Byla 2-3625-179/2015
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB ,,Alytaus šilumos tinklai” ieškinį atsakovei UAB “Skirnuva” dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1830,32 Eur įsiskolinimą, 34,96 Eur delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 28 Eur žyminio mokesčio. Nurodo, kad su atsakove 2013 m. birželio 20 d. pasirašė pastato šildymo ir karšto vandens priežiūros sutartį Nr. KO-13-06-20/26, pagal kurią ieškovė įsipareigojo tinkamai prižiūrėti šilumos ir karšto vandens įrenginius/sistemas, o atsakovė privalėjo pilnai atsiskaityti su ieškove, gautas PVM sąskaitas – faktūras pilnai apmokėdama jų gavimo dieną (sutarties 2.7 p.). Ieškovė suteikė paslaugas atsakovei ir išrašė PVM sąskaitas, tačiau atsakovė nustatytu terminu sąskaitų pilnai neapmokėjo ir liko skolinga 1830,32 Eur. Atsakovė su ieškove neatsiskaitė iki šio, todėl ieškovė prašo priteisti skolą, 34,96 Eur delspinigių, 6 % metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinys tenkintinas.

4Ieškovė UAB ,,Alytaus šilumos tinklai” savo reikalavimą grindžia šiais rašytiniais įrodymais: 2013 m. birželio 20 d. pastato šildymo ir karšto vandens priežiūros sutartimi Nr. KO-13-06-20/26 ir jos priedu, 2014-12-10 susitarimu dėl sutarties pakeitimo, išrašu iš juridinių asmenų registro, sąskaitomis – faktūromis už laikotarpį nuo 2014-04-30 iki 2015-05-31, delspinigių paskaičiavimo aktu.

5LR CPK 6.38 str. numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymus ar sutarties nurodymus. Remiantis ieškovės pateiktais leistinais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė neįvykdė iš sutarties kylančių įsipareigojimų, todėl atsižvelgiant į tai, kadangi terminas prievolei įvykdyti yra pasibaigęs, iš atsakovės priteistina 1830,32 Eur suma (LR CK 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str.).

6Vadovaujantis tarp šalių sudarytos sutarties 7 punktu, atsakovas, laiku neatsiskaitęs už paslaugas, privalo mokėti 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėto sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, todėl iš atsakovės priteistini 34,96 Eur delspinigiai.

7Skolos mokėjimo terminą praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, todėl, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos (CK 6.37 str. 2 d., 210 str. 2 d., 6.261 str.).

8Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 28 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 p., 93 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 424 str., 428 str., teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovės UAB „Skirnuva“ (į. k. 253663090, buveinė Rūtų g. 2, Alytus), 1830,32 Eur skolos, 34,96 Eur delspinigių – iš viso 1865,28 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų šešiasdešimt penkių Eur 28 ct) įsiskolinimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2015-07-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 28 (dvidešimt aštuonis) eurus bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,Alytaus šilumos tinklai” (įmonės kodas 149947714, buveinė Pramonės g. 9, Alytus).

12Reikalavimas atsakovei - per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

13Nurodyti kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas;

14Informuoti atsakovę - apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

15Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

16Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per LR CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

17Preliminarus teismo sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai