laikomas 371,43 Lt. Darbingumo lygio pažyma (I t., b.l. 13) ieškovui nustatytas 60 procentų netektas darbingumas, todėl atsakovai turėtų ieškovui mokėti 222,86 Lt netekto darbo užmokesčio dydžio kompensaciją, kiekvienas atskirai (ne solidariai). Įvertinus tai, kad atsakovas UAB „Š. p.“ su ieškovu sudarė taikos sutartį, reikalavimų dalis šiai bendrovei laikomi patenkintais, iš kito atsakovo priteistina jos dalis – po 111,43 Lt per mėnesį.

12Atmestinas ieškovo atstovo reikalavimas skaičiuoti žalą, remiantis minimalia mėnesio alga, nes teismų praktikoje pripažįstama, kad netektos pajamos apskaičiuojamos pagal pajamų, kuris nukentėjusysis gavo arba realiai galėjo gauti iki ir po sveikatos sužalojimo, skirtumą.

13Sprendžiant ieškovo kaltę atsižvelgiama, kad jis, neturėdamas teisės dirbo suvirinimo aparatu, be to, pjovė masyvią metalo konstrukciją jos apačioje tuo metu, kai ją buvo iškėlęs krautuvas. Tuo pačiu įvertinama, kad ieškovo darbdaviai nepasirūpino tinkamu ieškovo ir kitų darbuotojų instruktavimu, sudarė sąlygas keisti krautuvo konstrukciją ir dirbti ieškovui pavojingomis sąlygomis. Iš to teismas sprendžia, kad ieškovo ir atsakovų kaltė yra vienoda.

14Ieškovas reiškia reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo, tačiau iš 2007-12-21 Lietuvos apeliacinio teismo nutarties matyti, kad neturtinė žala ieškovui dėl šio įvykio iš atsakovų jau priteista, todėl šis reikalavimas atmestinas.

15CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

16Nei ieškovas, nei jo atstovas nepateikė tokio prašymo, nepateikė ir jokio apskaičiavimo. Vieninteliai byloje esantys dokumentai – 100 ir 800 Lt kvitai (I t., b.l. 7, II t., b.l. 101), iš kurių teismas gali spręsti, kad šie pinigai sumokėti už advokato pagalbą (pobūdis nenurodytas), todėl išimtinai, atsižvelgdamas į ieškovo prastą turtinę padėtį, priteisia šios sumos ir sumos, nurodytos už bylinėjimosi išlaidas taikos sutartyje, skirtumą iš atsakovo UAB „V.“ (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

17Iš atsakovo UAB „V.“ priteistina 120,34 Lt žyminio mokesčio (111,43x36 mėn. x 3 %), o iš atsakovo UAB „Š. p.“ ¼ sumos žyminio mokesčio – 29,70 Lt (110x36 mėn. x 3 %), nes buvo sudaryta taikos sutartis (CPK 85 str. 1 d. 4 p., 87 str. 2 d.).

18Vadovaudamasis CPK 93 str. 1 d., 260 str., 268-270 str., teismas,

Nutarė

19Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

20Iš atsakovo UAB „V.“ (į.k. ( - ), buveinė ( - )) nuo 2011-03-15 priteisti po 111,43 Lt per mėnesį netekto darbingumo kompensaciją periodinėmis išmokomis, ir 356,56 Lt (tris šimtus penkiasdešimt šešis litus) išlaidų už advokato pagalbą A. R., a.k. ( - ) gyv. ( - )).

21Patvirtinti ieškovo ir atsakovo UAB „Š. p.“ pasirašytą taikos sutartį, kuria šalys susitaria:

 1. Šalys susitaria, kad Atsakovas UAB „Š. p.“ moka Ieškovui A. R. žalos atlyginimą dėl nelaimingo atsitikimo darbe periodinėmis netekto darbingumo kompensacijomis – netektas pajamas iš darbo santykių – nuo kreipimosi į teismą dienos - 2011m. kovo 15 d. iki bus tęsiamas nedarbingumas, periodinėmis išmokomis po 110 Lt per mėnesį.
 2. Šalys susitaria, kad Atsakovas UAB „.Š. p.“ sumoka Ieškovui A. R. periodines netekto darbingumo išmokas už laikotarpį nuo 2011-03-16 iki 2014-03-16, t.y. už trejus metus: 36 mėn. x 110 Lt = 3960 Lt (trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt Lt) per dešimt dienų nuo taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos.
 3. Šalys susitaria, kad Atsakovas UAB „Š. p.“ moka 110 Lt dydžio per mėnesį periodinę netekto darbingumo kompensaciją, einamąją įmoką sumokėdamas iki sekančio mėnesio dešimtos dienos.
 4. Šalys susitaria, kad Atsakovas UAB „Š. p.“ moka 3 p. numatyto dydžio kompensacijas iki galioja Ieškovui A. R. nustatytas netektas darbingumas 60 % (šešiasdešimt procentų). Darbingumo lygio pažyma DL-1 Nr. ( - ) nustatytas darbingumo lygio vertinimas galioja iki 2014-09-29.
 5. Šalys susitaria, kad Ieškovas A. R. įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo patvirtinančio dokumento gavimo dienos, raštu informuoti Atsakovą UAB „Š. p.“ apie Ieškovui nustatytą darbingumo lygį, kurio pagrindu būtų tęsiamas šia Taikos sutartimi numatyto dydžio periodinės netekto darbingumo kompensacijos mokėjimas.
 6. Šalys susitaria, kad Atsakovas UAB „Š. p.“ per dešimt dienų nuo Taikos sutarties teisme patvirtinimo dienos sumoka Ieškovui A. R. jo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 543,44 Lt (penki šimtai keturiasdešimt trys Lt, 44 ct).
 7. Šalys susitaria, kad Atsakovas UAB „Š. p.“ per dešimt dienų nuo Taikos sutarties teisme patvirtinimo dienos grąžina Ieškovui A. R. išieškotas bylinėjimosi išlaidas pagal Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012-09-25 sprendimą, Šiaulių apygardos teismo 2013-02-08 nutartį – 817,50 Lt (aštuoni šimtai septyniolika Lt, 50 ct).
 8. Ieškovas atsisako reikalavimų dėl periodines netekto darbingumo išmokų už laikotarpį iki 2011-03-15, bei reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo Atsakovui UAB „Š. p.“.
 9. Valstybės naudai priteistinas išlaidas apmoka Atsakovas.
 10. Ši Taikos sutartis pasirašyta trimis egzemplioriais – po vieną Ieškovui ir Atsakovui, ir vieną – Teismui.
 11. Šalys patvirtina, kad joms šios Taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 42, 140 str. ir 294 str.2d., išaiškintos ir žinomos.
 12. Atsižvelgdamos į tai, kas išdėstyta aukščiau, Šalys prašo rašytinio proceso tvarka patvirtinti Taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. 2-100-632/2014 dalyje, kurioje pareikštas reikalavimas UAB „Š. p.“, nutraukti.

22Civilinę bylą dalyje dėl ieškovo reikalavimų, pareikštų atsakovui UAB „Š. p.“, nutraukti.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Iš atsakovo UAB „V.“ priteisti 120,34 Lt (šimtą dvidešimt litų 34 ct), o iš atsakovo UAB „Š. p.“ – 29,70 Lt (dvidešimt devynis litus 70 ct) žyminio mokesčio valstybei.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Radviliškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėjas Augustinas... 2. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo nuo 2010-01-01 priteisti iš kiekvieno... 3. Ieškovas A. R. patikslintą ieškinį palaikė. Paaiškino, kad 2004-06-02... 4. Ieškovas ir UAB „Š. p.“ pateikė taikos sutartį, kurią prašo... 5. UAB „V.“ atstovas posėdyje nedalyvavo, nors apie bylą jam pranešta... 6. Taikos sutartis tvirtintina, atsakovo UAB „V.“ atžvilgiu priimamas... 7. Taikos sutartyje detaliai aptartas ieškovui mokėtinos kompensacijos dydis ir... 8. Pareiškėjo parodymais, atsiliepimais ir bylos medžiaga įrodytas nelaimingos... 9. CK 6.288 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu teisę į žalos atlyginimą turintys... 10. Kaip ne kartą yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nuo 2000 m.... 11. Ieškovas nepateikė savo vidutinio darbo užmokesčio pažymos, tačiau iš... 12. Atmestinas ieškovo atstovo reikalavimas skaičiuoti žalą, remiantis... 13. Sprendžiant ieškovo kaltę atsižvelgiama, kad jis, neturėdamas teisės... 14. Ieškovas reiškia reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo, tačiau iš... 15. CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 16. Nei ieškovas, nei jo atstovas nepateikė tokio prašymo, nepateikė ir jokio... 17. Iš atsakovo UAB „V.“ priteistina 120,34 Lt žyminio mokesčio (111,43x36... 18. Vadovaudamasis CPK 93 str. 1 d., 260 str., 268-270 str., teismas,... 19. Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Iš atsakovo UAB „V.“ (į.k. ( - ), buveinė ( - )) nuo 2011-03-15... 21. Patvirtinti ieškovo ir atsakovo UAB „Š. p.“ pasirašytą taikos sutartį,... 22. Civilinę bylą dalyje dėl ieškovo reikalavimų, pareikštų atsakovui UAB... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Iš atsakovo UAB „V.“ priteisti 120,34 Lt (šimtą dvidešimt litų 34 ct),... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...